Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation el Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation el Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Πρέπει να ανακυκλώνουμε τα απορρίματα με σωστό και υπεύθυνο τρόπο και να μπορούμε να επαναχρησιμοποιούμε τις πολύτιμες πρώτες ύλες.

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά τη χρήση γυαλιού αντί για πλαστικό, καθώς το γυαλί μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να ανακυκλωθεί.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Πρέπει να προωθήσουμε τα φορολογικά κίνητρα για τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον κύκλο παραγωγής τους.

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Πρέπει να κατανοήσουμε τη σημασία που έχουν τα δάση στην απορρόφηση του άνθρακα.

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Πρέπει να ενθαρρύνουμε τις βιωδιασπώμενες συσκευασίες και αυτές από ανακυκλωμένο χαρτί στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Πρέπει να προωθήσουμε την αντικατάσταση των πλαστικών προϊόντων με βιοδιασπώμενα υλικά και τα μηχανήματα επιστροφής δοχείων/φιαλών.

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Πρέπει να επιβάλλουμε κοινούς νόμους κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων για την υγεία μας και ώστε να μην ανατεθούν σε πιο επιεικείς χώρες.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Πρέπει να προστατεύουμε τα δάση και να αναδημιουργήσουμε φυλλοβόλα δάση. Πρέπει να φυτέψουμε πέντε δέντρα για κάθε ένα που έχει κοπεί.

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινή στρατηγική για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Πρέπει να απαγορεύσουμε τη σχεδιασμένη αχρήστευση των προϊόντων & την υπερβολική συσκευασία προωθώντας την επισκευή και την ανταλλαγή.

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Πρέπει να διασφαλίσουμε την κατάλληλη μέριμνα των υδάτων της Ευρώπης, καθώς και τη βιώσιμη διατήρησή τους για τις μελλοντικές γενιές.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Πρέπει να υποστηρίζουμε την πολυκαλλιέργεια (φυτικά προϊόντα, καλλιέργεια οπωροκηπευτικών κ.λπ.) σε φυσικά κατάλληλες περιοχές.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Πρέπει να επενδύσουμε σε κέντρα καύσης και ανακύκλωσης σε κάθε χώρα της ΕΕ όπου ανακυκλώνονται πλαστικά και άλλα είδη αποβλήτων.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα εγχώρια προϊόντα και το εγχώριο εργατικό δυναμικό.

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Πρέπει να απαγορευθεί η χρήση γλυφοσάτης και άλλων φυτοφαρμάκων που καταστρέφουν το οικοσύστημα και απειλούν την ανθρώπινη υγεία.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Πρέπει να γίνει υποχρεωτική η δραστική μείωση των πλαστικών συσκευασιών των προϊόντων από τα καταστήματα.

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Πρέπει να αντικαταστήσουμε τα πλαστικά μπουκάλια, τις σακούλες και τα δοχεία με βιοδιασπώμενα υλικά.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Πρέπει να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση τοπικών προϊόντων μέσω στενά δεμένων ομάδων.

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Πρέπει να φορολογήσουμε οπωσδήποτε τις ρυπογόνες επιχειρήσεις, ως μέτρο πρόληψης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Πρέπει να θεσπίσουμε περιβαλλοντικές πολιτικές για τις επιχειρήσεις και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να επιβάλλονται κυρώσεις.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις (πρόστιμα, φόροι) στις ρυπογόνες και κοινωνικά ανεύθυνες αγροτοβιομηχανίες.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Πρέπει να βρούμε μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση για το πρόβλημα με το νερό και τη ρύπανση της αρόσιμης γης.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Πρέπει να λαμβάνεται περισσότερη μέριμνα για την άγρια ζωή κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή χωροταξικών σχεδίων.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Πρέπει να μειώσουμε τη χρήση πλαστικού, προωθώντας τις επαναχρησιμοποιήσημες συσκευασίες όπως οι «πλαστικές» σακούλες από καλαμπόκι.

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Πρέπει να σταματήσουμε την αποψίλωση των δασών της Ευρώπης.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Πρέπει να μειώσουμε τις αλιευτικές δραστηριότητες για την επιβίωση των ψαριών και να ακολουθήσουμε τις προτάσεις των ερευνητών.

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Πρέπει να στηρίζουμε την υλοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις πόλεις.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Πρέπει να σταματήσουμε την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και να θεσπιστούν νόμοι κατά των ομάδων συμφερόντων και των μεταπωλητών τους.

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Πρέπει να υπάρχει καλύτερη ευρωπαϊκή πολιτική για να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα με το πλαστικό.

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην αειφόρο ανάπτυξη ώστε να αποτελέσει κοινή βάση για την ευρωπαϊκή πολιτική.

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Πρέπει να υπάρξει επένδυση εκ μέρους της Ευρώπης στην έρευνα για τον καθαρισμό των μολυσμένων θαλασσών και ωκεανών.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Πρέπει να ενισχύσουμε τα περιβαλλοντικά μέτρα για την ευημερία της ανθρωπότητας: είναι επείγον ζήτημα.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Πρέπει να λάβουμε επείγοντα και δραστικά μέτρα για να σταματήσουμε την περιβαλλοντική μόλυνση!

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Πρέπει να τυποποιήσουμε τον κατάλογο των προστατευομένων ειδών σε ολόκληρη την ΕΕ για την προστασία των μεταναστευτικών ειδών.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Πρέπει να θέσουμε την προστασία του περιβάλλοντος ως την πρώτη μας προτεραιότητα. Το καθαρό περιβάλλον εξασφαλίζει την επιβίωσή μας.

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την Αγροτική Πολιτική για να διευκολύνουμε τους αγρότες να πωλούν τρόφιμα και να προστατεύουν την ύπαιθρο.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Πρέπει να επανεξετάζουμε την προστασία του περιβάλλοντος ως προστασία του οικοτόπου μας σε κάθε απόφαση.

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Πρέπει να επιδοτούμε τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ειδικά σε χώρες με μειωμένη δυνατότητα.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Πρέπει να επαναφέρουμε τις ενέργειες για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Πρέπει να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του νερού, του αέρα και του περιβάλλοντος για το μέλλον όλων. Το πόσιμο νερό δεν είναι ιδιωτικό.

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Πρέπει να προστατεύουμε τα ύδατα. Τα οικονομικά συμφέροντα δεν πρέπει να εμποδίσουν τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Πρέπει να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα ανακύκλωσης, ώστε οι πρώτες ύλες να επαναχρησιμοποιούνται και να μην καταστρέφονται.

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Πρέπει να καταργήσουμε τις περιττές πλαστικές συσκευασίες στα σούπερ μάρκετ.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Πρέπει να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμάτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Πρέπει να ενσωματώσουμε περισσότερο πράσινο στα αρχιτεκτονικά έργα για να έχουμε όμορφες πόλεις.

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Πρέπει να εκλείψει η μαζική κτηνοτροφική παραγωγή και ο βασανισμός των ζώων.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Πρέπει να απαγορεύσουμε την παραγωγή που βασίζεται στη σχεδιασμένη αχρήστευση των προϊόντων, για καλύτερη επισκευή και εύρεση ανταλλακτικών.

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Πρέπει να υποστηρίζουμε τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να είναι προσιτές σε όλους, προς μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Πρέπει να αναπτύξουμε πολιτικές προστασίας της φύσης και να μειώσουμε τη χρήση συσκευασιών και πλαστικού.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή γεωργία αποτελεί πρότυπο μέσω υγιούς, βιώσιμης και απαλλαγμένης από φυτοφάρμακα παραγωγής.

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Πρέπει να αυξήσουμε τη διαφάνεια του αποτυπώματος άνθρακα μέσω βελτιωμένων και πιο αξιόπιστων

πηγών δεδομένων.

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα αναλώσιμα είναι ανθεκτικά και ότι τα συστατικά τους δύνανται να αντικατασταθούν.

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Πρέπει να υπάρχει κυκλική οικονομία, διαλογή των αποβλήτων και δημιουργία θέσεων εργασίας για λιγότερο εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation el Author Age

health

Country Proposal Translation el Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά από πολύ νωρίς την υγιεινή διατροφή, ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της παχυσαρκίας.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Πρέπει να διασφαλίσουμε την ύπαρξη συντονισμένης βοήθειας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην ΕΕ.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε ασθενής με ογκολογικές και άλλες ειδικότερες ασθένειες μπορεί να λάβει ατομική υποστήριξη από την ΕΕ.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης της ΕΕ μπορεί να έχει ιατρική περίθαλψη σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ με την ευρωπαϊκή κάρτα υγείας.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Πρέπει να υπάρχει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Πρέπει να δημιουργήσουμε μια κοινή αγορά φαρμάκων, για συμφωνία χαμηλότερων τιμών με τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Πρέπει να απαγορευθεί η χρήση γλυφοσάτης και άλλων φυτοφαρμάκων που καταστρέφουν το οικοσύστημα και απειλούν την ανθρώπινη υγεία.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Πρέπει να μειωθεί η χορήγηση αντιβιοτικών τόσο στην κτηνοτροφία όσο και στην ιατρική.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Πρέπει να απαγορεύσουμε στα εργοστάσια να χρησιμοποιούν χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Πρέπει να υπάρχει συντονισμός στους χημικούς περιορισμούς, ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Πρέπει να βελτιώσουμε την ικανότητα επικοινωνίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες με τον υπόλοιπο κόσμο.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Πρέπει να έχουμε δικαίωμα νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της ΕΕ που καλύπτει η ευρωπαϊκή ασφάλιση υγείας.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Πρέπει να δημιουργήσουμε ίσες συνθήκες υγείας, προς διαφύλαξη της ισότιμης αξιοπρέπειας και ποιότητας ζωής.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Πρέπει να θεσμοθετηθεί βασική υγειονομική περίθαλψη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τοπικές αγορές τροφίμων είναι πιο ανεξάρτητες και ότι παράγουν υγιεινότερα και πιο προσιτά στην τιμή τρόφιμα.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά τους κανόνες υγιεινής διατροφής. Πρέπει να γνωρίζουν τις θρεπτικές τους αξίες (κρέας, κ.λπ.).

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος προϋπολογισμός για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκό σύστημα προμήθειας φαρμάκων. Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει υπερβολική δύναμη και μπορεί να θέτει υψηλές τιμές.

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η υγεία υπερέχει της χημικής βιομηχανίας και ότι η τελευταία χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή γεωργία αποτελεί πρότυπο μέσω υγιούς, βιώσιμης και απαλλαγμένης από φυτοφάρμακα παραγωγής.

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Πρέπει να μειώσουμε τις τιμές των φαρμάκων, ώστε τα φτωχότερα και ηλικιωμένα άτομα να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Reno

taxation

Country Proposal Translation el Author Age

education

Country Proposal Translation el Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά από πολύ νωρίς την υγιεινή διατροφή, ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της παχυσαρκίας.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

Πρέπει να βασίζουμε την εκπαίδευση στην ανάπτυξη και τις δεξιότητες κάθε ατόμου, καθώς και στο πώς ο καθένας μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Πρέπει να υπάρχει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Πρέπει να παρέχουμε επαρκή και ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε παιδί, χωρίς να πρέπει να πληρώνουμε τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές των βιβλίων.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Πρέπει να υπάρχει αναγνώριση των ακαδημαϊκών διπλωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Πρέπει να παρέχουμε σε όλα τα παιδιά εκπαίδευση και δικαίωμα σε αυτήν. Μια νέα κατεύθυνση θα πρέπει πάντα να κοιτάει μπροστά.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Πρέπει να προωθήσουμε την αυτοβελτίωση, την επιχειρηματικότητα και να δώσουμε βαρύτητα στη βελτίωση των νεαρών Ευρωπαίων.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη διατήρηση των βιβλιοθηκών μας και να τους παρέχουμε επαρκείς πόρους.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Πρέπει να βελτιώσουμε τις χρηματοοικονομικές μας γνώσεις.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Πρέπει να υποστηρίζουμε προοδευτικά μέτρα για την εκπαίδευση, την εκμάθηση γλωσσών, την καινοτομία και την υποστήριξη των οικογενειών.

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Πρέπει να αυξηθεί η οικονομική στήριξη για την εκπαίδευση, καθώς οι πιο μορφωμένες κοινωνίες είναι και λιγότερο χειραγωγήσιμες.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Πρέπει να δημιουργήσουμε προγράμματα ανταλλαγής εργασίας για εξειδικευμένους νέους μετά την αποφοίτησή τους από το πανεπιστήμιο.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην εκπαίδευση των παιδιών και, κατά συνέπεια, σε ένα ουσιώδες μέλλον.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation el Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Πρέπει να απαγορεύσουμε την αλιεία με τράτα, με δυναμίτιδα, με ηλεκτρισμό και με δορυφορική παρακολούθηση.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Πρέπει να δωρίζουμε τα εναπομένοντα τρόφιμα, καθώς εκατομμύρια τόνοι απορρίπτονται άσκοπα κάθε χρόνο στην ΕΕ.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Πρέπει να υποστηρίζουμε την πολυκαλλιέργεια (φυτικά προϊόντα, καλλιέργεια οπωροκηπευτικών κ.λπ.) σε φυσικά κατάλληλες περιοχές.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Πρέπει να επανεξετάσουμε την ΚΓΠ για την προώθηση των τοπικών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και κατάργηση των επιδοτήσεων σε πολυεθνικές.

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Πρέπει να θεσπιστεί πανευρωπαϊκή στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων, προς μείωση της αμέλειας και της βάναυσης μεταχείρισής τους.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Πρέπει να απαγορευθεί η χρήση γλυφοσάτης και άλλων φυτοφαρμάκων που καταστρέφουν το οικοσύστημα και απειλούν την ανθρώπινη υγεία.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Πρέπει να εναρμονίσουμε την πολιτική για τις γεωργικές επιδοτήσεις έτσι ώστε να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Πρέπει να βρούμε μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση για το πρόβλημα με το νερό και τη ρύπανση της αρόσιμης γης.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Πρέπει να μειώσουμε τις αλιευτικές δραστηριότητες για την επιβίωση των ψαριών και να ακολουθήσουμε τις προτάσεις των ερευνητών.

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Πρέπει να σταματήσουμε την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και να θεσπιστούν νόμοι κατά των ομάδων συμφερόντων και των μεταπωλητών τους.

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την Αγροτική Πολιτική για να διευκολύνουμε τους αγρότες να πωλούν τρόφιμα και να προστατεύουν την ύπαιθρο.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Πρέπει να εκλείψει η μαζική κτηνοτροφική παραγωγή και ο βασανισμός των ζώων.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Πρέπει να διατηρήσουμε τα ίδια υψηλά πρότυπα ποιότητας που επιβάλλονται στους εισαγωγείς εντός της ΕΕ.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή γεωργία αποτελεί πρότυπο μέσω υγιούς, βιώσιμης και απαλλαγμένης από φυτοφάρμακα παραγωγής.

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation el Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Πρέπει να υπάρχουν ετικέτες τροφίμων που να αναφέρουν τη χώρα προέλευσης και των πρώτων υλών τους, προς αποφυγή περιστατικών απάτης.

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Πρέπει να απαγορεύσουμε τη σχεδιασμένη αχρήστευση των προϊόντων & την υπερβολική συσκευασία προωθώντας την επισκευή και την ανταλλαγή.

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Πρέπει να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση τοπικών προϊόντων μέσω στενά δεμένων ομάδων.

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Πρέπει να υπάρχει συντονισμός στους χημικούς περιορισμούς, ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Πρέπει να υπάρχει ίδια ποιότητα στα τρόφιμα και τα βιομηχανικά προϊόντα σε όλα τα κράτη της ΕΕ.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όσον αφορά τη δωρεά των πλεονασματικών αποθεμάτων τροφίμων και να μην τα πετάμε.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Πρέπει να καταργήσουμε τις περιττές πλαστικές συσκευασίες στα σούπερ μάρκετ.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Πρέπει να απαγορεύσουμε την παραγωγή που βασίζεται στη σχεδιασμένη αχρήστευση των προϊόντων, για καλύτερη επισκευή και εύρεση ανταλλακτικών.

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Πρέπει να διατηρήσουμε τα ίδια υψηλά πρότυπα ποιότητας που επιβάλλονται στους εισαγωγείς εντός της ΕΕ.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Πρέπει να υπάρχει δωρεάν διάθεση των απούλητων τροφίμων από τα σούπερ μάρκετ.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Πρέπει να υπάρχουν περισσότερα τοπικά προϊόντα στα εκπτωτικά καταστήματα.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα αναλώσιμα είναι ανθεκτικά και ότι τα συστατικά τους δύνανται να αντικατασταθούν.

Laura

migrations

Country Proposal Translation el Author Age

employment

Country Proposal Translation el Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation el Author Age

justice

Country Proposal Translation el Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Πρέπει να γίνουν δικαστικές μεταρρυθμίσεις. Είναι κρίμα κάποιος να πρέπει να ξοδεύει μια περιουσία για να αποδείξει ότι είναι αθώος.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Πρέπει να ακολουθούνται τα ίδια ρεαλιστικά πειθαρχικά πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους τομείς.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Πρέπει να τιμωρείται αυστηρά κάθε περιστατικό διαφθοράς.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικός ευρωπαϊκός κανονισμός κατά της διαφθοράς για όλα τα κράτη μέλη.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Πρέπει να διεξάγονται περισσότερες ενέργειες κατά της διαφθοράς.

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Πρέπει να υπάρχει το ίδιο σύνολο νόμων κατά της διαφθοράς σε όλη την Ευρώπη.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Rita

research

Country Proposal Translation el Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation el Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation el Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Πρέπει να υπάρχει κεντρική τραπεζική εποπτεία με κοινούς κανόνες για όλες τις χώρες.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Πρέπει να υπάρχει πιο ελεγχόμενο σύστημα επιδοτήσεων για την επιθεώρηση της ορθής χρήσης των οικονομικών ενισχύσεων.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Πρέπει να επιβάλλεται φόρος εισοδήματος εταιρειών στη χώρα όπου οι τράπεζες ασκούν τις δραστηριότητές τους.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Πρέπει να υπάρχει ακριβέστερη κατανομή των κονδυλίων για τα ευρωπαϊκά έργα.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Πρέπει να θεσμοθετηθούν νόμοι διαφάνειας για τις τράπεζες και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να διεξάγονται σωστοί έλεγχοι.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τραπεζών καταθέσεων και εμπορικών τραπεζών προς διασφάλιση των καταθέσεων.

Dom