Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation nl Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation nl Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Er moet een goede en verantwoordelijke recycling van afval komen. Kostbare grondstoffen moeten opnieuw worden gebruikt.

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Er moet weer glas worden gebruikt in plaats van plastic. Glas kan worden hergebruikt en gerecycled.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Er moet een belastingvoordeel komen voor bedrijven die duurzame energiebronnen in hun productiecyclus gebruiken.

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Er moet inzicht komen in het belang van bossen als koolstofput.

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Er moet een stimulans komen om gerecyclede en biologisch afbreekbare verpakkingen in supermarkten in de EU te gebruiken.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Er moet een stimulering komen om plastic producten te vervangen door biologisch afbreekbare oplossingen en producten met statiegeld.

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Er moet betere EU-wetgeving komen voor milieumisdrijven om onze gezondheid te beschermen en outsourcing naar laksere landen te voorkomen.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Er moet goede bosbescherming komen. Kwetsbare bossen moeten worden herbouwd. Voor elke gevallen boom moeten er vijf nieuwe worden geplant.

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Er moet een gezamenlijke strategie van de Europese Unie komen om klimaatverandering tegen te gaan.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Er moet worden gestreden tegen geprogrammeerde veroudering, afval en oververpakking. Reparatie, ruil en uitlenen moeten worden gestimuleerd.

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

We moeten zorgen dat de wateren rondom Europa beter worden verzorgd en voor volgende generaties worden bewaard.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Er moet ondersteuning komen van polycultuur (productie van groente en fruit, etc) in natuurlijk geschikte gebieden.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Er moet worden geïnvesteerd in verbrandings- en recyclecentra in alle EU-landen waar plastic en andere types afval worden gerecycled.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Er moet de vookeur worden gegeven aan binnenlandse producten en personeel.

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Er moet samenwerking bij natuurrampen worden gestimuleerd.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Er moet een verbod komen op glysofaat en andere pesticides die het ecosysteem vernietigen en heel gevaarlijk voor de gezondheid zijn.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Er moet een verplichting voor winkels komen om het gebruik van plastic verpakkingen van de door hun aangeboden producten te verlagen.

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Er moet biologisch afbreekbaar materiaal worden gevonden dat plastic flessen, tassen en bakjes kan vervangen.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Er moet de voorkeur
worden gegeven aan de
consumptie van lokale
producten via een
fijnmazig netwerk.

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Er moet om de
verschrikkingen van
klimaatsverandering te
aan te kunnen pakken
absoluut een belasting
komen voor vervuilende
bedrijven

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Er moet milieubeleid komen voor bedrijven. Als zij zich er niet aanhouden, moeten ze worden gestraft.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Er moet een sanctiesysteem (boetes, belastingen) voor vervuilende en sociaal onverantwoordelijke landbouwindustrieën komen.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Er moet een snelle en efficiënte oplossing komen voor het waterprobleem en de vervuilling van landbouwgrond.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Er moet meer rekening worden gehouden met de behoeften van wilde dieren bij het opstellen en toepassen van bestemmingsplannen.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

We moeten op 'plastic dieet', bijv. door een verbod op wegwerpartikelen en biologisch afbreekbare materialen te gebruiken (zakken van mais).

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Er moet een einde aan de ontbossing van de Europese bossen komen.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Er moet voor het overleven van onze vissoorten minder worden gevist. We moeten de adviezen van de onderzoekers opvolgen.

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Er moet steun komen voor duurzame energieprojecten in steden.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Er moet een verbod op te veel pesticiden in de landbouw komen en er moeten wetten komen tegen lobbyisten en handelaren in deze producten.

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Er moet een wettelijk kader komen voor het ecologisch duurzame gebruik van afval. Anders moeten er boetes worden opgelegd.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Er moet voorrang worden gegeven aan duurzame ontwikkeling. Het moet een een gezamenlijke basis voor Europees beleid zijn.

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Er moet door Europa worden ingeïnvesteerd in onderzoek naar het schoonmaken van besmette zeeën en oceanen.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Er moet een versterking van milieumaatregelingen komen voor het welzijn van de mens: het is urgent.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Er moet een urgent en radicaal pakket aan maatregelen komen om milieuvervuiling te stoppen!

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Er moet voor de bescherming van migrerende diersoorten een overzicht van beschermde soorten komen in de hele EU.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Er moet prioriteit worden gegeven aan (meer) milieubescherming. We zullen uitsterven als we zo doorgaan.

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Er moet een hervorming komen van het landbouwbeleid om het boeren eenvoudiger te maken voedsel te verkopen en de natuur te beschermen.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Er moet bij elk besluit worden nagedacht over natuurbescherming, als bescherming van onze leefomgeving!

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Er moet subsidie komen voor de transitie naar duurzame energie, vooral in landen die hier minder mogelijkheden voor hebben.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Er moet worden teruggegaan naar de ontwikkeling van kernenergie.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Er moet voor de volgende generaties gezorgd worden voor water, lucht en milieu. Drinkwater moet voor iedereen toegankelijk blijven.

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Er moet een bescherming van ons water komen. De Kaderrichtlijn Water mag niet worden gehinderd door economische belangen.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Er moet een afschaffing van onnodige plastic verpakkingen in supermarkten komen.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Er moet een afvalrecyclingprogramma voor alle EU-lidstaten worden gestart.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Er moet meer natuur in architectonische projecten komen. Steden moeten weer groen worden. Geen verlaten terreinen meer, maar stadstuinen.

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Er moeten worden gezorgd dat er een einde komt aan intensieve veehouderij en dus dierenmishandeling.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Er moet gevochten worden tegen geplande veroudering. Producten moeten makkelijk te repareren zijn en onderdelen langer leverbaar.

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Er moet ondersteuning komen van duurzame energie. Iedereen moet er toegang toe hebben zodat de luchtvervuiling kan worden teruggedrongen.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Er moet voor elk land de mogelijkheid voor een eigen programma komen, o.b.v. geografische positie en beschikbare duurzame energiebronnen.

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Er moet consistente wetgeving met zware straffen komen voor natuurbescherming.

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Er moet natuurbeheerbeleid komen en het gebruik van verpakkingsmateriaal en plastic moet worden verminderd.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

We moeten van de Europese landbouw een model voor de wereld worden gemaakt op het gebied van gezonde, duurzame en pesticidevrije productie.

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Er moet meer duidelijkheid komen over onze CO2-afdruk door middel van betere en betrouwbare bronnen.

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Er moet worden gezorgd dat consumentengoederen duurzaam zijn en dat onderdelen kunnen worden vervangen.

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Er moet naast een circulaire economie en afvalsortering ook werkgelegenheid voor lageropgeleide werkers komen.

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation nl Author Age

health

Country Proposal Translation nl Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Er moet kinderen van jongs af aan goed eten worden gegeven en een gezonde levensstijl worden aangeleerd om een einde te maken aan obesitas.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Er moet voor gecoördineerde zorg voor gehandicapten in de EU worden gezorgd.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Er moet worden gezorgd dat alle patiënten die lijden aan kanker of een andere specifieke ziekte, individuele hulp uit de EU krijgen.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Er moet worden gezorgd dat elke EU-burger medische zorg kan krijgen in ieder EU-land met een Europese Gezondheidszorgkaart.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Er moet onderwijs over seksueel overdraagbare ziektes worden gegeven.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Er moet een algemene markt voor medicijnen komen om een lagere prijs met de farmaceuten te kunnen onderhandelen.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Er moet een verbod komen op glysofaat en andere pesticides die het ecosysteem vernietigen en heel gevaarlijk voor de gezondheid zijn.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Er moet minder antibiotica worden gebruikt in de veehouderij en geneeskunde voor mensen.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Er moet een verbod komen voor de industrieën om hormoonverstorende stoffen toe te passen.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Er moet gratis gezondheidszorg in heel Europa komen.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Er moet een gecoördineerd beperking van chemicaliën, vooral in de voedselindustrie, komen.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Er moet worden gezorgd dat gehandicapten betere mogelijkheden hebben om met de rest van de wereld te communiceren.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Er moet voor iedereen het recht komen om in elk EU-ziekenhuis te kunnen worden opgenomen, betaald door de Europese Ziektekostenverzekering.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Er moet dezelfde gezondheidszorg komen om zo de waardigheid en kwaliteit van leven van iedereen te kunnen waarborgen.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Er moet in alle EU-lidstaten basisgezondheidszorg worden ingevoerd.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Er moet worden gezorgd dat lokale voedselmarkten onafhankelijk zijn en gezonder en betaalbaarder voedsel aanbieden.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Er moet kinderen een gezonde levensstijl worden geleerd. Ze moeten weten waar het eten vandaan komt en wat de waarde is (vlees, etc.).

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Er moet meer geld worden uitgegeven aan het gezondheidssysteem.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

We moeten zorgen dat gezondheid belangrijker is dan de chemische industrie die moet garanderen dat hun producten niet milieuschadelijk zijn.

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

We moeten van de Europese landbouw een model voor de wereld worden gemaakt op het gebied van gezonde, duurzame en pesticidevrije productie.

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Er moet een prijsverlaging van de medicijnen komen, zodat arme en oude mensen ze ook kunnen betalen.

Reno

taxation

Country Proposal Translation nl Author Age

education

Country Proposal Translation nl Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Er moet kinderen van jongs af aan goed eten worden gegeven en een gezonde levensstijl worden aangeleerd om een einde te maken aan obesitas.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

Er moet onderwijs komen dat is gebaseerd op de groei en vaardigheden van elke individu en op het verschil dat ieder mens kan maken.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Er moet onderwijs over seksueel overdraagbare ziektes worden gegeven.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Er moet voor elk kind adequaat en goed onderwijs komen zonder dat er hoeft te worden betaald voor de steeds duurder wordende boeken.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Er moet een erkenning van academische diploma's in de hele EU komen.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Er moet worden geïnvesteerd in onderwijs en onderzoek.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Er moet worden gegarandeerd dat elk kind toegang en recht heeft op onderwijs. Een nieuwe richting moet altijd op de toekomst gericht zijn.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Er moet in alle EU-landen een beter onderwijssysteem komen, vooral door het optimaliseren van de infrastructuren en lessen.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Er moet steun komen voor jonge Europeanen die zichzelf willen verbeteren, willen ondernemen en beter willen presteren.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Er moet worden gezorgd dat onze bibliotheken behouden blijven en dat ze over voldoende middelen beschikken.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Er moet een betere financiële kennis komen.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Er moet ondersteuning komen voor op de toekomst gerichte maatregelen voor onderwijs, taalonderwijs, innovatie en families.

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Er moet meer financiële steun worden gegeven aan onderwijs. Beter opgeleide mensen kunnen lastiger worden gemanipuleerd.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Er moet een werkuitwisselingsprogramma voor jonge specialisten komen voor na hun afstuderen.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Er moet meer in onderwijs van kinderen en dus zinvol in de toekomst worden geïnvesteerd.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Er moet een wijziging van het schoolrooster komen zodat kinderen meer tijd hebben voor creativiteit en gebouwen veiliger zijn.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation nl Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Er moet een verbod komen op het vissen met gebruik van sleepnetten, explosieven, satellietnavigatie en pulsvisserij.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Er moet een weggeefsysteem komen voor voedsel dat is overgebleven. Er wordt nu in de EU jaarlijks miljoenen tonnen aan eten weggegooid.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Er moet ondersteuning komen van polycultuur (productie van groente en fruit, etc) in natuurlijk geschikte gebieden.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Er moet een herziening komen van het landbouwbeleid (GLB): steun aan lokale familiebedrijven, stoppen van subsidie voor multinationals.

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Er moet EU-regelgeving en -beleid voor dierenwelzijn komen om dierenwreedheid en -verwaarlozing te verminderen.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Er moet een verbod komen op glysofaat en andere pesticides die het ecosysteem vernietigen en heel gevaarlijk voor de gezondheid zijn.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Er moet een
gestandaardiseerd beleid
voor landbouwsubsidie
komen zodat voor alle
EU-boeren dezelfde
regels gelden.

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Er moet een snelle en efficiënte oplossing komen voor het waterprobleem en de vervuilling van landbouwgrond.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Er moet voor het overleven van onze vissoorten minder worden gevist. We moeten de adviezen van de onderzoekers opvolgen.

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Er moet een verbod op te veel pesticiden in de landbouw komen en er moeten wetten komen tegen lobbyisten en handelaren in deze producten.

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Er moet een hervorming komen van het landbouwbeleid om het boeren eenvoudiger te maken voedsel te verkopen en de natuur te beschermen.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Er moeten worden gezorgd dat er een einde komt aan intensieve veehouderij en dus dierenmishandeling.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Er moet dezelfde hoge kwaliteitsstandaard worden opgelegd aan alle importeurs binnen de EU.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Er moet een stimulans voor jonge boeren zijn om hun productie en export te verhogen.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

We moeten van de Europese landbouw een model voor de wereld worden gemaakt op het gebied van gezonde, duurzame en pesticidevrije productie.

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation nl Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Er moet een label komen waarop het land van origine van de grondstoffen staat (niet alleen van eindproduct) om voedselfraude te voorkomen.

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Er moet worden gestreden tegen geprogrammeerde veroudering, afval en oververpakking. Reparatie, ruil en uitlenen moeten worden gestimuleerd.

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Er moet de voorkeur
worden gegeven aan de
consumptie van lokale
producten via een
fijnmazig netwerk.

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Er moet een gecoördineerd beperking van chemicaliën, vooral in de voedselindustrie, komen.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Er moet in alle lidstaten van de Europese Unie dezelfde hoeveelheid voedsel en industriële producten zijn.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Er moet meer worden gedaan om het overschot van voedsel weg te geven in plaats van het weg te gooien.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Er moet een afschaffing van onnodige plastic verpakkingen in supermarkten komen.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Er moet gevochten worden tegen geplande veroudering. Producten moeten makkelijk te repareren zijn en onderdelen langer leverbaar.

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Er moet dezelfde hoge kwaliteitsstandaard worden opgelegd aan alle importeurs binnen de EU.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Er moet een systeem komen waarbij ongebruikte producten uit de supermarkt kunnen worden weggegeven.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Er moet een groter aanbod van regionale producten in discountwinkels komen.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Er moet worden gezorgd dat consumentengoederen duurzaam zijn en dat onderdelen kunnen worden vervangen.

Laura

migrations

Country Proposal Translation nl Author Age

employment

Country Proposal Translation nl Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation nl Author Age

justice

Country Proposal Translation nl Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Er moet worden gewerkt aan juridische hervormingen. Het is schandalig dat het veel tijd en geld kost om iemands onschuld te bewijzen.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Er moet via een realistische handhaving dezelfde disciplinaire standaard worden behouden in elk domein.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Er moet straf worden uitgedeeld voor elk geval van corruptie.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Er moet verplichte Europese anti-corruptiewetgeving voor alle lidstaten komen.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Er moet actiever tegen corruptie worden opgetreden.

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Er moet hetzelfde pakket aan anticorruptiewetten in heel Europa komen.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Er moet een betere bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld komen.

Rita

research

Country Proposal Translation nl Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation nl Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation nl Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Er moet gecentraliseerd bankentoezicht met dezelfde regels voor alle landen komen.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Er moet een beter beheerd subsidiesysteem komen zodat kan worden gecontroleerd of alle financiële hulp juist wordt gebruikt.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Er moet een systeem komen waarbij banken inkomstenbelasting moeten betalen in het land waar zij actief zijn.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Er moet nauwkeuriger geld worden toegekend aan Europese projecten.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Er moet grip komen op de banken en internationale bedrijven door transparantieverplichtingen voor alle bedrijven, voor betere controle.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Er moet een scheiding komen tussen deposito- en commerciële banken in Europa om de tegoeden van de rekeninghouders te beschermen.

Dom