Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation lt Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation lt Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Būtina užtikrinti tinkamą ir atsakingą atliekų perdirbimą ir galimybę pakartotinai panaudoti vertingus išteklius.

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Būtina vietoje plastiko vėl naudoti stiklą, nes stiklą galima pakartotinai naudoti ir perdirbti.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Būtina teikti mokesčių paskatas įmonėms, kurios gamybos cikluose naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius.

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Būtina suprasti miškų kaip anglies kaupimo vietų svarbą.

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Būtina Europos prekybos centruose skatinti perdirbtų popierinių pakuočių ir biologiškai skaidžių vienkartinių medžiagų naudojimą.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Būtina skatinti plastikinių gaminių pakeitimą biologiškai suyrančiais gaminiais bei pakuočių užstato sistemas.

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Būtina nusikaltimams aplinkai taikyti bendrus įstatymus, saugant mūsų sveikatą ir vengiant gamybos iškėlimo į ne tokias griežtas šalis.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Būtina apsaugoti miškus juos gerai valdant bei atkurti lapuočių miškus. Vietoje kiekvieno nukirsto medžio turėtume pasodinti penkis.

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Būtina užtikrinti, kad Europos Sąjunga turėtų bendrą strategiją klimato kaitai sušvelninti.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Būtina kovoti su planuojamu produktų pasenimu, atliekomis ir pertekliniu pakavimu bei skatinti remontą, mainus ir skolinimą.

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Būtina užtikrinti, kad Europos krantus skalaujantys vandenys būtų geriau prižiūrimi ir būtų tvarūs ateities kartoms.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Būtina remti polikultūrį ūkininkavimą (daržovių, vaisių auginimą ir kt.) natūraliai tam tinkančiose vietovėse.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Būtina investuoti į deginimo ir perdirbimo centrus visose ES šalyse, kuriose perdirbamos plastikinės ir kitos rūšies atliekos.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Būtina pirmenybę teikti vietiniams produktams ir darbo jėgai.

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Būtina skatinti koordinavimą stichinių nelaimių atveju.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Būtina uždrausti naudoti glifosatą ir kitus pesticidus, kurie naikina ekosistemą ir yra ypač pavojingi žmonių sveikatai.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Būtina įpareigoti parduotuves ženkliai sumažinti jų parduodamų produktų plastikinių pakuočių skaičių.

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Būtina naudoti biologiškai skaidžias medžiagas, o ne plastikinius butelius, maišelius ir pakuotes.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Būtina skatinti vietinių produktų vartojimą naudojant trumpas tiekimo grandines.

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Būtina neabejotinai apmokestinti teršiančias įmones, kad užkirstume kelią ateities klimato katastrofoms.

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Būtina nustatyti aplinkosaugos politiką įmonėms, o jei įmonės jos nesilaiko, joms turėtų būti taikomos sankcijos.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Būtina taikyti sankcijas (baudas, mokesčius) teršiančioms ir socialiai neatsakingoms žemės ūkio įmonėms.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Būtina rasti greitą ir efektyvų būdą spręsti vandens problemą ir ariamos žemės taršos klausimą.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Būtina labiau atsižvelgti į laukinės gamtos poreikius rengiant ir įgyvendinant teritorijų planavimą.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Būtina „plastiko dieta“, pvz., drausti vienkartinius daiktus, naudoti biologiškai skaidžias medžiagas, pvz., „plastiko“ maišus iš kukurūzų.

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Būtina sustabdyti Europos miškų naikinimą.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Būtina mažinti žvejybą, kad išliktų mūsų žuvų rūšys. Turėtume vadovautis mokslininkų pasiūlymais.

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Būtina stabdyti per didelį pesticidų naudojimą žemės ūkyje ir priimti įstatymus, draudžiančius šios srities lobistus ir produktų pardavėjus.

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Būtina nustatyti ekologiškai tvaraus atliekų panaudojimo teisinį reglamentavimą, o priešingu atveju turėtume skirti baudas.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Būtina sukurti geresnę Europos politiką, kad būtų galutinai išspręsta plastiko problema.

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Būtina teikti pirmenybę tvariam vystymuisi, kuris turi tapti bendru Europos politikos pagrindu.

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Būtina, kad Europa investuotų į tyrimus, skirtus išvalyti užterštas jūras ir vandenynus.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Būtina stiprinti aplinkos apsaugos priemones žmonijos gerovei – tai skubus klausimas.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Būtina imtis skubių ir radikalių priemonių siekiant sustabdyti aplinkos taršą!

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Būtina visoje ES standartizuoti saugomas rūšis, kad apsaugotume migruojančias rūšis.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Būtina, kad aplinkos apsauga taptų pagrindiniu prioritetu ir būtina ją intensyvinti. Be sveikos aplinkos šioje žemėje ilgai neišgyvensime.

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Būtina reformuoti žemės ūkio politiką, kad ūkininkams būtų lengviau parduoti maisto produktus ir būtų išsaugotas kraštovaizdis.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Būtina visuose sprendimuose aplinkos apsaugą vertinti kaip mūsų buveinės apsaugą!

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Būtina subsidijuoti perėjimą prie atsinaujinančių energijos šaltinių, ypač tose šalyse, kurios tam turi mažesnes galimybes.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Būtina grįžti prie branduolinės energijos plėtros.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe.

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Būtina apsaugoti mūsų vandenis. Vandens pagrindų direktyvos taikymo neturėtų trikdyti ekonominiai interesai.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Būtina sukurti perdirbimo programą Europos lygiu. Žaliavos turėtų būti pakartotinai naudojamos, o ne naikinamos.

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Būtina panaikinti nereikalingą plastikinę pakuotę prekybos centruose.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Būtina visose ES valstybėse narėse įgyvendinti atliekų perdirbimo programą.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Būtina į architektūrinius projektus integruoti daugiau gamtos ir leisti miestams vėl sužaliuoti. Jokių betono dykviečių – tik miesto sodai.

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Būtina užtikrinti, kad nebebūtų pramoninio ūkininkavimo ir todėl nebebūtų kankinami gyvūnai.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Būtina kovoti su įmonių suplanuotu produktų senėjimu. Produktai turi būti lengvai taisomi, o atsarginės dalys turi būti tiekiamos ilgiau!

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Būtina remti atsinaujinančios energijos naudojimą ir padaryti ją prieinama visiems, kad sumažintume atmosferos taršą.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Būtina leisti kiekvienai šaliai vystyti savo programas, pagrįstas jų geografine padėtimi ir galimais atsinaujinančiais energijos šaltiniais.

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Būtina nuosekliai įgyvendinti įstatymus, kuriais saugoma natūrali gamta ir taikyti griežtas sankcijas.

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Būtina plėtoti gamtos apsaugos politiką ir mažinti pakuočių bei plastikų naudojimą.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Būtina užtikrinti, kad Europos žemės ūkis taptų sveikos, tvarios, pesticidų nenaudojančios gamybos pavyzdžiu pasauliui.

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Būtina padidinti mūsų anglies pėdsako skaidrumą, naudojant geresnius ir patikimesnius duomenų šaltinius.

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Būtina užtikrinti, kad vartojami produktai būtų tvarūs, o jų dalys – pakeičiamos.

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Būtina puoselėti žiedinę ekonomiką, atliekų rūšiavimą ir darbo vietų kūrimą mažiau kvalifikuotiems darbuotojams.

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation lt Author Age

health

Country Proposal Translation lt Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Būtina nuo mažens savo vaikams aiškinti geros mitybos ir sveikos gyvensenos principus. Taip galime įveikti nutukimo epidemiją.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Būtina užtikrinti koordinuotą pagalbą neįgaliesiems Europos Sąjungoje.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Būtina užtikrinti, kad kiekvienas pacientas, turintis onkologinių ir kitų specifinių ligų, galėtų gauti individualią ES paramą.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Būtina užtikrinti, kad su Europos sveikatos kortele kiekvienas ES pilietis turėtų teisę gauti medicininę priežiūrą bet kurioje ES šalyje.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Būtina skatinti švietimą apie lytiniu keliu plintančias ligas.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Būtina sukurti bendrą vaistų rinką, kad su didelėmis farmacijos įmonėmis susitartume dėl mažesnių kainų.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Būtina uždrausti naudoti glifosatą ir kitus pesticidus, kurie naikina ekosistemą ir yra ypač pavojingi žmonių sveikatai.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Būtina siekti antibiotikų naudojimo sumažinimo ir gyvulininkystėje, ir žmogaus medicinoje.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Būtina uždrausti gamyklose naudoti endokrininę sistemą ardančias medžiagas.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Būtina užtikrinti nemokamą sveikatos priežiūrą visoje Europoje.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Būtina koordinuoti chemikalų naudojimo ribojimą, ypač maisto pramonėje.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Būtina didinti negalią turinčių žmonių galimybes bendrauti su likusiu pasauliu.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Būtina turėti teisę į gydymą bet kurioje ES ligoninėje, o šio gydymo išlaidas padengtų Europos sveikatos draudimas.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Būtina sudaryti vienodas sąlygas sveikatos srityje, kad būtų užtikrintas vienodas visų žmonių orumas ir gyvenimo kokybė.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Būtina visose valstybėse narėse užtikrinti bazinę sveikatos priežiūrą.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Būtina užtikrinti, kad vietinė maisto rinka būtų labiau nepriklausoma ir, kad joje būtų gaminami sveikesni bei pigesni maisto produktai.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Būtina mokyti vaikus sveikos mitybos ir supratimo, iš kur atsiranda maistas. Jie turėtų žinoti jo vertę (mėsos ir kt.).

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Būtina skirti daugiau lėšų sveikatos priežiūros sistemai.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Būtina sukurti Europos vaistų pirkimo sistemą. Farmacijos pramonė turi per daug galios ir gali nustatyti labai aukštas kainas.

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Turėtume užtikrinti, kad sveikata būtų svarbesnė nei chemijos pramonė, pvz., pastaroji turėtų tiekti aplinkai nekenkiančius produktus.

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Būtina užtikrinti, kad Europos žemės ūkis taptų sveikos, tvarios, pesticidų nenaudojančios gamybos pavyzdžiu pasauliui.

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Būtina sumažinti vaistų kainą, kad neturtingi ir senyvo amžiaus žmonės galėtų juos nusipirkti.

Reno

taxation

Country Proposal Translation lt Author Age

education

Country Proposal Translation lt Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Būtina nuo mažens savo vaikams aiškinti geros mitybos ir sveikos gyvensenos principus. Taip galime įveikti nutukimo epidemiją.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

Būtina mūsų švietimą grįsti kiekvieno individo augimu ir įgūdžiais bei tuo, kaip kiekvienas žmogus gali daryti įtaką.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Būtina skatinti švietimą apie lytiniu keliu plintančias ligas.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Būtina kiekvienam vaikui suteikti tinkamą ir kokybišką išsilavinimą, nemokant už knygas, kurių kainos nuolat didėja.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Būtina investuoti į švietimą ir mokslinius tyrimus.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Būtina visiems vaikams suteikti išsilavinimą ir užtikrinti teisę į mokslą. Nauja kryptis visada turėtų būti orientuota į ateitį.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Būtina atnaujinti švietimo sistemą visose ES šalyse, visų pirma tobulinant infrastruktūrą ir mokymą.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Būtina skatinti jaunų europiečių savarankišką tobulėjimą, verslumą ir darbą.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Būtina skatinti mūsų bibliotekų išsaugojimą ir skirti joms pakankamai išteklių.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Būtina didinti finansinį raštingumą.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Būtina remti į ateitį orientuotas švietimo, kalbų mokymosi, inovacijų ir šeimos paramos priemones.

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Būtina didinti finansinę paramą švietimui, nes labiau išsilavinusios visuomenės yra atsparesnės manipuliacijoms.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Būtina sukurti darbo mainų programas jauniems universitetą baigusiems specialistams.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Būtina daugiau investuoti į vaikų švietimą ir tuo pačiu – į prasmingą ateitį.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Būtina pertvarkyti mokyklų tvarkaraščius, kad vaikai daugiau laiko praleistų kūrybiškai ir, kad pastatuose būtų saugiau.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation lt Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Būtina uždrausti žvejybą, kurios metu naudojami tralai, elektra, sprogmenys ir palydovai.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Būtina dovanoti likusį maistą, nes kasmet ES jo išmetama milijonai tonų.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Būtina remti polikultūrį ūkininkavimą (daržovių, vaisių auginimą ir kt.) natūraliai tam tinkančiose vietovėse.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Būtina peržiūrėti žemės ūkio politiką (BŽŪP), siekiant skatinti vietinius šeimos ūkius ir panaikinti subsidijas tarptautinėms korporacijoms.

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Būtina priimti gyvūnų gerovės standartų ir politikos strategiją ES mastu, taip sumažinant žiaurų elgesį su gyvūnais ir jų nepriežiūrą.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Būtina uždrausti naudoti glifosatą ir kitus pesticidus, kurie naikina ekosistemą ir yra ypač pavojingi žmonių sveikatai.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Būtina standartizuoti žemės ūkio subsidijų politiką, kad ūkininkams sąlygos būtų vienodos visoje ES.

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Būtina rasti greitą ir efektyvų būdą spręsti vandens problemą ir ariamos žemės taršos klausimą.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Būtina mažinti žvejybą, kad išliktų mūsų žuvų rūšys. Turėtume vadovautis mokslininkų pasiūlymais.

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Būtina stabdyti per didelį pesticidų naudojimą žemės ūkyje ir priimti įstatymus, draudžiančius šios srities lobistus ir produktų pardavėjus.

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Būtina reformuoti žemės ūkio politiką, kad ūkininkams būtų lengviau parduoti maisto produktus ir būtų išsaugotas kraštovaizdis.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Būtina užtikrinti, kad nebebūtų pramoninio ūkininkavimo ir todėl nebebūtų kankinami gyvūnai.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Būtina ES viduje importuotojams taikyti tuos pačius aukštus kokybės standartus.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Būtina motyvuoti jaunus ūkininkus, siekiant didinti gamybą ir eksportą.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Būtina užtikrinti, kad Europos žemės ūkis taptų sveikos, tvarios, pesticidų nenaudojančios gamybos pavyzdžiu pasauliui.

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation lt Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Būtina maisto etiketėse nurodyti ne tik galutinio produkto, bet ir žaliavų kilmės šalį, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui maisto srityje.

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Būtina kovoti su planuojamu produktų pasenimu, atliekomis ir pertekliniu pakavimu bei skatinti remontą, mainus ir skolinimą.

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Būtina skatinti vietinių produktų vartojimą naudojant trumpas tiekimo grandines.

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Būtina koordinuoti chemikalų naudojimo ribojimą, ypač maisto pramonėje.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Būtina visose Europos Sąjungos šalyse užtikrinti vienodą maisto ir pramonės produktų kokybę.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Būtina daugiau aukoti likusius maisto produktus, o ne juos išmesti.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Būtina panaikinti nereikalingą plastikinę pakuotę prekybos centruose.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Būtina kovoti su įmonių suplanuotu produktų senėjimu. Produktai turi būti lengvai taisomi, o atsarginės dalys turi būti tiekiamos ilgiau!

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Būtina ES viduje importuotojams taikyti tuos pačius aukštus kokybės standartus.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Būtina prekybos centruose liekančias maisto prekes dalinti nemokamai.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Būtina išparduotuvėse siūlyti daugiau regioninių produktų.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Būtina užtikrinti, kad vartojami produktai būtų tvarūs, o jų dalys – pakeičiamos.

Laura

migrations

Country Proposal Translation lt Author Age

employment

Country Proposal Translation lt Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation lt Author Age

justice

Country Proposal Translation lt Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Būtina vykdyti teismų reformas. Gaila, kad tenka išleisti daugybę pinigų ir laukti amžinybę, kol apgini savo vardą.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Būtina visose srityse išlaikyti tuos pačius drausmės standartus, įgyvendinimą vykdant realistiškai.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Būtina griežtai bausti už kiekvieną korupcijos atvejį.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Būtina priimti visoms valstybėms narėms privalomą Europos kovos su korupcija reglamentą.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Būtina aktyviau kovoti su korupcija.

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Būtina visoje Europoje turėti tokius pačius kovos su korupcija įstatymus.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Būtina labiau apsaugoti smurto šeimoje aukas.

Rita

research

Country Proposal Translation lt Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation lt Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation lt Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Būtina užtikrinti centralizuotą bankų priežiūrą, taikant bendras taisykles visoms šalims.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Būtina griežtesnė subsidijų kontrolės sistema, kuri leistų patikrinti, ar visos finansinės priemonės yra tinkamai naudojamos.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Būtina užtikrinti, kad pelno mokestį bankai mokėtų toje šalyje, kurioje jie vykdo verslą.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Būtina tiksliau skirstyti Europos pinigus projektams.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Būtina nustatyti griežtesnius skaidrumo reikalavimus visiems bankams ir tarptautinėms kompanijoms, kad būtų galima vykdyti tinkamą kontrolę.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Būtina visoje Europoje atskirti mažmenine ir investicine bankininkyste užsiimančius bankus, kad būtų apsaugoti indėlininkų indėliai.

Dom