Citizens' Agenda - Europe top 10

These are the most approved solutions among the top 270 sent by EU countries, those that created the biggest consensus among citizens in Europe. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves. This is what European citizens want most for Europe!
rank Proposal Author Country
1

Należy ustanowić ogólnoeuropejski program recyklingu. Surowce należy wykorzystywać ponownie, a nie marnować.

Mary NL
2

Należy uniemożliwić przestępcom (np. podatkowym) pracę w sektorze publicznym lub kandydowanie w jakichkolwiek wyborach w Europie.

Alessandro IT
3

Należy prowadzić odpowiedzialną gospodarkę leśną i odtwarzać lasy liściaste. Należy sadzić pięć drzew w miejsce jednego ściętego.

Anna IE
4

Należy ukrócić czasowe zwolnienia podatkowe dla korporacji międzynarodowych. Podatki należy odprowadzać w kraju prowadzenia działalności.

Jules BE
5

Należy inwestować w edukację i badania naukowe.

Gheorghe-Adrian RO
6

Należy chronić prawa pracownicze we wszystkich państwach UE.

Ανδριανη (Andriani) GR
7

Należy ujednolicić ograniczenia w stosowaniu chemikaliów, szczególnie w przemyśle spożywczym.

Reinhold SE
8

Należy wspierać realizację projektów na rzecz energii odnawialnej w miastach.

Birute LT
9

Należy zapewnić dostęp do zrozumiałych i przejrzystych informacji na temat wszystkich projektów i porozumień w Unii Europejskiej.

Salvador ES
10

Należy każdemu obywatelowi UE zapewnić opiekę medyczną w krajach członkowskich poprzez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

надежда (Nadejda) BG