10 most-approved proposals sent by each European country

These are the most approved solutions, those that created the biggest consensus among citizens in each European country. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves.

Austria

rank Proposal Translation el Author Age
1 Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όσον αφορά τη δωρεά των πλεονασματικών αποθεμάτων τροφίμων και να μην τα πετάμε.

Anna-Marija
2 Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Πρέπει να επανεξετάζουμε την προστασία του περιβάλλοντος ως προστασία του οικοτόπου μας σε κάθε απόφαση.

Hans
3 Man sollte Steuerschlupflöcher für Konzerne schließen (Double Irish / Dutch Sandwich) und vorsätzliche Steuervermeidung strafbar machen.

Πρέπει να κλείσουν τα φορολογικά κενά των εταιρειών (Double Irish/Dutch Sandwich) και να επιβάλλονται κυρώσεις στη σκόπιμη φοροδιαφυγή.

Wolfgang 57
4 Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Πρέπει να ενσωματώσουμε περισσότερο πράσινο στα αρχιτεκτονικά έργα για να έχουμε όμορφες πόλεις.

Alexander
5 Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Πρέπει να εκλείψει η μαζική κτηνοτροφική παραγωγή και ο βασανισμός των ζώων.

Michaela Lutzmaye 36
6 Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Πρέπει να απαγορεύσουμε την παραγωγή που βασίζεται στη σχεδιασμένη αχρήστευση των προϊόντων, για καλύτερη επισκευή και εύρεση ανταλλακτικών.

Cathleen
7 Man sollte dafür sorgen, dass in der EU kein einziges Kind mehr sexuell verstümmelt wird.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί στην ΕΕ δεν είναι σεξουαλικά ακρωτηριασμένο.

Dagmar
8 Man sollte Prävention als Aufgabe der Pflege und Medizin fest implementieren.

Πρέπει να καθιερώσουμε την πρόληψη ως σταθερή αξία της νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης.

Susanne
9 Man sollte den Großkonzernen ihre Einflussnahme auf die Politik verweigern und endlich wieder Politik für die Bürger machen.

Πρέπει να εμποδίσουμε τις μεγάλες εταιρείες από την άσκηση οποιασδήποτε επιρροής στην πολιτική, ώστε αυτή να ανήκει ξανά στον πολίτη.

Thomas
10 Man sollte leistbaren Wohnraum für Alt und Jung schaffen. Die stark gestiegenen Wohnungskosten sind ein Hauptproblem in vielen Ländern.

Πρέπει να παρέχουμε οικονομικά προσιτή στέγαση σε νέους και ηλικιωμένους. Το υψηλό της κόστος αποτελεί βασικό πρόβλημα σε πολλές χώρες.

barbara

Belgium

rank Proposal Translation el Author Age
1 Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Πρέπει να απαγορεύσουμε τη σχεδιασμένη αχρήστευση των προϊόντων & την υπερβολική συσκευασία προωθώντας την επισκευή και την ανταλλαγή.

Amaury 27
2 Il faut cesser les cadeaux fiscaux aux multinationales. Les impots doivent être payés dans le pays où sont générés les bénéfices.


Πρέπει να πάψουν οι φοροαπαλλαγές για τις πολυεθνικές εταιρείες. Οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται στη χώρα όπου παράγονται τα κέρδη.

Jules
3 Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Πρέπει να επανεξετάσουμε την ΚΓΠ για την προώθηση των τοπικών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και κατάργηση των επιδοτήσεων σε πολυεθνικές.

Didier
4 Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Πρέπει να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση τοπικών προϊόντων μέσω στενά δεμένων ομάδων.

Jacques
5 Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Πρέπει να φορολογήσουμε οπωσδήποτε τις ρυπογόνες επιχειρήσεις, ως μέτρο πρόληψης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Claude
6 Er moet een besparing komen op de lonen van politici.

Πρέπει να μειωθούν οι μισθοί των πολιτικών.

Maxime De Belie 19
7 Er moet meer controle en duidelijkheid komen over waar het belastingsgeld voor gebruikt wordt.

Πρέπει να διεξάγονται περισσότεροι έλεγχοι και να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο χρήσης των φόρων που καταβάλλουμε.

tom
8 Er moet een goedkoop tarief zijn voor treinen doorheen Europa

Πρέπει να υπάρχει φθηνότερη μετακίνηση μέσω των τρένων σε όλη την Ευρώπη.

Gianni 20
9 Werknemers uit een ander Europees land moeten belasting betalen in het land waar ze werken en niet in hun thuisland.

Πρέπει να υποχρεώσουμε τους εργαζόμενους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες να πληρώνουν φόρο στη χώρα όπου εργάζονται, όχι στη χώρα καταγωγής τους.

Bart
10 Er moet Een duidelijke wetgeving komen voor heel Europa met betrekking op de migrantenstroom.

Πρέπει να θεσπίσουμε σαφείς νόμους στην Ευρώπη σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές.

Marissa

Bulgaria

rank Proposal Translation el Author Age
1 Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Πρέπει να διασφαλίσουμε την ύπαρξη συντονισμένης βοήθειας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην ΕΕ.

Елена
2 Трябва институциите да избират служителите си по капацитет на компетентност и периодично да подлагат на проверка тази пригодност.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα ιδρύματα επιλέγουν τους υπαλλήλους ανάλογα με τις ικανότητες τους και ότι διεξάγουν τους σχετικούς ελέγχους.

Николай
3 Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε ασθενής με ογκολογικές και άλλες ειδικότερες ασθένειες μπορεί να λάβει ατομική υποστήριξη από την ΕΕ.

Виждан
4 Трябва да стане ясно на всички граждани на ЕС какво всеки един получава конкретно от фондовете на съюза и какви са ползите за всички.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης της ΕΕ γνωρίζει τι ακριβώς λαμβάνει από τα ταμεία της ΕΕ και ποια είναι τα οφέλη για όλους.

Elena
5 Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Πρέπει να υπάρχει κεντρική τραπεζική εποπτεία με κοινούς κανόνες για όλες τις χώρες.

Radostina
6 Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης της ΕΕ μπορεί να έχει ιατρική περίθαλψη σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ με την ευρωπαϊκή κάρτα υγείας.

надежда
7 Трябва всеки гражданин на Европейския съюз да може да се осигурява в пенсионен фонд в ЕС по избор.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης της ΕΕ έχει δικαίωμα ασφάλισης στο ταμείο συνταξιοδότησης της επιλογής του εντός της ΕΕ.

Svetoslav
8 Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Πρέπει να υποστηρίζουμε την πολυκαλλιέργεια (φυτικά προϊόντα, καλλιέργεια οπωροκηπευτικών κ.λπ.) σε φυσικά κατάλληλες περιοχές.

Янчо
9 Трябва Европейският парламент да прилага единни норми за всички страни от Европейския съюз, за да няма Европа на две скорости!

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει κοινά πρότυπα σε όλη την ΕΕ, ώστε να μην υπάρχει η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων!

Валентин
10 Трябва всяка длъжност да се заплаща според стандарта в Европа.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε εργασία θα αμείβεται σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη.

Антоанета

Croatia

rank Proposal Translation el Author Age
1 Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Πρέπει να δωρίζουμε τα εναπομένοντα τρόφιμα, καθώς εκατομμύρια τόνοι απορρίπτονται άσκοπα κάθε χρόνο στην ΕΕ.

Leon
2 Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Πρέπει να επενδύσουμε σε κέντρα καύσης και ανακύκλωσης σε κάθε χώρα της ΕΕ όπου ανακυκλώνονται πλαστικά και άλλα είδη αποβλήτων.

Igor 24
3 Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Πρέπει να παρέχουμε επαρκή και ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε παιδί, χωρίς να πρέπει να πληρώνουμε τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές των βιβλίων.

Maja-Marija
4 Potrebno je dati realističnije poticaje za mlade poduzetnike.

Πρέπει να παρέχουμε πιο ρεαλιστικά κίνητρα για τους νέους επιχειρηματίες.

Mario
5 Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Πρέπει να τιμωρείται αυστηρά κάθε περιστατικό διαφθοράς.

Nevenka
6 Potrebno je da su mirovine veće kako bi stanovnici mogli dostojno živjeti jer su to i zaradili tijekom života.

Πρέπει να αυξήσουμε τις συντάξεις έτσι ώστε οι άνθρωποι να ζουν με αξιοπρέπεια, καθώς πρόκειται για κόπους μιας ζωής.

Laura
7 Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Πρέπει να επιβάλλεται φόρος εισοδήματος εταιρειών στη χώρα όπου οι τράπεζες ασκούν τις δραστηριότητές τους.

Andrija 45
8 Potrebno je pametno i razborito implementirati zakone koje traži EU, a ne ih samo krnje prepisati i požuriti.

Πρέπει να εφαρμόζουμε τους νόμους της ΕΕ με ήρεμο και προσεκτικό τρόπο, αντί να βιαζόμαστε να τους αναπαραγάγουμε.

Lorena
9 Potrebno je da se promijeni izborni zakon kako bi narod imao ovlasti da promijeni izabranog političara ako ne radi u službi naroda.

Πρέπει να αλλάξουμε νόμους έτσι ώστε ο λαός να μπορεί να αλλάζει τους εκλεγμένους πολιτικούς όταν δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Romana
10 Potrebno je ograničiti financiranje političkih kampanja kako bi politika odražavala volju građana i struke, a ne interese krupnog kapitala.

Πρέπει να περιοριστεί το κόστος των πολιτικών εκστρατειών, ώστε η πολιτική να εκπροσωπεί τον λαό και όχι τα συμφέροντα της ελίτ.

Roko

Cyprus

rank Proposal Translation el Author Age
1 Πρέπει να καταστεί επείγουσα προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους σε όλη την Ευρώπη.

Πρέπει να καταστεί επείγουσα προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους σε όλη την Ευρώπη.

Κωνσταντίνος 72
2 Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Loukas
3 Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια.

Zwi
4 Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Marilena
5 Πρέπει να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Πρέπει να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Costas
6 Πρέπει να υποχρεωθούν οι εργοδότες να σέβονται τους εργαζόμενους, να παρέχουν τα δικαιώματα, ωράρια, ασφάλεια υγείας κλπ. που οφείλουν

Πρέπει να υποχρεωθούν οι εργοδότες να σέβονται τους εργαζόμενους, να παρέχουν τα δικαιώματα, ωράρια, ασφάλεια υγείας κ.λπ. που οφείλουν.

MARIA
7 Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών.

Ανδρέας
8 Πρέπει να υπάρχει για κάθε χώρα ανάλογος ελάχιστος μισθός ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων (στέγαση, σίτιση, ένδυση, μετακίνηση)

Πρέπει να υπάρχει για κάθε χώρα ανάλογος ελάχιστος μισθός ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων (στέγαση, σίτιση, ένδυση, μετακίνηση).

Styliana
9 Πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα σε χώρες μέλη αναφορικά με πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο το κράτος μέλος όσο και την Ε.Ε.

Πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα σε χώρες μέλη αναφορικά με πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο το κράτος μέλος όσο και την Ε.Ε.

Polina 29
10 Πρέπει να δίνονται συντάξεις πάνω απο το όριο της φτώχειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρέπει να δίνονται συντάξεις πάνω απο το όριο της φτώχειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tasoula

Czech Republic

rank Proposal Translation el Author Age
1 Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Πρέπει να βρούμε μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση για το πρόβλημα με το νερό και τη ρύπανση της αρόσιμης γης.

Lukáš
2 Je třeba dát internetu větší svobodu (např. článek 13).

Πρέπει να υπάρχει περισσότερη ελευθερία στο Διαδίκτυο (π.χ. Άρθρο 13).

Katy
3 Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Πρέπει να θέσουμε την προστασία του περιβάλλοντος ως την πρώτη μας προτεραιότητα. Το καθαρό περιβάλλον εξασφαλίζει την επιβίωσή μας.

Tereza 42
4 Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Πρέπει να βελτιώσουμε τις χρηματοοικονομικές μας γνώσεις.

Matěj
5 Je třeba ponechat Evropanům více svobody v tom, jak žijí a jaké hodnoty vyznávají.

Πρέπει να παραχωρήσουμε στους Ευρωπαίους μεγαλύτερη ελευθερία ως προς τον τρόπο διαβίωσης και της φύσης των αξιών τους.

Michal
6 Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Πρέπει να επαναφέρουμε τις ενέργειες για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας.

CMD
7 Je třeba omezit byrokratickou zátěž úředníků i běžných občanů EU.

Πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία που επιβάλλεται στους δημόσιους υπαλλήλους και στους απλούς πολίτες της ΕΕ.

Kuba
8 Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Πρέπει να διατηρήσουμε τα ίδια υψηλά πρότυπα ποιότητας που επιβάλλονται στους εισαγωγείς εντός της ΕΕ.

Helena 67
9 Je třeba okamžitě zavést ochranu vnějších hranic EU.

Πρέπει να προσφέρουμε άμεση προστασία στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Petr 50
10 Je třeba zakázat nelegální migraci.

Πρέπει να απαγορεύσουμε την παράνομη μετανάστευση.

Joseph

Denmark

rank Proposal Translation el Author Age
1 Vi skal have mulighed for at store koncerner betaler skat i de lande, de opererer i

Πρέπει να φορολογούμε τους μεγάλους ομίλους στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται.

erling
2 Vi skal stoppe pengespild ved at flytte EU frem og tilbage mellem de to byer

Πρέπει να εξοικονομήσουμε πόρους καταργώντας την ύπαρξη του ΕΚ σε δύο χωριστές πόλεις.

Jan
3 Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η υγεία υπερέχει της χημικής βιομηχανίας και ότι η τελευταία χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

Lena
4 Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Πρέπει να θεσμοθετηθούν νόμοι διαφάνειας για τις τράπεζες και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να διεξάγονται σωστοί έλεγχοι.

henning
5 Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Πρέπει να αυξήσουμε τη διαφάνεια του αποτυπώματος άνθρακα μέσω βελτιωμένων και πιο αξιόπιστων

πηγών δεδομένων.

Christian 23
6 Vi skal sikre at politiet får øget mulighed for at efterforske kriminalitet på tværs af grænserne.

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η αστυνομία έχει περισσότερες δυνατότητες διερεύνησης των διασυνοριακών εγκλημάτων.

Gabriel
7 Vi skal lovgive, så ingen politikere kan lave love for befolkningen, der ikke gælder for dem selv

Πρέπει να υπάρχει νόμος ο οποίος να αποτρέπει τους πολιτικούς από την ψήφιση νόμων που δεν ισχύουν για εκείνους.

Rikke
8 Vi skal have et EU der respekterer medlemslandenes suverænitet, traditioner og kultur.

Πρέπει να έχουμε μια ΕΕ που να σέβεται την κυριαρχία, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό των κρατών μελών της.

Morten
9 Vi skal løndumping til livs, alle i EU skal have løn efter den overenskomst som gælder i det land man arbejder i.

Πρέπει να ξεπεράσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ. Οι απολαβές των πολιτών της ΕΕ πρέπει να ακολουθούν τη συμφωνία της χώρας εργασίας τους.

erling
10 Vi skal lade befolkningerne have direkte indflydelse på beslutninger, som i væsentlig grad påvirker deres levevilkår.

Πρέπει να επιτρέπουμε στον λαό να επηρεάζει άμεσα τις αποφάσεις που είναι σημαντικές

για τις συνθήκες διαβίωσής του.

Kim Løvendal

Estonia

rank Proposal Translation el Author Age
1 On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Πρέπει να αναπτύξουμε πολιτικές προστασίας της φύσης και να μειώσουμε τη χρήση συσκευασιών και πλαστικού.

Kreete 23
2 On vaja Euroopa Liidu ametnikele vastutusmehhanismi.

Πρέπει να συγκροτηθεί ένας μηχανισμός απόδοσης ευθύνης για τους υπαλλήλους της ΕΕ.

Ivo
3 On vaja, et Euroopa Liit toetaks teadust ja tehnoloogiate arendust: toetaks ESAt; valiks välja ja toetaks paljulubavaid teadusprojekte.

Πρέπει να υποστηρίξουμε την ΕΕ και τον ΕΟΔ για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη πολλά υποσχόμενων ερευνητικών έργων.

42immortal
4 On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Πρέπει να μειώσουμε τις τιμές των φαρμάκων, ώστε τα φτωχότερα και ηλικιωμένα άτομα να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Reno
5 On vaja tähtsustada riikide suveräänsust ja koostööd, mitte föderaliseerida rahvusriike.

Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην κυριαρχία των κρατών και στις διεθνικές συνεργασίες και να μην ομοσπονδιοποιήσουμε τα εθνικά κράτη.

Margus
6 On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα αναλώσιμα είναι ανθεκτικά και ότι τα συστατικά τους δύνανται να αντικατασταθούν.

Laura
7 On vaja vähendada bürokraatiat

Πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία.

Urmas
8 On vaja kodanikele võimalust, peale kandidaadi valituks osutumist, ta ka uuesti välja hääletada

Πρέπει να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ψηφίζουν για τον αποκλεισμό εκλεγμένων υποψηφίων.

Mati
9 On vaja soodustada laste arvu kasvu, tuginedes suuremale lapsetoetusele ja vanemate tulumaksusoodustusele.

Πρέπει να αυξήσουμε τη γεννητικότητα παρέχοντας επιδόματα και φοροελαφρύνσεις στους γονείς.

Kätlin
10 On vaja lugeda kõik dokumentideta saabunud sisserändajad ebaseaduslikeks ja saata nad Euroopa Liidust välja.

Πρέπει να θεωρούμε ως παράνομους όλους τους μετανάστες χωρίς επίσημα έγγραφα και να μην επιτρέπουμε την παραμονή τους στην ΕΕ.

Heikko 50

Finland

rank Proposal Translation el Author Age
1 Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Πρέπει να ανακυκλώνουμε τα απορρίματα με σωστό και υπεύθυνο τρόπο και να μπορούμε να επαναχρησιμοποιούμε τις πολύτιμες πρώτες ύλες.

Laura
2 Meidän tulisi huolehtia lapsista ja vanhuksista

Πρέπει να φροντίζουμε τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

Helinä
3 Meidän tulisi varmistaa, että ihmiskauppa saadaan loppumaan EU:ssa

Πρέπει να διασφαλίσουμε την κατάργηση της εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ.

Minttu
4 Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Πρέπει να κατανοήσουμε τη σημασία που έχουν τα δάση στην απορρόφηση του άνθρακα.

Marjut
5 Meidän tulisi huomioida ja käsitellä kansalaisaloitteet huolellisesti ja kehittää edelleen nuorten politiikan ja päätöksenteon ymmärrystä

Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις πρωτοβουλίες των πολιτών προσεκτικά & να βοηθάμε τους νέους στην κατανόηση της πολιτικής & της λήψης αποφάσεων

Mila
6 Meidän tulisi antaa reaaliaikaista ja selkeää tietoa EU:n toimista

Πρέπει να λαμβάνουμε γνώση των ενεργειών της ΕΕ σε πραγματικό χρόνο και με σαφή τρόπο.

Minttu
7 Meidän tulisi Pitää huolta kaikkien riittävästä toimeentulosta puuttumalla tosissaan varakkaiden ja yritysten verokikkailuun

Πρέπει να διασφαλίσουμε επαρκή μέσα διαβίωσης για όλους, αντιμετωπίζοντας αυστηρά τη φοροδιαφυγή των εύπορων ανθρώπων και των επιχειρήσεων.

Toni
8 Meidän tulisi rangaista veroparatiiseja hyödyntäviä yrityksiä ja poliitikkoja taloudellisesti, samoin niiden päättäviä johtajia

Πρέπει να τιμωρούνται οι επιχειρήσεις -και οι ηγέτες τους που λαμβάνουν αποφάσεις- & οι πολιτικοί που χρησιμοποιούν φορολογικούς παραδείσους

Keijjo
9 Meidän tulisi tehokkaasti puuttua korruptioon, myös rakenteelliseen korruptioon

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη διαφθορά, συμπεριλαμβανομένης της διαρθρωτικής διαφθοράς.

Marga
10 Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα εγχώρια προϊόντα και το εγχώριο εργατικό δυναμικό.

Teija

France

rank Proposal Translation el Author Age
1 Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Πρέπει να προωθήσουμε την αντικατάσταση των πλαστικών προϊόντων με βιοδιασπώμενα υλικά και τα μηχανήματα επιστροφής δοχείων/φιαλών.

Laurent
2 Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Πρέπει να απαγορευθεί η χρήση γλυφοσάτης και άλλων φυτοφαρμάκων που καταστρέφουν το οικοσύστημα και απειλούν την ανθρώπινη υγεία.

Izabel
3 Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Πρέπει να απαγορεύσουμε στα εργοστάσια να χρησιμοποιούν χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές.

Christiane
4 Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις (πρόστιμα, φόροι) στις ρυπογόνες και κοινωνικά ανεύθυνες αγροτοβιομηχανίες.

Julie 43
5 Il faut que les étrangers européens soient soumis aux impôts du pays d'accueil et non celui d'origine, pour éviter la concurrence déloyale.

Πρέπει να υφίσταται φορολογία των αλλοδαπών Ευρωπαίων στη χώρα υποδοχής και όχι προέλευσης, προς αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Sacha
6 Il faut que les grosses enseignes (Total, Amazon...) payent des taxes comme tout le monde

Πρέπει να εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις όλες οι μεγάλες εταιρείες (Total, Amazon, κ.λπ.), όπως όλοι μας.

Alexandra Nina
7 Il faut obliger les exportateurs vers l'Europe à se plier aux mêmes règles et normes que nous pour lutter contre la concurrence déloyale

Πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και πρότυπα για τις εταιρείες που εξάγουν στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Jordane 35
8 Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Πρέπει να υπάρξει επένδυση εκ μέρους της Ευρώπης στην έρευνα για τον καθαρισμό των μολυσμένων θαλασσών και ωκεανών.

Cécilia
9 Il faut favoriser les coopératives, l'artisanat, le local pour se désolidariser des multinationales qui pillent la planète

Πρέπει να υποστηρίζουμε την τοπική αγορά και τους συνεταιρισμούς και όχι τις πολυεθνικές που καταστρέφουν τον πλανήτη.

Laurence
10 Il faut éradiquer la corruption avec des sentences d'inéligibilité à vie pour tous les élus qui fautent, et s'inspirer de l'Islande

Πρέπει να παραδειγματιστούμε από την Ισλανδία και να εξαλείψουμε τη διαφθορά επιβάλλοντας ισόβια κάθειρξη στους διεφθαρμένους πολιτικούς.

Robert

Germany

rank Proposal Translation el Author Age
1 Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Πρέπει να καταργήσουμε τις περιττές πλαστικές συσκευασίες στα σούπερ μάρκετ.

Laura
2 Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην εκπαίδευση των παιδιών και, κατά συνέπεια, σε ένα ουσιώδες μέλλον.

holle
3 Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Πρέπει να υπάρχει δωρεάν διάθεση των απούλητων τροφίμων από τα σούπερ μάρκετ.

Julia
4 Man sollte europaweit dafür sorgen, dass öffentliche Verkehrsmittel bezahlbar sind.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το αντίτιμο των δημόσιων μεταφορών είναι προσιτό σε όλη την Ευρώπη.

Tamara 26
5 Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά τους κανόνες υγιεινής διατροφής. Πρέπει να γνωρίζουν τις θρεπτικές τους αξίες (κρέας, κ.λπ.).

Kaddie
6 Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Πρέπει να υπάρχουν περισσότερα τοπικά προϊόντα στα εκπτωτικά καταστήματα.

Joachim
7 Man sollte die Großkonzerne Apple, Google etc. einheitlich und angemessen besteuern.

Πρέπει να υπαρχει ενιαία και κατάλληλη φορολόγηση των μεγάλων εταιρειών όπως η Apple, η Google κ.λπ.

Jakob
8 Man sollte wieder bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Πρέπει να αποκαταστήσουμε την οικονομικά προσιτή στέγαση.

Mirko 23
9 Man sollte soziale Berufe besser finanzieren und fördern.

Πρέπει να χρηματοδοτούμε και να προωθούμε αποτελεσματικότερα τα κοινωνικά επαγγέλματα.

Tim
10 Man sollte Frauenhäuser und andere soziale Projekte zum Schutz von Menschen fördern und nicht abbauen.

Πρέπει να προωθούμε και να μην περιορίζουμε τα καταφύγια των γυναικών και άλλα κοινωνικά προγράμματα προστασίας.

Hanna 17

Greece

rank Proposal Translation el Author Age
1 Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Πρέπει να υπάρχει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα.

Eirini
2 Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

ελενη
3 Πρέπει να νομοθετηθεί η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρέπει να νομοθετηθεί η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανδριανη
4 Πρέπει να διαφυλάτει και να σέβεται η Ευρωπαϊκή ένωση τα πολιτισμικά στοιχεία του εκάστοτε κράτους-μέλους της .

Πρέπει να διαφυλάττει και να σέβεται η Ευρωπαϊκή ένωση τα πολιτισμικά στοιχεία του εκάστοτε κράτους-μέλους της.

Spiros
5 Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Theodoros
6 Πρέπει να καταρτισθούν καταλλήλως οι εκπαιδευτικές, εργασιακές και κοινοτικές δομές με στόχο την καλύτερη λειτουργική υποστήριξη των Α.Μ.Ε.Α

Πρέπει να καταρτισθούν καταλλήλως οι εκπαιδευτικές, εργασιακές και κοινοτικές δομές με στόχο την καλύτερη λειτουργική υποστήριξη των Α.Μ.Ε.Α

Έφη 18
7 Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Χριστόφορος
8 Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Jim
9 Πρέπει να αναληφθούν ευθυνες απ' ολα τα κρατη της Ε.Ε. ως προς το προσφυγικό και η κατανομή να ειναι αναλογη με τις δυνατότητες αφομοίωση

Πρέπει να αναληφθούν ευθυνες απ' ολα τα κρατη της Ε.Ε. ως προς το προσφυγικό και η κατανομή να ειναι αναλογη με τις δυνατότητες αφομοίωσης.

Dimi
10 Πρέπει να να υπάρξει ευρωπαϊκό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Πρέπει να να υπάρξει ευρωπαϊκό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Δημήτρης

Hungary

rank Proposal Translation el Author Age
1 Muszáj az Unióba érkező emberektől megkövetelni az itteni szabályok betartását.

Πρέπει να απαιτήσουμε από όσους εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβονται τους κανόνες μας.

Robert 42
2 Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Πρέπει να υποστηρίζουμε προοδευτικά μέτρα για την εκπαίδευση, την εκμάθηση γλωσσών, την καινοτομία και την υποστήριξη των οικογενειών.

Gabor 48
3 Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Πρέπει να προστατεύουμε τα ύδατα. Τα οικονομικά συμφέροντα δεν πρέπει να εμποδίσουν τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Németh
4 Muszáj lenne az EU-nak nem csak szétosztania a támogatásokat, hanem figyelemmel is kísérni azok felhasználását!

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ δεν προσφέρει μόνο βοήθεια, αλλά και επιθεωρεί τη χρήση της.

Kata 51
5 Muszáj, hogy a Bizottság független legyen, és ne alkalmazzon kettős mércét.

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αμερόληπτη και δεν εφαρμόζει διπλά πρότυπα.

Bordács
6 Muszáj a szakmai kompetenciák meglétét ellenőrizni az uniós biztosi beosztások kiosztása előtt.

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι Επίτροποι της ΕΕ διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα προτού διοριστούν.

János
7 Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Πρέπει να υποστηρίζουμε τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να είναι προσιτές σε όλους, προς μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

István
8 Muszáj, hogy nem uniós országok polgárai csak érvényes és hiteles papírokkal léphessenek be az EU-ba.

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να εισέλθουν στην ΕΕ μόνο με έγκυρα, αυθεντικά έγγραφα.

Katalin 64
9 Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος προϋπολογισμός για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Baldvin 22
10 Muszáj lenne nyitott, átlátszó költségvetést és politikát folytatni az EU-n belül, hogy lássuk, kik finanszírozzák a politikusokat.

Πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια των προϋπολογισμών και της πολιτικής της ΕΕ, προκειμένου να δούμε ποιος χρηματοδοτεί τους πολιτικούς.

András

Ireland

rank Proposal Translation el Author Age
1 We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Πρέπει να προστατεύουμε τα δάση και να αναδημιουργήσουμε φυλλοβόλα δάση. Πρέπει να φυτέψουμε πέντε δέντρα για κάθε ένα που έχει κοπεί.

Anna
2 We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Πρέπει να διασφαλίσουμε την κατάλληλη μέριμνα των υδάτων της Ευρώπης, καθώς και τη βιώσιμη διατήρησή τους για τις μελλοντικές γενιές.

David 54
3 We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Πρέπει να δημιουργήσουμε μια κοινή αγορά φαρμάκων, για συμφωνία χαμηλότερων τιμών με τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες.

Keith
4 We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Πρέπει να θεσπιστεί πανευρωπαϊκή στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων, προς μείωση της αμέλειας και της βάναυσης μεταχείρισής τους.

Izabela
5 We should bar from re election any politician found guilty of corruption, fraud or other financial irregularity

Πρέπει να απαγορεύεται η επανεκλογή οποιουδήποτε πολιτικού έχει κριθεί ένοχος για δωροδοκία, απάτη ή άλλες δημοσιονομικές παρατυπίες.

Steve
6 We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Πρέπει να γίνει υποχρεωτική η δραστική μείωση των πλαστικών συσκευασιών των προϊόντων από τα καταστήματα.

Viera
7 We should make all Council meetings public, like in the Parliament, to increase transparency and prevent some states avoiding responsibility

Πρέπει να γίνουν δημόσιες όλες οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου, όπως του ΕΚ, για μεγαλύτερη διαφάνεια και εξάλειψη των ευθυνόφοβων κρατών.

Julien 31
8 We should inform citizens prior to new legislation becoming law.

Πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες πριν από τη θεσμοθέτηση των νέων νομοθεσιών.

Liam
9 We should have a European standard for mental health services and supports in all EU states

Πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την παροχή υποστήριξης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ciara
10 We should heavily fine politicians, political parties, and special interest groups who make false statements in order to influence elections

Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις σε πολιτικούς, κόμματα και ομάδες ειδικών συμφερόντων που προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις ενόψει εκλογών.

Ingo

Italy

rank Proposal Translation el Author Age
1 Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Πρέπει να προωθήσουμε τα φορολογικά κίνητρα για τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον κύκλο παραγωγής τους.

Angela
2 Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Πρέπει να ενθαρρύνουμε τις βιωδιασπώμενες συσκευασίες και αυτές από ανακυκλωμένο χαρτί στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης.

Maria Carmela
3 Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Πρέπει να απαγορεύσουμε την αλιεία με τράτα, με δυναμίτιδα, με ηλεκτρισμό και με δορυφορική παρακολούθηση.

Velleda
4 Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Πρέπει να υπάρχουν ετικέτες τροφίμων που να αναφέρουν τη χώρα προέλευσης και των πρώτων υλών τους, προς αποφυγή περιστατικών απάτης.

Franco
5 Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Πρέπει να επιβάλλουμε κοινούς νόμους κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων για την υγεία μας και ώστε να μην ανατεθούν σε πιο επιεικείς χώρες.

Angelica
6 Propongo una tassazione uniforme per le grandi compagnie che operano in Europa, per impedire l'elusione fiscale attraverso le royalties

Πρέπει να υπάρχει φορολογικό σύστημα για τη φοροδιαφυγή μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, μέσω συστήματος δικαιωμάτων.

Nicola
7 Propongo che ogni Paese membro sia obbligato a stabilire e far rispettare una paga minima oraria, coerente con il relativo costo della vita

Πρέπει να θεσπιστεί υποχρεωτικός κατώτατος μισθός, τον οποίο να εφαρμόζουν και να ρυθμίζουν τα κράτη της ΕΕ ανάλογα με το βιοτικό επίπεδο.

Daniele
8 Propongo una carta dei diritti europea che tuteli i lavoratori in merito a condizioni di sicurezza, salario, anni di lavoro e pensioni

Πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων για την εργασία, την ασφάλεια, τον μισθό, το συνταξιοδοτικό όριο και τις συντάξεις.

Lorenzo
9 Propongo , a livello europeo, chi commette reati (es.: evasione fiscale) non possa ricoprire incarichi pubblici, né candidarsi a elezioni.

Πρέπει να απαγορεύουμε σε όσους έχουν διαπράξει εγκλήματα (φοροδιαφυγή) να εργάζονται στο δημόσιο ή να ασχολούνται με τα κοινά στην Ευρώπη.

Alessandro
10 Propongo la revisione dei trattati che regolano l'immigrazione in tutti i suoi aspetti

Πρέπει να αναθεωρήσουμε πλήρως όλες τις συνθήκες που διέπουν τη μετανάστευση.

Giuseppe

Latvia

rank Proposal Translation el Author Age
1 Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Πρέπει να βελτιώσουμε την ικανότητα επικοινωνίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες με τον υπόλοιπο κόσμο.

Uldis 58
2 Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τοπικές αγορές τροφίμων είναι πιο ανεξάρτητες και ότι παράγουν υγιεινότερα και πιο προσιτά στην τιμή τρόφιμα.

Una
3 Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Πρέπει να δημιουργήσουμε προγράμματα ανταλλαγής εργασίας για εξειδικευμένους νέους μετά την αποφοίτησή τους από το πανεπιστήμιο.

Artur
4 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu, aicinot iebalsotos ES pārstāvjus atklāt savas izmaksas un tēriņus

Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη διαφάνεια καλώντας τους υπαλλήλους της ΕΕ να αποκαλύψουν τις δαπάνες τους.

Edgars
5 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu Eiropas Parlamentā, pierakstot un publicējot visus Eiropas Parlamenta balsojumus

Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη διαφάνεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγράφοντας και δημοσιοποιώντας όλες τις ψήφους.

Edgars
6 Nepieciešams vairāk atbalstīt zinātniekus, un to pētījumus realizēt dzīvē.

Πρέπει να προσφέρουμε περισσότερη υποστήριξη στους επιστήμονες δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διεξάγουν πραγματικές έρευνες.

Kalvis
7 Nepieciešams izstrādāt likumu par deputātu personīgo atbildību par pirmsvēlēšanu solījumu nepildīšanu

Πρέπει να θεσπιστεί νόμος ο οποίος να επιβάλλει κυρώσεις στους βουλευτές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προεκλογικές τους υποσχέσεις.

Haralds
8 Nepieciešams par ES prioritāti noteikt ES pilsoņu tiesības un intereses

Πρέπει να καθορίσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ ως προτεραιότητα της ΕΕ.

Alda
9 Nepieciešams ieviest obligātu tautas līdzdalību visu līmeņu vēlēšanās un referendumos, kā tas jau ir dažās Eiropas valstīs

Πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η συμμετοχή σε εκλογές και δημοψηφίσματα, όπως έχει ήδη γίνει σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Ilgvars
10 Nepieciešams nodrošināt visu dalībvalstu vienlīdzīgas lemttiesības

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν ίσα δικαιώματα στη λήψη αποφάσεων.

Dzintra

Lithuania

rank Proposal Translation el Author Age
1 Būtina Europos Parlamento narius rinkti tiesiogiai, o ne pagal partijų sąrašus.

Πρέπει να εκλέγουμε άμεσα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι μέσω κομματικής λίστας.

Gintaras
2 Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Πρέπει να υπάρχει αναγνώριση των ακαδημαϊκών διπλωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Karina
3 Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Πρέπει να στηρίζουμε την υλοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις πόλεις.

Birute
4 Būtina suteikti socialines garantijas keliaujant visose ES šalyse

Πρέπει να παρέχουμε κοινωνικές εγγυήσεις για τους ταξιδιώτες σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Audronė
5 Būtina suvienodinti kelių eismo taisykles ir kelio ženklus ES

Πρέπει να υπάρχουν κοινοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας και οδικά σήματα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Wilas Ir Rasa
6 Būtina neprimetinėti neoliberalių moralės normų visoms ES šalims. Savo kultūrinę kryptį šalys renkasi savarankiškai

Πρέπει να μην επιβάλλονται νεοφιλελεύθεροι ηθικοί κανόνες στις χώρες της ΕΕ. Οι χώρες επιλέγουν την πολιτιστική τους κατεύθυνση.

Jolanta 39
7 Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Πρέπει να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του νερού, του αέρα και του περιβάλλοντος για το μέλλον όλων. Το πόσιμο νερό δεν είναι ιδιωτικό.

Jurga 40
8 Būtina, kad Europos Sąjungos valstybės narės skirtų didesnį dėmesį kultūros vertybių išsaugojimui

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη διατήρηση των πολιτιστικών αξιών.

Rasa
9 Būtina užtikrinti, kad šalys laikytųsi jau esamų ES direktyvų (darbo sauga, higienos normos, aplinkosauga)

Πρέπει να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση των χωρών με τις οδηγίες της ΕΕ (ασφάλεια εργασίας, πρότυπα υγιεινής, προστασία του περιβάλλοντος).

Tomas
10 Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Πρέπει να υπάρχει ακριβέστερη κατανομή των κονδυλίων για τα ευρωπαϊκά έργα.

DONY

Luxembourg

rank Proposal Translation el Author Age
1 Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην αειφόρο ανάπτυξη ώστε να αποτελέσει κοινή βάση για την ευρωπαϊκή πολιτική.

Enzo
2 Il faut une politique qui respecte les droits des citoyens avant ceux des multinationales

Πρέπει να έχουμε μια πολιτική που να δίνει προτεραιότητα στα δικαιώματα των πολιτών έναντι αυτών των πολυεθνικών εταιρειών.

Mugo
3 Il faut protéger les entreprises européennes face à une concurrence mondiale déloyale

Πρέπει να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τον αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Alberto
4 Il faut plus de transparence dans les décisions au niveau européen

Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Delphine 32
5 Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή γεωργία αποτελεί πρότυπο μέσω υγιούς, βιώσιμης και απαλλαγμένης από φυτοφάρμακα παραγωγής.

Roger
6 Il faut plus de visibilité pour les politiques et les politiciens européens

Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προβολή των Ευρωπαίων πολιτικών.

Luc 30
7 Il faut avoir une fiscalité réaliste pour que l'argent reste en Europe

Πρέπει να υπάρχει εύλογη φορολόγηση, ώστε τα χρήματα να παραμένουν στην Ευρώπη.

Jean-pierre
8 Il faut une Europe plus sociale et moins ultra-libérale, inspirée des modèles efficaces économiquement existants (par ex. en Scandinavie)

Πρέπει να έχουμε μια πιο κοινωνική και λιγότερο υπερφιλελεύθερη Ευρώπη, εμπνευσμένη από οικονομικά αποδοτικά μοντέλα (π.χ. Σκανδιναβία).

Anne 58
9 Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Πρέπει να υπάρχει κυκλική οικονομία, διαλογή των αποβλήτων και δημιουργία θέσεων εργασίας για λιγότερο εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Alexandre
10 Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τραπεζών καταθέσεων και εμπορικών τραπεζών προς διασφάλιση των καταθέσεων.

Dom

Malta

rank Proposal Translation el Author Age
1 Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Πρέπει να γίνουν δικαστικές μεταρρυθμίσεις. Είναι κρίμα κάποιος να πρέπει να ξοδεύει μια περιουσία για να αποδείξει ότι είναι αθώος.

Maria 59
2 Jenħtieġ housing affordabbli, diċenti u xieraq għal dak li jkun

Πρέπει να επανεισαγάγουμε την προσιτή, αξιοπρεπή και κατάλληλη στέγαση.

Ray
3 Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Πρέπει να ακολουθούνται τα ίδια ρεαλιστικά πειθαρχικά πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους τομείς.

Louise 60
4 Jenħtieġ li l-paga minima tgħola aktar għax il-ħajja qiegħda tgħola u l-pagi le

Πρέπει να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό, καθώς το κόστος ζωής αυξάνεται, ενώ οι μισθοί μας όχι.

Shakira
5 Jenħtieġ iktar semplifikazzjoni u inqas burokrazija fuq kull livell tal-amministrazzjoni Ewropea.

Πρέπει να υπάρχει απλούστερη και λιγότερη γραφειοκρατία σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής διοίκησης.

Reuben Cutajar 36
6 Jenħtieġ li l-mexxejja u t-teknokratiċi Ewropej jinżlu għal-livell tal-poplu u jifhmu l-effetti prattiċi tad-deċiżjonijiet tagħhom.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και τεχνοκράτες κατανοούν τον λαό και αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις των πράξεών τους.

Leonard 39
7 Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά από πολύ νωρίς την υγιεινή διατροφή, ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της παχυσαρκίας.

Jerry 22
8 Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά τη χρήση γυαλιού αντί για πλαστικό, καθώς το γυαλί μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να ανακυκλωθεί.

Rachel
9 Jenħtieġ kontroll fuq il-barranin u l-pagi u s-sigurtà ta' min jħaddimhom

Πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι σχετικά με τις αμοιβές και τα πρότυπα ασφαλείας που ακολουθούνται για τους αλλοδαπούς εργαζομένους.

Mario
10 Jenħtieġ li jkun hemm min verament jara l-flus tat-taxxi fejn qedgħin imorru

Πρέπει να υπάρχει αξιόπιστη εποπτεία των κυβερνητικών δαπανών από τα φορολογικά έσοδα.

Kri 34

Netherlands

rank Proposal Translation el Author Age
1 Er moet ook bij Brusselse ambtenaren inkomstenbelasting worden geheven

Πρέπει να αυξήσουμε τον φόρο εισοδήματος για τους δημόσιους υπαλλήλους στις Βρυξέλλες.

Jan 78
2 Er moet door grote bedrijven belasting betaald worden

Πρέπει να υποχρεώσουμε τις μεγάλες εταιρείες να πληρώνουν φόρους.

Jan
3 Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Πρέπει να υπάρχει καλύτερη ευρωπαϊκή πολιτική για να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα με το πλαστικό.

E
4 Er moet controle komen op de totstandkoming van EU-gefinancierde projecten in Oost-Europa om corruptie te bestrijden en te beboeten

Πρέπει να υπάρχει σύστημα ελέγχου για όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στην Ανατολική Ευρώπη, προς καταπολέμηση της διαφθοράς.

Jacqueline
5 Er moet een einde komen aan de verplaatsingen van het Europarlement tussen Brussel en Straatsburg

Πρέπει να πάψει να υφίσταται η μετακίνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ των Βρυξελλών και του Στρασβούργου.

Jaap 48
6 Er moet scheiding van staat en religie zijn en blijven en slechts 1 gerechtelijke macht per land die dit altijd zal respecteren

Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ θρησκείας-κράτους και να υφίσταται μόνο ένα δικαστικό σύστημα που να σέβεται τον διαχωρισμό.

Edward
7 Er moet transparantie komen over de manier waarop Europarlementariërs hun onkostenvergoeding besteden

Πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές του ΕΚ λαμβάνουν το επίδομά δαπανών τους.

Jaap 48
8 Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Πρέπει να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα ανακύκλωσης, ώστε οι πρώτες ύλες να επαναχρησιμοποιούνται και να μην καταστρέφονται.

Mary
9 Er moet openbaarheid komen over hoe vaak en waarover lobbyisten spreken met leden van het parlement

Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ως προς το αντικείμενο και τη συχνότητα συνάντησης των ομάδων ειδικών συμφερόντων με τους βουλευτές του ΕΚ.

Harmen
10 Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκό σύστημα προμήθειας φαρμάκων. Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει υπερβολική δύναμη και μπορεί να θέτει υψηλές τιμές.

Willie Kempe

Poland

rank Proposal Translation el Author Age
1 Należy zaprzestać wspierania antydemokratycznych organizacji islamskich kwestionujących europejskie tradycje i wartości liberalne.

Πρέπει να αντιτασσόμαστε στις αντιδημοκρατικές ισλαμικές οργανώσεις που αμφισβητούν τις ευρωπαϊκές παραδόσεις και τις φιλελεύθερες αξίες.

Tomasz
2 Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Πρέπει να προωθήσουμε την αυτοβελτίωση, την επιχειρηματικότητα και να δώσουμε βαρύτητα στη βελτίωση των νεαρών Ευρωπαίων.

Adrian
3 Należy wprowadzić we wszystkich krajach członkowskich przepis dotyczący imigrantów. Muszą oni pracować by móc mieszkać w krajach Unii

Πρέπει να υφίσταται εργασιακή απασχόληση των μεταναστών στην ΕΕ, ώστε να μπορούν να παραμείνουν στις χώρες της.

Paweł
4 Należy solidaryzować się w z innymi państwami UE, gdy są w kryzysie jak np. w trakcie pożarów w Szwecji

Πρέπει να βοηθούμε πάντα τις άλλες χώρες της ΕΕ σε περιόδους κρίσης, όπως με τις πυρκαγιές στη Σουηδία.

Jacek
5 Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Πρέπει να τυποποιήσουμε τον κατάλογο των προστατευομένων ειδών σε ολόκληρη την ΕΕ για την προστασία των μεταναστευτικών ειδών.

Szymon
6 Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Πρέπει να αυξηθεί η οικονομική στήριξη για την εκπαίδευση, καθώς οι πιο μορφωμένες κοινωνίες είναι και λιγότερο χειραγωγήσιμες.

Michał
7 Należy mówić i działać w dążeniu do akceptacji osób niepełnosprawnych a nie o tolerancji, to dwa róźne pojęcia.

Πρέπει να προωθούμε την κοινωνική αποδοχή και όχι την ανοχή της αναπηρίας – πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες.

Zdzisława 70
8 Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Πρέπει να επιδοτούμε τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ειδικά σε χώρες με μειωμένη δυνατότητα.

Janusz
9 Należy więcej inwestować w rozwój nauki i techniki zamiast płacić gigantyczny socjal bezrobotnym i imigrantom.

Πρέπει να επενδύουμε περισσότερο στην Ε&Α αντί να πληρώνουμε κοινωνικές παροχές στους ανέργους και τους μετανάστες.

Filip

Portugal

rank Proposal Translation el Author Age
1 É necessário que exista mais controlo e auditorias aos fundos entregues aos países.

Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος και να πραγματοποιούνται περισσότερες ελεγκτικές έρευνες των κεφαλαίων που λαμβάνουν οι χώρες.

Violette 68
2 É necessário que os políticos sejam criminalmente responsáveis pelos seus atos e decisões que tomam em nome do povo.

Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις σε πολιτικούς που είναι εγκληματικά υπεύθυνοι για τις πράξεις και τις αποφάσεις που λαμβάνουν για τον λαό.

Fátima
3 É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Πρέπει να ενισχύσουμε τα περιβαλλοντικά μέτρα για την ευημερία της ανθρωπότητας: είναι επείγον ζήτημα.

Fernando
4 É necessário critério para definição do ordenado mínimo nacional e que este tenha em conta o custo de vida e sustentabilidade individual.

Πρέπει να υπάρχουν κριτήρια για τον καθορισμό του εθνικού κατώτατου μισθού λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ζωής και την ατομική βιωσιμότητα.

Carla
5 É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Rita
6 É necessário que as decisões que dizem respeito a áreas específicas sejam tomadas por quem possui conhecimento teórico-prático da matéria.

Πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένους τομείς από όσους έχουν θεωρητική και πρακτική γνώση επί του θέματος.

Tiago
7 É necessário que os fundos europeus cheguem de facto às empresas/setores de atividade sem comissionistas pelo meio.

Πρέπει να διασφαλίζουμε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι φθάνουν πραγματικά στους επιχειρηματικούς/βιομηχανικούς τομείς, χωρίς μεσάζοντες.

Paulo
8 É necessário criar um organismo para combate à corrupção que seja mais célere nas investigações e nas acusações.

Πρέπει να συγκροτήσουμε έναν οργανισμό για την καταπολέμηση της διαφθοράς που να είναι ταχύτερος στις έρευνες και τις διώξεις.

Carlos Mendes 36
9 É necessário acabar com a concorrência fiscal dentro da União Europeia, não permitindo que os estados tenham paraísos fiscais.

Πρέπει να τερματίσουμε τον φορολογικό ανταγωνισμό στην ΕΕ και να απαγορέψουμε στις χώρες να έχουν φορολογικούς παραδείσους.

Daniel
10 É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Πρέπει να δημιουργήσουμε ίσες συνθήκες υγείας, προς διαφύλαξη της ισότιμης αξιοπρέπειας και ποιότητας ζωής.

I de Sousa

Romania

rank Proposal Translation el Author Age
1 Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Πρέπει να σταματήσουμε την αποψίλωση των δασών της Ευρώπης.

Catalin
2 Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Martau
3 Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Πρέπει να υπάρχει ίδια ποιότητα στα τρόφιμα και τα βιομηχανικά προϊόντα σε όλα τα κράτη της ΕΕ.

Ionescu
4 Trebuie luate măsuri pentru a preveni și stopa atentatele teroriste la nivelul Europei.

Πρέπει να λάβουμε μέτρα για την πρόληψη και την εξάλειψη των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη.

Valentin
5 Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Πρέπει να υπάρχει το ίδιο σύνολο νόμων κατά της διαφθοράς σε όλη την Ευρώπη.

Adrian
6 Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Πρέπει να λάβουμε επείγοντα και δραστικά μέτρα για να σταματήσουμε την περιβαλλοντική μόλυνση!

Cristian
7 Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Πρέπει να έχουμε δικαίωμα νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της ΕΕ που καλύπτει η ευρωπαϊκή ασφάλιση υγείας.

Ileana
8 Trebuie investit în autostrăzi în țări ca România, pentru ca firmele străine să vină aici și să se echilibreze salariul pentru a nu emigra.

Πρέπει να επενδύσουμε σε οδικά δίκτυα χωρών όπως η Ρουμανία για την αύξηση των ξένων επενδύσεων και μείωση της οικονομικής μετανάστευσης.

don
9 Trebuie să existe egalitate și echitate în ceea ce privește drepturile și obligațiile țărilor membre ale UE!

Πρέπει να υπάρχει ισότητα και ισοτιμία όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών-μελών της ΕΕ.

Livia
10 Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Πρέπει να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμάτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Marcela

Slovakia

rank Proposal Translation el Author Age
1 Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Πρέπει να αντικαταστήσουμε τα πλαστικά μπουκάλια, τις σακούλες και τα δοχεία με βιοδιασπώμενα υλικά.

Ladislav 72
2 Je potrebné prísne trestať vrcholových politikov za ich prešľapy!

Πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές ποινές στους υψηλά ιστάμενους πολιτικούς για τα παραπτώματά τους!

Silvester
3 Je potrebné migráciu riešiť už v krajine, kde vzniká.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση ξεκινώντας από τη χώρα από την οποία προέρχονται οι μετανάστες.

Miroslav
4 Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Πρέπει να εναρμονίσουμε την πολιτική για τις γεωργικές επιδοτήσεις έτσι ώστε να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Vlado
5 Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Πρέπει να λαμβάνεται περισσότερη μέριμνα για την άγρια ζωή κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή χωροταξικών σχεδίων.

Gabriela 64
6 Je potrebné zlepšenie ochrany zdravia obyvateľstva prostredníctvom výmeny vedecko-výskumných informácií

Πρέπει να βελτιώσουμε την προστασία της δημόσιας υγείας μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και επιστημονικής έρευνας.

Martin
7 Je potrebné, aby občania EÚ boli lepšie oboznamovaní s dianím v Európskom parlamente a v ostatných inštitúciách EÚ.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες ενημερώνονται ορθότερα σχετικά με τα δρώμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων οργάνων της ΕΕ.

Vladislav 24
8 Je potrebné, aby sa jednotlivé členské štáty navzájom rešpektovali, každý štát aby mal právo na sebaurčenie.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ διέπονται από αλληλοσεβασμό και ότι κάθε κράτος έχει δικαίωμα αυτοδιάθεσης.

Anton
9 Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Πρέπει να παρέχουμε σε όλα τα παιδιά εκπαίδευση και δικαίωμα σε αυτήν. Μια νέα κατεύθυνση θα πρέπει πάντα να κοιτάει μπροστά.

Michaela 33
10 Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Πρέπει να σταματήσουμε την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και να θεσπιστούν νόμοι κατά των ομάδων συμφερόντων και των μεταπωλητών τους.

Gusto 45

Slovenia

rank Proposal Translation el Author Age
1 Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την Αγροτική Πολιτική για να διευκολύνουμε τους αγρότες να πωλούν τρόφιμα και να προστατεύουν την ύπαιθρο.

Roki
2 Moramo skupaj poskrbeti za ljudi s posebnimi potrebami.

Πρέπει να φροντίζουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Filip
3 Moramo navadnim delavcem dvigniti plače, da lahko spodobno in normalno živijo.

Πρέπει να αυξηθεί ο μισθός των μέσων εργαζομένων, ώστε να έχουν αξιοπρεπή και κανονική ζωή.

Anita
4 Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Πρέπει να θεσμοθετηθεί βασική υγειονομική περίθαλψη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Marjan
5 Moramo narediti EU proračun transparenten in porabo jasno razvidno vsem prebivalcem EU.

Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στον προϋπολογισμό της ΕΕ και οι πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες να είναι ορατές σε όλους τους πολίτες της.

Igor
6 Moramo zmanjšati birokracijo.

Πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία.

andrej
7 Moramo dogajanje v EU na razumljiv način predstaviti mladim.

Πρέπει να παρουσιάζουμε στους νέους τις εξελίξεις της ΕΕ με κατανοητό τρόπο.

Kaja 18
8 Moramo postaviti domače dobrine na lastni trg s prednostjo pred tujimi.

Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα εγχώρια αγαθά έναντι των εισαγόμενων.

Tomaž
9 Moramo reorganizirati Evropski parlament, da bo bolje služil državljanom EU.

Πρέπει να αναδιοργανώσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών της ΕΕ.

Marko
10 Moramo se boriti zoper revščino.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια.

Rado

Spain

rank Proposal Translation el Author Age
1 Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινή στρατηγική για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Miguel
2 Haría falta una información clara y transparente de todos los proyectos y acuerdos en la UE

Πρέπει να έχουμε σαφείς και διαφανείς πληροφορίες για όλα τα σχέδια και τις συμφωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Salvador 48
3 Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Πρέπει να υπάρχει πιο ελεγχόμενο σύστημα επιδοτήσεων για την επιθεώρηση της ορθής χρήσης των οικονομικών ενισχύσεων.

Joan 58
4 Haría falta más transparencia sobre las funciones, salarios y otras prebendas de los eurodiputados

Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα καθήκοντα, τους μισθούς και τα έξοδα των Ευρωβουλευτών.

jesus 79
5 Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικός ευρωπαϊκός κανονισμός κατά της διαφθοράς για όλα τα κράτη μέλη.

Luis Manuel
6 Haría falta una política más centrada en impulsar la investigación científica en medicina y energías renovables

Πρέπει να υπάρχουν περισσότερες πολιτικές σχετικά με την επιστημονική έρευνα στον τομέα της ιατρικής και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Joan 23
7 Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Πρέπει να θεσπίσουμε περιβαλλοντικές πολιτικές για τις επιχειρήσεις και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να επιβάλλονται κυρώσεις.

Sandra 26
8 Haría falta penalizar a las empresas que no paguen o reconozcan las horas extras de sus empleados

Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις σε εταιρείες που δεν πληρώνουν ή δεν αναγνωρίζουν τις υπερωρίες των υπαλλήλων τους.

Nuria 34
9 Haría falta proteger debidamente a jubilados y que su poder adquisitivo no caiga por ley

Πρέπει να προστατέψουμε τους συνταξιούχους μας θεσπίζοντας ένα νόμο που να εμποδίζει τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης.

Juan ballesteros garcia 61
10 Haría falta armonización fiscal entre todos los estados miembros para evitar la fuga de capitales

Πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση στη φορολογία όλων των κρατών-μελών ώστε να αποφευχθεί η φυγή κεφαλαίων.

Victor

Sweden

rank Proposal Translation el Author Age
1 Vi måste sänka priserna på tåg så det blir mycket billigare att resa men även att godset blir billigare att frakta med tåg än med lastbil.

Πρέπει να μειωθούν οι τιμές των τρένων για φθηνότερες μεταφορές και διακίνηση εμπορευμάτων, έναντι της οδικής.

Christina 69
2 Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Πρέπει να μειωθεί η χορήγηση αντιβιοτικών τόσο στην κτηνοτροφία όσο και στην ιατρική.

pPia
3 Vi måste ge pensionärer som betalat skatt en dräglig pension att leva på

Πρέπει να προσφέρουμε αξιοπρεπή σύνταξη στους συνταξιούχους, καθώς έχουν ήδη πληρώσει τους φόρους τους.

Leslie
4 Vi måste ha samma skatteregler för alla som jobbar i ett land, jobbar du i ett land betalar du som dom.

Πρέπει να υφίσταται κοινή φορολογία για όλους τους εργαζόμενους σε μια χώρα. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορολογούνται από κοινού.

Flemming
5 Vi måste ha ökad nyhetsrapportering från EU, så att folket i olika länder är mer medvetna om sin roll i EU och hur besluten påverkar dem.

Πρέπει να υπάρχει περισσότερη ενημέρωση των πολιτών για την ΕΕ σχετικά με τις αποφάσεις και τον ρόλο τους σε αυτήν.

Daniel
6 Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Πρέπει να διεξάγονται περισσότερες ενέργειες κατά της διαφθοράς.

Gustav 20
7 Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Πρέπει να μειώσουμε τη χρήση πλαστικού, προωθώντας τις επαναχρησιμοποιήσημες συσκευασίες όπως οι «πλαστικές» σακούλες από καλαμπόκι.

Mica
8 Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Πρέπει να μειώσουμε τις αλιευτικές δραστηριότητες για την επιβίωση των ψαριών και να ακολουθήσουμε τις προτάσεις των ερευνητών.

Roger
9 Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Πρέπει να υπάρχει συντονισμός στους χημικούς περιορισμούς, ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων.

Reinhold
10 Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη διατήρηση των βιβλιοθηκών μας και να τους παρέχουμε επαρκείς πόρους.

Martin 48