Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation sl Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation sl Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Moramo primerno in odgovorno reciklirati odpadke ter ponovno uporabiti dragocene surovine.

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Moramo ponovno začeti uporabljati steklo namesto plastike, saj lahko steklo na novo uporabimo in recikliramo.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Moramo podpirati davčne olajšave za podjetja, ki se pri proizvodnji zanašajo na obnovljive vire energije.

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Moramo se zavedati pomena gozdov in njihove vloge ponorov ogljika.

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Moramo spodbujati uporabo embalaže iz recikliranega papirja in biorazgradljivih izdelkov za enkratno uporabo.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Moramo spodbujati zamenjavo plastičnih izdelkov z biorazgradljivimi in promovirati vračljivo embalažo.

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Moramo imeti skupne zakone proti okoljskemu kriminalu, za zaščito našega zdravja in proti preseljevanju proizvodje v manj regulirane države.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Moramo zaščititi gozdove z dobrim upravljanjem in obnoviti listnate gozdove. Za vsako podrto drevo bi morali posaditi pet novih.

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Moramo poskrbeti, da ima Evropska unija skupno strategijo za boj proti podnebnim spremembam.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Moramo se boriti proti načrtovani zastarelosti, odpadkom in prekomirnemu pakiranju ter podpirati popravila, izmenjave in posojanje.

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Moramo poskrbeti, da je morje okoli Evrope bolj zaščiteno in da bo ostalo trajnostno tudi za prihodnje generacije.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Moramo spodbujati polikulturno kmetijstvo (pridelavo zelenjave, sadja itn.) na za to primernih območjih.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Moramo investirati v zažigalnice in centre za recikliranje v vsaki državi članici EU, ki reciklira plastiko in druge odpadke.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Moramo dati prednost domači delovni sili in izdelkom.

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Moramo spodbujati koordinirane ukrepe v primeru naravnih nesreč.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Moramo prepovedati uporabo glifosata in drugih pesticidov, ki uničujejo ekosistem in so izredno nevarni za zdravje ljudi.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Moramo v zakonodajo zapisati obveznost trgovin, da občutno zmanjšajo uporabo plastične embalaže pri izdelkih na njihovih policah.

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Moramo poiskati biorazgradljive materiale, ki bodo nadomestili plastenke, plastične vrečke in embalažo.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Moramo spodbujati uživanje lokalno pridelane hrane znotraj tesno povezanih skupnosti.

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Moramo obvezno obdavčiti podjetja, ki onesnažujejo, in se tako spopasti s prihodnjimi podnebnimi katastrofami.

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Moramo vpeljati okoljske usmeritve za podjetja; če jih ne bodo upoštevala, morajo biti sankcionirana.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Moramo sankcionirati (oglobiti, obdavčiti) tisto živilskopredelovalno industrijo, ki onesnažuje in ravna na družbeno neodgovoren način.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Moramo poiskati hitro in učinkovito rešitev za težavo z vodo in onesnaženje obdelovalnih površin.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Moramo bolj upoštevati potrebe prosto živečih živali in pripraviti ter izvajati prostorske načrte.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Moramo iti na "plastično dieto", prepovedati izdelke za enkratno uporabo; uporabljati bi morali na primer "plastične" vrečke iz koruze.

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Moramo ustaviti krčenje evropskih gozdov.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Moramo zmanjšati ribolov, da zagotovimo preživetje ribjih vrst. Morali bi upoštevati predloge raziskovalcev.

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Moramo podpirati projekte za obnovljive vire energije v mestih.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Moramo prenehati uporabljati pesticide v kmetijstvu in sprejeti moramo zakone, ki bodo prepovedali lobiste in prodajalce teh izdelkov.

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Moramo vzpostaviti pravni okvir za ekološko trajnostno uporabo odpadkov; v nasprotnem primeru moramo uvesti globe.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Moramo vzpostaviti boljšo evropsko politiko za boj proti plastiki.

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Moramo dat prednost trajnostnemu razvoju in ga postaviti za temelj evropske politike.

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Moramo vlagati v raziskave, ki preučujejo, kako očistiti onesnažena morja in oceane.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Moramo sprejeti ostrejše okoljske ukrepe za dobrobit človeštva: smo v krizni situaciji.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Moramo sprejeti nujne in radikalne ukrepe za prenehanje onesnaževanja okolja.

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Moramo poenotiti seznam ogroženih vrst za celotno EU, da zaščitimo selitvene vrste.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Moramo varovanje okolja narediti za glavno prioriteto. Brez zdravega okolja ne bomo več dolgo živeli.

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Moramo okoljevarstvo začeti dojemati kot varstvo našega bivalnega prostora – pri sprejemanju vsake odločitve.

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Moramo subvencionirati prehod na obnovljive vire energije, še posebej v državah, ki so v manj priviligiranem položaju.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Moramo se vrniti nazaj k razvijanju jederske energije.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Moramo zagotoviti, da bodo prihodnje generacije imele čisto vodo, zrak in okolje. Pitna voda se ne sme privatizirati.

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Moramo zaščititi naša voda. Okvirno direktivo o vodah moramo zaščititi pred ekonomskimi interesi.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Moramo vzpostaviti vseevropski program recikliranja. Surovine je treba ponovno uporabiti in ne uničiti.

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Moramo prepovedati nepotrebno plastično embalažo v trgovinah.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Moramo uvesti program recikliranja odpadkov v vseh državah članicah EU.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Moramo v arhitekturne projekte vključevati več narave, da bodo mesta spet zelena. Brez betonske džungle, temveč z vrtovi.

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Moramo prepovedati farmsko rejo in posledično mučenje živali.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Moramo se upreti korporacijam, ki uporabljajo načrtovano zastarelost. Izdelki morajo biti popravljivi in imeti ustrezne nadomestne dele.

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Moramo podpirati uporabo obnovljivih virov energije in jih narediti dostopne vsem, da zmanjšamo onesnaženost ozračja.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Moramo vsaki državi dovoliti, da razvije lastne programe glede na svojo zemljepisno lego in obnovljive vire energije, ki jih ima na voljo.

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Moramo sprejeti zakone, ki bodo dosledno ščitili okolje in predpisovali stroge kazni v primeru kršitev.

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Moramo vzpostaviti okoljevarstvene politike in zmanjšati uporabo embalaže in plastike.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Moramo zagotoviti, da evropsko kmetijstvo postane zgled preostalemu svetu na področju zdrave, trajnostne pridelave brez pesticidov.

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Moramo izboljšati pregled nad našim ogljičnim odtisom z uporabo boljših in zanesljivejših podatkovnih virov.

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Moramo zagotoviti, da ima potrošniško blago dolgo življenjsko dobo in komponente, ki se lahko zamenjajo.

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Moramo vpeljati krožno gospodarstvo, ločevati odpadke in ustvariti delovna mesta za manj kvalificirane delavce.

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation sl Author Age

health

Country Proposal Translation sl Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Moramo naše otroke že od zgodnjih let izpostavljati zdravi prehrani in zdravemu življenju. Tako bomo morda premagali epidemijo debelosti.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Moramo zagotoviti usklajeno pomoč invalidom v Evropski uniji.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Moramo zagotoviti, da so onkološki bolnik, kot tudi ostali bolniki s specifičnimi boleznimi, kot posamezniki deležni podpore Evropske unije.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Moramo poskrbeti, da bo imel vsak državljan EU z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja dostop do zdravniške oskrbe po celotni uniji.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Moramo spodbujati ozaveščanje o spolno prenosljivih boleznih.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Moramo ustvariti skupni trg za zdravila in zdravstvene pripomočke, da si lahko od velikih farmacevtskih družb izborimo nižje cene.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Moramo prepovedati uporabo glifosata in drugih pesticidov, ki uničujejo ekosistem in so izredno nevarni za zdravje ljudi.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Moramo se zavzemati za zmanjšanje uporabe antibiotikov pri vzreji živali in v našem zdravstvenem sistemu.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Moramo prepovedati uporabo povzročiteljev endokrinih motenj v tovarnah.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Moramo zagotoviti brezplačno zdravstvo v celotni EU.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Moramo uskladiti omejitve uporabe nekaterih kemičnih snovi, predvsem v živilskopredelovalni industriji.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Moramo invalidom pomagati, da bodo lažje komunicirali s preostalim svetom.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Moramo biti upravičeni do hospitalizacije v kateri koli evropski bolnišnici, pri čemer stroške pokrije evropsko zdravstveno zavarovanje.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Moramo določiti enakopravne zdravstvene pogoje, da zaščitimo dostojanstvo in kakovost življenja ki veljata za vse.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Moramo poskrbeti, da bodo lokalne tržnice bolj neodvisne in da bodo ponujale bolj zdravo in ugodno hrano.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Moramo naučiti otroke, kaj pomeni zdrava prehrana in od kod pride. Morali se bi zavedati prehrambenih vrednosti živil (mesa itn.).

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Moramo potrošiti več denarja za zdravstveni sistem.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Moramo vzpostaviti evropski sistem za nabavo zdravil. Farmacevtska industrija ima prevelik vpliv in lahko postavlja resnično visoke cene.

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Moramo zdravju dati prednost pred kemično industrijo, npr. ponuditi morajo izdelke, ki ne škodujejo okolju.

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Moramo zagotoviti, da evropsko kmetijstvo postane zgled preostalemu svetu na področju zdrave, trajnostne pridelave brez pesticidov.

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Moramo znišati cene zdravil, da si jih lahko privoščijo revnejši in starejši prebivalci.

Reno

taxation

Country Proposal Translation sl Author Age

education

Country Proposal Translation sl Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Moramo naše otroke že od zgodnjih let izpostavljati zdravi prehrani in zdravemu življenju. Tako bomo morda premagali epidemijo debelosti.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

Moramo zagotoviti, da bodo temelj naše izobrazbe rast in veščine vsakega posameznika in način, kako lahko slednji doprinese k spremembam.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Moramo spodbujati ozaveščanje o spolno prenosljivih boleznih.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Moramo zagotoviti primerno in kakovostno izobrazbo vsakemu otroku in poskrbeti, da jim ni treba več plačevati za vse dražje učbenike.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Moramo poskrbeti, da bodo univerzitetne diplome priznane po celotnem EU.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Moramo vlagati v izobraževanje in raziskave.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Moramo zagotoviti pravico do izobrazbe vsakemu otroku. Nova pot mora biti vedno usmerjena v bodočnost.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Moramo posodobiti izobraževalni sistem v vseh državah EU, predvsem s posodobitvijo infrastrukture in predmetnikov.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Moramo podpirati osebno rast, podjetništvo in prizadevanja za izboljšanje položaja mladih Evropejcev.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Moramo poskrbeti za preživetje naših knjižnic in poskrbeti, da dobijo zadostna sredstva.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Moramo izboljšati finančno pismenost.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Moramo podpirati napredne ukrepe na področju izobraževanja, jezikov, učenja, inovacij in podpore družinam.

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Moramo povečati financiranje izobraževanja, saj je z bolj izobraženimi družbami težje manipulirati.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Moramo ustvariti programe izmenjave dela za mlade strokovnjake po zaključku študija.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Moramo več vlagati v izobrazbo otrok in jim tako zagotoviti lepšo prihodnost.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Morali bi spremeniti šolske urnike, da bodo otroci lahko več časa preživeli krativno in da bodo zgradbe varnejše.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation sl Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Moramo prepovedati ribolov z vlečnimi mrežami, elektriko, eksplozivi in s pomočjo satelitske navigacije.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Moramo darovati odpadno hrano v dobrodelne namene, saj vsako leto po nepotrebnem zavržemo na milijone ton živil.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Moramo spodbujati polikulturno kmetijstvo (pridelavo zelenjave, sadja itn.) na za to primernih območjih.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Moramo spremeniti Skupno kmetijsko politiko, začeti podpirati lokalne družinske kmetije in odpraviti subvencije za multinacionalke.

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Moramo sprejeti vseevropsko strategijo za standarde dobrega počutja živali in ukrepe za omejitev krutosti do živali in zanemarjanja.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Moramo prepovedati uporabo glifosata in drugih pesticidov, ki uničujejo ekosistem in so izredno nevarni za zdravje ljudi.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Moramo poenotiti politiko kmetijskih subvencij, da bodo evropski kmetje vsi imeli enake pogoje.

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Moramo poiskati hitro in učinkovito rešitev za težavo z vodo in onesnaženje obdelovalnih površin.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Moramo zmanjšati ribolov, da zagotovimo preživetje ribjih vrst. Morali bi upoštevati predloge raziskovalcev.

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Moramo prenehati uporabljati pesticide v kmetijstvu in sprejeti moramo zakone, ki bodo prepovedali lobiste in prodajalce teh izdelkov.

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Moramo prepovedati farmsko rejo in posledično mučenje živali.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Moramo ohranjati enake standarde kakovosti, ki veljajo za uvoznike v EU.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Moramo spodbujati mlade kmetovalce, da povečajo pridelavo in izvoz.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Moramo zagotoviti, da evropsko kmetijstvo postane zgled preostalemu svetu na področju zdrave, trajnostne pridelave brez pesticidov.

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation sl Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Moramo označevanje živil razširiti s podatki o poreklu surovin, ne samo s tistimi o poreklu izdelka, da preprečimo goljufije s hrano.

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Moramo se boriti proti načrtovani zastarelosti, odpadkom in prekomirnemu pakiranju ter podpirati popravila, izmenjave in posojanje.

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Moramo spodbujati uživanje lokalno pridelane hrane znotraj tesno povezanih skupnosti.

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Moramo uskladiti omejitve uporabe nekaterih kemičnih snovi, predvsem v živilskopredelovalni industriji.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Moramo zagotoviti enako kakovost hrane in industrijskih izdelkov v vseh državah članicah EU.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Moramo bolj zavzeto darovati odvečno hrano, namesto da jo mečemo stran.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Moramo prepovedati nepotrebno plastično embalažo v trgovinah.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Moramo se upreti korporacijam, ki uporabljajo načrtovano zastarelost. Izdelki morajo biti popravljivi in imeti ustrezne nadomestne dele.

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Moramo ohranjati enake standarde kakovosti, ki veljajo za uvoznike v EU.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Moramo dati ostanke hrane v trgovinah v dobrodelne namene.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Moramo v diskontnih trgovinah ponujati več lokalnih izdelkov.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Moramo zagotoviti, da ima potrošniško blago dolgo življenjsko dobo in komponente, ki se lahko zamenjajo.

Laura

migrations

Country Proposal Translation sl Author Age

employment

Country Proposal Translation sl Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation sl Author Age

justice

Country Proposal Translation sl Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Moramo se lotiti reform pravosodja. Res je žalostno, da moraš zapraviti celo premoženje in čakati sto let, da si opereš ime.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Moramo ohranjati enake disciplinske standarde na vseh področjih, a jih izvajati realistično.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Moramo dosledno kaznovati vsak primer korupcije.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Moramo sprejeti obvezno evropsko protikorupcijsko uredbo, ki bo veljavna za vse države članice.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Moramo bolj aktivno pristopiti k boju proti korupciji.

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Moramo sprejeti enotno evropsko protikorupcijsko zakonodajo.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Moramo bolje zaščititi žrtve nasilja v družinah.

Rita

research

Country Proposal Translation sl Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation sl Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation sl Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Moramo uvesti centralni bančni nadzor z enotnimi pravili za vse države članice.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Moramo imeti večji nadzor nad sistemom podeljevanja subvencij, da lahko vidimo, če se vsa finančna pomoč v resnici namensko porablja.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Moramo poskrbeti, da bodo banke plačevale davek od dohodkov pravnih oseb v državi, kjer poslujejo.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Moramo poskrbeti, da so sredstva za evropske projekte dodeljena natančneje.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Moramo regulirati banke in multinacionalke tako, da zahtevamo transparentnost od vseh podjetij, s čimer zagotovimo primeren nadzor.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Moramo na ravni celotne Unije ločiti bančno poslovanje s fizičnimi osebami od investicijskega bančništva, da zagotovimo varnost depozitov.

Dom