10 most-approved proposals sent by each European country

These are the most approved solutions, those that created the biggest consensus among citizens in each European country. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves.

Austria

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Nepieciešams nodrošināt, ka mēs pāri palikušo pārtiku apņēmīgāk ziedojam, nevis izmetam.

Anna-Marija
2 Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Nepieciešams, pieņemot ikvienu lēmumu, ņemt vērā apkārtējās vides kā mūsu dzīvotnes aizsardzību!

Hans
3 Man sollte Steuerschlupflöcher für Konzerne schließen (Double Irish / Dutch Sandwich) und vorsätzliche Steuervermeidung strafbar machen.

Nepieciešams novērst nodokļu nepilnības lieliem uzņēmumiem (Double Irish / Dutch Sandwich) un noteikt izvairīšanos no nodokļiem par sodāmu.

Wolfgang 57
4 Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Nepieciešams arhitektūras projektos iekļaut dabu, lai pilsētas kļūtu zaļas. Nevis betona tuksneši, bet gan pilsētu dārzi.

Alexander
5 Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Nepieciešams nodrošināt, ka vairs netiek pieļauta intensīvā lauksaimniecība un līdz ar to turpmāka dzīvnieku mocīšana.

Michaela Lutzmaye 36
6 Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Nepieciešams apkarot uzņēmumu ieplānoto nolietojumu. Izstrādājumiem jābūt viegli remontējamiem, un rezerves daļām ilgāk pieejamām!

Cathleen
7 Man sollte dafür sorgen, dass in der EU kein einziges Kind mehr sexuell verstümmelt wird.

Nepieciešams nodrošināt, ka ES neviens bērns netiek seksuāli sakropļots.

Dagmar
8 Man sollte Prävention als Aufgabe der Pflege und Medizin fest implementieren.

Nepieciešams noteikt profilaksi par negrozāmu medicīniskās aprūpes uzdevumu.

Susanne
9 Man sollte den Großkonzernen ihre Einflussnahme auf die Politik verweigern und endlich wieder Politik für die Bürger machen.

Nepieciešams atņemt lielajiem uzņēmumiem spēju ietekmēt politiku, un beidzot atkal jārada politika, kas darbojas pilsoņu labā.

Thomas
10 Man sollte leistbaren Wohnraum für Alt und Jung schaffen. Die stark gestiegenen Wohnungskosten sind ein Hauptproblem in vielen Ländern.

Nepieciešams nodrošināt dzīves telpu par pieņemamu cenu gan jauniem, gan veciem. Daudzviet mājokļu izmaksas ir galvenā problēma.

barbara

Belgium

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Nepieciešams cīnīties pret ieplānotu nolietojumu, atkritumiem un pārmērīgu iepakojumu un jāveicina labošana, apmaiņa un aizdošana.

Amaury 27
2 Il faut cesser les cadeaux fiscaux aux multinationales. Les impots doivent être payés dans le pays où sont générés les bénéfices.

Nepieciešams izbeigt nodokļu atvieglojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Nodokļi jāmaksā valstī, kurā gūta peļņa.

Jules
3 Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Nepieciešams pārskatīt lauksaimniecības politiku, atbalstot vietējās ģimeņu saimniecības un atņemot subsīdijas starptautiskajiem uzņēmumiem.

Didier
4 Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Nepieciešams veicināt vietējās produkcijas patēriņu, izmantojot ciešus tīklojumus.

Jacques
5 Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Nepieciešams piemērot nodokļus uzņēmumiem, kas piesārņo vidi. Tas ir viens veids, kā nepieļaut nākotnes klimata briesmas.

Claude
6 Er moet een besparing komen op de lonen van politici.

Nepieciešams samazināt politiķu algu.

Maxime De Belie 19
7 Er moet meer controle en duidelijkheid komen over waar het belastingsgeld voor gebruikt wordt.

Nepieciešama lielāka nodokļu naudas līdzekļu izlietošanas kontrole un pārskatāmība.

tom
8 Er moet een goedkoop tarief zijn voor treinen doorheen Europa

Nepieciešams nodrošināt, ka vilcienu transports visā Eiropā ir par nelielu maksu.

Gianni 20
9 Werknemers uit een ander Europees land moeten belasting betalen in het land waar ze werken en niet in hun thuisland.

Nepieciešams piespiest darbiniekus no citām Eiropas valstīm maksāt nodokļus valstī, kurā tie strādā, nevis viņu izcelsmes valstī.

Bart
10 Er moet Een duidelijke wetgeving komen voor heel Europa met betrekking op de migrantenstroom.

Nepieciešams Eiropā noteikt skaidrus likumus par migrantu plūsmām.

Marissa

Bulgaria

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Nepieciešams nodrošināt, ka Eiropas Savienībā tiek saskaņota palīdzība cilvēkiem ar invaliditāti.

Елена
2 Трябва институциите да избират служителите си по капацитет на компетентност и периодично да подлагат на проверка тази пригодност.

Nepieciešams, ka iestādes izvēlas darbiniekus atbilstoši viņu spējām un kompetencei un regulāri pārbauda atbilstību noteiktajam standartam.

Николай
3 Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Nepieciešams nodrošināt, ka visi onkoloģisko un citu specifiskāku slimību pacienti var saņemt individuālu atbalstu no ES.

Виждан
4 Трябва да стане ясно на всички граждани на ЕС какво всеки един получава конкретно от фондовете на съюза и какви са ползите за всички.

Nepieciešams nodrošināt ES pilsoņu informētību par to, ko konkrēti viņi saņem no ES finansējuma un kādas ir katra saņemtās priekšrocības.

Elena
5 Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Nepieciešams nodrošināt centralizētu banku uzraudzību ar visām valstīm kopējiem noteikumiem.

Radostina
6 Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Nepieciešams nodrošināt medicīnisko aprūpi jebkurā ES dalībvalstī ikvienam ES pilsonim, kam ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte.

надежда
7 Трябва всеки гражданин на Европейския съюз да може да се осигурява в пенсионен фонд в ЕС по избор.

Nepieciešams nodrošināt, ka Eiropas Savienībā katram ES pilsonim ir tiesības uz apdrošināšanas un pensiju fondu pēc savas izvēles.

Svetoslav
8 Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Nepieciešams atbalstīt polikultūru lauksaimniecību (dārzeņu augkopība, augļkopība u. c.) dabiski piemērotās teritorijās.

Янчо
9 Трябва Европейският парламент да прилага единни норми за всички страни от Европейския съюз, за да няма Европа на две скорости!

Nepieciešams nodrošināt, ka Eiropas Parlaments visām ES valstīm piemēro vienādus standartus, novēršot Eiropas attīstību 2 dažādos ātrumos!

Валентин
10 Трябва всяка длъжност да се заплаща според стандарта в Европа.

Nepieciešams nodrošināt, ka visi darbi ir apmaksāti saskaņā ar Eiropas standartiem.

Антоанета

Croatia

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Nepieciešams nodrošināt pārtikas atlikumu ziedošanu, jo katru gadu ES bezjēdzīgi tiek izmests miljoniem tonnu pārtikas atlikumu.

Leon
2 Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Nepieciešams investēt sadedzināšanas un pārstrādes centros katrā ES valstī, kuros pārstrādā plastmasu un citus atkritumu veidus.

Igor 24
3 Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Nepieciešams nodrošināt atbilstošu un kvalitatīvu izglītību katram bērnam, neliekot maksāt arvien pieaugošo maksu par mācību grāmatām.

Maja-Marija
4 Potrebno je dati realističnije poticaje za mlade poduzetnike.

Nepieciešams nodrošināt reālistiskāku jauno uzņēmēju stimulēšanu.

Mario
5 Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Nepieciešams stingri sodīt par katru korupcijas gadījumu.

Nevenka
6 Potrebno je da su mirovine veće kako bi stanovnici mogli dostojno živjeti jer su to i zaradili tijekom života.

Nepieciešams palielināt pensijas, lai cilvēki varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, jo viņi savas dzīves laikā to ir nopelnījuši.

Laura
7 Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Nepieciešams panākt, lai banka maksātu uzņēmuma ieņēmuma nodokli valstī, kurā tā veic uzņēmējdarbību.

Andrija 45
8 Potrebno je pametno i razborito implementirati zakone koje traži EU, a ne ih samo krnje prepisati i požuriti.

Nepieciešams ES likumus ieviest mierīgi un piesardzīgi, nevis steigties tos kopēt.

Lorena
9 Potrebno je da se promijeni izborni zakon kako bi narod imao ovlasti da promijeni izabranog političara ako ne radi u službi naroda.

Nepieciešams mainīt likumus, lai vēlētājiem ir tiesības mainīt ievēlētos politiķus, ja viņi nestrādā vēlētāju labā.

Romana
10 Potrebno je ograničiti financiranje političkih kampanja kako bi politika odražavala volju građana i struke, a ne interese krupnog kapitala.

Nepieciešams ierobežot politisko kampaņu budžetus, lai politiķi atspoguļotu vēlētāju un ekspertu gribu, nevis bagāto ziedotāju intereses.

Roko

Cyprus

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Πρέπει να καταστεί επείγουσα προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους σε όλη την Ευρώπη.

Nepieciešams noteikt, ka darba vietu radīšana jauniešiem visā Eiropā ir steidzamākā prioritāte.

Κωνσταντίνος 72
2 Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Nepieciešams katrai valstij izstrādāt savas programmas, balstoties uz ģeogrāfisko stāvokli un pieejamajiem atjaunojamās enerģijas avotiem.

Loukas
3 Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Nepieciešams mainīt skolu darba plānus, lai bērni var radošāk pavadīt laiku un lai ēkas ir drošākas.

Zwi
4 Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Nepieciešams ieviest likumus, kas aizsargā dabisko vidi, panākot saskaņotību un stingras sankcijas.

Marilena
5 Πρέπει να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Nepieciešams aizsargāt neaizsargātās iedzīvotāju grupas.

Costas
6 Πρέπει να υποχρεωθούν οι εργοδότες να σέβονται τους εργαζόμενους, να παρέχουν τα δικαιώματα, ωράρια, ασφάλεια υγείας κλπ. που οφείλουν

Nepieciešams panākt, lai darba devēji cienītu savus darbiniekus un piešķirtu tiesības, noteiktu darbalaiku, dzīvības apdrošināšanu u. c.

MARIA
7 Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Nepieciešams motivēt jaunos lauksaimniekus, lai paaugstinātu ražošanu un eksportu.

Ανδρέας
8 Πρέπει να υπάρχει για κάθε χώρα ανάλογος ελάχιστος μισθός ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων (στέγαση, σίτιση, ένδυση, μετακίνηση)

Nepieciešams katrai valstij noteikt tādu minimālo algu, kas segtu cilvēku pamatvajadzības (mājvietu, pārtiku, apģērbu un transportu).

Styliana
9 Πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα σε χώρες μέλη αναφορικά με πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο το κράτος μέλος όσο και την Ε.Ε.

Nepieciešams rīkot referendumus par nozīmīgiem ES jautājumiem.

Polina 29
10 Πρέπει να δίνονται συντάξεις πάνω απο το όριο της φτώχειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Nepieciešams visās ES valstīs nodrošināt pensijas, kas pārsniedz nabadzības robežu.

Tasoula

Czech Republic

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Nepieciešams atrast ātru un efektīvu risinājumu ūdens un aramzemes piesārņojuma problēmai.

Lukáš
2 Je třeba dát internetu větší svobodu (např. článek 13).

Nepieciešams atļaut lielāku brīvību internetā (piem., 13. nodaļa).

Katy
3 Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Nepieciešams noteikt vides aizsardzību par 1. prioritāti un pastiprināt to. Ja nebūs veselīga vide, mēs uz šīs zemes ilgi neizdzīvosim.

Tereza 42
4 Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Nepieciešams uzlabot zināšanas par finansēm.

Matěj
5 Je třeba ponechat Evropanům více svobody v tom, jak žijí a jaké hodnoty vyznávají.

Nepieciešams piešķirt eiropiešiem lielāku brīvību attiecībā uz viņu dzīvesveidu un vērtībām, kuras viņi atbalsta.

Michal
6 Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Nepieciešams atgriezties pie kodolenerģijas attīstīšanas.

CMD
7 Je třeba omezit byrokratickou zátěž úředníků i běžných občanů EU.

Nepieciešams samazināt ierēdņiem un parastiem ES pilsoņiem uzspiesto birokrātiju.

Kuba
8 Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Nepieciešams saglabāt tos pašus augstos kvalitātes standartus, kas ES noteikti importētājiem.

Helena 67
9 Je třeba okamžitě zavést ochranu vnějších hranic EU.

Nepieciešams nekavējoties sakārtot ES ārējo robežu aizsardzību.

Petr 50
10 Je třeba zakázat nelegální migraci.

Nepieciešams aizliegt nelegālo imigrāciju.

Joseph

Denmark

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Vi skal have mulighed for at store koncerner betaler skat i de lande, de opererer i

Nepieciešams nodrošināt iespēju iekasēt nodokļus no lielajām grupām valstīs, kurās tās darbojas.

erling
2 Vi skal stoppe pengespild ved at flytte EU frem og tilbage mellem de to byer

Nepieciešams izbeigt naudas tērēšanu, pārvietojot ES turp un atpakaļ starp divām pilsētām.

Jan
3 Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Nepieciešams nodrošināt, ka veselība ir prioritārāka par, piem., ķīmijas nozari, un ķīmijas nozarei jāgarantē, ka produkti nav kaitīgi videi

Lena
4 Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Nepieciešams uzraudzīt bankas un starptautiskus uzņēmumus, izmantojot to pārredzamības pienākumu un tādējādi nodrošinot pienācīgu kontroli.

henning
5 Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Nepieciešams palielināt mūsu “oglekļa dioksīda pēdas” pārredzamību, izmantojot labākus un uzticamākus informācijas avotus.

Christian 23
6 Vi skal sikre at politiet får øget mulighed for at efterforske kriminalitet på tværs af grænserne.

Nepieciešams nodrošināt, ka policijai ir lielākas iespējas izmeklēt noziegumus citās valstīs.

Gabriel
7 Vi skal lovgive, så ingen politikere kan lave love for befolkningen, der ikke gælder for dem selv

Nepieciešams likumdošanā noteikt, ka politiķi nevar pieņemt likumus, kas neattiecas uz viņiem.

Rikke
8 Vi skal have et EU der respekterer medlemslandenes suverænitet, traditioner og kultur.

Nepieciešams izveidot tādu ES, kas ciena savu dalībvalstu suverenitāti, tradīcijas un kultūru.

Morten
9 Vi skal løndumping til livs, alle i EU skal have løn efter den overenskomst som gælder i det land man arbejder i.

Nepieciešams pārvarēt sociālo dempingu; ES katram jāpelna alga saskaņā ar nolīgumu, kas ir spēkā valstī, kurā cilvēks strādā.

erling
10 Vi skal lade befolkningerne have direkte indflydelse på beslutninger, som i væsentlig grad påvirker deres levevilkår.

Nepieciešams ļaut iedzīvotājiem tieši ietekmēt lēmumus, kas ir svarīgi viņu dzīves apstākļiem.

Kim Løvendal

Estonia

rank Proposal Translation lv Author Age
1 On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Nepieciešams izstrādāt dabas saglabāšanas politiku un samazināt iepakojuma un plastmasas lietojumu.

Kreete 23
2 On vaja Euroopa Liidu ametnikele vastutusmehhanismi.

Nepieciešams izveidot ES amatpersonu pārskatatbildības mehānismu.

Ivo
3 On vaja, et Euroopa Liit toetaks teadust ja tehnoloogiate arendust: toetaks ESAt; valiks välja ja toetaks paljulubavaid teadusprojekte.

Nepieciešams panākt Eiropas Savienības atbalstu pētījumu un tehnoloģiju attīstībai un ESA. ES jāizvēlas un jāatbalsta daudzsološi projekti.

42immortal
4 On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Nepieciešams samazināt zāļu cenas, lai tos varētu atļauties nabadzīgākie iedzīvotāji un vecāki ļaudis.

Reno
5 On vaja tähtsustada riikide suveräänsust ja koostööd, mitte föderaliseerida rahvusriike.

Nepieciešams par prioritāti noteikt valstu suverenitāti un starptautiskos uzņēmumus, un nav jāfederalizē nacionālas valstis.

Margus
6 On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Nepieciešams nodrošināt, ka patēriņa preces ir ilgstoši lietojamas un to detaļas ir nomaināmas.

Laura
7 On vaja vähendada bürokraatiat

Nepieciešams samazināt administratīvo slogu.

Urmas
8 On vaja kodanikele võimalust, peale kandidaadi valituks osutumist, ta ka uuesti välja hääletada

Nepieciešams nodrošināt pilsoņiem iespēju izbalsot ievēlētos kandidātus.

Mati
9 On vaja soodustada laste arvu kasvu, tuginedes suuremale lapsetoetusele ja vanemate tulumaksusoodustusele.

Nepieciešams veicināt bērnu dzimstību, paaugstinot nodokļu atlaides par apgādībā esošu bērnu un ienākuma nodokļu atvieglojumus vecākiem.

Kätlin
10 On vaja lugeda kõik dokumentideta saabunud sisserändajad ebaseaduslikeks ja saata nad Euroopa Liidust välja.

Nepieciešams noteikt, ka visi imigranti bez dokumentiem uzskatāmi par nelegāliem, un tie jāizsūta no Eiropas Savienības.

Heikko 50

Finland

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Nepieciešams rūpēties, lai atkritumi tiktu pārstrādāti atbilstošā un atbildīgā veidā, un jāspēj atkārtoti izmantot vērtīgus izejmateriālus.

Laura
2 Meidän tulisi huolehtia lapsista ja vanhuksista

Nepieciešams rūpēties par bērniem un gados veciem cilvēkiem.

Helinä
3 Meidän tulisi varmistaa, että ihmiskauppa saadaan loppumaan EU:ssa

Nepieciešams nodrošināt, lai ES tiktu iznīdēta cilvēku tirdzniecība.

Minttu
4 Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Nepieciešams apzināties mežu kā oglekļa dioksīda piesaistītājsistēmas nozīme.

Marjut
5 Meidän tulisi huomioida ja käsitellä kansalaisaloitteet huolellisesti ja kehittää edelleen nuorten politiikan ja päätöksenteon ymmärrystä

Nepieciešams rūpīgi risināt pilsoņu iniciatīvas un palīdzēt jauniešiem labāk izprast politiku un lēmumu pieņemšanu.

Mila
6 Meidän tulisi antaa reaaliaikaista ja selkeää tietoa EU:n toimista

Nepieciešams nodrošināt, ka informācija par ES darbībām tiek sniegta laicīgi un skaidri saprotamā veidā.

Minttu
7 Meidän tulisi Pitää huolta kaikkien riittävästä toimeentulosta puuttumalla tosissaan varakkaiden ja yritysten verokikkailuun

Nepieciešams nopietni cīnīties pret bagāto cilvēku un uzņēmumu nodokļu nemaksāšanu, lai nodrošinātu, ka katram atbilstīgus iztikas līdzekļus

Toni
8 Meidän tulisi rangaista veroparatiiseja hyödyntäviä yrityksiä ja poliitikkoja taloudellisesti, samoin niiden päättäviä johtajia

Nepieciešams piemērot naudas sodus uzņēmumiem — tostarp viņu vadītājiem, kas pieņem lēmumus — un politiķiem, kas izmanto nodokļu oāzes.

Keijjo
9 Meidän tulisi tehokkaasti puuttua korruptioon, myös rakenteelliseen korruptioon

Nepieciešams efektīvi apkarot korupciju, tostarp struktūru korupciju.

Marga
10 Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Nepieciešams dot priekšroku savas valsts produktiem un darba spēkam.

Teija

France

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Nepieciešams veicināt plastmasas produktu nomaiņu ar bioloģiski noārdāmiem risinājumiem, kā arī iepakojumu depozītu nodošanas sistēmas.

Laurent
2 Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Nepieciešams aizliegt glifosāta un citu tādu pesticīdu lietošanu, kas iznīcina ekosistēmu un ir ļoti bīstami cilvēka veselībai.

Izabel
3 Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Nepieciešams aizliegt rūpnīcām izmantot endokrīno sistēmu ietekmējošas ķīmiskas vielas.

Christiane
4 Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Nepieciešams noteikt sankcijas (naudas sodus, nodokļus) piesārņojumu radošām un sociāli bezatbildīgām lauksaimniecības nozarēm.

Julie 43
5 Il faut que les étrangers européens soient soumis aux impôts du pays d'accueil et non celui d'origine, pour éviter la concurrence déloyale.

Nepieciešams noteikt, ka Eiropā dzīvojošiem ārvalstniekiem jāmaksā uzņemošās valsts nodokļi, nevis savas valsts nodokļi.

Sacha
6 Il faut que les grosses enseignes (Total, Amazon...) payent des taxes comme tout le monde

Nepieciešams noteikt, ka lielajiem zīmoliem (Total, Amazon u. c.) jāmaksā nodokļi tāpat kā visiem citiem.

Alexandra Nina
7 Il faut obliger les exportateurs vers l'Europe à se plier aux mêmes règles et normes que nous pour lutter contre la concurrence déloyale

Nepieciešams noteikt, ka uzņēmumi, kas eksportē preces uz Eiropu, ievēro tos pašus noteikumus un standartus, ko ievērojam mēs

Jordane 35
8 Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Nepieciešams noteikt, ka Eiropai jāiegulda līdzekļi pētniecībā, lai attīrītu piesārņotās jūras un okeānus.

Cécilia
9 Il faut favoriser les coopératives, l'artisanat, le local pour se désolidariser des multinationales qui pillent la planète

Nepieciešams atbalstīt kooperatīvus, amatniekus un vietējo sabiedrību, lai norobežotos no starptautiskajiem uzņēmumiem, kas iznīcina planētu

Laurence
10 Il faut éradiquer la corruption avec des sentences d'inéligibilité à vie pour tous les élus qui fautent, et s'inspirer de l'Islande

Nepieciešams iznīdēt korupciju, piespriežot korumpētajām vēlētajām amatpersonām mūža ieslodzījumu un neatbrīvojot pret drošības naudu.

Robert

Germany

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Nepieciešams aizliegt nevajadzīgu plastmasas iepakojumu lielveikalos.

Laura
2 Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Nepieciešams vairāk ieguldīt bērnu izglītībā un tādējādi arī pilnvērtīgā nākotnē.

holle
3 Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Nepieciešams ziedot lielveikalu pārtikas atlikumus tiem, kuriem tie būtu noderīgi.

Julia
4 Man sollte europaweit dafür sorgen, dass öffentliche Verkehrsmittel bezahlbar sind.

Nepieciešams nodrošināt, ka visā Eiropā cilvēki var atļauties izmantot sabiedrisko transportu.

Tamara 26
5 Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Nepieciešams bērniem mācīt par veselīgu uzturu un pārtikas izcelsmi. Viņiem jāapzinās to vērtība (gaļas u. c.).

Kaddie
6 Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Nepieciešams piedāvāt vairāk vietējā reģiona izcelsmes produktu mazcenu preču veikalos.

Joachim
7 Man sollte die Großkonzerne Apple, Google etc. einheitlich und angemessen besteuern.

Nepieciešams panākt, ka lielie uzņēmumi, piemēram, Apple, Google u. c., vienādi un atbilstoši maksā nodokļus.

Jakob
8 Man sollte wieder bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Nepieciešams atkal izveidot mājokļus par pieņemamu cenu.

Mirko 23
9 Man sollte soziale Berufe besser finanzieren und fördern.

Nepieciešams efektīvāk finansēt sociālās aprūpes specialitāti un veicināt tās izvēli.

Tim
10 Man sollte Frauenhäuser und andere soziale Projekte zum Schutz von Menschen fördern und nicht abbauen.

Nepieciešams veicināt patvēruma vietu izveidi sievietēm un citus sociālos projektus, nevis jāsamazina to skaits.

Hanna 17

Greece

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Nepieciešama izglītošana par seksuāli transmisīvām slimībām.

Eirini
2 Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Nepieciešams veicināt koordinētību, saskaroties ar dabas katastrofām.

ελενη
3 Πρέπει να νομοθετηθεί η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Nepieciešams aizsargāt strādnieku tiesības visās ES valstīs.

Ανδριανη
4 Πρέπει να διαφυλάτει και να σέβεται η Ευρωπαϊκή ένωση τα πολιτισμικά στοιχεία του εκάστοτε κράτους-μέλους της .

Nepieciešams nodrošināt, ka ES veicina katras dalībvalsts kultūras aspektu aizsardzību un cieņu pret tiem.

Spiros
5 Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Nepieciešams ieviest bezmaksas veselības aprūpi visā Eiropā.

Theodoros
6 Πρέπει να καταρτισθούν καταλλήλως οι εκπαιδευτικές, εργασιακές και κοινοτικές δομές με στόχο την καλύτερη λειτουργική υποστήριξη των Α.Μ.Ε.Α

Nepieciešams uzlabot izglītības, darba un pašvaldību struktūras, lai labāk atbalstītu cilvēku ar īpašām vajadzībām ikdienas dzīvi.

Έφη 18
7 Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Nepieciešams izveidot tiesisku regulējumu ekoloģiski ilgtspējīgai atkritumu izmantošanai; pretējā gadījumā jāuzliek naudas sodi.

Χριστόφορος
8 Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Nepieciešams modernizēt izglītības sistēmu visās ES valstīs, galvenokārt modernizējot infrastruktūru un mācību kursus.

Jim
9 Πρέπει να αναληφθούν ευθυνες απ' ολα τα κρατη της Ε.Ε. ως προς το προσφυγικό και η κατανομή να ειναι αναλογη με τις δυνατότητες αφομοίωση

Nepieciešams noteikt godīgu ienākošo bēgļu skaita sadali starp visām ES valstīm atkarībā no katras valsts asimilācijas spējām.

Dimi
10 Πρέπει να να υπάρξει ευρωπαϊκό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Nepieciešams noteikt vispārēju minimālo algu ES valstīs.

Δημήτρης

Hungary

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Muszáj az Unióba érkező emberektől megkövetelni az itteni szabályok betartását.

Nepieciešams pieprasīt, ka cilvēki, kuri ierodas Eiropas Savienībā, ievēro mūsu likumus.

Robert 42
2 Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Nepieciešams atbalstīt tālejošus pasākumus izglītības, valodu apmācības, inovāciju un ģimenēm sniegtā atbalsta jomā.

Gabor 48
3 Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Nepieciešams aizsargāt mūsu ūdeņus. Nepieciešams nodrošināt, ka netiek kavēta Ūdens pamatdirektīvas izpilde ekonomisku interešu dēļ.

Németh
4 Muszáj lenne az EU-nak nem csak szétosztania a támogatásokat, hanem figyelemmel is kísérni azok felhasználását!

Nepieciešams, lai ES ne tikai sadala palīdzību, bet arī uzrauga palīdzības izlietojumu.

Kata 51
5 Muszáj, hogy a Bizottság független legyen, és ne alkalmazzon kettős mércét.

Nepieciešams nodrošināt, ka Eiropas Komisija ir objektīva un nepiemēro dubultstandartus.

Bordács
6 Muszáj a szakmai kompetenciák meglétét ellenőrizni az uniós biztosi beosztások kiosztása előtt.

Nepieciešams pārliecināties, ka ES komisāriem pirms to iecelšanas ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija.

János
7 Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Nepieciešams atbalstīt atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanu un padarīt tos visiem pieejamus, tādējādi samazinot atmosfēras piesārņojumu.

István
8 Muszáj, hogy nem uniós országok polgárai csak érvényes és hiteles papírokkal léphessenek be az EU-ba.

Nepieciešams nodrošināt, ka to valstu pilsoņi, kuras nav ES dalībvalstis, var iekļūt ES tikai ar derīgiem, autentiskiem dokumentiem.

Katalin 64
9 Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Nepieciešams vairāk naudas iedalīt veselības aprūpes sistēmai.

Baldvin 22
10 Muszáj lenne nyitott, átlátszó költségvetést és politikát folytatni az EU-n belül, hogy lássuk, kik finanszírozzák a politikusokat.

Nepieciešama ES budžeta un politikas pārredzamība, lai būtu redzams, kurš finansē politiķus.

András

Ireland

rank Proposal Translation lv Author Age
1 We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Nepieciešams, atbilstoši apsaimniekojot, aizsargāt mežus un atjaunot lapu koku mežus. Katra nocirsta koka vietā jāiestāda pieci jauni koki.

Anna
2 We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Nepieciešams nodrošināt, ka ūdeņi visā Eiropā tiek labāk apsaimniekoti un nākamajām paaudzēm tiek saglabāta to ilgtspēja.

David 54
3 We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Nepieciešams izveidot kopēju zāļu un medikamentu tirgu, lai ar lielajiem farmācijas uzņēmumiem vienotos par zemākām cenām.

Keith
4 We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Nepieciešams ieviest ES dzīvnieku labturības standartu un politikas stratēģiju, samazinot nežēlību pret dzīvniekiem un to pamešanu novārtā.

Izabela
5 We should bar from re election any politician found guilty of corruption, fraud or other financial irregularity

Nepieciešams aizliegt to politiķu pārvēlēšanu, kuri atzīti par vainīgiem korupcijā, krāpšanā un citos finanšu pārkāpumos.

Steve
6 We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Nepieciešams noteikt, ka veikaliem obligāti krasi jāsamazina viņu pārdoto produktu plastmasas iepakojums.

Viera
7 We should make all Council meetings public, like in the Parliament, to increase transparency and prevent some states avoiding responsibility

Nepieciešams, lai Padomes sanāksmes ir publiskas tāpat kā Parlamentā, uzlabojot pārredzamību un novēršot valstu izvairīšanos no atbildības.

Julien 31
8 We should inform citizens prior to new legislation becoming law.

Nepieciešams noteikt, ka pirms jauna likuma pieņemšanas par to jāinformē iedzīvotāji.

Liam
9 We should have a European standard for mental health services and supports in all EU states

Nepieciešams visās ES valstīs izveidot garīgās veselības aprūpes pakalpojumu un atbalsta Eiropas standartu.

Ciara
10 We should heavily fine politicians, political parties, and special interest groups who make false statements in order to influence elections

Nepieciešams sodīt ar naudas sodu politiķus, politiskās partijas un interešu grupas, kas sniedz maldīgus paziņojumus, ietekmējot vēlēšanas.

Ingo

Italy

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Nepieciešams veicināt nodokļu atvieglojumus uzņēmumiem, kas savos ražošanas ciklos izmanto atjaunojamās enerģijas avotus.

Angela
2 Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Nepieciešams Eiropas lielveikalos sekmēt pārstrādājama papīra iepakojuma un bioloģiski noārdāma vienreizlietojamā iepakojuma izplatīšanu.

Maria Carmela
3 Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Nepieciešams zvejošanā aizliegt traļu, elektrības, spridzināšanas un satelītu izmantošanu.

Velleda
4 Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Nepieciešams ieviest pārtikas produktu marķējumu, kurā norādīta arī izejvielu, nevis tikai galaproduktu izcelsme, lai novērstu krāpšanu.

Franco
5 Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Nepieciešams piemērot kopīgus likumus par noziegumiem pret vidi, aizsargājot veselību un novēršot ārpakalpojumu meklēšanu citās valstīs.

Angelica
6 Propongo una tassazione uniforme per le grandi compagnie che operano in Europa, per impedire l'elusione fiscale attraverso le royalties

Nepieciešams noteikt vienotu nodokļu sistēmu visiem lielajiem uzņēmumiem Eiropā, lai novērstu nodokļu nemaksāšanu ar honorāru sistēmu.

Nicola
7 Propongo che ogni Paese membro sia obbligato a stabilire e far rispettare una paga minima oraria, coerente con il relativo costo della vita

Nepieciešams izveidot obligātas minimālās algas sistēmu, kas ES dalībvalstīm jāpiemēro un jākoriģē saskaņā ar savas valsts dzīves līmeni.

Daniele
8 Propongo una carta dei diritti europea che tuteli i lavoratori in merito a condizioni di sicurezza, salario, anni di lavoro e pensioni

Nepieciešams īstenot Eiropas darba tiesību hartu, aizsargājot un nosakot darba apstākļus, darba drošību, algu, darba mūža ilgumu un pensiju.

Lorenzo
9 Propongo , a livello europeo, chi commette reati (es.: evasione fiscale) non possa ricoprire incarichi pubblici, né candidarsi a elezioni.

Nepieciešams cilvēkiem, kas noziegušies (piem., nav maksājuši nodokļus), aizliegt Eiropā strādāt valsts sektorā vai ieņemt vēlētu amatu.

Alessandro
10 Propongo la revisione dei trattati che regolano l'immigrazione in tutti i suoi aspetti

Nepieciešams pilnībā pārskatīt visus imigrāciju regulējošos līgumus.

Giuseppe

Latvia

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Nepieciešams uzlabot cilvēku ar invaliditāti iespējas sazināties ar pārējo pasauli.

Uldis 58
2 Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Nepieciešams nodrošināt, ka vietējie pārtikas tirgi ir neatkarīgi un ražo veselīgāku, cenu ziņā pieejamāku pārtiku.

Una
3 Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Nepieciešams izveidot jauno speciālistu darba apmaiņas programmas, kurās viņi varētu iesaistīties pēc universitātes beigšanas.

Artur
4 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu, aicinot iebalsotos ES pārstāvjus atklāt savas izmaksas un tēriņus

Nepieciešams veicināt pārredzamību, uzaicinot ES amatpersonas atklāt savus izdevumus.

Edgars
5 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu Eiropas Parlamentā, pierakstot un publicējot visus Eiropas Parlamenta balsojumus

Nepieciešams veicināt Eiropas Parlamenta pārredzamību, reģistrējot un publicējot visus balsojumus.

Edgars
6 Nepieciešams vairāk atbalstīt zinātniekus, un to pētījumus realizēt dzīvē.

Nepieciešams sniegt zinātniekiem lielāku atbalstu, ieviešot viņu pētījumus reālajā dzīvē.

Kalvis
7 Nepieciešams izstrādāt likumu par deputātu personīgo atbildību par pirmsvēlēšanu solījumu nepildīšanu

Nepieciešams radīt likumu, kas nosaka, ka Parlamenta deputāti ir personīgi atbildīgi par savu pirmsvēlēšanu solījumu neievērošanu.

Haralds
8 Nepieciešams par ES prioritāti noteikt ES pilsoņu tiesības un intereses

Nepieciešams noteikt, ka ES pilsoņu tiesības un intereses ir ES prioritāte.

Alda
9 Nepieciešams ieviest obligātu tautas līdzdalību visu līmeņu vēlēšanās un referendumos, kā tas jau ir dažās Eiropas valstīs

Nepieciešams ieviest valsts līmenī obligātu dalību vēlēšanās un referendumos, kā tas jau ir noteikts dažās Eiropas valstīs.

Ilgvars
10 Nepieciešams nodrošināt visu dalībvalstu vienlīdzīgas lemttiesības

Nepieciešams nodrošināt, ka visām dalībvalstīm ir vienādas tiesības pieņemt lēmumus.

Dzintra

Lithuania

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Būtina Europos Parlamento narius rinkti tiesiogiai, o ne pagal partijų sąrašus.

Nepieciešams ievēlēt Eiropas Parlamenta locekļus tiešā veidā, nevis no partiju sarakstiem.

Gintaras
2 Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Nepieciešams visā Eiropā atzīt iegūtos akadēmiskos diplomus.

Karina
3 Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Nepieciešams atbalstīt atjaunojamās enerģijas projektus pilsētās.

Birute
4 Būtina suteikti socialines garantijas keliaujant visose ES šalyse

Nepieciešams visās ES valstīs nodrošināt sociālās garantijas ceļotājiem.

Audronė
5 Būtina suvienodinti kelių eismo taisykles ir kelio ženklus ES

Nepieciešams visā ES vienādot ceļu satiksmes noteikumus un ceļazīmes.

Wilas Ir Rasa
6 Būtina neprimetinėti neoliberalių moralės normų visoms ES šalims. Savo kultūrinę kryptį šalys renkasi savarankiškai

Nepieciešams noteikt, ka visām ES valstīm nedrīkst uzspiest neoliberālas morāles normas. Valstis pašas izvēlas savu kultūras virzienu.

Jolanta 39
7 Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Nepieciešams nodrošināt nākamajām paaudzēm ūdens, gaisa un vides ilgtermiņa pastāvēšanu. Dzeramais ūdens nedrīkst būt privātīpašums.

Jurga 40
8 Būtina, kad Europos Sąjungos valstybės narės skirtų didesnį dėmesį kultūros vertybių išsaugojimui

Nepieciešams nodrošināt, ka ES dalībvalstis lielāku uzmanību pievērš kultūras vērtību saglabāšanai.

Rasa
9 Būtina užtikrinti, kad šalys laikytųsi jau esamų ES direktyvų (darbo sauga, higienos normos, aplinkosauga)

Nepieciešams nodrošināt, ka dalībvalstis ievēro jau esošās ES direktīvas (par darba drošību, higiēnas standartiem, vides aizsardzību).

Tomas
10 Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Nepieciešams nodrošināt, ka precīzāk tiek piešķirta nauda Eiropas projektiem.

DONY

Luxembourg

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Nepieciešams ilgtspējīgu attīstību izvirzīt par prioritāti un noteikt to par Eiropas politikas kopīgu pamatu.

Enzo
2 Il faut une politique qui respecte les droits des citoyens avant ceux des multinationales

Nepieciešams ieviest politiku, kas ciena pilsoņu tiesības un vērtē tās augstāk par starptautisko korporāciju tiesībām.

Mugo
3 Il faut protéger les entreprises européennes face à une concurrence mondiale déloyale

Nepieciešams aizsargāt Eiropas uzņēmumus no negodīgas konkurences pasaules mērogā.

Alberto
4 Il faut plus de transparence dans les décisions au niveau européen

Nepieciešams nodrošināt lielāku pārredzamību Eiropas līmenī pieņemtiem lēmumiem.

Delphine 32
5 Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Nepieciešams nodrošināt, ka Eiropas lauksaimniecība kļūst par paraugu veselīguma, ilgtspējas un pesticīdu nepiesārņotas produkcijas ziņā.

Roger
6 Il faut plus de visibilité pour les politiques et les politiciens européens

Nepieciešams nodrošināt plašāku informāciju par Eiropas politiķiem un viņu darbību.

Luc 30
7 Il faut avoir une fiscalité réaliste pour que l'argent reste en Europe

Nepieciešams noteikt saprātīgus nodokļus, lai naudas līdzekļi paliktu Eiropā.

Jean-pierre
8 Il faut une Europe plus sociale et moins ultra-libérale, inspirée des modèles efficaces économiquement existants (par ex. en Scandinavie)

Nepieciešams panākt, ka Eiropa ir mazāk galēji liberāla un vairāk sociāli orientēta, kā ekonomiski efektīvos modeļos (t. i., Skandināvijā).

Anne 58
9 Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Nepieciešams veicināt “aprites ekonomiku”, atkritumu šķirošanu un darbavietu radīšanu mazāk kvalificētiem strādniekiem.

Alexandre
10 Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Nepieciešams visā Eiropā atdalīt noguldījumu bankas no komercbankām, tādējādi garantējot noguldītāju līdzekļu drošību.

Dom

Malta

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Nepieciešams strādāt pie tiesu sistēmas reformām. Lai atgūtu savu labo vārdu, nevajadzētu iztērēt vesela bagātību un gaidīt veselu mūžību.

Maria 59
2 Jenħtieġ housing affordabbli, diċenti u xieraq għal dak li jkun

Nepieciešams atkal izveidot pienācīgu un piemērotu dzīvojamo fondu par pieņemamu cenu.

Ray
3 Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Nepieciešams visās dalībvalstīs visos aspektos uzturēt vienādus disciplīnas standartus, pielietojot reālas izpildes prasības.

Louise 60
4 Jenħtieġ li l-paga minima tgħola aktar għax il-ħajja qiegħda tgħola u l-pagi le

Nepieciešams paaugstināt minimālo algu, jo dzīves dārdzība pieaug, bet mūsu algas — ne.

Shakira
5 Jenħtieġ iktar semplifikazzjoni u inqas burokrazija fuq kull livell tal-amministrazzjoni Ewropea.

Nepieciešams visos Eiropas administrācijas līmeņos nodrošināt lielāku vienkāršību un mazāku birokrātiju.

Reuben Cutajar 36
6 Jenħtieġ li l-mexxejja u t-teknokratiċi Ewropej jinżlu għal-livell tal-poplu u jifhmu l-effetti prattiċi tad-deċiżjonijiet tagħhom.

Nepieciešams nodrošināt, ka Eiropas vadītāji un tehnokrāti nolaižas līdz tautas līmenim un aptver savas darbības ietekmi.

Leonard 39
7 Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Nepieciešams nodrošināt, ka mūsu bērni jau no agras bērnības saņem labu uzturu un ievēro veselīgu dzīvesveidu, novēršot aptaukošanos.

Jerry 22
8 Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Nepieciešams atsākt plastmasas vietā lietot stiklu, jo stiklu var lietot atkārtoti, un tas ir pārstrādājams.

Rachel
9 Jenħtieġ kontroll fuq il-barranin u l-pagi u s-sigurtà ta' min jħaddimhom

Nepieciešams pārbaudīt ārvalstu strādniekus, viņu atalgojumu un darba devēju noteiktos drošības standartus.

Mario
10 Jenħtieġ li jkun hemm min verament jara l-flus tat-taxxi fejn qedgħin imorru

Nepieciešami uzticami uzraudzītāji, kas raudzītos, kā valdība izmanto no nodokļu ienākumiem iegūtos līdzekļus.

Kri 34

Netherlands

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Er moet ook bij Brusselse ambtenaren inkomstenbelasting worden geheven

Nepieciešams paaugstināt ierēdņiem Briselē uzlikto ienākumu nodokli.

Jan 78
2 Er moet door grote bedrijven belasting betaald worden

Nepieciešams lielajiem uzņēmumiem noteikt pienākumu maksāt nodokļus.

Jan
3 Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Nepieciešams izveidot labāku Eiropas politiku, lai atrisinātu plastmasas problēmu.

E
4 Er moet controle komen op de totstandkoming van EU-gefinancierde projecten in Oost-Europa om corruptie te bestrijden en te beboeten

Nepieciešams izveidot pārbaudes sistēmu visiem ES finansētajiem projektiem Austrumeiropā, lai apkarotu korupciju un sodītu par to.

Jacqueline
5 Er moet een einde komen aan de verplaatsingen van het Europarlement tussen Brussel en Straatsburg

Nepieciešams izbeigt Eiropas Parlamenta braukāšanu starp Briseli un Strasbūru.

Jaap 48
6 Er moet scheiding van staat en religie zijn en blijven en slechts 1 gerechtelijke macht per land die dit altijd zal respecteren

Nepieciešams nošķirt reliģiju no valsts. Jābūt tikai vienai tiesu sistēmai, kas to vienmēr ievēro.

Edward
7 Er moet transparantie komen over de manier waarop Europarlementariërs hun onkostenvergoeding besteden

Nepieciešams nodrošināt pārredzamību par to, kā EP deputāti tērē kompensācijas par izdevumiem.

Jaap 48
8 Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Nepieciešams izveidot Eiropas mēroga pārstrādes programmu. Nepieciešams atkārtoti izmantot izejmateriālus, nevis tos iznīcināt.

Mary
9 Er moet openbaarheid komen over hoe vaak en waarover lobbyisten spreken met leden van het parlement

Nepieciešams nodrošināt pārredzamību par to, cik bieži lobētāji sarunājas ar EP deputātiem un ko viņi apspriež.

Harmen
10 Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Nepieciešams izveidot Eiropas sistēmu medikamentu iepirkumiem. Farmācijas nozare ir pārāk varena, un tā var noteikt ļoti augstas cenas.

Willie Kempe

Poland

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Należy zaprzestać wspierania antydemokratycznych organizacji islamskich kwestionujących europejskie tradycje i wartości liberalne.

Nepieciešams pārstāt atbalstīt antidemokrātiskas islāma organizācijas, kuras apšauba Eiropas tradīcijas un liberālās vērtības.

Tomasz
2 Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Nepieciešams veicināt Eiropas jauniešu pašpilnveidošanos, uzņēmējdarbību un darbu savas situācijas uzlabošanā.

Adrian
3 Należy wprowadzić we wszystkich krajach członkowskich przepis dotyczący imigrantów. Muszą oni pracować by móc mieszkać w krajach Unii

Nepieciešams noteikt, ka imigrantiem, lai viņiem būtu atļauts palikt dzīvot ES valstīs, jābūt nodarbinātiem.

Paweł
4 Należy solidaryzować się w z innymi państwami UE, gdy są w kryzysie jak np. w trakcie pożarów w Szwecji

Nepieciešams vienmēr palīdzēt citām ES valstīm, kas nonākušas krīzes situācijās, piemēram, kā tas bija Zviedrijas meža ugunsgrēku gadījumā.

Jacek
5 Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Nepieciešams visā ES standartizēt aizsargājamo sugu sarakstu, lai aizsargātu migrējošās sugas.

Szymon
6 Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Nepieciešams palielināt finansiālo atbalstu izglītībai, jo izglītotākas sabiedrības ir grūtāk manipulējamas.

Michał
7 Należy mówić i działać w dążeniu do akceptacji osób niepełnosprawnych a nie o tolerancji, to dwa róźne pojęcia.

Nepieciešams runāt par invaliditātes sociālo pieņemamību un tā jāveicina, pretēji iecietībai — tie ir divi dažādi jēdzieni.

Zdzisława 70
8 Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Nepieciešams subsidēt pāreju uz atjaunojamās enerģijas avotiem, it īpaši valstīs, kurās ir mazākas iespējas to izdarīt.

Janusz
9 Należy więcej inwestować w rozwój nauki i techniki zamiast płacić gigantyczny socjal bezrobotnym i imigrantom.

Nepieciešams vairāk ieguldīt izpētē un attīstībā, nevis maksāt sociālos pabalstus bezdarbniekiem un imigrantiem.

Filip

Portugal

rank Proposal Translation lv Author Age
1 É necessário que exista mais controlo e auditorias aos fundos entregues aos países.

Nepieciešams biežāk veikt kontroles pasākumus un revīzijas par valstīm piešķirtajiem līdzekļiem.

Violette 68
2 É necessário que os políticos sejam criminalmente responsáveis pelos seus atos e decisões que tomam em nome do povo.

Nepieciešams saukt pie kriminālatbildības politiķus par viņu darbībām, kā arī par lēmumiem, ko viņi pieņem tautas vārdā.

Fátima
3 É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Nepieciešams steidzami pastiprināt pasākumus vides jomā attiecībā uz cilvēces labklājību.

Fernando
4 É necessário critério para definição do ordenado mínimo nacional e que este tenha em conta o custo de vida e sustentabilidade individual.

Nepieciešami kritēriji katras valsts minimālās algas noteikšanai, un tajos jāņem vērā dzīves dārdzība un individuālā ilgtspēja.

Carla
5 É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Nepieciešams palielināt no vardarbības ģimenē cietušo aizsardzība.

Rita
6 É necessário que as decisões que dizem respeito a áreas específicas sejam tomadas por quem possui conhecimento teórico-prático da matéria.

Nepieciešams nodrošināt, ka lēmumus, kas attiecas uz konkrētām jomām, pieņem cilvēki, kam šajā jomā ir teorētiskas un praktiskas zināšanas.

Tiago
7 É necessário que os fundos europeus cheguem de facto às empresas/setores de atividade sem comissionistas pelo meio.

Nepieciešams nodrošināt, ka Eiropas finansējums tiešām sasniedz uzņēmumu vai nozares jomu bez starpniekiem.

Paulo
8 É necessário criar um organismo para combate à corrupção que seja mais célere nas investigações e nas acusações.

Jāizveido tāda organizācija korupcijas apkarošanai, kas ātrāk veic izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.

Carlos Mendes 36
9 É necessário acabar com a concorrência fiscal dentro da União Europeia, não permitindo que os estados tenham paraísos fiscais.

Nepieciešams izbeigt nodokļu konkurenci Eiropas Savienībā un aizliegt valstīs izveidot nodokļu oāzes.

Daniel
10 É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Nepieciešams izveidot vienādas veselības aizsardzības prasības, tādējādi visiem nodrošinot vienādu cieņu un dzīves kvalitāti.

I de Sousa

Romania

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Nepieciešams izbeigt Eiropas mežu izciršanu.

Catalin
2 Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Nepieciešams ieguldīt līdzekļus izglītībā un pētniecībā.

Martau
3 Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Nepieciešams nodrošināt vienādu pārtikas un rūpniecības produktu kvalitāti visās Eiropas Savienības valstīs.

Ionescu
4 Trebuie luate măsuri pentru a preveni și stopa atentatele teroriste la nivelul Europei.

Nepieciešams veikt pasākumus, lai Eiropā novērstu un apturētu teroristu uzbrukumus.

Valentin
5 Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Nepieciešams nodrošināt vienādu pretkorupcijas likumu kopumu visā Eiropā.

Adrian
6 Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Nepieciešams veikt steidzamus un radikālus pasākumus, lai apturētu vides piesārņošanu!

Cristian
7 Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Nepieciešams nodrošināt tiesības tikt hospitalizētam jebkurā ES slimnīcā, ko apmaksā Eiropas veselības apdrošināšana.

Ileana
8 Trebuie investit în autostrăzi în țări ca România, pentru ca firmele străine să vină aici și să se echilibreze salariul pentru a nu emigra.

Nepieciešams ieguldīt līdzekļus tādu valstu kā Rumānija ceļu tīklos, sekmējot ārvalstu investīcijas un samazinot ekonomisko migrāciju.

don
9 Trebuie să existe egalitate și echitate în ceea ce privește drepturile și obligațiile țărilor membre ale UE!

Nepieciešama līdztiesība un vienlīdzība attiecībā uz ES dalībvalstu tiesībām un pienākumiem.

Livia
10 Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Nepieciešams visās ES dalībvalstīs ieviest atkritumu pārstrādes programmu.

Marcela

Slovakia

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Nepieciešams izmantot bioloģiski noārdāmus materiālus, nevis plastmasas pudeles, maisiņus un traukus.

Ladislav 72
2 Je potrebné prísne trestať vrcholových politikov za ich prešľapy!

Nepieciešams stingri sodīt vadošos politiķus par viņu kļūdām.

Silvester
3 Je potrebné migráciu riešiť už v krajine, kde vzniká.

Nepieciešams risināt migrācijas problēmu valstī, kur tā radusies.

Miroslav
4 Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Nepieciešams vienādot lauksaimniecības subsīdiju politiku, lai Lauksaimniekiem visā ES nodrošinātu līdzvērtīgus darba apstākļus.

Vlado
5 Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Nepieciešams, sagatavojot un īstenojot zemes izmantošanas plānus, ņemt vērā savvaļas dzīvnieku vajadzības.

Gabriela 64
6 Je potrebné zlepšenie ochrany zdravia obyvateľstva prostredníctvom výmeny vedecko-výskumných informácií

Nepieciešams apmainīties ar zinātnisku un pētījumu informāciju, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju veselības aizsardzību.

Martin
7 Je potrebné, aby občania EÚ boli lepšie oboznamovaní s dianím v Európskom parlamente a v ostatných inštitúciách EÚ.

Nepieciešams nodrošināt, ka ES pilsoņi ir labāk informēti par to, kas notiek Eiropas Parlamentā un citās ES institūcijās.

Vladislav 24
8 Je potrebné, aby sa jednotlivé členské štáty navzájom rešpektovali, každý štát aby mal právo na sebaurčenie.

Nepieciešams nodrošināt, ka ES dalībvalstis ciena cita citu un ka katrai dalībvalstij ir tiesības uz pašnoteikšanos.

Anton
9 Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Nepieciešams katram bērnam nodrošināt audzināšanu un tiesības uz izglītību. Nepieciešams, lai katram jauninājumam būtu jauna jēga.

Michaela 33
10 Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Nepieciešams pārtraukt pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā, un šo preparātu lobētāju un izplatītāju darbība jāpasludina par nelikumīgu.

Gusto 45

Slovenia

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Nepieciešams reformēt lauksaimniecības politiku, lai lauksaimniekiem atvieglotu pārtikas pārdošanu un aizsargātu lauku vidi.

Roki
2 Moramo skupaj poskrbeti za ljudi s posebnimi potrebami.

Nepieciešams rūpēties par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Filip
3 Moramo navadnim delavcem dvigniti plače, da lahko spodobno in normalno živijo.

Nepieciešams paaugstināt vidējas kvalifikācijas strādnieku algas, lai viņi varētu dzīvot cieņpilnu un normālu dzīvi.

Anita
4 Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Nepieciešams visās ES valstīs ieviest pamata veselības aprūpi.

Marjan
5 Moramo narediti EU proračun transparenten in porabo jasno razvidno vsem prebivalcem EU.

Nepieciešams panākt, ka ES budžets tiek atspoguļots pārredzamā veidā un visiem ES pilsoņiem ir skaidri redzama informācija par izdevumiem.

Igor
6 Moramo zmanjšati birokracijo.

Nepieciešams samazināt birokrātiju.

andrej
7 Moramo dogajanje v EU na razumljiv način predstaviti mladim.

Nepieciešams saprotamā veidā izklāstīt jauniešiem pašreizējās norises ES.

Kaja 18
8 Moramo postaviti domače dobrine na lastni trg s prednostjo pred tujimi.

Iekšzemes tirgū jānosaka iekšzemes preču prioritāte attiecībā pret ārvalstu precēm.

Tomaž
9 Moramo reorganizirati Evropski parlament, da bo bolje služil državljanom EU.

Nepieciešams reorganizēt ES Parlamentu, lai tas labāk kalpotu ES pilsoņu vajadzībām.

Marko
10 Moramo se boriti zoper revščino.

Nepieciešams apkarot nabadzību.

Rado

Spain

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Nepieciešams nodrošināt, ka Eiropas Savienībai ir vienota stratēģija klimata pārmaiņu mazināšanā.

Miguel
2 Haría falta una información clara y transparente de todos los proyectos y acuerdos en la UE

Nepieciešama skaidra un pārredzama informācija par visiem Eiropas Savienības projektiem un nolīgumiem.

Salvador 48
3 Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Nepieciešama kontrolētāka subsīdiju sistēma, kas ļautu pārbaudīt, vai visa finansiālā palīdzība tiek atbilstoši izlietota.

Joan 58
4 Haría falta más transparencia sobre las funciones, salarios y otras prebendas de los eurodiputados

Nepieciešama lielāka Eiropas Parlamenta deputātu funkciju, atalgojuma un izdevumu pārredzamība.

jesus 79
5 Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Nepieciešama obligāta Eiropas korupcijas apkarošanas regula, kas attiektos uz visām dalībvalstīm.

Luis Manuel
6 Haría falta una política más centrada en impulsar la investigación científica en medicina y energías renovables

Nepieciešams izveidot vairāk tādas politikas jomas, kas koncentrējas uz zinātniskajiem pētījumiem medicīnā un atjaunojamās enerģijas avotiem

Joan 23
7 Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Nepieciešams izveidot uzņēmumu vides politiku, un, ja uzņēmumi šo politiku neievēro, tiem jāpiemēro sankcijas.

Sandra 26
8 Haría falta penalizar a las empresas que no paguen o reconozcan las horas extras de sus empleados

Nepieciešams sodīt uzņēmumus, kas nemaksā saviem darbiniekiem par virsstundu darbu vai to neatzīst.

Nuria 34
9 Haría falta proteger debidamente a jubilados y que su poder adquisitivo no caiga por ley

Nepieciešams aizsargāt mūsu pensionārus, pieņemot likumus, kas varētu novērst viņu pirktspējas samazināšanos.

Juan ballesteros garcia 61
10 Haría falta armonización fiscal entre todos los estados miembros para evitar la fuga de capitales

Nepieciešama fiskāla saskaņošana visu dalībvalstu vidū, lai novērstu kapitāla aizplūšanu.

Victor

Sweden

rank Proposal Translation lv Author Age
1 Vi måste sänka priserna på tåg så det blir mycket billigare att resa men även att godset blir billigare att frakta med tåg än med lastbil.

Nepieciešams nodrošināt lētākas vilcienu biļešu cenas un panākt, lai preces būtu lētāk pārvadāt ar vilcienu, nevis ar kravas automobili.

Christina 69
2 Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Nepieciešams strādāt pie antibiotiku lietojuma samazināšanas gan dzīvnieku audzēšanā, gan medicīnā.

pPia
3 Vi måste ge pensionärer som betalat skatt en dräglig pension att leva på

Nepieciešams pensionāriem, kuri maksājuši nodokļus, nodrošināt pienācīgu pensiju tālākai dzīvei.

Leslie
4 Vi måste ha samma skatteregler för alla som jobbar i ett land, jobbar du i ett land betalar du som dom.

Nepieciešams visiem strādājošiem nodrošināt vienādus nodokļu likumus; strādājot valstī, jāmaksā tādi nodokļi kā šīs valsts iedzīvotājiem.

Flemming
5 Vi måste ha ökad nyhetsrapportering från EU, så att folket i olika länder är mer medvetna om sin roll i EU och hur besluten påverkar dem.

Nepieciešams veidot vairāk ziņu izlaidumu no ES, lai cilvēki dažādās valstīs izprastu savu lomu ES un to, kā viņus ietekmē pieņemtie lēmumi.

Daniel
6 Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Nepieciešams aktīvāk apkarot korupciju.

Gustav 20
7 Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Nepieciešams aizliegt plastmasas vienreizlietojamus priekšmetus; to vietā jāizmanto bioloģiski sadalāmi materiāli, piem., kukurūzas maisi.

Mica
8 Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Nepieciešams samazināt zvejniecību, lai ļautu izdzīvot mūsu zivju sugām. Nepieciešams ievērot zinātnieku ieteikumus.

Roger
9 Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Nepieciešams savstarpēji saskaņot ķimikāliju lietošanas ierobežojumus, it īpaši pārtikas nozarē.

Reinhold
10 Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Nepieciešams veicināt mūsu bibliotēku saglabāšanu un jāpiešķir tām atbilstoši līdzekļi.

Martin 48