Citizens' Agenda - Europe top 10

These are the most approved solutions among the top 270 sent by EU countries, those that created the biggest consensus among citizens in Europe. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves. This is what European citizens want most for Europe!
rank Proposal Author Country
1

Je potrebné zaviesť celoeurópsky program recyklácie. Suroviny by sa mali opätovne využívať a nie ničiť.

Mary NL
2

Je potrebné zakázať osobám, ktoré spáchali trestný čin (ako daňový únik), pracovať vo verejnom sektore či kandidovať v európskych voľbách.

Alessandro IT
3

Je potrebné chrániť lesy dobrou správou a obnoviť listnaté lesy. Za každý vyrúbaný strom je potrebné zasadiť päť nových stromov.

Anna IE
4

Je potrebné zrušiť daňové úľavy pre nadnárodné spoločnosti. Dane by sa mali platiť v krajine, v ktorej sa vytvárajú zisky.

Jules BE
5

Je potrebné investovať do vzdelávania a výskumu.

Gheorghe-Adrian RO
6

Je potrebné chrániť práva zamestnancov vo všetkých krajinách EÚ.

Ανδριανη (Andriani) GR
7

Je potrebné koordinovať obmedzenia chemických látok, najmä v potravinárskom priemysle.

Reinhold SE
8

Je potrebné podporovať projekty v oblasti energií z obnoviteľných zdrojov v mestách.

Birute LT
9

Je potrebné mať jasné a transparentné informácie o všetkých projektoch a dohodách v Európskej únii.

Salvador ES
10

Je potrebné zaistiť, aby každý občan EÚ dostal lekársku starostlivosť v ľubovoľnej krajine EÚ s európskym preukazom zdravotného poistenia.

надежда (Nadejda) BG