Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation ro Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation ro Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Ar trebui să ne ocupăm de reciclarea deșeurilor într-o manieră bună și responsabilă și să putem reutiliza materii prime valoroase

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Ar trebui să reîncepem să folosim sticlă în loc de plastic, deoarece sticla poate fi refolosită și este reciclabilă.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Ar trebui să promovăm stimulente fiscale pentru companiile care exploatează surse regenerabile de energie în ciclurile lor de producție

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Trebuie să înțelegem importanța pădurilor ca rezervoare de carbon.

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Ar trebui să încurajăm folosirea ambalajelor de hârtie reciclată și a articolelor de unică folosință biodegradabile în supermarketurile UE.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Ar trebui să promovăm înlocuirea produselor din plastic cu soluții biodegradabile și sisteme de depozitare - returnare

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Trebuie să aplicăm legi comune contra infracțiunilor de mediu pentru a proteja sănătatea, împiedicând externalizarea în țările tolerante.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Ar trebui să protejăm pădurile cu o bună gestionare și să reconstruim pădurile de foioase. Să plantăm 5 copaci pentru fiecare copac tăiat

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Ar trebui să ne asigurăm că Uniunea Europeană are o strategie comună pentru a reduce schimbările climatice.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Ar trebui să luptăm contra uzurii morale planificate, a deșeurilor și a supra-ambalării și să promovăm repararea, schimbul și împrumuturile.

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Trebuie să ne asigurăm că apele din Europea sunt mai bine îngrijite și menținute durabile pentru generațiile viitoare.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Ar trebui să susținem agricultura de policultură (producția de legume, fructe, etc.) în zonele naturale adecvate.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Ar trebui să investim în incineratoare și centre de reciclare în fiecare țară UE care să recicleze plasticul și alte tipuri de deșeuri.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Ar trebui să favorizăm produsele și forța de muncă din țară.

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Ar trebui să încurajăm coordonarea în fața dezastrelor naturale.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Ar trebui să interzicem utilizarea glifosfatului și a pesticidelor ce distrug ecosistemul, fiind foarte periculoase pentru sănătatea umană.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Ar trebui să fie obligatoriu ca magazinele să reducă drastic ambalajele din plastic ale produselor pe care le vând

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Ar trebui să găsim materiale biodegradabile în loc de sticle, pungi și recipiente din plastic.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Ar trebui să încurajăm consumul de produse locale prin rețele de proximitate

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Ar trebui să taxăm societățile poluante ca o modalitate de abordare a ororilor climatice viitoare.

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Ar trebui să stabilim politici de mediu pentru companii și, dacă nu le respectă, acestea ar trebui să fie sancționate.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Ar trebui să sancționăm (prin amenzi, taxe) agro-industriile iresponsabile social și poluante.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Ar trebui să găsim o soluție rapidă și eficientă pentru problema apelor și poluării terenurilor arabile.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Ar trebui să ținem cont mai mult de nevoile vieții sălbatice în elaborarea și punerea în aplicare a planurilor spațiale.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Ar trebui evitat plasticul, de ex. interzicând obiectele de unică folosință, folosind materiale biodegradabile ca sacii de plastic de porumb

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Ar trebui oprită defrișarea pădurilor din Europa.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Ar trebui să reducem activitățile de pescuit pentru supraviețuirea speciilor de pești. Ar trebui să respectăm sugestiile cercetătorilor.

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Ar trebui să susținem proiecte de energie regenerabilă în orașe.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Ar trebui să nu mai folosim pesticidele în agricultură și să introducem legi contra lobbyiștilor și a dealerilor de asemenea produse.

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Ar trebui să stabilim un cadru legal pentru o utilizare sustenabilă ecologic a deșeurilor, în caz contrar ar trebui impuse amenzi.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Ar trebui să instituim o politică europeană mai bună pentru a pune capăt problemei materialelor plastice.

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Ar trebui să acordăm prioritate dezvoltării durabile și să o facem o bază comună a politicii europene

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Europa ar trebui să investească în cercetare pentru a curăța mările și oceanele contaminate.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Ar trebui să consolidăm măsurile de mediu pentru bunăstarea omenirii: este o chestiune de urgență.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Ar trebui luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Ar trebui să standardizăm inventarul speciilor protejate în întreaga Europă pentru a proteja speciile migratoare.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Ar trebui să prioritizăm protecția mediului și amploarea ei. Nu vom supraviețui mult fără un mediu sănătos.

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Ar trebui să reformăm politica agricolă pentru a facilita agricultorilor să vândă alimente și să protejeze mediul rural.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Ar trebui să reconsiderăm protecția mediului ca protecție a habitatului nostru - în orice decizie!

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Ar trebui să subvenționăm trecerea la sursele de energie regenerabilă, mai ales în țările cu capacitate redusă în această privință.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Ar trebui să ne întoarcem la dezvoltarea energiei nucleare.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Ar trebui asigurată viabilitatea apei, a aerului și a mediului pentru viitor. Apa potabilă nu poate deveni o proprietate privată.

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Ar trebui să ne protejezăm apele. Directiva Cadrul privind Apa nu trebuie să fie afectată de interesele economice.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Ar trebui să instituim un program european de reciclare. Materiile prime trebuie refolosite și nu distruse.

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Ar trebui să eliminăm ambalajele din plastic nenecesare din supermarketuri.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Ar trebui implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Să integrăm mai multă natură în proiectele de arhitectură, să lăsăm orașele să fie din nou verzi. Nu deșerturi concrete, ci grădini urbane.

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Ar trebui să ne asigurăm că nu mai există o creșterile industriale de animale și, prin urmare, suferința animalelor.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Ar trebui să luptăm cu uzura planificată de corporații. Produsele să fie ușor de reparat și piesele de schimb disponibile mai mult timp!

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Ar trebui să susținem utilizarea energiilor regenerabile și să le facem accesibile tuturor pentru a reduce poluarea atmosferică.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Ar trebui să permitem țărilor să dezvolte propriile programe, pe baza poziției geografice și a surselor de energie regenerabile disponibile.

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Ar trebui să punem în aplicare legi care protejează mediul natural, consecvent și cu sancțiuni severe.

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Ar trebui să elaborăm politici de conservare a naturii și să reducem utilizarea ambalajelor și materialelor plastice.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Ar trebui să ne asigurăm că agricultura europeană devine un model pentru lume privind producția sănătoasă, durabilă și fără pesticide.

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Ar trebui să creștem transparența amprentei noastre de carbon cu surse de date mai bune și mai fiabile

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Ar trebui să ne asigurăm că consumabilele sunt durabile, iar componentele acestora pot fi schimbate.

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Ar trebui să avem economie circulară, sortarea deșeurilor și crearea de locuri de muncă pentru lucrătorii mai puțin calificați.

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation ro Author Age

health

Country Proposal Translation ro Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Ar trebui să ne expunem copii de mici la principiile bune de nutriție și de viață sănătos. Astfel putem depăși epidemia de obezitate.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Ar trebui să asigurăm un ajutor coordonat pentru persoanele cu dizabilități din Uniunea Europeană.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Ar trebui să ne asigurăm că fiecare pacient cu afecțiune oncologică și cu afecțiuni mai specifice, poate primi suport individual de la UE.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Ar trebui să ne asigurăm că fiecare cetățean UE poate primi îngrijire medicală în orice țară UE cu un card european de sănătate.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Ar trebui să promovăm educația privind bolile cu transmitere sexuală.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Ar trebui să creăm o piață comună pentru medicamente și medicamente pentru a agrea prețuri mai mici cu companiile farmaceutice mari.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Ar trebui să interzicem utilizarea glifosfatului și a pesticidelor ce distrug ecosistemul, fiind foarte periculoase pentru sănătatea umană.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Ar trebui să depunem eforturi pentru o reducere a utilizării antibioticelor atât în ​​creșterea animalelor, cât și în medicina umană.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Ar trebui să interzicem fabricilor să utilizeze disruptori endocrini.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Ar trebui să avem servicii de îngrijire medicală gratuite în Europa.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Ar trebui să coordonăm restricțiile chimice, în special în industria alimentară.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Ar trebui să îmbunătățim posibilitățile persoanelor cu dizabilități de a comunica cu restul lumii.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Ar trebui să avem dreptul de a ne interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Ar trebui să stabilim condiții de îngrijire medicală egale, pentru a salva deminitatea și calitatea vieții, aceleași pentru toți.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Ar trebui să implementăm asistența medicală de bază în toate statele membre ale UE.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Ar trebui să ne asigurăm că piețele alimentare locale sunt mai independente și că ele produc alimente mai sănătoase și mai accesibile.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Ar trebui să îi învățăm pe copii să mănânce sănătos și de unde provine hrana. Ei ar trebui să conștientizeze valoarea ei (carne, etc.).

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Ar trebui să alocăm mai mulți bani sistemului de sănătate.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Ar trebui un sistem european de cumpărare a medicamentelor. Industria pharma are prea multă putere și poate stabili prețuri foarte ridicate.

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Ar trebui să ne asigurăm că sănătatea are prioritate față de industria chimică, de ex. acestea garantează produse care dăunează mediului.

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Ar trebui să ne asigurăm că agricultura europeană devine un model pentru lume privind producția sănătoasă, durabilă și fără pesticide.

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Ar trebui să scădem prețurile medicamentelor, astfel încât persoanele mai sărace și cele în vârstă să le poată permite.

Reno

taxation

Country Proposal Translation ro Author Age

education

Country Proposal Translation ro Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Ar trebui să ne expunem copii de mici la principiile bune de nutriție și de viață sănătos. Astfel putem depăși epidemia de obezitate.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

Ar trebui să ne bazăm educația pe creșterea și abilitățile fiecărui individ și pe modul în care fiecare persoană poate face diferența.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Ar trebui să promovăm educația privind bolile cu transmitere sexuală.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Ar trebui să oferim educație adecvată și de calitate fiecărui copil fără a trebui să plătim taxe tot mai mari pentru cărțile de scris.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Ar trebui să recunoaștem diplomele academice în întreaga UE.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Ar trebui să se investească în educație și cercetare.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Ar trebui să oferim și să garantăm dreptul la educație pentru fiecare copil. O nouă direcție ar trebui să vizeze întotdeauna viitorul.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Ar trebui să upgradăm sistemul educațional din toate țările UE, în principal îmbunătățind infrastructurile și cursurile.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Ar trebui să promovăm auto-îmbunătățirea, antreprenoriatul și să lucrăm pentru îmbunătățirea tinerilor europeni.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Ar trebui să încurajăm păstrarea bibliotecilor noastre și să le alocăm resurse adecvate.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Ar trebui să îmbunătățim cunoștințele financiare.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Ar trebui să susținem măsurile orientate spre viitor în educație, învățarea limbilor străine, inovație și susținerea familiei.

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Ar trebui să creștem susținerea financiară a educației, deoarece societățile mai educate sunt mai puțin supuse manipulării.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Ar trebui să creăm programe de schimb de lucru pentru tineri specialiști după absolvirea universității.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Ar trebui să investim mai mult în educația copiilor și, în consecință, într-un viitor care contează.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Ar trebui să modificăm programul școlar, astfel încât copiii să poată petrece mai mult timp creativ și astfel clădirile să fie mai sigure.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation ro Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Ar trebui să interzicem pescuitul prin traul, electro, exploziv și prin satelit.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Ar trebui să donăm mâncarea rămasă deoarece milioane de tone de mâncare sunt aruncate inutil în fiecare an în UE.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Ar trebui să susținem agricultura de policultură (producția de legume, fructe, etc.) în zonele naturale adecvate.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Ar trebui revizută politica agricolă (PAC) pentru a promova fermele de familie locale și a elimina subvențiile pentru multinaționale

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Ar trebui să introducem o strategie la nivelul UE pentru standardele și politicile privind animalele pentru a reduce cruzimea și neglijența.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Ar trebui să interzicem utilizarea glifosfatului și a pesticidelor ce distrug ecosistemul, fiind foarte periculoase pentru sănătatea umană.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Ar trebui să standardizăm politica subvențiilor agricole, încât să existe condiții de concurență echitabile pentru fermele din UE.

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Ar trebui să găsim o soluție rapidă și eficientă pentru problema apelor și poluării terenurilor arabile.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Ar trebui să reducem activitățile de pescuit pentru supraviețuirea speciilor de pești. Ar trebui să respectăm sugestiile cercetătorilor.

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Ar trebui să nu mai folosim pesticidele în agricultură și să introducem legi contra lobbyiștilor și a dealerilor de asemenea produse.

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Ar trebui să reformăm politica agricolă pentru a facilita agricultorilor să vândă alimente și să protejeze mediul rural.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Ar trebui să ne asigurăm că nu mai există o creșterile industriale de animale și, prin urmare, suferința animalelor.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Ar trebui să menținem aceleași standarde ridicate de calitate impuse importatorilor în cadrul UE.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Ar trebui să motivăm tinerii fermieri pentru a crește producția și exporturile.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Ar trebui să ne asigurăm că agricultura europeană devine un model pentru lume privind producția sănătoasă, durabilă și fără pesticide.

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation ro Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Trebuie să emitem etichete alimentare cu țara de origine a materiilor prime, nu doar produsele finite, spre a preveni frauda alimentară.

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Ar trebui să luptăm contra uzurii morale planificate, a deșeurilor și a supra-ambalării și să promovăm repararea, schimbul și împrumuturile.

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Ar trebui să încurajăm consumul de produse locale prin rețele de proximitate

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Ar trebui să coordonăm restricțiile chimice, în special în industria alimentară.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Ar trebui ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Ar trebui să ne angajăm mai mult să donăm mâncare excedentară decât să o aruncăm.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Ar trebui să eliminăm ambalajele din plastic nenecesare din supermarketuri.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Ar trebui să luptăm cu uzura planificată de corporații. Produsele să fie ușor de reparat și piesele de schimb disponibile mai mult timp!

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Ar trebui să menținem aceleași standarde ridicate de calitate impuse importatorilor în cadrul UE.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Ar trebui să donăm alimentele rămase din supermarketuri.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Ar trebui să oferim produse regionale în magazine de discount.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Ar trebui să ne asigurăm că consumabilele sunt durabile, iar componentele acestora pot fi schimbate.

Laura

migrations

Country Proposal Translation ro Author Age

employment

Country Proposal Translation ro Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation ro Author Age

justice

Country Proposal Translation ro Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Ar trebui să lucrăm la reformele judiciare: să nu mai trebuiască să cheltuiești o avere și să așteptați inutil să îți dovedești nevinovăția.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Ar trebui să păstrăm aceleași standarde de disciplină în toate privințele, prin intermediul aplicărilor realiste.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Ar trebui să pedepsim strict fiecare caz de corupție.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Ar trebui să avem un Regulament european anticorupție obligatoriu pentru toate Statele Membre.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Ar trebui să acționăm mai activ împotriva corupției

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Ar trebui implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Ar trebui să avem mai multă protecție pentru victimele violenței domestice.

Rita

research

Country Proposal Translation ro Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation ro Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation ro Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Ar trebui să asigurăm o supraveghere bancară centralizată, cu reguli comune pentru toate țările.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Ar trebui să avem un sistem de subvenții mai controlat pentru a verifica dacă toate ajutoarele financiare sunt corect utilizate.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Ar trebui ca băncile să plătească impozitul pe profit în țara în care își desfășoară activitatea.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Ar trebui să alocăm mai precis banilor pentru proiectele europene.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Ar trebui exercitat un control asupra băncilor și multinaționalelor cu obligații de transparență, încât să fie posibil controlul adecvat.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Ar trebui să separăm băncile cu amănuntul și băncile de investiții din Europa pentru a garanta siguranța fondurilor deponenților.

Dom