Citizens' Agenda - Europe top 10

These are the most approved solutions among the top 270 sent by EU countries, those that created the biggest consensus among citizens in Europe. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves. This is what European citizens want most for Europe!
rank Proposal Author Country
1

Būtina sukurti perdirbimo programą Europos lygiu. Žaliavos turėtų būti pakartotinai naudojamos, o ne naikinamos.

Mary NL
2

Būtina nusikaltimus padariusiems žmonėms (pvz., vengusiems mokesčių) uždrausti dirbti viešajame sektoriuje ar užimti renkamą postą Europoje.

Alessandro IT
3

Būtina apsaugoti miškus juos gerai valdant bei atkurti lapuočių miškus. Vietoje kiekvieno nukirsto medžio turėtume pasodinti penkis.

Anna IE
4

Būtina nebetaikyti mokesčių lengvatų tarptautinėms korporacijoms. Mokesčiai turėtų būti mokami šalyje, kurioje gaunamas pelnas.

Jules BE
5

Būtina investuoti į švietimą ir mokslinius tyrimus.

Gheorghe-Adrian RO
6

Būtina apsaugoti darbuotojų teises visose ES šalyse.

Ανδριανη (Andriani) GR
7

Būtina koordinuoti chemikalų naudojimo ribojimą, ypač maisto pramonėje.

Reinhold SE
8

Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose.

Birute LT
9

Būtina turėti aiškią ir skaidrią informaciją apie visus Europos Sąjungos projektus ir susitarimus.

Salvador ES
10

Būtina užtikrinti, kad su Europos sveikatos kortele kiekvienas ES pilietis turėtų teisę gauti medicininę priežiūrą bet kurioje ES šalyje.

надежда (Nadejda) BG