Citizens' Agenda - Europe top 10

These are the most approved solutions among the top 270 sent by EU countries, those that created the biggest consensus among citizens in Europe. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves. This is what European citizens want most for Europe!
rank Proposal Author Country
1

Vi måste införa ett återvinningsprogram för hela Europa. Råmaterial ska återanvändas och inte förstöras.

Mary NL
2

Vi måste förbjuda att personer som åtalats för brott (ex. skatteflykt) får arbeta i den offentliga sektorn eller ställa upp i val i Europa.

Alessandro IT
3

Vi måste skydda skogarna med god förvaltning och återuppbygga lövskogarna. Vi måste plantera fem träd för varje fällt träd.

Anna IE
4

Vi måste sluta ge skattelättnader till multinationella företag. Skatter ska betalas i det land där vinsten genererats.

Jules BE
5

Vi måste investera i utbildning och forskning.

Gheorghe-Adrian RO
6

Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter i alla EU-länder.

Ανδριανη (Andriani) GR
7

Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Reinhold SE
8

Vi måste stödja förnybara energiprojekt i städerna.

Birute LT
9

Vi måste få tydlig och transparent information om alla projekt och avtal i EU.

Salvador ES
10

Vi måste se till att alla EU-medborgare kan få sjukvård i alla EU-länder med ett Europeiskt försäkringskort.

надежда (Nadejda) BG