Citizens' Agenda - Europe top 10

These are the most approved solutions among the top 270 sent by EU countries, those that created the biggest consensus among citizens in Europe. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves. This is what European citizens want most for Europe!
rank Proposal Author Country
1

On vaja luua üle-Euroopaline ringlussevõtuprogramm. Tooraineid peaks taaskasutama ning neid ei tohiks hävitada.

Mary NL
2

On vaja keelustada kuritegusid (nt maksudest hoidumine) toime pannute töö avalikus sektoris või kandideerimine valitavale kohale Euroopas.

Alessandro IT
3

On vaja kaitsta metsi hea haldamisega ning me peaksime taaslooma lehtmetsad. Iga langetatud puu asemele tuleks istutada viis puud.

Anna IE
4

On vaja rahvusvaheliste korporatsioonide maksusoodustused. Makse peaks maksma selles riigis, kus tulu tekib.

Jules BE
5

On vaja investeerida haridusse ja teadusuuringutesse.

Gheorghe-Adrian RO
6

On vaja kaitsta töötajate õigusi kõigis ELi riikides.

Ανδριανη (Andriani) GR
7

On vaja koordineerida kemikaalipiiranguid, eriti toiduainetetööstuses.

Reinhold SE
8

On vaja toetada taastuvenergia projekte linnades.

Birute LT
9

On vaja selget ja läbipaistvat teavet kõigi projektide ja kokkulepete kohta Euroopa Liidus.

Salvador ES
10

On vaja tagada, et iga ELi kodanik saaks Euroopa tervisekaardi alusel arstiabi iga ELi riigis.

надежда (Nadejda) BG