10 most-approved proposals sent by each European country

These are the most approved solutions, those that created the biggest consensus among citizens in each European country. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves.

Austria

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Należy oddawać nadmiar żywności potrzebującym zamiast ją wyrzucać.

Anna-Marija
2 Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Należy postrzegać ochronę środowiska jako ochronę naszych siedlisk – i to w przypadku każdej podejmowanej decyzji!

Hans
3 Man sollte Steuerschlupflöcher für Konzerne schließen (Double Irish / Dutch Sandwich) und vorsätzliche Steuervermeidung strafbar machen.

Należy wyeliminować luki podatkowe wykorzystywane przez korporacje i karać zamierzone unikanie opodatkowania.

Wolfgang 57
4 Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Należy w większym stopniu integrować projekty architektoniczne z naturą i zazieleniać miasta. Zamiast betonowej dżungli – miejskie ogrody.

Alexander
5 Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Należy wyeliminować hodowlę przemysłową, a tym samym zakończyć torturowanie zwierząt.

Michaela Lutzmaye 36
6 Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Należy przeciwdziałać planowanemu starzeniu produktów. Naprawy powinny być łatwe, a części zamienne dostępne dłużej!

Cathleen
7 Man sollte dafür sorgen, dass in der EU kein einziges Kind mehr sexuell verstümmelt wird.

Należy zadbać o to, aby żadne dziecko w UE nie było ofiarą rytualnego okaleczania narządów płciowych.

Dagmar
8 Man sollte Prävention als Aufgabe der Pflege und Medizin fest implementieren.

Należy ustanowić profilaktykę stałym elementem pielęgniarstwa i opieki medycznej.

Susanne
9 Man sollte den Großkonzernen ihre Einflussnahme auf die Politik verweigern und endlich wieder Politik für die Bürger machen.

Należy zabronić dużym korporacjom wywierania wpływu na politykę i wreszcie stanowić politykę dla obywateli.

Thomas
10 Man sollte leistbaren Wohnraum für Alt und Jung schaffen. Die stark gestiegenen Wohnungskosten sind ein Hauptproblem in vielen Ländern.

Należy zapewnić przystępną przestrzeń życiową dla ludzi młodych i osób starszych. Problem znacznego wzrostu cen mieszkań nęka wiele krajów.

barbara

Belgium

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Należy przeciwdziałać planowanemu starzeniu produktów i pakowaniu ich w zbyt wiele opakowań oraz zachęcać do napraw, wymiany i wynajmu.

Amaury 27
2 Il faut cesser les cadeaux fiscaux aux multinationales. Les impots doivent être payés dans le pays où sont générés les bénéfices.

Należy ukrócić czasowe zwolnienia podatkowe dla korporacji międzynarodowych. Podatki należy odprowadzać w kraju prowadzenia działalności.

Jules
3 Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Należy zaktualizować wspólną politykę rolną (CAP) tak, aby wspierać gospodarstwa rodzinne i odebrać dopłaty międzynarodowym korporacjom.

Didier
4 Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Należy promować konsumowanie lokalnych produktów w obrębie społeczności.

Jacques
5 Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Należy bezwzględnie opodatkować przedsiębiorstwa zanieczyszczające środowisko w ramach przyszłej walki ze zmianami klimatu.

Claude
6 Er moet een besparing komen op de lonen van politici.

Należy obniżyć pensje polityków.

Maxime De Belie 19
7 Er moet meer controle en duidelijkheid komen over waar het belastingsgeld voor gebruikt wordt.

Należy wprowadzić większą przejrzystość i lepszą kontrolę nad zagospodarowaniem wpływów podatkowych.

tom
8 Er moet een goedkoop tarief zijn voor treinen doorheen Europa

Należy obniżyć cenę biletów kolejowych w całej Europie.

Gianni 20
9 Werknemers uit een ander Europees land moeten belasting betalen in het land waar ze werken en niet in hun thuisland.

Należy zobowiązać pracowników z innych państw europejskich do płacenia podatków w miejscu pracy, a nie w kraju ojczystym.

Bart
10 Er moet Een duidelijke wetgeving komen voor heel Europa met betrekking op de migrantenstroom.

Należy ustanowić przejrzyste prawo dotyczące migracji ludności w Europie.

Marissa

Bulgaria

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Należy zapewnić skoordynowane wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej.

Елена
2 Трябва институциите да избират служителите си по капацитет на компетентност и периодично да подлагат на проверка тази пригодност.

Należy dopilnować, aby instytucje wybierały pracowników na podstawie umiejętności i kompetencji oraz okresowo je sprawdzały.

Николай
3 Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Należy zapewnić każdemu pacjentowi onkologicznemu lub cierpiącemu na inne bardziej specyficzne choroby indywidualne wsparcie ze strony UE.

Виждан
4 Трябва да стане ясно на всички граждани на ЕС какво всеки един получава конкретно от фондовете на съюза и какви са ползите за всички.

Należy dopilnować, aby każdy obywatel UE wiedział, co konkretnie otrzymuje z funduszy unijnych i jakie korzyści wynikają dla wszystkich.

Elena
5 Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Należy wprowadzić scentralizowany nadzór bankowy z jednakowymi zasadami dla wszystkich państw członkowskich.

Radostina
6 Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Należy każdemu obywatelowi UE zapewnić opiekę medyczną w krajach członkowskich poprzez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

надежда
7 Трябва всеки гражданин на Европейския съюз да може да се осигурява в пенсионен фонд в ЕС по избор.

Należy zapewnić każdemu obywatelowi UE prawo do ubezpieczenia w dowolnym wybranym przez siebie funduszu emerytarnym w obrębie UE.

Svetoslav
8 Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Należy wspierać rolnictwo polikulturowe (uprawa warzyw, owoców itp.) na naturalnie przystosowanych do tego obszarach.

Янчо
9 Трябва Европейският парламент да прилага единни норми за всички страни от Европейския съюз, за да няма Европа на две скорости!

Należy dopilnować, aby Parlament Europejski stosował jednakowe standardy wobec wszystkich krajów UE, zapobiegając dwutorowości Europy.

Валентин
10 Трябва всяка длъжност да се заплаща според стандарта в Европа.

Należy zagwarantować wynagrodzenia za każdą pracę zgodne z europejskimi standardami.

Антоанета

Croatia

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Należy przekazywać resztki jedzenia osobom potrzebującym. Każdego roku w UE marnują się miliony ton żywności.

Leon
2 Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Należy inwestować w budowę spalarni odpadów i punktów recyklingu we wszystkich krajach UE, gdzie przetwarzanoby plastik i inne odpady.

Igor 24
3 Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Należy zapewnić każdemu dziecku dostęp do wysokiej jakości edukacji bez konieczności zakupu stale drożejących podręczników.

Maja-Marija
4 Potrebno je dati realističnije poticaje za mlade poduzetnike.

Należy skuteczniej zachęcać młodych przedsiębiorców do zakładania firm.

Mario
5 Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Należy surowo karać każdy przypadek korupcji.

Nevenka
6 Potrebno je da su mirovine veće kako bi stanovnici mogli dostojno živjeti jer su to i zaradili tijekom života.

Należy zwiększyć świadczenia emeryturalne, aby ludzie mogli żyć godnie, ponieważ zapracowali na to swoim życiem.

Laura
7 Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Należy zobowiązać banki do płacenia podatku dochodowego w kraju, w którym prowadzą działalność.

Andrija 45
8 Potrebno je pametno i razborito implementirati zakone koje traži EU, a ne ih samo krnje prepisati i požuriti.

Należy wdrażać prawa w UE z zachowaniem spokoju i ostrożności, zamiast działać w pośpiechu.

Lorena
9 Potrebno je da se promijeni izborni zakon kako bi narod imao ovlasti da promijeni izabranog političara ako ne radi u službi naroda.

Należy wprowadzić zmiany prawne, aby obywatele mieli prawo do odsunięcia wybranych wcześniej polityków, jeżeli nie pracują dla ich dobra.

Romana
10 Potrebno je ograničiti financiranje političkih kampanja kako bi politika odražavala volju građana i struke, a ne interese krupnog kapitala.

Należy ograniczyć budżety kampanii politycznych, aby polityka odzwierciedlała wolę ludzi i ekspertów, a nie interesy bogatych darczyńców.

Roko

Cyprus

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Πρέπει να καταστεί επείγουσα προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους σε όλη την Ευρώπη.

Należy uczynić tworzenie szans na zatrudnienie dla młodych ludzi w Europie kwestią priorytetową.

Κωνσταντίνος 72
2 Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Należy pozwolić wszystkim krajom rozwijać własne programy zależnie od położenia geograficznego i dostępu do odnawialnych źródeł energii.

Loukas
3 Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Należy zmienić program nauczania w szkołach, tak aby dzieci spędzały więcej czasu kreatywnie, a budynki szkolne były bezpieczniejsze.

Zwi
4 Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Należy ustanowić spójne i przewidujące surowe kary prawo chroniące środowisko naturalne.

Marilena
5 Πρέπει να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Należy chronić najsłabsze grupy społeczne.

Costas
6 Πρέπει να υποχρεωθούν οι εργοδότες να σέβονται τους εργαζόμενους, να παρέχουν τα δικαιώματα, ωράρια, ασφάλεια υγείας κλπ. που οφείλουν

Należy zobowiązać pracodawców do przestrzegania praw pracowników, zapewnienia stałych godzin pracy, zagwarantowania ubezpieczenia itp.

MARIA
7 Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Należy zachęcać młodych rolników do pracy, aby zwiększać produkcję rolną i eksport.

Ανδρέας
8 Πρέπει να υπάρχει για κάθε χώρα ανάλογος ελάχιστος μισθός ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων (στέγαση, σίτιση, ένδυση, μετακίνηση)

Należy ustanowić w każdym kraju minimalną płacę pokrywającą podstawowe potrzeby ludzi (mieszkanie, jedzenie, ubrania, transport).

Styliana
9 Πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα σε χώρες μέλη αναφορικά με πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο το κράτος μέλος όσο και την Ε.Ε.

Należy przeprowadzać referenda dotyczące ważnych kwestii państwowych lub unijnych w każdym kraju członkowskim.

Polina 29
10 Πρέπει να δίνονται συντάξεις πάνω απο το όριο της φτώχειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Należy zapewnić świadczenia emerytalne przekraczające granicę ubóstwa we wszystkich krajach UE.

Tasoula

Czech Republic

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Należy jak najszybciej znaleźć skuteczne rozwiązanie problemu nawadniania i zanieczyszczenia gruntów ornych.

Lukáš
2 Je třeba dát internetu větší svobodu (např. článek 13).

Należy zwiększyć swobodę w internecie (np. Artykuł 13).

Katy
3 Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Należy nadać ochronie środowiska najwyższy priorytet i działać na większą skalę. Inaczej doszczętnie zniszczymy naszą planetę.

Tereza 42
4 Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Należy zadbać o zwiększenie świadomości finansowej obywateli UE.

Matěj
5 Je třeba ponechat Evropanům více svobody v tom, jak žijí a jaké hodnoty vyznávají.

Należy zagwarantować Europejczykom większą swobodę w kwestii sposobu życia i wyznawanych wartości.

Michal
6 Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Należy powrócić do rozwijania energetyki jądrowej.

CMD
7 Je třeba omezit byrokratickou zátěž úředníků i běžných občanů EU.

Należy ograniczyć biurokrację, z jaką zmagają się urzędnicy i obywatele UE.

Kuba
8 Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Należy utrzymać jednakowo wysokie standardy jakości wobec wszystkich importerów w UE.

Helena 67
9 Je třeba okamžitě zavést ochranu vnějších hranic EU.

Należy natychmiast zabezpieczyć zewnętrzne granice UE.

Petr 50
10 Je třeba zakázat nelegální migraci.

Należy zakazać nielegalnej imigracji.

Joseph

Denmark

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Vi skal have mulighed for at store koncerner betaler skat i de lande, de opererer i

Należy umożliwić pobieranie podatków od dużych koncernów w krajach, w których prowadzą działalność.

erling
2 Vi skal stoppe pengespild ved at flytte EU frem og tilbage mellem de to byer

Należy zaprzestać marnowania środków przez ciągłe „przenoszenie” UE pomiędzy dwoma miastami.

Jan
3 Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Należy postawić zdrowie ponad interesem przemysłu chemicznego, który powinien zagwarantować bezpieczeństwo swoich produktów dla środowiska.

Lena
4 Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Należy kontrolować banki i przedsiębiorstwa międzynarodowe poprzez obowiązek zagwarantowania przejrzystości prowadzonych działań.

henning
5 Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Należy zapewnić większą przejrzystość naszego śladu węglowego za pomocą dokładniejszych źródeł danych.

Christian 23
6 Vi skal sikre at politiet får øget mulighed for at efterforske kriminalitet på tværs af grænserne.

Należy zagwarantować siłom policyjnym szersze możliwości prowadzenia dochodzeń kryminalnych poza granicami.

Gabriel
7 Vi skal lovgive, så ingen politikere kan lave love for befolkningen, der ikke gælder for dem selv

Należy wprowadzić prawo zakazujące politykom uchwalania ustaw, których treść ich nie dotyczy.

Rikke
8 Vi skal have et EU der respekterer medlemslandenes suverænitet, traditioner og kultur.

Należy tworzyć UE, która szanuje suwerenność, tradycję i kulturę państw członkowskich.

Morten
9 Vi skal løndumping til livs, alle i EU skal have løn efter den overenskomst som gælder i det land man arbejder i.

Należy wyeliminować dumping socjalny. Każdy obywatel UE powinien otrzymywać pensję zgodną z przepisami w kraju zatrudnienia.

erling
10 Vi skal lade befolkningerne have direkte indflydelse på beslutninger, som i væsentlig grad påvirker deres levevilkår.

Należy umożliwić ludziom wywieranie bezpośredniego wpływu na decyzje mające istotne przełożenie na ich warunki życia.

Kim Løvendal

Estonia

rank Proposal Translation pl Author Age
1 On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Należy opracować politykę ochrony przyrody i ograniczyć ilość stosowanych opakowań i tworzyw sztucznych.

Kreete 23
2 On vaja Euroopa Liidu ametnikele vastutusmehhanismi.

Należy stworzyć mechanizmy odpowiedzialności osobistej dla urzędników UE.

Ivo
3 On vaja, et Euroopa Liit toetaks teadust ja tehnoloogiate arendust: toetaks ESAt; valiks välja ja toetaks paljulubavaid teadusprojekte.

Należy uzyskać wsparcie UE dla badań i rozwoju technologicznego oraz dla ESA. UE powinna wybierać i wspierać obiecujące projekty badawcze.

42immortal
4 On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Należy obniżyć ceny leków, tak aby stać było na nie osoby mniej zamożne i starsze.

Reno
5 On vaja tähtsustada riikide suveräänsust ja koostööd, mitte föderaliseerida rahvusriike.

Należy ponad wszystko stawiać suwerenność krajów oraz międzynarodową współpracę zamiast federalizować państwa narodowe.

Margus
6 On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Należy zapewnić, że towary eksploatacyjne są trwałe, a ich części składowe wymienne.

Laura
7 On vaja vähendada bürokraatiat

Należy ograniczyć biurokrację.

Urmas
8 On vaja kodanikele võimalust, peale kandidaadi valituks osutumist, ta ka uuesti välja hääletada

Należy dać obywatelom prawo do głosowania za odwołaniem wybranych wcześniej kandydatów.

Mati
9 On vaja soodustada laste arvu kasvu, tuginedes suuremale lapsetoetusele ja vanemate tulumaksusoodustusele.

Należy stymulować przyrost naturalny, podnosząc ulgi podatkowe na dzieci i odliczenia od podatku przysługujące rodzicom.

Kätlin
10 On vaja lugeda kõik dokumentideta saabunud sisserändajad ebaseaduslikeks ja saata nad Euroopa Liidust välja.

Należy uznać wszystkich nieudokumentowanych imigrantów za przebywających w UE nielegalnie i poddać ich deportacji.

Heikko 50

Finland

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Należy prowadzić recykling odpadów w skuteczny i odpowiedzialny sposób oraz ponownie wykrzystywać cenne surowce.

Laura
2 Meidän tulisi huolehtia lapsista ja vanhuksista

Należy objąć opieką dzieci i osoby starsze.

Helinä
3 Meidän tulisi varmistaa, että ihmiskauppa saadaan loppumaan EU:ssa

Należy zadbać o wyeliminowanie przemytu ludzi w UE.

Minttu
4 Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Należy zrozumieć znaczenie lasów jako pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Marjut
5 Meidän tulisi huomioida ja käsitellä kansalaisaloitteet huolellisesti ja kehittää edelleen nuorten politiikan ja päätöksenteon ymmärrystä

Należy starannie zająć się inicjatywami obywatelskimi oraz pomóc młodym ludziom zrozumieć politykę i procesy podejmowania decyzji.

Mila
6 Meidän tulisi antaa reaaliaikaista ja selkeää tietoa EU:n toimista

Należy informować obywateli o działaniach UE na bieżąco i w zrozumiały sposób.

Minttu
7 Meidän tulisi Pitää huolta kaikkien riittävästä toimeentulosta puuttumalla tosissaan varakkaiden ja yritysten verokikkailuun

Należy każdemu zagwarantować odpowiednie środki do życia, zajmując się na poważnie oszustwami podatkowymi osób zamożnych i przedsiębiorstw.

Toni
8 Meidän tulisi rangaista veroparatiiseja hyödyntäviä yrityksiä ja poliitikkoja taloudellisesti, samoin niiden päättäviä johtajia

Należy karać przedsiębiorstwa, wraz z odpowiedzialnymi za decyzje liderami, oraz polityków za korzystanie z rajów podatkowych.

Keijjo
9 Meidän tulisi tehokkaasti puuttua korruptioon, myös rakenteelliseen korruptioon

Należy skutecznie przeciwdziałać korupcji, włącznie z korupcją strukturalną.

Marga
10 Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Należy faworyzować krajowe produkty i siłę roboczą.

Teija

France

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Należy promować rozwiązania pozwalające zastąpić produkty plastikowe materiałami biodegradowalnymi i opracować system kaucji i zwrotu.

Laurent
2 Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Należy zabronić stosowania glifosatu i innych pestycydów, które niszczą ekosystem i stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Izabel
3 Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Należy zabronić fabrykom stosowania substancji będących związkami endokrynnie czynnymi.

Christiane
4 Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Należy nałożyć sankcje (kary, podatki) zanieczyszczające środowisko i społecznie nieodpowiedzialne gałęzie przemysłu rolniczego.

Julie 43
5 Il faut que les étrangers européens soient soumis aux impôts du pays d'accueil et non celui d'origine, pour éviter la concurrence déloyale.

Należy zapobiegać nieuczciwej konkurencji na rynku pracy, opodatkowując obcokrajowców w kraju zamieszkania, a nie w kraju pochodzenia.

Sacha
6 Il faut que les grosses enseignes (Total, Amazon...) payent des taxes comme tout le monde

Należy zaniechać stosowania ulg podatkowych dla dużych przedsiębiorstw (Total, Amazon itp.).

Alexandra Nina
7 Il faut obliger les exportateurs vers l'Europe à se plier aux mêmes règles et normes que nous pour lutter contre la concurrence déloyale

Należy zapobiegać nieuczciwej konkurencji, zmuszając firmy eksportujące towary do Europy do przestrzegania obowiązujących w niej zasad.

Jordane 35
8 Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Należy inwestować więcej środków w usuwanie zanieczyszczeń z mórz i oceanów.

Cécilia
9 Il faut favoriser les coopératives, l'artisanat, le local pour se désolidariser des multinationales qui pillent la planète

Należy wspierać kooperatywy, rzemieślników i lokalne społeczności, aby przeciwdziałać międzynarodowym korporacjom niszczącym planetę.

Laurence
10 Il faut éradiquer la corruption avec des sentences d'inéligibilité à vie pour tous les élus qui fautent, et s'inspirer de l'Islande

Należy wzorem Islandii wykorzenić korupcję, dożywotnio odsuwając skorumpowanych urzędników od pełnienia funkcji publicznych.

Robert

Germany

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Należy wyeliminować niepotrzebne plastikowe opakowania z supermarketów.

Laura
2 Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Należy inwestować więcej w edukację dzieci i tym samym w znaczącą przyszłość.

holle
3 Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Należy przekazywać resztki jedzenia z supermarketów osobom potrzebującym.

Julia
4 Man sollte europaweit dafür sorgen, dass öffentliche Verkehrsmittel bezahlbar sind.

Należy zapewnić tani transport publiczny w całej Europie.

Tamara 26
5 Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Należy uczyć dzieci zdrowego odżywiania i skąd pochodzi żywność. Powinny być świadome jej wartości (mięso itp.).

Kaddie
6 Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Należy oferować w sklepach dyskontowych więcej produktów regionalnych.

Joachim
7 Man sollte die Großkonzerne Apple, Google etc. einheitlich und angemessen besteuern.

Należy jednolicie i stosownie opodatkować duże korporacje, takie jak Apple czy Google.

Jakob
8 Man sollte wieder bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Należy zapewnić dostęp do tańszych mieszkań.

Mirko 23
9 Man sollte soziale Berufe besser finanzieren und fördern.

Należy skuteczniej finansować i promować pracę w zawodach społecznych.

Tim
10 Man sollte Frauenhäuser und andere soziale Projekte zum Schutz von Menschen fördern und nicht abbauen.

Należy promować schroniska dla kobiet oraz inne projekty społeczne mające chronić ludzi w potrzebie.

Hanna 17

Greece

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Należy promować edukację w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

Eirini
2 Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Należy zachęcać do prowadzenia skoordynowanych działań w obliczu klęsk żywiołowych.

ελενη
3 Πρέπει να νομοθετηθεί η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Należy chronić prawa pracownicze we wszystkich państwach UE.

Ανδριανη
4 Πρέπει να διαφυλάτει και να σέβεται η Ευρωπαϊκή ένωση τα πολιτισμικά στοιχεία του εκάστοτε κράτους-μέλους της .

Należy chronić i promować poszanowanie kultury poszczególnych państw członkowskich w całej UE.

Spiros
5 Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Należy wprowadzić dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w całej Europie.

Theodoros
6 Πρέπει να καταρτισθούν καταλλήλως οι εκπαιδευτικές, εργασιακές και κοινοτικές δομές με στόχο την καλύτερη λειτουργική υποστήριξη των Α.Μ.Ε.Α

Należy udoskonalić strukturę edukacji, zatrudnienia i społeczeństwa, aby lepiej wspierać codzienne życie osób ze specjalnymi potrzebami.

Έφη 18
7 Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Należy ustanowić ramy prawne dla przyjaznego środowisku wykorzystania odpadów, w przeciwnym razie powinniśmy nałożyć kary.

Χριστόφορος
8 Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Należy udoskonalić system edukacji we wszystkich krajach UE, przede wszystkim inwestując w infrastrukturę i szkolenia.

Jim
9 Πρέπει να αναληφθούν ευθυνες απ' ολα τα κρατη της Ε.Ε. ως προς το προσφυγικό και η κατανομή να ειναι αναλογη με τις δυνατότητες αφομοίωση

Należy opracować uczciwy system rozdzielania uchodźców przybywających do UE uzależniony od warunków asymilacji w poszczególnych krajach.

Dimi
10 Πρέπει να να υπάρξει ευρωπαϊκό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Należy ustanowić płacę minimalną dla wszystkich państw UE.

Δημήτρης

Hungary

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Muszáj az Unióba érkező emberektől megkövetelni az itteni szabályok betartását.

Należy wymagać od ludzi przyjeżdżających do UE poszanowania dla obowiązujących w niej zasad.

Robert 42
2 Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Należy wspierać dalekosiężne rozwiązania w edukacji, naukę języka, innowacyjność i pomoc dla rodzin.

Gabor 48
3 Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Należy chronić nasze zasoby wodne, a ramowa dyrektywa wodna nie może podlegać interesom ekonomicznym.

Németh
4 Muszáj lenne az EU-nak nem csak szétosztania a támogatásokat, hanem figyelemmel is kísérni azok felhasználását!

Należy dopilnować, aby UE nie tylko rozdzielała pomoc, ale również monitorowała sposób jej wykorzystania.

Kata 51
5 Muszáj, hogy a Bizottság független legyen, és ne alkalmazzon kettős mércét.

Należy dopilnować, aby Komisja Europejska zachowała bezstronność i nie stosowała podwójnych standardów.

Bordács
6 Muszáj a szakmai kompetenciák meglétét ellenőrizni az uniós biztosi beosztások kiosztása előtt.

Należy upewnić się, czy komisarze UE posiadają niezbędne kwalifikacje, zanim zostaną wyznaczeni.

János
7 Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Należy wspierać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ułatwić do nich dostęp, aby zmniejszyć zanieczyszczenie atmosfery.

István
8 Muszáj, hogy nem uniós országok polgárai csak érvényes és hiteles papírokkal léphessenek be az EU-ba.

Należy zadbać o to, aby obywatele państw spoza UE mogli wjechać na jej terytorium tylko z ważnymi, autentycznymi dokumentami.

Katalin 64
9 Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Należy przeznaczać więcej środków na służbę zdrowia.

Baldvin 22
10 Muszáj lenne nyitott, átlátszó költségvetést és politikát folytatni az EU-n belül, hogy lássuk, kik finanszírozzák a politikusokat.

Należy zapewnić przejrzystość budżetów UE i polityki, aby wyraźnie widzieć, kto stoi za finansowaniem działań politycznych.

András

Ireland

rank Proposal Translation pl Author Age
1 We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Należy prowadzić odpowiedzialną gospodarkę leśną i odtwarzać lasy liściaste. Należy sadzić pięć drzew w miejsce jednego ściętego.

Anna
2 We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Należy lepiej zadbać o czystość wód otaczających Europę i zabezpieczyć je dla przyszłych pokoleń.

David 54
3 We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Należy stworzyć wspólny rynek leków, aby móc wynegocjować niższe ceny z dużymi przedsiębiorstwami farmaceutycznymi.

Keith
4 We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Należy wdrożyć ujednolicone standardy dobrostanu zwierząt i wspólną strategię ograniczania okrucieństwa wobec zwierząt i ich zaniedbywania.

Izabela
5 We should bar from re election any politician found guilty of corruption, fraud or other financial irregularity

Należy uniemożliwić reelekcję każdemu politykowi winnemu korupcji, oszustwu lub innym malwersacjom finansowym.

Steve
6 We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Należy nałożyć na sklepy obowiązek radykalnego ograniczenia ilości plastikowych opakowań, w jakich sprzedają swoje produkty.

Viera
7 We should make all Council meetings public, like in the Parliament, to increase transparency and prevent some states avoiding responsibility

Należy upublicznić spotkania Rady (jak w Parlamencie), aby zwiększyć przejrzystość i uniemożliwić krajom unikanie odpowiedzialności.

Julien 31
8 We should inform citizens prior to new legislation becoming law.

Należy informować obywateli o nowych przepisach, zanim wejdą w życie.

Liam
9 We should have a European standard for mental health services and supports in all EU states

Należy wprowadzić wspólne europejskie standardy opieki psychiatrycznej.

Ciara
10 We should heavily fine politicians, political parties, and special interest groups who make false statements in order to influence elections

Należy surowo karać polityków, partie polityczne i grupy interesu za fałszywe oświadczenia mające jedynie pozyskać elektorat.

Ingo

Italy

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Należy wprowadzić ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw wykorzystujących do produkcji źródła energii odnawialnej.

Angela
2 Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Należy rozpowszechnić w europejskich supermarketach opakowania z papieru z recyklingu i biodegradowalnych materiałów jednorazowego użytku.

Maria Carmela
3 Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Należy zakazać połowu ryb metodą trałowania, za pomocą prądu i materiałów wybuchowych oraz z użyciem nawigacji satelitarnej.

Velleda
4 Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Należy oznaczać żywność etykietami z informacją o pochodzeniu surowców, a nie tylko gotowego produktu, aby zapobiegać oszustwom spożywczym.

Franco
5 Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Należy egzekwować jednolite prawo dla przestępstw przeciwko środowisku, aby chronić zdrowie i ograniczyć outsourcing do pobłażliwych krajów.

Angelica
6 Propongo una tassazione uniforme per le grandi compagnie che operano in Europa, per impedire l'elusione fiscale attraverso le royalties

Należy ustanowić wspólny system podatkowy, aby uniemożliwić dużym przedsiębiorstwom w Europie nadużywanie tantiem i unikanie opodatkowania.

Nicola
7 Propongo che ogni Paese membro sia obbligato a stabilire e far rispettare una paga minima oraria, coerente con il relativo costo della vita

Należy opracować system płacy minimalnej, który obowiązkowo wprowadzą państwa członkowskie UE, dostosowując płacę do standardów życia.

Daniele
8 Propongo una carta dei diritti europea che tuteli i lavoratori in merito a condizioni di sicurezza, salario, anni di lavoro e pensioni

Należy wdrożyć europejską kartę praw określającą warunki pracy, bezpieczeństwo, płacę, długość życia zawodowego i świadczenia emerytalne.

Lorenzo
9 Propongo , a livello europeo, chi commette reati (es.: evasione fiscale) non possa ricoprire incarichi pubblici, né candidarsi a elezioni.

Należy uniemożliwić przestępcom (np. podatkowym) pracę w sektorze publicznym lub kandydowanie w jakichkolwiek wyborach w Europie.

Alessandro
10 Propongo la revisione dei trattati che regolano l'immigrazione in tutti i suoi aspetti

Należy dokonać pełnego przeglądu wszystkich traktatów regulujących politykę imigracyjną.

Giuseppe

Latvia

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Należy zapewnić osobom niepełnosprawnym większe możliwości komunikacji z resztą świata.

Uldis 58
2 Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Należy zapewnić większą niezależność lokalnych rynków spożywczych i zadbać o to, aby produkowały zdrowszą, tańszą żywność.

Una
3 Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Należy stworzyć programy wymiany w pracy dla młodych specjalistów zaraz po ukończeniu studiów.

Artur
4 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu, aicinot iebalsotos ES pārstāvjus atklāt savas izmaksas un tēriņus

Należy promować przejrzystość działań, zachęcając urzędników UE do ujawniania swoich wydatków.

Edgars
5 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu Eiropas Parlamentā, pierakstot un publicējot visus Eiropas Parlamenta balsojumus

Należy promować przejrzystość działań Parlamentu Europejskiego, nagrywając i publikując wszystkie głosowania.

Edgars
6 Nepieciešams vairāk atbalstīt zinātniekus, un to pētījumus realizēt dzīvē.

Należy zapewnić większe wsparcie naukowcom, wykonując prowadzone przez nich badania w prawdziwym życiu.

Kalvis
7 Nepieciešams izstrādāt likumu par deputātu personīgo atbildību par pirmsvēlēšanu solījumu nepildīšanu

Należy stworzyć prawo, które nałoży na posłów odpowiedzialność osobistą za niedopełnianie obietnić przedwyborczych.

Haralds
8 Nepieciešams par ES prioritāti noteikt ES pilsoņu tiesības un intereses

Należy ustanowić prawa i interesy obywateli priorytetem UE.

Alda
9 Nepieciešams ieviest obligātu tautas līdzdalību visu līmeņu vēlēšanās un referendumos, kā tas jau ir dažās Eiropas valstīs

Należy ustanowić ogólnokrajowy obowiązek udziału w wyborach i referendach wzorem kilku europejskich krajów.

Ilgvars
10 Nepieciešams nodrošināt visu dalībvalstu vienlīdzīgas lemttiesības

Należy zapewnić równe prawo głosu nad decyzjami dla wszystkich państw członkowskich.

Dzintra

Lithuania

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Būtina Europos Parlamento narius rinkti tiesiogiai, o ne pagal partijų sąrašus.

Należy wprowadzić system głosowania na indywidualnych kandydatów do Parlamentu Europejskiego zamiast wybierania według list partyjnych.

Gintaras
2 Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Należy uznawać dyplomy uniwersyteckie w całej UE.

Karina
3 Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Należy wspierać realizację projektów na rzecz energii odnawialnej w miastach.

Birute
4 Būtina suteikti socialines garantijas keliaujant visose ES šalyse

Należy zapewnić gwarancje socjalne dla podróżujących we wszystkich krajach UE.

Audronė
5 Būtina suvienodinti kelių eismo taisykles ir kelio ženklus ES

Należy ujednolicić zasady ruchu drogowego i znaki drogowe w całej UE.

Wilas Ir Rasa
6 Būtina neprimetinėti neoliberalių moralės normų visoms ES šalims. Savo kultūrinę kryptį šalys renkasi savarankiškai

Należy powstrzymać się od narzucania neoliberalnych norm moralnych wszystkim krajom UE. Kraje same decydują o swojej kulturze.

Jolanta 39
7 Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Należy zadbać o czystość zasobów wodnych, powietrza i środowiska dla przyszłych pokoleń. Woda pitna nie może być własnością prywatną.

Jurga 40
8 Būtina, kad Europos Sąjungos valstybės narės skirtų didesnį dėmesį kultūros vertybių išsaugojimui

Należy zadbać o to, aby kraje członkowskie UE poświęcały więcej uwagi zachowaniu wartości kulturowych.

Rasa
9 Būtina užtikrinti, kad šalys laikytųsi jau esamų ES direktyvų (darbo sauga, higienos normos, aplinkosauga)

Należy dopilnować, aby kraje przestrzegały obowiązujących dyrektyw unijnych (bezpieczeństwo pracy, standardy higieny, ochrona środowiska).

Tomas
10 Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Należy bardziej precyzyjnie rozdzielać fundusze na realizację projektów europejskich.

DONY

Luxembourg

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Należy priorytetowo traktować zrównoważony rozwój i ustanowić go uniwersalną podstawą polityki unijnej.

Enzo
2 Il faut une politique qui respecte les droits des citoyens avant ceux des multinationales

Należy wprowadzić politykę stawiającą prawa obywateli wyżej niż przywileje międzynarodowych korporacji.

Mugo
3 Il faut protéger les entreprises européennes face à une concurrence mondiale déloyale

Należy chronić europejskie przedsiębiorstwa przed nieuczciwą konkurencją spoza UE.

Alberto
4 Il faut plus de transparence dans les décisions au niveau européen

Należy zapewnić większą przejrzystość decyzji podejmowanych na poziomie europejskim.

Delphine 32
5 Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Należy sprawić, aby europejskie rolnictwo stanowiło wzór dla świata pod względem zdrowia, zrównoważonego rozwoju i wolności od pestycydów.

Roger
6 Il faut plus de visibilité pour les politiques et les politiciens européens

Należy zapewnić większą przejrzystość działań europejskich polityków.

Luc 30
7 Il faut avoir une fiscalité réaliste pour que l'argent reste en Europe

Należy ustanowić rozsądny system podatkowy, który zatrzyma pieniądze w Europie.

Jean-pierre
8 Il faut une Europe plus sociale et moins ultra-libérale, inspirée des modèles efficaces économiquement existants (par ex. en Scandinavie)

Należy uczynić politykę europejską bardziej społeczną niż ultraliberalną, wzorując się na sprawdzonych modelach (np. skandynawskim).

Anne 58
9 Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Należy prowadzić gospodarkę obiegu zamkniętego, segregować odpady i tworzyć miejsca pracy dla słabiej wykwalifikowanych pracowników.

Alexandre
10 Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Należy zarządzać bankami depozytowymi i komercyjnymi w Europie tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo środków deponentów.

Dom

Malta

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Należy przeprowadzić reformę sądownictwa. Oczyszczenie czyjegoś imienia nie może kosztować fortuny i trwać w nieskończoność.

Maria 59
2 Jenħtieġ housing affordabbli, diċenti u xieraq għal dak li jkun

Należy wrócić do budowy przystępnych, przyzwoitych i odpowiednich mieszkań.

Ray
3 Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Należy ustrzymywać ścisłe standardy we wszystkich dziedzinach poprzez realistyczne egzekwowanie przepisów.

Louise 60
4 Jenħtieġ li l-paga minima tgħola aktar għax il-ħajja qiegħda tgħola u l-pagi le

Należy zwiększyć płacę minimalną w odpowiedzi na rosnące koszty życia.

Shakira
5 Jenħtieġ iktar semplifikazzjoni u inqas burokrazija fuq kull livell tal-amministrazzjoni Ewropea.

Należy uprościć biurokrację na każdym poziomie administracji europejskiej.

Reuben Cutajar 36
6 Jenħtieġ li l-mexxejja u t-teknokratiċi Ewropej jinżlu għal-livell tal-poplu u jifhmu l-effetti prattiċi tad-deċiżjonijiet tagħhom.

Należy zadbać o to, aby europejscy liderzy i technokraci zrównali się z ludźmi i rozumieli efekty swoich działań.

Leonard 39
7 Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Należy zadbać o właściwe żywienie dzieci i od wczesnych lat uczyć je zasad zdrowego życia. To pozwoli walczyć z epidemią otyłości.

Jerry 22
8 Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Należy wrócić do stosowania szkła zamiast plastiku, ponieważ szkło można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi.

Rachel
9 Jenħtieġ kontroll fuq il-barranin u l-pagi u s-sigurtà ta' min jħaddimhom

Należy kontrolować zagranicznych pracowników i sprawdzać ich wynagrodzenie oraz warunki pracy zapewniane im przez pracodawców.

Mario
10 Jenħtieġ li jkun hemm min verament jara l-flus tat-taxxi fejn qedgħin imorru

Należy powołać godne zaufania instytucje nadzorujące rządy pod kątem wydatków z wpływów podatkowych.

Kri 34

Netherlands

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Er moet ook bij Brusselse ambtenaren inkomstenbelasting worden geheven

Należy podnieść podatek dochodowy dla urzędników w Brukseli.

Jan 78
2 Er moet door grote bedrijven belasting betaald worden

Należy nałożyć na duże przedsiębiorstwa obowiązek płacenia podatków.

Jan
3 Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Należy ustanowić skuteczniejszą politykę w walce z problemem tworzyw sztucznych.

E
4 Er moet controle komen op de totstandkoming van EU-gefinancierde projecten in Oost-Europa om corruptie te bestrijden en te beboeten

Należy ustanowić system kontroli projektów finansowanych przez UE w Europie Wschodniej, aby zapobiegać korupcji i karać winnych.

Jacqueline
5 Er moet een einde komen aan de verplaatsingen van het Europarlement tussen Brussel en Straatsburg

Należy zakończyć stałe podróże europarlamentarzystów między Brukselą i Strasburgiem.

Jaap 48
6 Er moet scheiding van staat en religie zijn en blijven en slechts 1 gerechtelijke macht per land die dit altijd zal respecteren

Należy rozdzielić państwo od Kościoła i wprowadzić jeden system sądowy bezapelacyjnie uznający ten rozdział.

Edward
7 Er moet transparantie komen over de manier waarop Europarlementariërs hun onkostenvergoeding besteden

Należy zagwarantować większą przejrzystość wydatków europarlamentarzów.

Jaap 48
8 Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Należy ustanowić ogólnoeuropejski program recyklingu. Surowce należy wykorzystywać ponownie, a nie marnować.

Mary
9 Er moet openbaarheid komen over hoe vaak en waarover lobbyisten spreken met leden van het parlement

Należy zapewnić większą przejrzystość kontaktów lobbystów z europarlamentarzystami i treści ich rozmów.

Harmen
10 Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Należy stworzyć europejski system zaopatrywania w leki. Przemysł farmaceutyczny ma zbyt duże wpływy i może zawyżać ceny.

Willie Kempe

Poland

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Należy zaprzestać wspierania antydemokratycznych organizacji islamskich kwestionujących europejskie tradycje i wartości liberalne.

Należy zaprzestać wspierania antydemokratycznych organizacji islamskich kwestionujących europejskie tradycje i wartości liberalne.

Tomasz
2 Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków.

Adrian
3 Należy wprowadzić we wszystkich krajach członkowskich przepis dotyczący imigrantów. Muszą oni pracować by móc mieszkać w krajach Unii

Należy wprowadzić w krajach UE przepis nakazujący imigrantom znalezienie zatrudnienia jako warunek pozostania w danym kraju.

Paweł
4 Należy solidaryzować się w z innymi państwami UE, gdy są w kryzysie jak np. w trakcie pożarów w Szwecji

Należy solidaryzować się z innymi państwami UE pogrążonymi w kryzysie (np. w trakcie pożarów w Szwecji).

Jacek
5 Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej UE, aby zapewnić ochronę gatunkom migrującym.

Szymon
6 Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację. Im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację.

Michał
7 Należy mówić i działać w dążeniu do akceptacji osób niepełnosprawnych a nie o tolerancji, to dwa róźne pojęcia.

Należy dążyć do akceptacji społecznej osób niepełnosprawnych, zamiast mówić o tolerancji. To dwa róźne pojęcia.

Zdzisława 70
8 Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach z ograniczonymi możliwościami w tym zakresie.

Janusz
9 Należy więcej inwestować w rozwój nauki i techniki zamiast płacić gigantyczny socjal bezrobotnym i imigrantom.

Należy inwestować więcej środków w prace badawczo-rozwojowo, zamiast wypłacać świadczenia socjalne osobom bezrobotnym i imigrantom.

Filip

Portugal

rank Proposal Translation pl Author Age
1 É necessário que exista mais controlo e auditorias aos fundos entregues aos países.

Należy zwiększyć kontrolę oraz liczbę audytów funduszy przekazywanych poszczególnym krajom.

Violette 68
2 É necessário que os políticos sejam criminalmente responsáveis pelos seus atos e decisões que tomam em nome do povo.

Należy objąć polityków odpowiedzialnością karną za ich działania oraz decyzje podejmowane przez nich w imieniu ludzi.

Fátima
3 É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Należy zwielokrotnić wysiłki na rzecz ochrony środowiska naturalnego. To kwestia niecierpiąca zwłoki.

Fernando
4 É necessário critério para definição do ordenado mínimo nacional e que este tenha em conta o custo de vida e sustentabilidade individual.

Należy opracować kryteria ustanawiania płacy minimalnej uwzględniające koszty życia oraz indywidualne bezpieczeństwo ekonomiczne pracowników

Carla
5 É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Należy lepiej chronić ofiary przemocy domowej.

Rita
6 É necessário que as decisões que dizem respeito a áreas específicas sejam tomadas por quem possui conhecimento teórico-prático da matéria.

Należy powierzyć podejmowanie decyzji osobom dysponującym właściwą wiedzą teoretyczną i praktyczną.

Tiago
7 É necessário que os fundos europeus cheguem de facto às empresas/setores de atividade sem comissionistas pelo meio.

Należy dopilnować, aby środki unijne docierały do przedsiębiorców/sektorów przemysłu bez pośredników pobierających prowizję.

Paulo
8 É necessário criar um organismo para combate à corrupção que seja mais célere nas investigações e nas acusações.

Należy ustanowić jednostkę odpowiedzialną za zwalczanie korupcji, która sprawniej przeprowadzałaby dochodzenia i doprowadzała do oskarżeń.

Carlos Mendes 36
9 É necessário acabar com a concorrência fiscal dentro da União Europeia, não permitindo que os estados tenham paraísos fiscais.

Należy zakończyć wojnę podatkową w obrębie Unii Europejskiej i zabronić państwom członkowskim tworzenia rajów podatkowych.

Daniel
10 É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Należy zapewnić wszystkim ludziom taki sam dostęp do opieki medycznej, aby zagwarantować im godne warunki życia.

I de Sousa

Romania

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Należy zatrzymać wylesianie europejskich lasów.

Catalin
2 Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Należy inwestować w edukację i badania naukowe.

Martau
3 Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Należy ujednolicić standardy jakościowe dla żywności i poszczegółnych gałęzi przemysłu we wszystkich państwach członkowskich.

Ionescu
4 Trebuie luate măsuri pentru a preveni și stopa atentatele teroriste la nivelul Europei.

Należy podjąć działania mające zapobiec atakom terrorystycznym w Europie.

Valentin
5 Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Należy ujednolicić przepisy antykorupcyjne w całej Europie.

Adrian
6 Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Należy w trybie pilnym podjąć radykalne działania w celu zatrzymania dalszego zanieczyszczania powietrza!

Cristian
7 Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Należy wprowadzić prawo do otrzymania pomocy medycznej w dowolnym szpitalu na terenie UE opłacane z Europejskiego Funduszu Zdrowia.

Ileana
8 Trebuie investit în autostrăzi în țări ca România, pentru ca firmele străine să vină aici și să se echilibreze salariul pentru a nu emigra.

Należy inwestować w sieci dróg w krajach takich jak Rumunia, aby zachęcić zagranicznych inwestorów i ograniczyć emigrację ekonomiczną.

don
9 Trebuie să existe egalitate și echitate în ceea ce privește drepturile și obligațiile țărilor membre ale UE!

Należy zagwarantować równość i sprawiedliwość w zakresie praw i obowiązków państw członkowskich UE.

Livia
10 Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Należy wdrożyć program recyklingu we wszystkich państwach członkowskich UE.

Marcela

Slovakia

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Należy zastąpić plastikowe butelki, woreczki i pojemniki materiałami biodegradowalnymi.

Ladislav 72
2 Je potrebné prísne trestať vrcholových politikov za ich prešľapy!

Należy ustanowić surowe kary za wykroczenia popełniane przez polityków najwyższego szczebla!

Silvester
3 Je potrebné migráciu riešiť už v krajine, kde vzniká.

Należy rozwiązać problem imigracji w krajach, z których pochodzą imigranci.

Miroslav
4 Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Należy ustandaryzować politykę dofinansowań dla rolnictwa, tak aby wszystkich rolników w UE obowiązywały jednakowe zasady.

Vlado
5 Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Należy w większym stopniu uwzględniać faunę i florę podczas opracowywania i realizowania planów zagospodarowania przestrzennego.

Gabriela 64
6 Je potrebné zlepšenie ochrany zdravia obyvateľstva prostredníctvom výmeny vedecko-výskumných informácií

Należy udoskonalić skuteczność ochrony zdrowia publicznego poprzez wymianę informacji i rezultatów badań naukowych.

Martin
7 Je potrebné, aby občania EÚ boli lepšie oboznamovaní s dianím v Európskom parlamente a v ostatných inštitúciách EÚ.

Należy zadbać o to, aby obywatele UE byli lepiej poinformowani o pracy Parlamentu Europejskiego i pozostałych instytucji unijnych.

Vladislav 24
8 Je potrebné, aby sa jednotlivé členské štáty navzájom rešpektovali, každý štát aby mal právo na sebaurčenie.

Należy zadbać o to, aby wszystkie państwa członkowskie darzyły się wzajemnym szacunkiem i miały prawo do samostanowienia.

Anton
9 Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Należy zapewnić dzieciom prawo i dostęp do edukacji. Obranie nowego kierunku wymaga kompromisów w przyszłości.

Michaela 33
10 Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Należy zaprzestać nadużywania pestycydów w rolnictwie i wprowadzić prawo przeciwko lobbystom i sprzedawcom takich substancji.

Gusto 45

Slovenia

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Należy zreformować politykę rolną, aby ułatwić rolnikom sprzedaż żywności i chronić obszary wiejskie.

Roki
2 Moramo skupaj poskrbeti za ljudi s posebnimi potrebami.

Należy zaopiekować się osobami ze specjalnymi potrzebami.

Filip
3 Moramo navadnim delavcem dvigniti plače, da lahko spodobno in normalno živijo.

Należy podnieść pensje zwykłych pracowników, aby mogli wieść normalne i godne życie.

Anita
4 Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Należy wprowadzić podstawową opiekę zdrowotną we wszystkich państwach członkowskich UE.

Marjan
5 Moramo narediti EU proračun transparenten in porabo jasno razvidno vsem prebivalcem EU.

Należy uczynić budżet UE przejrzystym oraz w zrozumiały sposób informować o unijnych wydatkach wszystkich obywateli UE.

Igor
6 Moramo zmanjšati birokracijo.

Należy ograniczyć biurokrację.

andrej
7 Moramo dogajanje v EU na razumljiv način predstaviti mladim.

Należy przedstawiać obecne plany rozwoju UE młodym ludziom w zrozumiały sposób.

Kaja 18
8 Moramo postaviti domače dobrine na lastni trg s prednostjo pred tujimi.

Należy przyznać pierwszeństwo produktom pochodzenia krajowego nad importowanymi na rynku krajowym.

Tomaž
9 Moramo reorganizirati Evropski parlament, da bo bolje služil državljanom EU.

Należy przebudować Parlament Europejski, tak aby lepiej odpowiadał na potrzeby obywateli UE.

Marko
10 Moramo se boriti zoper revščino.

Należy przeciwdziałać ubóstwu.

Rado

Spain

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Należy dopilnować, aby Unia Europejska miała wspólną politykę łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Miguel
2 Haría falta una información clara y transparente de todos los proyectos y acuerdos en la UE

Należy zapewnić dostęp do zrozumiałych i przejrzystych informacji na temat wszystkich projektów i porozumień w Unii Europejskiej.

Salvador 48
3 Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Należy wdrożyć lepiej kontrolowany system dotacji, aby mieć pewność, że pomoc finansowa zostaje właściwie spożytkowana.

Joan 58
4 Haría falta más transparencia sobre las funciones, salarios y otras prebendas de los eurodiputados

Należy zapewnić przejrzystość funkcji członków Parlamentu Europejskiego, ich wynagrodzenia oraz wydatków.

jesus 79
5 Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Należy nałożyć na wszystkie państwa członkowskie obowiązek stosowania się do europejskich przepisów antykorupcyjnych.

Luis Manuel
6 Haría falta una política más centrada en impulsar la investigación científica en medicina y energías renovables

Należy opracować więcej strategii ukierunkowanych na badania naukowe w zakresie medycyny i energii odnawialnych.

Joan 23
7 Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Należy ustanowić politykę środowiskową dla przedsiębiorstw, a w przypadku jej naruszenia nakładać na przedsiębiorców sankcje.

Sandra 26
8 Haría falta penalizar a las empresas que no paguen o reconozcan las horas extras de sus empleados

Należy karać firmy, które nie opłacają lub nie uznają nadgodzin przepracowanych przez swoich pracowników.

Nuria 34
9 Haría falta proteger debidamente a jubilados y que su poder adquisitivo no caiga por ley

Należy zadbać o emerytów, ustanawiając prawo chroniące ich przed utratą siły nabywczej.

Juan ballesteros garcia 61
10 Haría falta armonización fiscal entre todos los estados miembros para evitar la fuga de capitales

Należy wprowadzić harmonizację fiskalną wśród wszystkich państw członkowskich, aby zapobiec ucieczce kapitału.

Victor

Sweden

rank Proposal Translation pl Author Age
1 Vi måste sänka priserna på tåg så det blir mycket billigare att resa men även att godset blir billigare att frakta med tåg än med lastbil.

Należy obniżyć ceny biletów kolejowych, aby podróż koleją była tańsza, a transport towarów koleją uczynić bardziej opłacalnym niż drogami.

Christina 69
2 Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Należy dążyć do ograniczenia stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt i służbie zdrowia.

pPia
3 Vi måste ge pensionärer som betalat skatt en dräglig pension att leva på

Należy zagwarantować podatnikom godne świadczenia emerytalne.

Leslie
4 Vi måste ha samma skatteregler för alla som jobbar i ett land, jobbar du i ett land betalar du som dom.

Należy ujednolicić zasady opodatkowania dla wszystkich pracowników w kraju. Pracujący powinni płacić takie same podatki jak inni.

Flemming
5 Vi måste ha ökad nyhetsrapportering från EU, så att folket i olika länder är mer medvetna om sin roll i EU och hur besluten påverkar dem.

Należy podawać więcej wiadomości z UE, aby ludzie byli bardziej świadomi swojej roli w UE i podejmowanych decyzji.

Daniel
6 Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Należy podejmować bardziej intensywne działania przeciwko korupcji.

Gustav 20
7 Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Należy zakazać stosowania przedmiotów jednorazowego użytku i stosować materiały biodegradowalne, jak woreczki produkowane z kukurydzy.

Mica
8 Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Należy ograniczyć połowy, aby chronić gatunki ryb, kierując się sugestiami naukowców.

Roger
9 Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Należy ujednolicić ograniczenia w stosowaniu chemikaliów, szczególnie w przemyśle spożywczym.

Reinhold
10 Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Należy zachęcać do utrzymywania bibliotek i przeznaczać odpowiednie środki na ich prowadzenie.

Martin 48