Citizens' Agenda - Europe top 10

These are the most approved solutions among the top 270 sent by EU countries, those that created the biggest consensus among citizens in Europe. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves. This is what European citizens want most for Europe!
rank Proposal Author Country
1

Jenħtieġ inwaqqfu programm ta’ riċiklaġġ mal-Ewropa kollha. Il-materja prima għandha terġa’ tintuża u mhux tinqered.

Mary NL
2

Jenħtieġ nipprojbixxu ’l dawk li jwettqu reati (eż. evażjoni tat-taxxa) milli jaħdmu fis-settur pubbliku jew joħorġu għal xi elezzjoni fl-UE

Alessandro IT
3

Jenħtieġ nipproteġu l-foresti b’ġestjoni tajba u nibnu mill-ġdid foresti ħorfin. Għandna nħawlu ħames siġar għal kull waħda li naqtgħu.

Anna IE
4

Jenħtieġ jieqaf il-ħelsien mit-taxxa għall-korporazzjonijiet multinazzjonali. It-taxxi għandhom jitħallsu fil-pajjiż fejn isiru l-profitti.

Jules BE
5

Jenħtieġ isir investiment fl-edukazzjoni u fir-riċerka.

Gheorghe-Adrian RO
6

Jenħtieġ inħarsu d-drittijiet tal-ħaddiema fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.

Ανδριανη (Andriani) GR
7

Jenħtieġ nikkoordinaw ir-restrizzjonijiet kimiċi, b’mod partikulari fl-industrija tal-ikel.

Reinhold SE
8

Jenħtieġ nappoġġaw proġetti ta’ enerġija rinnovabbli fil-bliet Ewropej.

Birute LT
9

Jenħtieġ informazzjoni ċara u trasparenti dwar il-proġetti u l-ftehimiet kollha fl-Unjoni Ewropea.

Salvador ES
10

Jenħtieġ niżguraw li kull ċittadin tal-UE jkun jista’ jieħu kura medika f’kull pajjiż tal-UE bil-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-UE.

надежда (Nadejda) BG