10 most-approved proposals sent by each European country

These are the most approved solutions, those that created the biggest consensus among citizens in each European country. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves.

Austria

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Vi måste sträva efter att ge bort matöverskott i större utsträckning istället för att slänga det.

Anna-Marija
2 Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Vi måste tänka om och se miljöskydd som skydd för vår livsmiljö - i varje beslut!

Hans
3 Man sollte Steuerschlupflöcher für Konzerne schließen (Double Irish / Dutch Sandwich) und vorsätzliche Steuervermeidung strafbar machen.

Vi måste ta bort skattehålen för företag (dubbel irländsk/holländsk macka), och göra avsiktlig skattesmitning straffbar.

Wolfgang 57
4 Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Vi måste få in mycket mer natur i arkitektprojekt och få städerna att bli gröna igen. Inga betonglandskap, utan stadsparker.

Alexander
5 Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Vi måste se till att det inte finns någon mer industriell djuruppfödning och därigenom ingen mer djurmisshandel.

Michaela Lutzmaye 36
6 Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Vi måste bekämpa företagens planerade åldrande. Det ska vara lätt att laga produkter och det ska finnas reservdelar under längre tid!

Cathleen
7 Man sollte dafür sorgen, dass in der EU kein einziges Kind mehr sexuell verstümmelt wird.

Vi måste se till att inte ett enda barn i EU får sina könsorgan stympade.

Dagmar
8 Man sollte Prävention als Aufgabe der Pflege und Medizin fest implementieren.

Vi måste göra förebyggande vård till en rutinuppgift i sjuk- och läkarvård.

Susanne
9 Man sollte den Großkonzernen ihre Einflussnahme auf die Politik verweigern und endlich wieder Politik für die Bürger machen.

Vi måste förbjuda att stora företag utövar något som helst inflytande över politiken, och få politiken att bli till för medborgarna igen.

Thomas
10 Man sollte leistbaren Wohnraum für Alt und Jung schaffen. Die stark gestiegenen Wohnungskosten sind ein Hauptproblem in vielen Ländern.

Vi måste ha överkomligt boende till unga och gamla. De starkt ökade bostadskostnaderna är ett stort problem i många länder.

barbara

Belgium

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Vi måste bekämpa planerat åldrande, avfall och överdrivna förpackningar, och främja reparationer, byten och utlåning.

Amaury 27
2 Il faut cesser les cadeaux fiscaux aux multinationales. Les impots doivent être payés dans le pays où sont générés les bénéfices.

Vi måste sluta ge skattelättnader till multinationella företag. Skatter ska betalas i det land där vinsten genererats.

Jules
3 Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Vi måste se över jordbrukspolitiken (CAP) för att främja lokala familjejordbruk, och ta bort subventioner till multinationella företag.

Didier
4 Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Vi måste uppmuntra konsumtion av lokala produkter via ett finmaskigt distributionsnät.

Jacques
5 Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Vi måste absolut beskatta förorenande företag som ett sätt att ta itu med framtidens klimatrysare.

Claude
6 Er moet een besparing komen op de lonen van politici.

Vi måste skära ned politikernas löner.

Maxime De Belie 19
7 Er moet meer controle en duidelijkheid komen over waar het belastingsgeld voor gebruikt wordt.

Vi måste ha mer kontroll och insyn i hur skattepengar används.

tom
8 Er moet een goedkoop tarief zijn voor treinen doorheen Europa

Vi måste ha billiga tågpriser över hela Europa.

Gianni 20
9 Werknemers uit een ander Europees land moeten belasting betalen in het land waar ze werken en niet in hun thuisland.

Vi måste tvinga anställda från andra EU-länder att betala skatt i det land de arbetar i, inte i deras hemland

Bart
10 Er moet Een duidelijke wetgeving komen voor heel Europa met betrekking op de migrantenstroom.

Vi måste införa tydliga lagar i Europa om migrationsströmmar.

Marissa

Bulgaria

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Vi måste se till att det finns samordnad hjälp till personer med funktionsnedsättning i EU.

Елена
2 Трябва институциите да избират служителите си по капацитет на компетентност и периодично да подлагат на проверка тази пригодност.

Vi måste se till att institutioner väljer anställda efter förmåga och kompetens, och regelbundet kontrollerar att de håller måttet.

Николай
3 Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Vi måste se till att alla patienter med cancer och andra mer specifika sjukdomar ska få personligt stöd från EU.

Виждан
4 Трябва да стане ясно на всички граждани на ЕС какво всеки един получава конкретно от фондовете на съюза и какви са ползите за всички.

Vi måste se till att alla EU-medborgare vet vad han/hon får specifikt från EU-fonderna och vad fördelarna är för var och en.

Elena
5 Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Vi måste garantera en central övervakning av bankerna med gemensamma regler för alla länder.

Radostina
6 Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Vi måste se till att alla EU-medborgare kan få sjukvård i alla EU-länder med ett Europeiskt försäkringskort.

надежда
7 Трябва всеки гражданин на Европейския съюз да може да се осигурява в пенсионен фонд в ЕС по избор.

Vi måste se till att alla EU-medborgare har rätt att försäkra sig i en valfri pensionsfond inom EU.

Svetoslav
8 Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Vi måste stödja blandodling (grönsaks- och fruktodlingar etc...) i naturligt lämpliga områden.

Янчо
9 Трябва Европейският парламент да прилага единни норми за всички страни от Европейския съюз, за да няма Европа на две скорости!

Vi måste garantera att Europaparlamentet tillämpar gemensamma standarder för alla EU-länder, för att undvika ett Europa med två hastigheter!

Валентин
10 Трябва всяка длъжност да се заплаща според стандарта в Европа.

Vi måste garantera att varje jobb betalas enligt standarderna i Europa.

Антоанета

Croatia

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Vi måste skänka bort överbliven mat, därför att miljontals ton slängs bort i onödan varje år i EU.

Leon
2 Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Vi måste investera i förbrännings- och återvinningsanläggningar i varje EU-land där plastavfall och annat avfall återvinns.

Igor 24
3 Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Vi måste ge lämplig kvalitativ undervisning till varje barn, utan att behöva betala ständigt stigande priser för textböcker.

Maja-Marija
4 Potrebno je dati realističnije poticaje za mlade poduzetnike.

Vi måste ge mer realistiska incitament till unga entreprenörer.

Mario
5 Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Vi måste bestraffa varje korruptionsfall strängt.

Nevenka
6 Potrebno je da su mirovine veće kako bi stanovnici mogli dostojno živjeti jer su to i zaradili tijekom života.

Vi måste öka pensionerna så att människorna kan leva värdigt, därför att de har tjänat in till det under hela sitt liv.

Laura
7 Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Vi måste få banker att betala bolagsskatt i det land där det driver verksamhet.

Andrija 45
8 Potrebno je pametno i razborito implementirati zakone koje traži EU, a ne ih samo krnje prepisati i požuriti.

Vi måste genomföra EU-lagar på ett lugnt och sansat sätt, i stället för att skynda sig att kopiera dem.

Lorena
9 Potrebno je da se promijeni izborni zakon kako bi narod imao ovlasti da promijeni izabranog političara ako ne radi u službi naroda.

Vi måste ändra lagarna så att folket har rätt att byta ut de valda politikerna om de inte arbetar för folkets bästa.

Romana
10 Potrebno je ograničiti financiranje političkih kampanja kako bi politika odražavala volju građana i struke, a ne interese krupnog kapitala.

Vi måste begränsa politiska kampanjbudgetar så att politiken speglar folkets och experters vilja, och inte rika donatorers intressen.

Roko

Cyprus

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Πρέπει να καταστεί επείγουσα προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους σε όλη την Ευρώπη.

Vi måste sätta som absolut främsta prioritet att skapa arbetstillfällen för unga människor över hela Europa.

Κωνσταντίνος 72
2 Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Vi måste låta varje land utveckla sina egna program, grundat på sitt geografiska läge och tillgängliga förnybara energikällor.

Loukas
3 Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Vi måste ändra skolscheman så att barn får mer tid till kreativitet, och så att byggnaderna blir säkrare.

Zwi
4 Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Vi måste införa lagar som skyddar naturlig miljö, konsekvent och med stränga sanktioner.

Marilena
5 Πρέπει να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Vi måste skydda sårbara folkgrupper.

Costas
6 Πρέπει να υποχρεωθούν οι εργοδότες να σέβονται τους εργαζόμενους, να παρέχουν τα δικαιώματα, ωράρια, ασφάλεια υγείας κλπ. που οφείλουν

Vi måste få arbetsgivare att respektera sina anställda och garantera dem rättigheter, fasta arbetstider, livförsäkring etc.

MARIA
7 Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Vi måste motivera unga jordbrukare, för att öka produktionen och exporten.

Ανδρέας
8 Πρέπει να υπάρχει για κάθε χώρα ανάλογος ελάχιστος μισθός ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων (στέγαση, σίτιση, ένδυση, μετακίνηση)

Vi måste sätta en minimilön för varje land som täcker människornas basbehov (husrum, mat, kläder, transport).

Styliana
9 Πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα σε χώρες μέλη αναφορικά με πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο το κράτος μέλος όσο και την Ε.Ε.

Vi måste ha folkomröstningar i varje medlemsland i viktiga lands- eller EU-frågor.

Polina 29
10 Πρέπει να δίνονται συντάξεις πάνω απο το όριο της φτώχειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Vi måste ge pensioner över fattigdomsgränsen i alla EU-länder.

Tasoula

Czech Republic

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Vi måste snabbt och effektivt lösa problemen med vatten och föroreningar av åkermark.

Lukáš
2 Je třeba dát internetu větší svobodu (např. článek 13).

Vi måste ha större frihet på internet (ex. Artikel 13).

Katy
3 Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Vi måste göra naturskydd till första prioritet, och skydda naturen i större skala. Vi kan inte överleva länge på jorden utan en sund miljö.

Tereza 42
4 Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Vi måste förbättra den ekonomiska läskunnigheten.

Matěj
5 Je třeba ponechat Evropanům více svobody v tom, jak žijí a jaké hodnoty vyznávají.

Vi måste ge européerna mer frihet att bestämma hur de vill leva och vilka värden de delar.

Michal
6 Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Vi måste åter börja utveckla kärnkraft.

CMD
7 Je třeba omezit byrokratickou zátěž úředníků i běžných občanů EU.

Vi måste lätta upp den byråkratiska bördan som läggs på offentliganställda och vanliga EU-medborgare.

Kuba
8 Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Vi måste hålla samma höga kvalitetsstandarder som krävs av importörer inom EU.

Helena 67
9 Je třeba okamžitě zavést ochranu vnějších hranic EU.

Vi måste genast införa skydd för EU:s yttre gränser.

Petr 50
10 Je třeba zakázat nelegální migraci.

Vi måste förbjuda illegal migration.

Joseph

Denmark

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Vi skal have mulighed for at store koncerner betaler skat i de lande, de opererer i

Vi måste ha möjlighet att driva in skatt från stora koncerner i de länder där de bedriver verksamhet.

erling
2 Vi skal stoppe pengespild ved at flytte EU frem og tilbage mellem de to byer

Vi måste sluta slösa pengar genom att flytta EU fram och tillbaka mellan två städer.

Jan
3 Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Vi måste se till att hälsa prioriteras högre än t.ex. kemiindustrin, och kemiindustrin ska garantera att deras produkter inte skadar miljön.

Lena
4 Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Vi måste ha koll på banker och multinationella företag. Fullständig upplysningsplikt för alla företag, så ordentlig kontroll är möjlig.

henning
5 Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Vi måste öka insynen i vårt klimatavtryck med bättre och mer pålitliga datakällor.

Christian 23
6 Vi skal sikre at politiet får øget mulighed for at efterforske kriminalitet på tværs af grænserne.

Vi måste se till att polisen får ökade möjligheter att utreda kriminalitet över gränserna.

Gabriel
7 Vi skal lovgive, så ingen politikere kan lave love for befolkningen, der ikke gælder for dem selv

Vi måste reglera att inga politiker ska kunna stifta lagar som de inte tillämpar på sig själva.

Rikke
8 Vi skal have et EU der respekterer medlemslandenes suverænitet, traditioner og kultur.

Vi måste ha ett EU som respekterar medlemsländernas suveränitet, traditioner och kultur.

Morten
9 Vi skal løndumping til livs, alle i EU skal have løn efter den overenskomst som gælder i det land man arbejder i.

Vi måste få bukt med lönedumpningen; alla i EU ska få lön enligt det avtal som gäller i det land de arbetar i.

erling
10 Vi skal lade befolkningerne have direkte indflydelse på beslutninger, som i væsentlig grad påvirker deres levevilkår.

Vi måste låta befolkningarna få direkt inflytande över beslut som är viktiga för deras levnadsvillkor.

Kim Løvendal

Estonia

rank Proposal Translation sv Author Age
1 On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Vi måste utveckla naturskyddspolicyer och minska användningen av förpackningar och plast.

Kreete 23
2 On vaja Euroopa Liidu ametnikele vastutusmehhanismi.

Vi måste införa ett system för ansvarsredovisning för EU-tjänstemän.

Ivo
3 On vaja, et Euroopa Liit toetaks teadust ja tehnoloogiate arendust: toetaks ESAt; valiks välja ja toetaks paljulubavaid teadusprojekte.

Vi måste få EU:s stöd till forskning och teknisk utveckling och till ESA. EU måste välja ut och stödja lovande forskningsprojekt.

42immortal
4 On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Vi måste minska priserna på läkemedel så att de fattigaste och äldre människorna har råd med dem.

Reno
5 On vaja tähtsustada riikide suveräänsust ja koostööd, mitte föderaliseerida rahvusriike.

Vi måste prioritera ländernas suveränitet och gränsöverskridande samarbete, och inte federalisera nationalstaterna.

Margus
6 On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Vi måste se till att konsumtionsvaror är hållbara och att deras komponenter kan bytas ut.

Laura
7 On vaja vähendada bürokraatiat

Vi måste ta bort onödig byråkrati.

Urmas
8 On vaja kodanikele võimalust, peale kandidaadi valituks osutumist, ta ka uuesti välja hääletada

Vi måste garantera medborgarna möjlighet att rösta bort valda kandidater.

Mati
9 On vaja soodustada laste arvu kasvu, tuginedes suuremale lapsetoetusele ja vanemate tulumaksusoodustusele.

Vi måste gynna ökat antal barn genom ökade barnskatteavdrag och lättnader i inkomstskatten för föräldrar.

Kätlin
10 On vaja lugeda kõik dokumentideta saabunud sisserändajad ebaseaduslikeks ja saata nad Euroopa Liidust välja.

Vi måste anse att immigranter utan handlingar är illegala immigranter, och skicka ut dem ur EU.

Heikko 50

Finland

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Vi måste ta hand om återvinningsbart avfall på ett bra och ansvarigt sätt, och klara att återanvända värdefulla råvaror

Laura
2 Meidän tulisi huolehtia lapsista ja vanhuksista

Vi måste ta hand om barn och äldre människor.

Helinä
3 Meidän tulisi varmistaa, että ihmiskauppa saadaan loppumaan EU:ssa

Vi måste se till att människohandel utplånas i EU.

Minttu
4 Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Vi måste förstå skogens betydelse som kolsänka.

Marjut
5 Meidän tulisi huomioida ja käsitellä kansalaisaloitteet huolellisesti ja kehittää edelleen nuorten politiikan ja päätöksenteon ymmärrystä

Vi måste ta tag i och hantera medborgarnas initiativ försiktigt, och hjälpa unga människor att förstå politik och beslutsfattande bättre.

Mila
6 Meidän tulisi antaa reaaliaikaista ja selkeää tietoa EU:n toimista

Vi måste kommunicera om EU:s aktioner i realtid och tydligt.

Minttu
7 Meidän tulisi Pitää huolta kaikkien riittävästä toimeentulosta puuttumalla tosissaan varakkaiden ja yritysten verokikkailuun

Vi måste se till att alla har ett lämpligt livsuppehälle, och ta krafttag mot rika människors och företags knep för att smita undan skatt.

Toni
8 Meidän tulisi rangaista veroparatiiseja hyödyntäviä yrityksiä ja poliitikkoja taloudellisesti, samoin niiden päättäviä johtajia

Vi måste ekonomiskt bestraffa företag – även deras beslutsfattande ledare – och politiker som använder skatteparadis.

Keijjo
9 Meidän tulisi tehokkaasti puuttua korruptioon, myös rakenteelliseen korruptioon

Vi måste ta tag i korruption effektivt, även strukturell korruption.

Marga
10 Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Vi måste gynna inhemska produkter och arbetskraft.

Teija

France

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Vi måste främja utbyte av plastprodukter mot biologiskt nedbrytbara lösningar och pantsystem.

Laurent
2 Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Vi måste förbjuda glyfosat och andra bekämpningsmedel som förstör ekosystem och är mycket farliga för människors hälsa.

Izabel
3 Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Vi måste förbjuda att industriföretagen använder hormonstörande ämnen.

Christiane
4 Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Vi måste sanktionera (böter, skatt) föroreningar och socialt oansvariga jordbruksföretag.

Julie 43
5 Il faut que les étrangers européens soient soumis aux impôts du pays d'accueil et non celui d'origine, pour éviter la concurrence déloyale.

Vi måste se till att utländska européer lyder under det mottagande landets skatter och inte hemlandets, för att undvika illojal konkurrens.

Sacha
6 Il faut que les grosses enseignes (Total, Amazon...) payent des taxes comme tout le monde

Vi måste få storföretag (Total, Amazon etc.) att betala skatt som alla andra.

Alexandra Nina
7 Il faut obliger les exportateurs vers l'Europe à se plier aux mêmes règles et normes que nous pour lutter contre la concurrence déloyale

Vi måste tvinga företag som exporterar till Europa att följa samma regler och standarder som vi, för att bekämpa illojal konkurrens.

Jordane 35
8 Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Vi måste investera i forskning för att städa upp förorenade hav och oceaner.

Cécilia
9 Il faut favoriser les coopératives, l'artisanat, le local pour se désolidariser des multinationales qui pillent la planète

Vi måste stödja kooperativ, hantverksföretag och lokalsamhällen för att ta avstånd från multinationella företag som plundrar planeten.

Laurence
10 Il faut éradiquer la corruption avec des sentences d'inéligibilité à vie pour tous les élus qui fautent, et s'inspirer de l'Islande

Vi måste följa Islands exempel och få bort korruptionen med livstids ovalbarhet för alla korrupta folkvalda.

Robert

Germany

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Vi måste ta bort alla onödiga plastförpackningar i stormarknaderna.

Laura
2 Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Vi måste investera mer i barnens utbildning, och därigenom i en meningsfull framtid.

holle
3 Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Vi måste skänka bort stormarknadernas överblivna livsmedel.

Julia
4 Man sollte europaweit dafür sorgen, dass öffentliche Verkehrsmittel bezahlbar sind.

Vi måste se till att kollektivtrafikens priser är överkomliga i hela Europa.

Tamara 26
5 Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Vi måste lära barnen sunda kostvanor och var maten kommer ifrån. De ska vara medvetna om dess värderingar (kött etc).

Kaddie
6 Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Vi måste erbjuda mer regionala produkter i lågprisbutiker.

Joachim
7 Man sollte die Großkonzerne Apple, Google etc. einheitlich und angemessen besteuern.

Vi måste beskatta stora företag som Apple, Google etc. på ett enhetligt och lämpligt sätt.

Jakob
8 Man sollte wieder bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Vi måste återupprätta överkomliga priser för boendet.

Mirko 23
9 Man sollte soziale Berufe besser finanzieren und fördern.

Vi måste finansiera och främja yrkeskarriärer i sociala verksamheter mer effektivt.

Tim
10 Man sollte Frauenhäuser und andere soziale Projekte zum Schutz von Menschen fördern und nicht abbauen.

Vi måste främja och inte dra ned på kvinnohus och andra sociala projekt som skyddar människor.

Hanna 17

Greece

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Vi måste främja undervisningen om sexuellt överförbara sjukdomar.

Eirini
2 Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Vi måste uppmuntra till samordning inför naturkatastrofer.

ελενη
3 Πρέπει να νομοθετηθεί η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter i alla EU-länder.

Ανδριανη
4 Πρέπει να διαφυλάτει και να σέβεται η Ευρωπαϊκή ένωση τα πολιτισμικά στοιχεία του εκάστοτε κράτους-μέλους της .

Vi måste främja skydd och respekt för varje medlemslands kulturella faktorer inom EU.

Spiros
5 Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Vi måste ha fri hälso- och sjukvård i hela Europa.

Theodoros
6 Πρέπει να καταρτισθούν καταλλήλως οι εκπαιδευτικές, εργασιακές και κοινοτικές δομές με στόχο την καλύτερη λειτουργική υποστήριξη των Α.Μ.Ε.Α

Vi måste förbättra utbildning, arbete och samhällsstrukturer för att ge ett bättre stöd i vardagen till människor med särskilda behov.

Έφη 18
7 Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Vi måste fastställa en rättslig ram för en ekologiskt hållbar användning av avfall, annars ska vi ge böter.

Χριστόφορος
8 Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Vi måste uppgradera utbildningssystemet i alla EU-länder, främst genom att uppgradera infrastrukturer och kurser.

Jim
9 Πρέπει να αναληφθούν ευθυνες απ' ολα τα κρατη της Ε.Ε. ως προς το προσφυγικό και η κατανομή να ειναι αναλογη με τις δυνατότητες αφομοίωση

Vi måste fastställa en rättvis fördelning av inkommande flyktingar i alla EU-länder, beroende på vad varje land klarar att ta emot.

Dimi
10 Πρέπει να να υπάρξει ευρωπαϊκό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Vi måste inrätta en universell minimilön i EU-länder.

Δημήτρης

Hungary

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Muszáj az Unióba érkező emberektől megkövetelni az itteni szabályok betartását.

Vi måste kräva att människor som kommer till EU respekterar våra regler.

Robert 42
2 Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Vi måste stödja framsynta åtgärder inom utbildning, språkinlärning, innovation och familjestöd.

Gabor 48
3 Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Vi måste skydda våra vatten. Ekonomiska intressen får inte inkräkta på Ramdirektivet för vatten.

Németh
4 Muszáj lenne az EU-nak nem csak szétosztania a támogatásokat, hanem figyelemmel is kísérni azok felhasználását!

Vi måste se till att EU inte bara fördelar stöd, utan även kontrollerar dess användning.

Kata 51
5 Muszáj, hogy a Bizottság független legyen, és ne alkalmazzon kettős mércét.

Vi måste se till att EU-kommissionen är opartisk och inte använder dubbelmoral.

Bordács
6 Muszáj a szakmai kompetenciák meglétét ellenőrizni az uniós biztosi beosztások kiosztása előtt.

Vi måste se till att EU-kommissionärer har de yrkeskvalifikationer som krävs innan de utses.

János
7 Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Vi måste stödja användningen av förnybara energislag och göra dem tillgängliga för alla för att minska luftföroreningarna.

István
8 Muszáj, hogy nem uniós országok polgárai csak érvényes és hiteles papírokkal léphessenek be az EU-ba.

Vi måste se till att medborgare från länder utanför EU bara kan komma in i EU om de har giltiga, äkta handlingar.

Katalin 64
9 Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Vi måste lägga mer pengar på hälso- och sjukvården.

Baldvin 22
10 Muszáj lenne nyitott, átlátszó költségvetést és politikát folytatni az EU-n belül, hogy lássuk, kik finanszírozzák a politikusokat.

Vi måste garantera insyn i EU:s budgetar och politik, för att kunna se vem som finansierar politikerna.

András

Ireland

rank Proposal Translation sv Author Age
1 We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Vi måste skydda skogarna med god förvaltning och återuppbygga lövskogarna. Vi måste plantera fem träd för varje fällt träd.

Anna
2 We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Vi måste se till att vatten runt Europa hålls efter bättre och förblir hållbart för framtida generationer.

David 54
3 We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Vi måste skapa en gemensam marknad för apoteksvaror och läkemedel för att kunna avtala lägre priser med stora läkemedelsföretag.

Keith
4 We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Vi måste införa en gemensam EU-strategi med standarder för djurens välbefinnande & politik för att minska djurmisshandel & misskötsel.

Izabela
5 We should bar from re election any politician found guilty of corruption, fraud or other financial irregularity

Vi måste hindra omval av politiker som bevisats skyldiga till korruption, bedrägeri eller annan ekonomisk överträdelse.

Steve
6 We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Vi måste göra det obligatoriskt för butiker att drastiskt minska plastförpackningarna för produkterna de säljer.

Viera
7 We should make all Council meetings public, like in the Parliament, to increase transparency and prevent some states avoiding responsibility

Vi måste göra alla Rådets möten offentliga, som i Parlamentet, för att öka insynen och hindra att vissa länder smiter undan ansvar.

Julien 31
8 We should inform citizens prior to new legislation becoming law.

Vi måste informera medborgare innan en ny lagstiftning antas.

Liam
9 We should have a European standard for mental health services and supports in all EU states

Vi måste ha en europeisk standard för psykiatrisk vård och stöd i alla EU-länder.

Ciara
10 We should heavily fine politicians, political parties, and special interest groups who make false statements in order to influence elections

Vi måste ge höga böter till politiker, politiska partier och särskilda intressegrupper som gör falska påståenden i avsikt att påverka val.

Ingo

Italy

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Vi måste främja skatteincitament för företag som använder förnybara energikällor i sina produktionscykler.

Angela
2 Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Vi måste uppmuntra till mer förpackningar av återvunnet papper och biologiskt nedbrytningsbara engångsartiklar i europeiska stormarknader.

Maria Carmela
3 Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Vi måste förbjuda trålning, el- och dynamitfiske samt satellitstött fiske.

Velleda
4 Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Vi måste ha livsmedelsetiketter som uppger ursprungslandet för råvarorna, och inte bara slutprodukterna, för att undvika fusk.

Franco
5 Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Vi måste tillämpa gemensamma lagar mot miljöbrott, för att skydda vår hälsa och hindra outsourcing till mindre nogräknande länder.

Angelica
6 Propongo una tassazione uniforme per le grandi compagnie che operano in Europa, per impedire l'elusione fiscale attraverso le royalties

Vi måste tillämpa ett gemensamt skattesystem för stora företag som verkar i Europa, för att få bukt med skatteflykt genom royalties-system.

Nicola
7 Propongo che ogni Paese membro sia obbligato a stabilire e far rispettare una paga minima oraria, coerente con il relativo costo della vita

Vi måste ha ett obligatoriskt system för minimilöner, som EU-medlemsländerna ska tillämpa och reglera efter sina levnadsstandarder.

Daniele
8 Propongo una carta dei diritti europea che tuteli i lavoratori in merito a condizioni di sicurezza, salario, anni di lavoro e pensioni

Vi måste införa en europeisk stadga med arbetstagarrättigheter för att skydda & reglera villkor, säkerhet, lön, livsarbetstid och pensioner.

Lorenzo
9 Propongo , a livello europeo, chi commette reati (es.: evasione fiscale) non possa ricoprire incarichi pubblici, né candidarsi a elezioni.

Vi måste förbjuda att personer som åtalats för brott (ex. skatteflykt) får arbeta i den offentliga sektorn eller ställa upp i val i Europa.

Alessandro
10 Propongo la revisione dei trattati che regolano l'immigrazione in tutti i suoi aspetti

Vi måste göra en fullständig översyn av alla fördrag som reglerar immigration.

Giuseppe

Latvia

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Vi måste förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med övriga världen.

Uldis 58
2 Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Vi måste se till att lokala matmarknader blir mer oberoende, och att de producerar sundare mat till mer överkomliga priser.

Una
3 Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Vi måste inrätta arbetsutbytesprogram för unga specialister, efter att de tagit högskoleexamen.

Artur
4 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu, aicinot iebalsotos ES pārstāvjus atklāt savas izmaksas un tēriņus

Vi måste uppmuntra insyn genom att uppmana EU-tjänstemän att uppge sina utgifter.

Edgars
5 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu Eiropas Parlamentā, pierakstot un publicējot visus Eiropas Parlamenta balsojumus

Vi måste uppmuntra insyn i Europaparlamentet genom att protokollföra och publicera alla omröstningar.

Edgars
6 Nepieciešams vairāk atbalstīt zinātniekus, un to pētījumus realizēt dzīvē.

Vi måste ge mer stöd till vetenskapsmän genom att tillämpa deras forskning i verkliga livet.

Kalvis
7 Nepieciešams izstrādāt likumu par deputātu personīgo atbildību par pirmsvēlēšanu solījumu nepildīšanu

Vi måste skapa en lag som gör Europaparlamentariker personligt ansvariga om de inte uppfyller sina vallöften.

Haralds
8 Nepieciešams par ES prioritāti noteikt ES pilsoņu tiesības un intereses

Vi måste bestämma att EU-medborgarnas rättigheter och intressen är EU:s prioritet.

Alda
9 Nepieciešams ieviest obligātu tautas līdzdalību visu līmeņu vēlēšanās un referendumos, kā tas jau ir dažās Eiropas valstīs

Vi måste införa landsomfattande obligatoriskt deltagande i val och folkomröstningar, så som det redan gjorts i några europeiska länder.

Ilgvars
10 Nepieciešams nodrošināt visu dalībvalstu vienlīdzīgas lemttiesības

Vi måste se till att alla medlemsländer har lika rätt att fatta beslut.

Dzintra

Lithuania

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Būtina Europos Parlamento narius rinkti tiesiogiai, o ne pagal partijų sąrašus.

Vi måste välja Europaparlamentariker direkt, och inte genom partilistor.

Gintaras
2 Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Vi måste erkänna examensbevis i hela EU.

Karina
3 Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Vi måste stödja förnybara energiprojekt i städerna.

Birute
4 Būtina suteikti socialines garantijas keliaujant visose ES šalyse

Vi måste ge sociala garantier för resenärer i alla EU-länder.

Audronė
5 Būtina suvienodinti kelių eismo taisykles ir kelio ženklus ES

Vi måste harmonisera vägtrafikregler och vägmärken i hela EU.

Wilas Ir Rasa
6 Būtina neprimetinėti neoliberalių moralės normų visoms ES šalims. Savo kultūrinę kryptį šalys renkasi savarankiškai

Vi måste låta bli att tvinga på alla EU-länder nyliberala värderingar. Länderna ska själva få välja sin kulturella inriktning.

Jolanta 39
7 Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Vi måste garantera de framtida generationernas tillgång till vatten, luft och miljö. Dricksvatten får inte bli privat egendom.

Jurga 40
8 Būtina, kad Europos Sąjungos valstybės narės skirtų didesnį dėmesį kultūros vertybių išsaugojimui

Vi måste se till att EU-medlemsländer lägger större vikt vid att bevara kulturella värden.

Rasa
9 Būtina užtikrinti, kad šalys laikytųsi jau esamų ES direktyvų (darbo sauga, higienos normos, aplinkosauga)

Vi måste se till att alla länder uppfyller de EU-direktiv som redan finns (arbetarskydd, hygienstandarder, miljöskydd).

Tomas
10 Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Vi måste dela ut pengar till europeiska projekt mer riktat.

DONY

Luxembourg

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Vi måste prioritera en hållbar utveckling, och göra det till en gemensam grund för europeisk politik.

Enzo
2 Il faut une politique qui respecte les droits des citoyens avant ceux des multinationales

Vi måste ha en politik som respekterar medborgarnas rättigheter mer än de multinationella företagens.

Mugo
3 Il faut protéger les entreprises européennes face à une concurrence mondiale déloyale

Vi måste skydda de europeiska företagen mot orättvis global konkurrens.

Alberto
4 Il faut plus de transparence dans les décisions au niveau européen

Vi måste få en bättre insyn i beslut som fattas på europeisk nivå.

Delphine 32
5 Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Vi måste se till att europeiskt jordbruk blir en modell i världen, när det gäller hälsa, hållbar produktion fri från bekämpningsmedel.

Roger
6 Il faut plus de visibilité pour les politiques et les politiciens européens

Vi måste få mer synliga europeiska politiker.

Luc 30
7 Il faut avoir une fiscalité réaliste pour que l'argent reste en Europe

Vi måste ha rimliga skatter så att pengarna stannar kvar i Europa.

Jean-pierre
8 Il faut une Europe plus sociale et moins ultra-libérale, inspirée des modèles efficaces économiquement existants (par ex. en Scandinavie)

Vi måste få ett mer socialt och inte så ultraliberalt Europa, som hämtar inspiration från ekonomiskt effektiva modeller (t.ex Skandinavien).

Anne 58
9 Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Vi måste ha en cirkulär ekonomi, avfallsortering och jobbskapande för lågutbildade arbetstagare.

Alexandre
10 Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Vi måste skilja mellan affärsbanker och investmentbanker i Europa för att garantera insättarnas pengar.

Dom

Malta

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Vi måste arbeta med juridiska reformer. Det är en skam att behöva lägga ut en förmögenhet och få vänta i evigheter på att bli rentvådd.

Maria 59
2 Jenħtieġ housing affordabbli, diċenti u xieraq għal dak li jkun

Vi måste återinföra anständiga och lämpliga bostäder till överkomliga kostnader.

Ray
3 Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Vi måste ha samma disciplinstandarder på alla nivåer ur alla hänseenden, genom realistiska verkställanden.

Louise 60
4 Jenħtieġ li l-paga minima tgħola aktar għax il-ħajja qiegħda tgħola u l-pagi le

Vi måste öka minimilönen eftersom levnadskostnaderna stiger, till skillnad från våra löner.

Shakira
5 Jenħtieġ iktar semplifikazzjoni u inqas burokrazija fuq kull livell tal-amministrazzjoni Ewropea.

Vi måste få en förenkling, och mindre byråkrati på varje nivå i EU:s förvaltning.

Reuben Cutajar 36
6 Jenħtieġ li l-mexxejja u t-teknokratiċi Ewropej jinżlu għal-livell tal-poplu u jifhmu l-effetti prattiċi tad-deċiżjonijiet tagħhom.

Vi måste se till att europeiska ledare och teknokrater kommer ned till folkets nivå och inser effekterna av sina åtgärder.

Leonard 39
7 Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Vi måste lära våra barn sund kost och hälsosamma levnadsvanor redan när de är små. Därigenom kan vi kanske få bukt med överviktsepidemin.

Jerry 22
8 Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Vi måste börja använda glas igen istället för plast, eftersom glas kan återanvändas och är återvinningsbart.

Rachel
9 Jenħtieġ kontroll fuq il-barranin u l-pagi u s-sigurtà ta' min jħaddimhom

Vi måste kontrollera utländska arbetstagare, samt deras arbetsgivares lönesättning och säkerhetsstandarder.

Mario
10 Jenħtieġ li jkun hemm min verament jara l-flus tat-taxxi fejn qedgħin imorru

Vi måste ha ett pålitligt system för att övervaka de offentliga utgifterna som kommer från skatteintäkter.

Kri 34

Netherlands

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Er moet ook bij Brusselse ambtenaren inkomstenbelasting worden geheven

Vi måste höja inkomstskatten för offentliganställda i Bryssel.

Jan 78
2 Er moet door grote bedrijven belasting betaald worden

Vi måste tvinga storföretag att betala skatt.

Jan
3 Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Vi måste ta fram en bättre europeisk politik för att få bukt med problemen med plast.

E
4 Er moet controle komen op de totstandkoming van EU-gefinancierde projecten in Oost-Europa om corruptie te bestrijden en te beboeten

Vi måste införa ett kontrollsystem för alla EU-finansierade projekt i Östeuropa för att bekämpa och straffa korruption.

Jacqueline
5 Er moet een einde komen aan de verplaatsingen van het Europarlement tussen Brussel en Straatsburg

Vi måste sluta flytta Europaparlamentet mellan Bryssel och Strasbourg.

Jaap 48
6 Er moet scheiding van staat en religie zijn en blijven en slechts 1 gerechtelijke macht per land die dit altijd zal respecteren

Vi måste skilja mellan stat och religion. Det får bara finnas ett rättssystem, som respekterar detta hela tiden.

Edward
7 Er moet transparantie komen over de manier waarop Europarlementariërs hun onkostenvergoeding besteden

Vi måste se till att få insyn i hur Europaparlamentariker använder sina kostnadsersättningar.

Jaap 48
8 Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Vi måste införa ett återvinningsprogram för hela Europa. Råmaterial ska återanvändas och inte förstöras.

Mary
9 Er moet openbaarheid komen over hoe vaak en waarover lobbyisten spreken met leden van het parlement

Vi måste se till att få insyn i hur ofta lobbyister pratar med Europaparlamentariker, och vad de diskuterar.

Harmen
10 Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Vi måste införa ett europeiskt upphandlingssystem för läkemedel. Läkemedelsindustrin har för mycket makt och kan sätta riktigt höga priser.

Willie Kempe

Poland

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Należy zaprzestać wspierania antydemokratycznych organizacji islamskich kwestionujących europejskie tradycje i wartości liberalne.

Vi måste sluta stödja antidemokratiska islamiska organisationer som ifrågasätter europeiska traditioner och liberala värderingar.

Tomasz
2 Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Vi måste främja självförbättring, entreprenörskap och arbeta för en förbättring för unga européer.

Adrian
3 Należy wprowadzić we wszystkich krajach członkowskich przepis dotyczący imigrantów. Muszą oni pracować by móc mieszkać w krajach Unii

Vi måste se till att invandrare i EU har arbete för att de ska få lov att stanna kvar i EU-länder.

Paweł
4 Należy solidaryzować się w z innymi państwami UE, gdy są w kryzysie jak np. w trakcie pożarów w Szwecji

Vi måste alltid komma till andra EU-länders undsättning i kristider, som vid skogsbränderna i Sverige.

Jacek
5 Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Vi måste standardisera förteckningen av skyddade arter i hela EU för att skydda flyttande arter.

Szymon
6 Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Vi måste öka det finansiella stödet till utbildningen, eftersom välutbildade samhällen är mindre mottagliga för manipulation.

Michał
7 Należy mówić i działać w dążeniu do akceptacji osób niepełnosprawnych a nie o tolerancji, to dwa róźne pojęcia.

Vi måste prata om och främja den sociala acceptansen för funktionsnedsättningar, i motsats till tolerans — det är två olika begrepp.

Zdzisława 70
8 Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Vi måste subventionera övergången till förnybara energikällor, särskilt i länder med begränsad förmåga att göra det.

Janusz
9 Należy więcej inwestować w rozwój nauki i techniki zamiast płacić gigantyczny socjal bezrobotnym i imigrantom.

Vi måste investera mer i FoU istället för att betala bidrag till arbetslösa och invandrare.

Filip

Portugal

rank Proposal Translation sv Author Age
1 É necessário que exista mais controlo e auditorias aos fundos entregues aos países.

Vi måste ha mer styrning och revisioner av medel som ges till länderna.

Violette 68
2 É necessário que os políticos sejam criminalmente responsáveis pelos seus atos e decisões que tomam em nome do povo.

Vi måste göra politiker straffrättsligt ansvariga för sina handlingar och för besluten de fattar för folkets räkning.

Fátima
3 É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Vi måste skärpa miljöåtgärderna för mänsklighetens välmående: det är brådskande.

Fernando
4 É necessário critério para definição do ordenado mínimo nacional e que este tenha em conta o custo de vida e sustentabilidade individual.

Vi måste ha kriterier för att fastställa en nationell minimilön, och den måste ta hänsyn till levnadskostnader och individuell hållbarhet.

Carla
5 É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Vi måste skydda offer för våld i hemmet bättre.

Rita
6 É necessário que as decisões que dizem respeito a áreas específicas sejam tomadas por quem possui conhecimento teórico-prático da matéria.

Vi måste göra så att beslut som rör specialområden fattas av personer som har en teoretisk-praktisk kunskap i ämnet.

Tiago
7 É necessário que os fundos europeus cheguem de facto às empresas/setores de atividade sem comissionistas pelo meio.

Vi måste se till att Europeiska medel faktiskt når fram till affärs-/industrisektorerna utan mellanhänder.

Paulo
8 É necessário criar um organismo para combate à corrupção que seja mais célere nas investigações e nas acusações.

Vi måste inrätta ett organ för korruptionsbekämpning som är snabbare med sina utredningar och åtal.

Carlos Mendes 36
9 É necessário acabar com a concorrência fiscal dentro da União Europeia, não permitindo que os estados tenham paraísos fiscais.

Vi måste sluta upp med skattekonkurrensen inom EU, och förbjuda länder att ha skatteparadis.

Daniel
10 É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Vi måste åstadkomma jämlika hälsovillkor, för att trygga en likvärdig livskvalitet och värdighet för alla.

I de Sousa

Romania

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Vi måste stoppa avskogningen av Europas skogar.

Catalin
2 Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Vi måste investera i utbildning och forskning.

Martau
3 Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Vi måste ha samma kvalitet på mat och industrivaror i alla EU:s medlemsländer.

Ionescu
4 Trebuie luate măsuri pentru a preveni și stopa atentatele teroriste la nivelul Europei.

Vi måste vidta åtgärder för att hindra och stoppa terroristattacker i Europa.

Valentin
5 Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Vi måste ha samma lagstiftning mot korruption i hela Europa.

Adrian
6 Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Vi måste vidta brådskande och radikala åtgärder för att stoppa miljöföroreningarna!

Cristian
7 Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Vi måste ha rätt att bli inlagda på vilket EU-sjukhus som helst, som betalas av den europeiska sjukförsäkringen.

Ileana
8 Trebuie investit în autostrăzi în țări ca România, pentru ca firmele străine să vină aici și să se echilibreze salariul pentru a nu emigra.

Vi måste investera i vägtrafiknät i länder som Rumänien för att stimulera utländska investeringar och begränsa ekonomisk utvandring.

don
9 Trebuie să existe egalitate și echitate în ceea ce privește drepturile și obligațiile țărilor membre ale UE!

Vi måste ha jämlikhet och rättvisa i fråga om EU-medlemsländernas rättigheter och skyldigheter.

Livia
10 Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Vi måste genomföra ett program för avfallsåtervinning i alla EU:s medlemsländer.

Marcela

Slovakia

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Vi måste ta fram biologiskt nedbrytningsbara material istället för plastflaskor, påsar och behållare.

Ladislav 72
2 Je potrebné prísne trestať vrcholových politikov za ich prešľapy!

Vi måste straffa ledande politiker strängt om de bryter mot lagen.

Silvester
3 Je potrebné migráciu riešiť už v krajine, kde vzniká.

Vi måste ta itu med immigrationen i det land som migranterna kommer ifrån.

Miroslav
4 Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Vi måste standardisera politiken för jordbrukssubventioner för att alla jordbrukare i hela EU ska ha samma spelregler.

Vlado
5 Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Vi måste ta mer hänsyn till vilda djurs behov vid planering och genomförande av markanvändningsplaner.

Gabriela 64
6 Je potrebné zlepšenie ochrany zdravia obyvateľstva prostredníctvom výmeny vedecko-výskumných informácií

Vi måste skydda folkhälsan bättre genom att utbyta information och vetenskaplig forskning.

Martin
7 Je potrebné, aby občania EÚ boli lepšie oboznamovaní s dianím v Európskom parlamente a v ostatných inštitúciách EÚ.

Vi måste se till att EU-medborgare blir mer medvetna om vad som händer i Europaparlamentet och övriga EU-institutioner.

Vladislav 24
8 Je potrebné, aby sa jednotlivé členské štáty navzájom rešpektovali, každý štát aby mal právo na sebaurčenie.

Vi måste se till att EU-medlemsländer visar ömsesidig respekt för varandra och att varje medlemsland har rätt till självbestämmande.

Anton
9 Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Vi måste ge alla barn uppfostran och varje barn ska garanteras rätt till utbildning. En ny riktning ska alltid innehålla något om framtiden.

Michaela 33
10 Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Vi måste sluta överanvända bekämpningsmedel i jordbruket, och införa lagar mot lobbyister och återförsäljare av dessa produkter.

Gusto 45

Slovenia

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Vi måste reformera jordbrukspolitiken så att det blir enklare för jordbrukare att sälja mat och skydda landsbygden.

Roki
2 Moramo skupaj poskrbeti za ljudi s posebnimi potrebami.

Vi måste ta hand om människor med särskilda behov.

Filip
3 Moramo navadnim delavcem dvigniti plače, da lahko spodobno in normalno živijo.

Vi måste höja lönerna för vanliga arbetstagare, så att de kan leva drägliga och normala liv.

Anita
4 Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Vi måste genomföra grundläggande hälso- och sjukvård i alla EU-medlemsländer.

Marjan
5 Moramo narediti EU proračun transparenten in porabo jasno razvidno vsem prebivalcem EU.

Vi måste göra EU:s budget transparent, och information om utgifterna ska synas tydligt för alla EU-medborgare.

Igor
6 Moramo zmanjšati birokracijo.

Vi måste minska byråkratin.

andrej
7 Moramo dogajanje v EU na razumljiv način predstaviti mladim.

Vi måste presentera det som händer i EU på ett begripligt sätt till unga människor.

Kaja 18
8 Moramo postaviti domače dobrine na lastni trg s prednostjo pred tujimi.

Vi måste ge inhemska varor prioritet framför utländska varor på vår hemmamarknad.

Tomaž
9 Moramo reorganizirati Evropski parlament, da bo bolje služil državljanom EU.

Vi måste omorganisera Europaparlamentet så att det tjänar EU-medborgarnas intressen bättre.

Marko
10 Moramo se boriti zoper revščino.

Vi måste ta itu med fattigdomen.

Rado

Spain

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Vi måste se till att EU har en gemensam strategi för att mildra klimatförändringarna.

Miguel
2 Haría falta una información clara y transparente de todos los proyectos y acuerdos en la UE

Vi måste få tydlig och transparent information om alla projekt och avtal i EU.

Salvador 48
3 Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Vi måste ha en bättre styrning av bidragssystemet för att kontrollera att alla finansiella stöd används riktigt.

Joan 58
4 Haría falta más transparencia sobre las funciones, salarios y otras prebendas de los eurodiputados

Vi måste få mer insyn i Europaparlamentarikernas funktioner, löner och utgifter.

jesus 79
5 Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Vi måste ha en obligatorisk europeisk bestämmelse mot korruption för alla medlemsländer.

Luis Manuel
6 Haría falta una política más centrada en impulsar la investigación científica en medicina y energías renovables

Vi måste få fler policies som fokuserar på vetenskaplig forskning inom medicin och förnybar energi.

Joan 23
7 Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Vi måste fastställa miljöpolicies för företag, och om de inte uppfyller dem ska de sanktioneras.

Sandra 26
8 Haría falta penalizar a las empresas que no paguen o reconozcan las horas extras de sus empleados

Vi måste bestraffa företag som inte betalar eller erkänner sina anställdas övertid.

Nuria 34
9 Haría falta proteger debidamente a jubilados y que su poder adquisitivo no caiga por ley

Vi måste skydda våra pensionärer genom att stifta en lag som hindrar att deras köpkraft minskar.

Juan ballesteros garcia 61
10 Haría falta armonización fiscal entre todos los estados miembros para evitar la fuga de capitales

Vi måste ha skatteharmonisering mellan alla medlemsländer för att hindra kapitalflykt

Victor

Sweden

rank Proposal Translation sv Author Age
1 Vi måste sänka priserna på tåg så det blir mycket billigare att resa men även att godset blir billigare att frakta med tåg än med lastbil.

Vi måste sänka priserna på tåg så det blir mycket billigare att resa men även att godset blir billigare att frakta med tåg än med lastbil.

Christina 69
2 Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

pPia
3 Vi måste ge pensionärer som betalat skatt en dräglig pension att leva på

Vi måste ge pensionärer som betalat skatt en dräglig pension att leva på

Leslie
4 Vi måste ha samma skatteregler för alla som jobbar i ett land, jobbar du i ett land betalar du som dom.

Vi måste ha samma skatteregler för alla som jobbar i ett land, jobbar du i ett land betalar du som dom.

Flemming
5 Vi måste ha ökad nyhetsrapportering från EU, så att folket i olika länder är mer medvetna om sin roll i EU och hur besluten påverkar dem.

Vi måste ha ökad nyhetsrapportering från EU, så att folket i olika länder är mer medvetna om sin roll i EU och hur besluten påverkar dem.

Daniel
6 Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption.

Gustav 20
7 Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Mica
8 Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag.

Roger
9 Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Reinhold
10 Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Martin 48