Citizens' Agenda - Europe top 10

These are the most approved solutions among the top 270 sent by EU countries, those that created the biggest consensus among citizens in Europe. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves. This is what European citizens want most for Europe!
rank Proposal Author Country
1

Nepieciešams izveidot Eiropas mēroga pārstrādes programmu. Nepieciešams atkārtoti izmantot izejmateriālus, nevis tos iznīcināt.

Mary NL
2

Nepieciešams cilvēkiem, kas noziegušies (piem., nav maksājuši nodokļus), aizliegt Eiropā strādāt valsts sektorā vai ieņemt vēlētu amatu.

Alessandro IT
3

Nepieciešams, atbilstoši apsaimniekojot, aizsargāt mežus un atjaunot lapu koku mežus. Katra nocirsta koka vietā jāiestāda pieci jauni koki.

Anna IE
4

Nepieciešams izbeigt nodokļu atvieglojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Nodokļi jāmaksā valstī, kurā gūta peļņa.

Jules BE
5

Nepieciešams ieguldīt līdzekļus izglītībā un pētniecībā.

Gheorghe-Adrian RO
6

Nepieciešams aizsargāt strādnieku tiesības visās ES valstīs.

Ανδριανη (Andriani) GR
7

Nepieciešams savstarpēji saskaņot ķimikāliju lietošanas ierobežojumus, it īpaši pārtikas nozarē.

Reinhold SE
8

Nepieciešams atbalstīt atjaunojamās enerģijas projektus pilsētās.

Birute LT
9

Nepieciešama skaidra un pārredzama informācija par visiem Eiropas Savienības projektiem un nolīgumiem.

Salvador ES
10

Nepieciešams nodrošināt medicīnisko aprūpi jebkurā ES dalībvalstī ikvienam ES pilsonim, kam ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte.

надежда (Nadejda) BG