Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation fi Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation fi Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Meidän tulisi ryhtyä jälleen käyttämään lasia muovin sijaan, sillä lasi voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Meidän tulisi ajaa verokannustimia yrityksille, jotka hyödyntävät uusiutuvia energianlähteitä tuotantosykleissään.

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Meidän tulisi edistää kierrätyspaperisten pakkausten ja biohajoavien kertakäyttötuotteiden yleistymistä eurooppalaisissa supermarketeissa.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Meidän tulisi edistää muovisten tuotteiden korvaamista biohajoavilla ratkaisuilla sekä pantti- ja palautusjärjestelmiä.

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Meidän tulisi luoda yhteinen ympäristörikoslainsäädäntö terveyden suojelemiseksi ja estääksemme ulkoistaminen välinpitämättömämpiin maihin.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Meidän tulisi suojella metsiä hoitamalla niitä hyvin ja uudelleenkasvattaa lehtimetsiä istuttaen 5 puuta yhtä kaadettua kohden.

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Meidän tulisi varmistaa, että Euroopan unionilla on yhteinen strategia ilmastonmuutoksen lievittämiseksi.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Meidän tulisi torjua suunniteltua vanhenemista, jätettä ja liikapakkaamista sekä edistää korjaamista, vaihtamista ja lainaamista.

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Meidän tulisi taata, että Eurooppaa ympäröiviä vesialueita hoidetaan paremmin ja että ne säilyvät tuleville sukupolville.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Meidän tulisi tukea sekaviljelyä (vihannessadon tuotanto, hedelmien kasvatus jne.) luonnollisesti siihen sopivilla alueilla.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Meidän tulisi investoida polttolaitoksiin ja kierrätyskeskuksiin jokaisessa EU-maassa, jossa muovia ja muuta jätettä kierrätetään.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Meidän tulisi edistää toimenpiteiden koordinointia luonnonkatastrofeissa.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Meidän tulisi kieltää glyfosaatti ja muut torjunta-aineet, jotka vahingoittavat ekosysteemiä ja ovat erittäin vaarallisia terveydelle.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Meidän tulisi velvoittaa kaupat vähentämään myymiensä tuotteiden muovipakkauksia huomattavasti.

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Meidän tulisi löytää biohajoavia materiaaleja muovipullojen, -pussien ja -astioiden tilalle.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Meidän tulisi edistää paikallisten tuotteiden kulutusta tiiviiden verkostojen kautta.

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Meidän tulisi ehdottomasti verottaa saastuttavia yrityksiä keinona estää tuleva ilmastopainajainen.

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Meidän tulisi laatia yrityksille ympäristöpolitiikat, joiden noudattamatta jättämisestä koituisi seuraamuksia.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Meidän tulisi määrätä seuraamuksia (sakkoja, veroja) saastuttamisesta ja maatalousteollisuuden sosiaalisesti vastuuttomista toimista.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Meidän tulisi löytää nopea ja tehokas ratkaisu vesiongelmaan ja peltojen saastumiseen.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Meidän tulisi huomioida luonnonvaraisten eläinten tarpeet paremmin alueiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Meidän tulisi alkaa muovidieetti, mm. kieltää kertakäyttötavara ja käyttää biohajoavia materiaaleja, kuten maissista tehtyjä ”muovipusseja”.

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Meidän tulisi lopettaa Euroopan metsien hävittäminen.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Meidän tulisi vähentää kalastusta kalalajien säilymisen turvaamiseksi noudattaen tutkijoiden ehdotuksia.

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Meidän tulisi tukea uusiutuviin energianlähteisiin liittyviä hankkeita kaupungeissa.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Meidän tulisi lopettaa torjunta-aineiden liikakäyttö maataloudessa ja säätää näiden tuotteiden lobbaajia ja myyjiä rajoittavia lakeja.

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Meidän tulisi luoda oikeudellinen kehys jätteiden ekologisesti kestävälle käytölle ja sakottaa sen laiminlyömisestä.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Meidän tulisi laatia parempi eurooppalainen toimintalinja muoviongelman poistamiseksi.

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Meidän tulisi priorisoida kestävää kehitystä ja tehdä siitä Eurooppa-politiikan yhteinen perusta.

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Meidän tulisi investoida tutkimukseen saastuneiden merten puhdistamiseksi.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Meidän tulisi vahvistaa ympäristötoimenpiteitä ihmiskunnan hyvinvoinnin tähden: asialla on kiire.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Meidän tulisi ryhtyä kiireellisiin ja radikaaleihin toimenpiteisiin ympäristön saastumisen pysäyttämiseksi!

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Meidän tulisi yhtenäistää suojeltujen lajien luettelo EU:ssa, jotta vaeltavia lajeja voidaan suojella.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Meidän tulisi tehdä ympäristönsuojelusta ykkösprioriteetti ja lisätä sen laajuutta. Emme selviä kauan maapallolla ilman tervettä ympäristöä.

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Meidän tulisi uudistaa maatalouspolitiikkaa, jotta viljelijöiden on helpompi myydä elintarvikkeita ja suojella maaseutua.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Meidän tulisi ajatella ympäristönsuojelua keinona suojata elinympäristömme – joka päätöksessä!

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Meidän tulisi tukea siirtymistä uusiutuviin energianlähteisiin erityisesti maissa, joilla on siihen heikommat valmiudet.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Meidän tulisi jatkaa ydinenergian kehittämistä.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Meidän tulisi taata veden, ilman ja ympäristön käyttökelpoisuus tuleville sukupolville. Juomavedestä ei saa tulla yksityisomaisuutta.

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Meidän tulisi suojella vesialueitamme. Vesipolitiikan puitedirektiiviin ei pidä kajota taloudellisten intressien vuoksi.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Meidän tulisi luoda Euroopan laajuinen kierrätysohjelma. Raaka-aineet tulisi käyttää uudelleen tuhoamisen sijaan.

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Meidän tulisi poistaa tarpeettomat muovipakkaukset supermarketeista.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Meidän tulisi toteuttaa jätteiden kierrätysohjelma kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Meidän tulisi huomioida luonto arkkitehtonisissa hankkeissa ja palauttaa vihreys kaupunkeihin. Ei betonierämaata vaan kaupunkipuutarhoja.

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Meidän tulisi lopettaa tehokasvatus ja siten eläinrääkkäys.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Meidän tulisi estää suunniteltu vanheneminen yritysten toimesta. Tuotteet pitäisi olla helppo korjata ja varaosia saada pidempään!

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Meidän tulisi tukea uusiutuvia energianlähteitä ja saattaa ne kaikkien ulottuville ilmansaasteiden vähentämiseksi.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Meidän tulisi antaa joka maan kehittää omat ohjelmansa maantieteellisen sijaintinsa ja uusiutuvien energianlähteidensä perusteella.

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Meidän tulisi säätää lakeja, jotka suojaavat luontoa johdonmukaisesti ja vakavilla seuraamuksilla.

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Meidän tulisi kehittää luonnonsuojelupolitiikkaa sekä vähentää pakkausmateriaalin ja muovin käyttöä.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Meidän tulisi tehdä eurooppalaisesta maanviljelystä terveellisen, kestävän ja torjunta-aineettoman tuotannon malliesimerkki koko maailmalle.

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Meidän tulisi lisätä hiilijalanjälkemme läpinäkyvyyttä paremmilla ja luotettavammilla tietolähteillä.

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Meidän tulisi taata kulutushyödykkeiden kestävyys ja niiden komponenttien vaihdettavuus.

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Meidän tulisi luoda kierrätystalous, lajitella jätteitä sekä luoda työpaikkoja vähemmän koulutetuille työntekijöille.

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation fi Author Age

health

Country Proposal Translation fi Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Meidän tulisi totuttaa lapset pienestä pitäen ravitsevaan ruokaan ja terveellisiin elintapoihin, jotta torjumme lihavuusepidemian.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Meidän tulisi taata koordinoitu apu vammaisille Euroopan unionissa.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Meidän tulisi taata, että syöpä- tai muista spesifimmistä sairauksista kärsivät potilaat voivat saada yksilöllistä tukea Euroopan unionilta.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Meidän tulisi varmistaa, että jokainen EU-kansalainen voi saada sairaanhoitoa missä tahansa EU-maassa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Meidän tulisi edistää sukupuolitautivalistusta.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Meidän tulisi luoda yhteismarkkinat lääkkeille, jotta suurten lääkeyritysten kanssa voidaan sopia alemmista hinnoista.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Meidän tulisi kieltää glyfosaatti ja muut torjunta-aineet, jotka vahingoittavat ekosysteemiä ja ovat erittäin vaarallisia terveydelle.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Meidän tulisi pyrkiä vähentämään antibioottien käyttöä sekä eläinten jalostamisessa että ihmislääketieteessä.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Meidän tulisi kieltää tehtaita käyttämästä hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Meidän tulisi saada maksuton terveydenhuolto koko Eurooppaan.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Meidän tulisi koordinoida kemikaalirajoituksia, erityisesti elintarviketeollisuudessa.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Meidän tulisi parantaa vammaisten mahdollisuuksia viestiä muun maailman kanssa.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Meidän tulisi saada oikeus eurooppalaisen sairausvakuutuksen kattamaan sairaanhoitoon missä tahansa sairaalassa EU:ssa.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Meidän tulisi luoda yhtäläiset terveyttä koskevat edellytykset, jotta voimme suojata ihmisarvoa ja elämänlaatua tasa-arvoisesti.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Meidän tulisi toteuttaa perusterveydenhuolto kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Meidän tulisi varmistaa, että paikalliset elintarvikemarkkinat ovat itsenäisempiä ja tuottavat terveellisempää ja edullisempaa ruokaa.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Meidän tulisi opastaa lapsia terveellisestä ruokavaliosta ja ruoan alkuperästä sekä ruokaan liittyvistä arvoista (liha jne.).

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Meidän tulisi käyttää enemmän rahaa terveydenhuoltojärjestelmään.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Meidän tulisi luoda eurooppalainen lääkehankintajärjestelmä. Lääketeollisuudella on liikaa valtaa ja se voi asettaa hinnat korkealle.

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Meidän tulisi pitää terveyttä etusijalla esim. kemianteollisuuteen nähden, jonka tulee taata tuotteiden vaarattomuus ympäristölle.

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Meidän tulisi tehdä eurooppalaisesta maanviljelystä terveellisen, kestävän ja torjunta-aineettoman tuotannon malliesimerkki koko maailmalle.

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Meidän tulisi laskea lääkkeiden hintoja, jotta köyhillä ja vanhuksilla on varaa niihin.

Reno

taxation

Country Proposal Translation fi Author Age

education

Country Proposal Translation fi Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Meidän tulisi totuttaa lapset pienestä pitäen ravitsevaan ruokaan ja terveellisiin elintapoihin, jotta torjumme lihavuusepidemian.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

Meidän tulisi perustaa koulutus yksilön kasvuun ja taitoihin sekä siihen, miten jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Meidän tulisi edistää sukupuolitautivalistusta.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Meidän tulisi tarjota riittävä ja laadukas koulutus jokaiselle lapselle ilman että yhä kalliimmista oppikirjoista täytyy maksaa.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Meidän tulisi tunnustaa akateemiset tutkintotodistukset koko EU:ssa.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Meidän tulisi investoida koulutukseen ja tutkimukseen.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Meidän tulisi tarjota ja taata kaikille lapsille oikeus koulutukseen. Uusissa toimenpiteissä pitäisi ajatella tulevaisuutta.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Meidän tulisi parantaa koulutusjärjestelmää kaikissa EU-maissa pääasiassa uudistamalla rakenteita ja kursseja.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Meidän tulisi edistää itsensä kehittämistä ja yrittämistä sekä pyrkiä parantamaan nuorten eurooppalaisten oloja.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Meidän tulisi edistää kirjastojen säilyttämistä ja kohdistaa niille riittävästi resursseja.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Meidän tulisi parantaa taloudellista lukutaitoa.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Meidän tulisi tukea ennakoivia toimenpiteitä liittyen koulutukseen, kielten oppimiseen, innovaatioihin ja perhetukeen.

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Meidän tulisi suunnata enemmän taloudellista tukea koulutukseen, sillä koulutetummat yhteiskunnat ovat vähemmän alttiita manipuloinnille.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Meidän tulisi luoda työvaihto-ohjelmia nuorille yliopistosta valmistuneille asiantuntijoille.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Meidän tulisi panostaa enemmän lasten koulutukseen, sillä se on samalla järkevä panostus tulevaisuuteen.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Meidän tulisi muokata lukujärjestyksiä siten, että lapset voivat käyttää enemmän aikaa luovasti ja jotta rakennukset ovat turvallisempia.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation fi Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Meidän tulisi kieltää troolaus sekä sähkön, räjähteiden ja satelliittien käyttäminen kalastuksessa.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Meidän tulisi lahjoittaa ylijäämäruoka, sillä ruokaa heitetään vuosittain turhaan pois miljoonien tonnien edestä EU:ssa.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Meidän tulisi tukea sekaviljelyä (vihannessadon tuotanto, hedelmien kasvatus jne.) luonnollisesti siihen sopivilla alueilla.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Meidän tulisi tarkistaa maatalouspolitiikka (YMP) paikallisten perhemaatilojen tukemiseksi ja lakkauttaa monikansallisten yritysten tuet.

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Meidän tulisi luoda EU:n kattava strategia eläinten hyvinvoinnin normeille ja politiikoille eläinrääkkäyksen ja -laiminlyönnin torjumiseksi.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Meidän tulisi kieltää glyfosaatti ja muut torjunta-aineet, jotka vahingoittavat ekosysteemiä ja ovat erittäin vaarallisia terveydelle.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Meidän tulisi yhtenäistää maataloustukipolitiikka, jotta viljelijät olisivat keskenään tasa-arvoisessa asemassa EU:ssa.

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Meidän tulisi löytää nopea ja tehokas ratkaisu vesiongelmaan ja peltojen saastumiseen.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Meidän tulisi vähentää kalastusta kalalajien säilymisen turvaamiseksi noudattaen tutkijoiden ehdotuksia.

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Meidän tulisi lopettaa torjunta-aineiden liikakäyttö maataloudessa ja säätää näiden tuotteiden lobbaajia ja myyjiä rajoittavia lakeja.

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Meidän tulisi uudistaa maatalouspolitiikkaa, jotta viljelijöiden on helpompi myydä elintarvikkeita ja suojella maaseutua.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Meidän tulisi lopettaa tehokasvatus ja siten eläinrääkkäys.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Meidän tulisi vaatia samoja korkeita laatustandardeja, joita sovelletaan tuontikaupan harjoittajiin EU:ssa.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Meidän tulisi motivoida nuoria maanviljelijöitä kasvattamaan tuotantoa ja vientiä.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Meidän tulisi tehdä eurooppalaisesta maanviljelystä terveellisen, kestävän ja torjunta-aineettoman tuotannon malliesimerkki koko maailmalle.

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation fi Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Meidän tulisi saada elintarvikemerkinnät, joissa on raaka-aineiden eikä vain valmiin tuotteen alkuperämaa elintarvikepetosten estämiseksi.

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Meidän tulisi torjua suunniteltua vanhenemista, jätettä ja liikapakkaamista sekä edistää korjaamista, vaihtamista ja lainaamista.

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Meidän tulisi edistää paikallisten tuotteiden kulutusta tiiviiden verkostojen kautta.

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Meidän tulisi koordinoida kemikaalirajoituksia, erityisesti elintarviketeollisuudessa.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Meidän tulisi varmistaa, että elintarvikkeiden ja teollisuustuotteiden laatu on yhtenäinen kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Meidän tulisi panostaa enemmän ylijäämäruoan lahjoittamiseen sen sijaan että se heitettäisiin pois.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Meidän tulisi poistaa tarpeettomat muovipakkaukset supermarketeista.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Meidän tulisi estää suunniteltu vanheneminen yritysten toimesta. Tuotteet pitäisi olla helppo korjata ja varaosia saada pidempään!

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Meidän tulisi vaatia samoja korkeita laatustandardeja, joita sovelletaan tuontikaupan harjoittajiin EU:ssa.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Meidän tulisi lahjoittaa supermarkettien ylijäämäelintarvikkeet.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Meidän tulisi tarjota enemmän paikallisia tuotteita halpamyymälöissä.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Meidän tulisi taata kulutushyödykkeiden kestävyys ja niiden komponenttien vaihdettavuus.

Laura

migrations

Country Proposal Translation fi Author Age

employment

Country Proposal Translation fi Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation fi Author Age

justice

Country Proposal Translation fi Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Meidän tulisi työstää oikeudellisia uudistuksia. Ei pidä joutua käyttämään suuria summia ja odottamaan pitkään maineensa puhdistamista.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Meidän tulisi ylläpitää samoja standardeja kaikilla aloilla ja osa-alueilla realistisilla täytäntöönpanokeinoilla.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Meidän tulisi rangaista korruptiosta ankarasti.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Meidän tulisi säätää pakollinen eurooppalainen korruption vastainen asetus kaikille jäsenvaltioille.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Meidän tulisi torjua korruptiota aktiivisemmin.

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Meidän tulisi saada samat korruption vastaiset lait koko Eurooppaan.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Meidän tulisi suojella perheväkivallan uhreja paremmin.

Rita

research

Country Proposal Translation fi Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation fi Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation fi Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Meidän tulisi taata keskitetty pankkivalvonta, jossa on samat säännöt kaikille jäsenvaltioille.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Meidän tulisi toteuttaa valvotumpi tukijärjestelmä sen varmistamiseksi, että taloudelliset avustukset käytetään asianmukaisesti.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Meidän tulisi saada pankit maksamaan yhteisöveroa siinä maassa, jossa ne harjoittavat liiketoimintaa.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Meidän tulisi kohdistaa varoja eurooppalaisille hankkeille täsmällisemmin.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Meidän tulisi kiristää otetta pankeista ja monikansallisista yrityksistä yleisillä avoimuusvelvoitteilla valvonnan mahdollistamiseksi.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Meidän tulisi erottaa vähittäis- ja investointipankit toisistaan Euroopassa tallettajien varojen turvaamiseksi.

Dom