Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation mt Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation mt Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Jenħtieġ li nieħdu ħsieb ir-riċiklaġġ tal-iskart b’mod tajjeb u responsabbli u li nkunu nistgħu nużaw mill-ġdid il-materja prima ta’ valur.

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Jenħtieġ nibdew nużaw il-ħġieġ mill-ġdid minflok il-plastik għax il-ħġieġ jista’ jintuża iżjed minn darba u huwa riċiklabbli.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Jenħtieġ nippromwovu inċentivi fiskali għal kumpaniji li jisfruttaw sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fiċ-ċikli tal-produzzjoni tagħhom.

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Jenħtieġ nifhmu l-importanza tal-foresti bħala bjar ta’ karbonju.

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Jenħtieġ inħeġġu t-tixrid tal-użu tal-imballaġġ bil-karti rriċiklati u tal-oġġetti bijodegradabbli b’użu wieħed fis-supermarkits Ewropej.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Jenħtieġ nippromwovu s-sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik b’soluzzjonijiet bijodegradabbli u sistemi ta’ kapparra u ritorn.

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Jenħtieġ ninfurzaw liġijiet komuni kontra reati ambjentali biex inħarsu saħħitna u nevitaw l-esternalizzazzjoni f’pajjiżi aktar permissivi.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Jenħtieġ nipproteġu l-foresti b’ġestjoni tajba u nibnu mill-ġdid foresti ħorfin. Għandna nħawlu ħames siġar għal kull waħda li naqtgħu.

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Jenħtieġ niżguraw li l-Unjoni Ewropea jkollha strateġija komuni biex trażżan it-tibdil fil-klima.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Jenħtieġ niġġieldu kontra l-iskadenzi ppjanati, l-iskart u l-imballaġġ żejjed, u minflok nippromwovu t-tiswija, l-iskambji u t-tislif.

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Jenħtieġ niżguraw li l-ilmijiet ta’ madwar l-Ewropa jitħarsu aħjar u li dawn jibqgħu sostenibbli għall-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Jenħtieġ nappoġġaw il-biedja tal-polikultura (produzzjoni tal-għelejjel veġetali, tkabbir tal-frott, eċċ.) f’żoni adattati b’mod naturali.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Jenħtieġ isir investiment f’ċentri ta’ inċinerazzjoni u riċiklaġġ f’kull pajjiż tal-UE li jirriċikla l-plastik u tipi oħra ta’ skart.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Jenħtieġ qabelxejn niffavorixxu lill-prodotti u lill-ħaddiema domestiċi.

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Jenħtieġ titħeġġeġ il-koordinazzjoni f’każi ta’ diżastri naturali.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Jenħtieġ nipprojbixxu l-użu tal-glifosat u ta’ pestiċidi oħra li jeqirdu l-ekosistema u li huma perikolużi ħafna għas-saħħa tal-bniedem.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Jenħtieġ li l-ħwienet fl-UE jnaqqsu b’mod drastiku u obbligatorju l-imballaġġi tal-plastik tal-prodotti tagħhom.

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Jenħtieġ nsibu materjali bijodegradabbli li jieħdu post il-fliexken tal-plastik, il-basktijiet u l-kontenituri.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Jenħtieġ inħeġġu l-konsum ta’ prodotti lokali permezz ta’ netwerks kompatti.

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Jenħtieġ nintaxxaw bla riżervi lill-kumpaniji inkwinanti bħala mezz kif nittrattaw il-kriżijiet klimatiċi tal-ġejjieni.

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Jenħtieġ nistabbilixxu politiki ambjentali għall-kumpaniji, u kemm-il darba ma jħarsuhomx jenħtieġ li dawn jiġu soġġetti għal sanzjonijiet.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Jenħtieġ nimponu sanzjonijiet (multi, taxxi) fuq agroindustriji inkwinanti u soċjalment irresponsabbli.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Jenħtieġ insibu soluzzjonijiet rapidi u effettivi għall-problemi tal-ilma u tat-tniġġis tar-raba’ li jinħadem.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Jenħtieġ inqisu l-ħtiġijiet tal-fawna selvaġġa f’livelli ogħla billi nfasslu u nimplimentaw pjanijiet ta’ ġestjoni tal-ispazju.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Jenħtieġ jonqos il-plastik, billi nipprojbixxu oġġetti li jintużaw darba u nużaw materjal bijodegradabbli (basktijiet magħmula mill-qamħ).

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Jenħtieġ titwaqqaf id-deforestazzjoni tal-foresti tal-Ewropa.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Jenħtieġ jonqsu l-attivitajiet tas-sajd biex nipproteġu s-sopravivenza tal-ispeċijiet tal-ħut. Għandna nsegwu s-suġġerimenti tar-riċerkaturi

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Jenħtieġ nappoġġaw proġetti ta’ enerġija rinnovabbli fil-bliet Ewropej.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Jenħtieġ inwaqqfu l-użu żejjed tal-pestiċidi fl-agrikoltura. Għandhom jiddaħħlu liġijiet kontra l-lobbisti u n-negozjanti f’dawn il-prodotti

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Jenħtieġ jitfassal qafas legali dwar l-użu ekoloġikament sostenibbli tal-iskart, inkella jenħtieġ nimponu l-multi.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Jenħtieġ infasslu politika Ewropea aħjar biex insolvu l-problema tal-użu tal-plastik.

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Jenħtieġ li l-iżvilupp sostenibbli jsir prijorità u bażi komuni tal-politika Ewropea.

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Jenħtieġ li l-Ewropa tinvesti fir-riċerka biex jitnaddfu l-ibħra u l-oċeani mniġġsa.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Jenħtieġ jissaħħu l-miżuri ambjentali favur il-benessri tal-umanità: din hija kwistjoni urġenti.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Jenħtieġ jittieħdu miżuri urġenti u radikali sabiex jitwaqqaf it-tniġġis tal-ambjent!

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Jenħtieġ nistandardizzaw l-Inventarju tal-Ispeċijiet Protetti fl-Unjoni Ewropea kollha sabiex nipproteġu l-ispeċijiet migratorji.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Jenħtieġ li l-ħarsien tal-ambjent isir l-akbar prijorità u li nwessgħu l-iskala tiegħu.
Mhux ser nissopravivu fit-tul mingħajr ambjent san

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Jenħtieġ nirriformaw il-Politika Agrikola Komuni sabiex il-bdiewa jkunu jistgħu jbigħu l-ikel u jipproteġu l-kampanja b’modi aktar faċli.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Jenħtieġ inqisu l-ħarsien tal-ambjent bħala l-ħarsien tal-ħabitat tagħna – f’kull deċiżjoni!

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Jenħtieġ nissussidjaw it-tranżizzjoni lejn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, b’mod partikulari f’pajjiżi b’inqas ħila li jwettquha.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Jenħtieġ nerġgħu lura għall-iżvilupp tal-enerġija nukleari.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Jenħtieġ niżguraw il-vijabbiltà tal-ilma, l-arja u l-ambjent għall-ġenerazzjonijiet futuri. L-ilma tax-xorb m’għandux isir proprjetà privata

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Jenħtieġ nipproteġu l-ilmijiet tagħna. Jenħtieġ li d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma ma tisfax imxekkla minn interessi ekonomiċi.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Jenħtieġ inwaqqfu programm ta’ riċiklaġġ mal-Ewropa kollha. Il-materja prima għandha terġa’ tintuża u mhux tinqered.

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Jenħtieġ jitneħħew l-imballaġġi tal-plastik bla bżonn mis-supermarkits.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Jenħtieġ nimplimentaw programm ta’ riċiklaġġ tal-iskart fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Jenħtieġ nintegraw iktar natura fil-proġetti arkitettoniċi biex il-bliet isiru ekoloġiċi. Mhux miżbliet tal-konkrit iżda ġonna fil-bliet!

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Jenħtieġ niżguraw li jinħattu l-ażjendi agrikoli industrijali sabiex tieqaf it-tortura fuq l-annimali.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Jenħtieġ niġġieldu l-iskadenzi ppjanati mill-kumpaniji.
Prodott irid ikun faċli biex jissewwa u l-ispare parts iridu jibqgħu disponibbli!

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Jenħtieġ nappoġġaw l-użu ta’ enerġiji rinnovabbli u nagħmluhom aċċessibbli għal kulħadd sabiex jitnaqqas it-tniġġis atmosferiku.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Jenħtieġ li kull pajjiż jiżviluppa l-programmi tiegħu, skont il-pożizzjoni ġeografika tiegħu u s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli disponibbli.

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Jenħtieġ jidħlu fis-seħħ liġijiet li jipproteġu l-ambjent naturali, b’konsistenza u b’sanzjonijiet ħorox.

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Jenħtieġ infasslu politiki dwar il-konservazzjoni tan-natura u nnaqqsu l-użu tal-imballaġġ u tal-plastik.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Jenħtieġ niżguraw li l-agrikoltura Ewropea ssir mudell dinji ewlieni fir-rigward tal-produzzjoni sana, sostenibbli u ħielsa mill-pestiċidi.

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Jenħtieġ inżidu t-trasparenza tal-marka tal-karbonju tagħna b’sorsi ta’ data aħjar u aktar affidabbli.

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Jenħtieġ niżguraw li l-oġġetti tal-konsum ikunu reżistenti u li l-partijiet tagħhom ikunu jistgħu jinbidlu.

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Jenħtieġ ikollna ekonomija, ġestjoni tal-iskart u ħolqien ta’ impjiegi ċirkolari għal ħaddiema inqas ikkwalifikati.

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation mt Author Age

health

Country Proposal Translation mt Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Jenħtieġ nesponu lill-uliedna sa miċ-ċkunija għal nutrizzjoni tajba u għall-prinċipji tal-għajxien san. B’hekk nistgħu ngħelbu l-obeżità.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Jenħtieġ niżguraw li tingħata għajnuna kkoordinata lill-persuni b’diżabbiltà fl-Unjoni Ewropea.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Jenħtieġ niżguraw li kull pazjent b’mard onkoloġiku u b’mard ieħor aktar speċifiku jkun jista’ jingħata appoġġ individwali mill-UE.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Jenħtieġ niżguraw li kull ċittadin tal-UE jkun jista’ jieħu kura medika f’kull pajjiż tal-UE bil-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-UE.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Jenħtieġ nippromwovu l-edukazzjoni dwar il-mard trażmess sesswalment.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Jenħtieġ noħolqu suq komuni għad-drogi u l-mediċini biex ikunu jistgħu jsiru ftehimiet bi prezzijiet aħjar ma’ kumpaniji farmaċewtiċi kbar.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Jenħtieġ nipprojbixxu l-użu tal-glifosat u ta’ pestiċidi oħra li jeqirdu l-ekosistema u li huma perikolużi ħafna għas-saħħa tal-bniedem.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Jenħtieġ naħdmu sabiex jonqos l-użu tal-antibijotiċi kemm fit-tnissil tal-annimali kif ukoll fil-mediċina umana.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Jenħtieġ nipprojbixxu lill-fabbriki milli jużaw kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Jenħtieġ li l-kura tas-saħħa tingħata bla ħlas fl-Ewropa kollha.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Jenħtieġ nikkoordinaw ir-restrizzjonijiet kimiċi, b’mod partikulari fl-industrija tal-ikel.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Jenħtieġ intejbu l-possibbilitajiet tal-persuni b’diżabbiltà biex jikkomunikaw mal-bqija tad-dinja.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Jenħtieġ ikollna d-dritt li nieħdu kura medika f’kull sptar tal-UE mħallsa mill-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Jenħtieġ nistabbilixxu kundizzjonijiet ugwali fir-rigward tas-saħħa biex inħarsu d-dinjità u l-kwalità tal-ħajja b’mod ugwali għal kulħadd.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Jenħtieġ nimplimentaw il-kura tas-saħħa bażika fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Jenħtieġ niżguraw li s-swieq lokali tal-ikel tagħna jkunu aktar indipendenti u li dawn jipproduċu ikel iktar san u affordabbli.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Jenħtieġ ngħallmu lit-tfal kif iżommu dieta sana u dwar mnejn jiġi l-ikel. Uliedna għandhom isiru konxji mill-valuri tiegħu (laħam, eċċ.)

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Jenħtieġ jintefqu aktar flus fuq is-sistema tal-kura tas-saħħa.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Jenħtieġ sistema Ewropea għall-akkwisti pubbliċi fil-mediċina. L-industrija farmaċewtika b’saħħitha ferm u tista’ tiffissa prezzijiet għolja

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Jenħtieġ niżguraw li s-saħħa tingħata prijorità ogħla mill-industrija kimika u li din tiżgura li l-prodotti tagħha jkunu favur l-ambjent.

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Jenħtieġ niżguraw li l-agrikoltura Ewropea ssir mudell dinji ewlieni fir-rigward tal-produzzjoni sana, sostenibbli u ħielsa mill-pestiċidi.

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Jenħtieġ jitraħħsu l-prezzijiet tal-mediċini sabiex il-persuni fqar u anzjani jkunu jistgħu jixtruhom ukoll.

Reno

taxation

Country Proposal Translation mt Author Age

education

Country Proposal Translation mt Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Jenħtieġ nesponu lill-uliedna sa miċ-ċkunija għal nutrizzjoni tajba u għall-prinċipji tal-għajxien san. B’hekk nistgħu ngħelbu l-obeżità.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

Jenħtieġ nibbażaw l-edukazzjoni fuq l-iżvilupp u l-ħiliet ta’ kull individwu u fuq kif kull persuna tista’ tagħmel differenza.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Jenħtieġ nippromwovu l-edukazzjoni dwar il-mard trażmess sesswalment.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Jenħtieġ tingħata edukazzjoni xierqa u ta’ kwalità lit-tfal kollha tagħna mingħajr il-ħtieġa li jitħallsu spejjeż dejjem ogħla fuq il-kotba.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Jenħtieġ li d-diplomi akkademiċi jkunu rrikonoxxuti fl-Unjoni Ewropea kollha.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Jenħtieġ isir investiment fl-edukazzjoni u fir-riċerka.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Jenħtieġ li t-tfal kollha jirċievu l-edukazzjoni u jkollhom dritt iggarantit għaliha. Kull direzzjoni ġdida trid dejjem tinkludi l-ġejjieni.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Jenħtieġ inġeddu s-sistema edukattiva fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, l-iżjed billi naġġornaw l-infrastrutturi u l-korsijiet.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Jenħtieġ nippromwovu l-iżvilupp personali, l-intraprenditorija u kull ħidma oħra li ssaħħaħ liż-żgħażagħ Ewropej.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Jenħtieġ inħeġġu l-preżervazzjoni tal-libreriji tagħna u nallokaw riżorsi adegwati għalihom.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Jenħtieġ intejbu l-litteriżmu finanzjarju.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Jenħtieġ nappoġġaw miżuri b’viżjoni ġejjiena dwar l-edukazzjoni, it-tagħlim tal-lingwi, l-innovazzjoni u l-appoġġ għall-familji.

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Jenħtieġ jiżdied l-appoġġ finanzjarju għall-edukazzjoni, għax soċjetajiet edukati aħjar huma inqas suxxettibbli għall-manipulazzjoni.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Jenħtieġ jinħolqu programmi ta’ skambju professjonali għall-ispeċjalisti żgħażagħ wara li jiggradwaw mill-università.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Jenħtieġ ninvestu aktar fl-edukazzjoni tat-tfal, jiġifieri f’ġejjieni sinifikanti.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Jenħtieġ jinbidlu l-iskedi tal-iskola sabiex it-tfal ikunu jistgħu jqattgħu aktar ħin b’modi kreattivi, u sabiex il-bini jsir aktar sikur.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation mt Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Jenħtieġ nipprojbixxu s-sajd li jsir bix-xbieki tat-tkarkir, bil-kurrent elettriku, bil-blast u b’assistenza satellitari.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Jenħtieġ nagħtu bla ħlas l-ikel mhux mimsus li jifdlilna, peress li fl-UE miljuni ta’ tunnellati minnu qed jintremew kull sena b’kapriċċ.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Jenħtieġ nappoġġaw il-biedja tal-polikultura (produzzjoni tal-għelejjel veġetali, tkabbir tal-frott, eċċ.) f’żoni adattati b’mod naturali.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Jenħtieġ issir reviżjoni tal-PAK biex nippromwovu l-irziezet tal-familja lokali u nneħħu s-sussidji għall-korporazzjonijiet multinazzjonali.

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Jenħtieġ strateġija fl-UE kollha għall-istandards u għall-politiki tal-benessri tal-annimali sabiex titnaqqas il-moħqrija tal-annimali.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Jenħtieġ nipprojbixxu l-użu tal-glifosat u ta’ pestiċidi oħra li jeqirdu l-ekosistema u li huma perikolużi ħafna għas-saħħa tal-bniedem.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Jenħtieġ nistandardizzaw il-politika dwar is-sussidji agrikoli sabiex ikun hemm fis-seħħ kundizzjonijiet ugwali għall-bdiewa fl-UE kollha.

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Jenħtieġ insibu soluzzjonijiet rapidi u effettivi għall-problemi tal-ilma u tat-tniġġis tar-raba’ li jinħadem.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Jenħtieġ jonqsu l-attivitajiet tas-sajd biex nipproteġu s-sopravivenza tal-ispeċijiet tal-ħut. Għandna nsegwu s-suġġerimenti tar-riċerkaturi

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Jenħtieġ inwaqqfu l-użu żejjed tal-pestiċidi fl-agrikoltura. Għandhom jiddaħħlu liġijiet kontra l-lobbisti u n-negozjanti f’dawn il-prodotti

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Jenħtieġ nirriformaw il-Politika Agrikola Komuni sabiex il-bdiewa jkunu jistgħu jbigħu l-ikel u jipproteġu l-kampanja b’modi aktar faċli.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Jenħtieġ niżguraw li jinħattu l-ażjendi agrikoli industrijali sabiex tieqaf it-tortura fuq l-annimali.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Jenħtieġ jiġu imposti standards ta’ kwalità għoljin u komuni fuq l-importaturi kollha fl-Unjoni Ewropea.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Jenħtieġ nimmotivaw lill-bdiewa żgħażagħ sabiex iżidu l-produzzjoni u l-esportazzjonijiet.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Jenħtieġ niżguraw li l-agrikoltura Ewropea ssir mudell dinji ewlieni fir-rigward tal-produzzjoni sana, sostenibbli u ħielsa mill-pestiċidi.

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation mt Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Jenħtieġ noħorġu tikketti tal-ikel b’tagħrif fuq il-pajjiż tal-oriġni tal-materja prima u mhux biss il-prodotti finali biex nevitaw il-frodi

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Jenħtieġ niġġieldu kontra l-iskadenzi ppjanati, l-iskart u l-imballaġġ żejjed, u minflok nippromwovu t-tiswija, l-iskambji u t-tislif.

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Jenħtieġ inħeġġu l-konsum ta’ prodotti lokali permezz ta’ netwerks kompatti.

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Jenħtieġ nikkoordinaw ir-restrizzjonijiet kimiċi, b’mod partikulari fl-industrija tal-ikel.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Jenħtieġ jinżammu l-istess standards tal-kwalità tal-ikel u tal-prodotti industrijali fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Jenħtieġ inkunu aktar impenjati li nagħtu l-ikel żejjed tagħna bla ħlas minflok narmuh b’kapriċċ.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Jenħtieġ jitneħħew l-imballaġġi tal-plastik bla bżonn mis-supermarkits.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Jenħtieġ niġġieldu l-iskadenzi ppjanati mill-kumpaniji.
Prodott irid ikun faċli biex jissewwa u l-ispare parts iridu jibqgħu disponibbli!

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Jenħtieġ jiġu imposti standards ta’ kwalità għoljin u komuni fuq l-importaturi kollha fl-Unjoni Ewropea.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Jenħtieġ nagħtu bla ħlas l-ikel li jifdal fis-supermarkits.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Jenħtieġ noffru aktar prodotti reġjonali fi ħwienet li jbiegħu bi prezzijiet orħos.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Jenħtieġ niżguraw li l-oġġetti tal-konsum ikunu reżistenti u li l-partijiet tagħhom ikunu jistgħu jinbidlu.

Laura

migrations

Country Proposal Translation mt Author Age

employment

Country Proposal Translation mt Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation mt Author Age

justice

Country Proposal Translation mt Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Jenħtieġ naħdmu fuq riformi ġudizzjarji.

Tal-mistħija li jkollok tonfoq tant flus u tibqa’ tistenna għomor biex tingħata raġun.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Jenħtieġ inżommu l-istess standards dixxiplinari f’kull qasam permezz ta’ infurzar realistiku.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Jenħtieġ jingħataw kastigi stretti fuq kull każ ta’ korruzzjoni.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Jenħtieġ Regolament Ewropew Kontra l-Korruzzjoni obbligatorju għall-Istati Membri kollha.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Jenħtieġ naħdmu kontra l-korruzzjoni b’modi aktar attivi.

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Jenħtieġ japplika l-istess sett ta’ liġijiet kontra l-korruzzjoni fl-Ewropa kollha.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Jenħtieġ tingħata aktar protezzjoni lill-vittmi tal-vjolenza domestika.

Rita

research

Country Proposal Translation mt Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation mt Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation mt Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Jenħtieġ niżguraw superviżjoni bankarja ċentralizzata b’regoli komuni għall-pajjiżi kollha.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Jenħtieġ iktar kontroll fuq is-sistema tas-sussidji sabiex nivverifikaw li kull għajnuna finanzjarja tassew tintuża sewwa.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Jenħtieġ inġiegħlu lill-banek iħallsu t-taxxa korporattiva fil-pajjiż li fih iwettqu n-negozju tagħhom.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Jenħtieġ nallokaw il-flus għall-proġetti Ewropej b’modi aktar preċiżi.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Jenħtieġ kontrolli fuq il-banek u d-ditti multinazzjonali b’obbligi ta’ trasparenza. B’hekk tassew ikun jista’ jsir kontroll xieraq.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Jenħtieġ nisseparaw il-banek tad-depożiti mill-banek kummerċjali fl-Ewropa kollha biex niggarantixxu s-sigurtà tal-fondi tad-depożitanti.

Dom