Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation sv Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation sv Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Vi måste ta hand om återvinningsbart avfall på ett bra och ansvarigt sätt, och klara att återanvända värdefulla råvaror

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Vi måste börja använda glas igen istället för plast, eftersom glas kan återanvändas och är återvinningsbart.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Vi måste främja skatteincitament för företag som använder förnybara energikällor i sina produktionscykler.

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Vi måste förstå skogens betydelse som kolsänka.

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Vi måste uppmuntra till mer förpackningar av återvunnet papper och biologiskt nedbrytningsbara engångsartiklar i europeiska stormarknader.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Vi måste främja utbyte av plastprodukter mot biologiskt nedbrytbara lösningar och pantsystem.

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Vi måste tillämpa gemensamma lagar mot miljöbrott, för att skydda vår hälsa och hindra outsourcing till mindre nogräknande länder.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Vi måste skydda skogarna med god förvaltning och återuppbygga lövskogarna. Vi måste plantera fem träd för varje fällt träd.

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Vi måste se till att EU har en gemensam strategi för att mildra klimatförändringarna.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Vi måste bekämpa planerat åldrande, avfall och överdrivna förpackningar, och främja reparationer, byten och utlåning.

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Vi måste se till att vatten runt Europa hålls efter bättre och förblir hållbart för framtida generationer.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Vi måste stödja blandodling (grönsaks- och fruktodlingar etc...) i naturligt lämpliga områden.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Vi måste investera i förbrännings- och återvinningsanläggningar i varje EU-land där plastavfall och annat avfall återvinns.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Vi måste gynna inhemska produkter och arbetskraft.

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Vi måste uppmuntra till samordning inför naturkatastrofer.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Vi måste förbjuda glyfosat och andra bekämpningsmedel som förstör ekosystem och är mycket farliga för människors hälsa.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Vi måste göra det obligatoriskt för butiker att drastiskt minska plastförpackningarna för produkterna de säljer.

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Vi måste ta fram biologiskt nedbrytningsbara material istället för plastflaskor, påsar och behållare.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Vi måste uppmuntra konsumtion av lokala produkter via ett finmaskigt distributionsnät.

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Vi måste absolut beskatta förorenande företag som ett sätt att ta itu med framtidens klimatrysare.

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Vi måste fastställa miljöpolicies för företag, och om de inte uppfyller dem ska de sanktioneras.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Vi måste sanktionera (böter, skatt) föroreningar och socialt oansvariga jordbruksföretag.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Vi måste snabbt och effektivt lösa problemen med vatten och föroreningar av åkermark.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Vi måste ta mer hänsyn till vilda djurs behov vid planering och genomförande av markanvändningsplaner.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Vi måste stoppa avskogningen av Europas skogar.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag.

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Vi måste stödja förnybara energiprojekt i städerna.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Vi måste sluta överanvända bekämpningsmedel i jordbruket, och införa lagar mot lobbyister och återförsäljare av dessa produkter.

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Vi måste fastställa en rättslig ram för en ekologiskt hållbar användning av avfall, annars ska vi ge böter.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Vi måste ta fram en bättre europeisk politik för att få bukt med problemen med plast.

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Vi måste prioritera en hållbar utveckling, och göra det till en gemensam grund för europeisk politik.

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Vi måste investera i forskning för att städa upp förorenade hav och oceaner.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Vi måste skärpa miljöåtgärderna för mänsklighetens välmående: det är brådskande.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Vi måste vidta brådskande och radikala åtgärder för att stoppa miljöföroreningarna!

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Vi måste standardisera förteckningen av skyddade arter i hela EU för att skydda flyttande arter.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Vi måste göra naturskydd till första prioritet, och skydda naturen i större skala. Vi kan inte överleva länge på jorden utan en sund miljö.

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Vi måste reformera jordbrukspolitiken så att det blir enklare för jordbrukare att sälja mat och skydda landsbygden.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Vi måste tänka om och se miljöskydd som skydd för vår livsmiljö - i varje beslut!

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Vi måste subventionera övergången till förnybara energikällor, särskilt i länder med begränsad förmåga att göra det.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Vi måste åter börja utveckla kärnkraft.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Vi måste garantera de framtida generationernas tillgång till vatten, luft och miljö. Dricksvatten får inte bli privat egendom.

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Vi måste skydda våra vatten. Ekonomiska intressen får inte inkräkta på Ramdirektivet för vatten.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Vi måste införa ett återvinningsprogram för hela Europa. Råmaterial ska återanvändas och inte förstöras.

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Vi måste ta bort alla onödiga plastförpackningar i stormarknaderna.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Vi måste genomföra ett program för avfallsåtervinning i alla EU:s medlemsländer.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Vi måste få in mycket mer natur i arkitektprojekt och få städerna att bli gröna igen. Inga betonglandskap, utan stadsparker.

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Vi måste se till att det inte finns någon mer industriell djuruppfödning och därigenom ingen mer djurmisshandel.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Vi måste bekämpa företagens planerade åldrande. Det ska vara lätt att laga produkter och det ska finnas reservdelar under längre tid!

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Vi måste stödja användningen av förnybara energislag och göra dem tillgängliga för alla för att minska luftföroreningarna.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Vi måste låta varje land utveckla sina egna program, grundat på sitt geografiska läge och tillgängliga förnybara energikällor.

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Vi måste införa lagar som skyddar naturlig miljö, konsekvent och med stränga sanktioner.

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Vi måste utveckla naturskyddspolicyer och minska användningen av förpackningar och plast.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Vi måste se till att europeiskt jordbruk blir en modell i världen, när det gäller hälsa, hållbar produktion fri från bekämpningsmedel.

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Vi måste öka insynen i vårt klimatavtryck med bättre och mer pålitliga datakällor.

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Vi måste se till att konsumtionsvaror är hållbara och att deras komponenter kan bytas ut.

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Vi måste ha en cirkulär ekonomi, avfallsortering och jobbskapande för lågutbildade arbetstagare.

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation sv Author Age

health

Country Proposal Translation sv Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Vi måste lära våra barn sund kost och hälsosamma levnadsvanor redan när de är små. Därigenom kan vi kanske få bukt med överviktsepidemin.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Vi måste se till att det finns samordnad hjälp till personer med funktionsnedsättning i EU.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Vi måste se till att alla patienter med cancer och andra mer specifika sjukdomar ska få personligt stöd från EU.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Vi måste se till att alla EU-medborgare kan få sjukvård i alla EU-länder med ett Europeiskt försäkringskort.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Vi måste främja undervisningen om sexuellt överförbara sjukdomar.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Vi måste skapa en gemensam marknad för apoteksvaror och läkemedel för att kunna avtala lägre priser med stora läkemedelsföretag.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Vi måste förbjuda glyfosat och andra bekämpningsmedel som förstör ekosystem och är mycket farliga för människors hälsa.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Vi måste förbjuda att industriföretagen använder hormonstörande ämnen.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Vi måste ha fri hälso- och sjukvård i hela Europa.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Vi måste förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med övriga världen.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Vi måste ha rätt att bli inlagda på vilket EU-sjukhus som helst, som betalas av den europeiska sjukförsäkringen.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Vi måste åstadkomma jämlika hälsovillkor, för att trygga en likvärdig livskvalitet och värdighet för alla.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Vi måste genomföra grundläggande hälso- och sjukvård i alla EU-medlemsländer.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Vi måste se till att lokala matmarknader blir mer oberoende, och att de producerar sundare mat till mer överkomliga priser.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Vi måste lära barnen sunda kostvanor och var maten kommer ifrån. De ska vara medvetna om dess värderingar (kött etc).

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Vi måste lägga mer pengar på hälso- och sjukvården.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Vi måste införa ett europeiskt upphandlingssystem för läkemedel. Läkemedelsindustrin har för mycket makt och kan sätta riktigt höga priser.

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Vi måste se till att hälsa prioriteras högre än t.ex. kemiindustrin, och kemiindustrin ska garantera att deras produkter inte skadar miljön.

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Vi måste se till att europeiskt jordbruk blir en modell i världen, när det gäller hälsa, hållbar produktion fri från bekämpningsmedel.

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Vi måste minska priserna på läkemedel så att de fattigaste och äldre människorna har råd med dem.

Reno

taxation

Country Proposal Translation sv Author Age

education

Country Proposal Translation sv Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Vi måste lära våra barn sund kost och hälsosamma levnadsvanor redan när de är små. Därigenom kan vi kanske få bukt med överviktsepidemin.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

Vi måste grunda vår utbildning på var och ens utveckling och kompetenser, och på hur varje person kan göra skillnad.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Vi måste främja undervisningen om sexuellt överförbara sjukdomar.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Vi måste ge lämplig kvalitativ undervisning till varje barn, utan att behöva betala ständigt stigande priser för textböcker.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Vi måste erkänna examensbevis i hela EU.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Vi måste investera i utbildning och forskning.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Vi måste ge alla barn uppfostran och varje barn ska garanteras rätt till utbildning. En ny riktning ska alltid innehålla något om framtiden.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Vi måste uppgradera utbildningssystemet i alla EU-länder, främst genom att uppgradera infrastrukturer och kurser.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Vi måste främja självförbättring, entreprenörskap och arbeta för en förbättring för unga européer.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Vi måste förbättra den ekonomiska läskunnigheten.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Vi måste stödja framsynta åtgärder inom utbildning, språkinlärning, innovation och familjestöd.

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Vi måste öka det finansiella stödet till utbildningen, eftersom välutbildade samhällen är mindre mottagliga för manipulation.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Vi måste inrätta arbetsutbytesprogram för unga specialister, efter att de tagit högskoleexamen.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Vi måste investera mer i barnens utbildning, och därigenom i en meningsfull framtid.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Vi måste ändra skolscheman så att barn får mer tid till kreativitet, och så att byggnaderna blir säkrare.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation sv Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Vi måste förbjuda trålning, el- och dynamitfiske samt satellitstött fiske.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Vi måste skänka bort överbliven mat, därför att miljontals ton slängs bort i onödan varje år i EU.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Vi måste stödja blandodling (grönsaks- och fruktodlingar etc...) i naturligt lämpliga områden.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Vi måste se över jordbrukspolitiken (CAP) för att främja lokala familjejordbruk, och ta bort subventioner till multinationella företag.

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Vi måste införa en gemensam EU-strategi med standarder för djurens välbefinnande & politik för att minska djurmisshandel & misskötsel.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Vi måste förbjuda glyfosat och andra bekämpningsmedel som förstör ekosystem och är mycket farliga för människors hälsa.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Vi måste standardisera politiken för jordbrukssubventioner för att alla jordbrukare i hela EU ska ha samma spelregler.

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Vi måste snabbt och effektivt lösa problemen med vatten och föroreningar av åkermark.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag.

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Vi måste sluta överanvända bekämpningsmedel i jordbruket, och införa lagar mot lobbyister och återförsäljare av dessa produkter.

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Vi måste reformera jordbrukspolitiken så att det blir enklare för jordbrukare att sälja mat och skydda landsbygden.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Vi måste se till att det inte finns någon mer industriell djuruppfödning och därigenom ingen mer djurmisshandel.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Vi måste hålla samma höga kvalitetsstandarder som krävs av importörer inom EU.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Vi måste motivera unga jordbrukare, för att öka produktionen och exporten.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Vi måste se till att europeiskt jordbruk blir en modell i världen, när det gäller hälsa, hållbar produktion fri från bekämpningsmedel.

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation sv Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Vi måste ha livsmedelsetiketter som uppger ursprungslandet för råvarorna, och inte bara slutprodukterna, för att undvika fusk.

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Vi måste bekämpa planerat åldrande, avfall och överdrivna förpackningar, och främja reparationer, byten och utlåning.

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Vi måste uppmuntra konsumtion av lokala produkter via ett finmaskigt distributionsnät.

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Vi måste ha samma kvalitet på mat och industrivaror i alla EU:s medlemsländer.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Vi måste sträva efter att ge bort matöverskott i större utsträckning istället för att slänga det.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Vi måste ta bort alla onödiga plastförpackningar i stormarknaderna.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Vi måste bekämpa företagens planerade åldrande. Det ska vara lätt att laga produkter och det ska finnas reservdelar under längre tid!

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Vi måste hålla samma höga kvalitetsstandarder som krävs av importörer inom EU.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Vi måste skänka bort stormarknadernas överblivna livsmedel.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Vi måste erbjuda mer regionala produkter i lågprisbutiker.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Vi måste se till att konsumtionsvaror är hållbara och att deras komponenter kan bytas ut.

Laura

migrations

Country Proposal Translation sv Author Age

employment

Country Proposal Translation sv Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation sv Author Age

justice

Country Proposal Translation sv Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Vi måste arbeta med juridiska reformer. Det är en skam att behöva lägga ut en förmögenhet och få vänta i evigheter på att bli rentvådd.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Vi måste ha samma disciplinstandarder på alla nivåer ur alla hänseenden, genom realistiska verkställanden.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Vi måste bestraffa varje korruptionsfall strängt.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Vi måste ha en obligatorisk europeisk bestämmelse mot korruption för alla medlemsländer.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption.

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Vi måste ha samma lagstiftning mot korruption i hela Europa.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Vi måste skydda offer för våld i hemmet bättre.

Rita

research

Country Proposal Translation sv Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation sv Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation sv Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Vi måste garantera en central övervakning av bankerna med gemensamma regler för alla länder.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Vi måste ha en bättre styrning av bidragssystemet för att kontrollera att alla finansiella stöd används riktigt.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Vi måste få banker att betala bolagsskatt i det land där det driver verksamhet.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Vi måste dela ut pengar till europeiska projekt mer riktat.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Vi måste ha koll på banker och multinationella företag. Fullständig upplysningsplikt för alla företag, så ordentlig kontroll är möjlig.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Vi måste skilja mellan affärsbanker och investmentbanker i Europa för att garantera insättarnas pengar.

Dom