10 most-approved proposals sent by each European country

These are the most approved solutions, those that created the biggest consensus among citizens in each European country. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves.

Austria

rank Proposal Translation et Author Age
1 Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

On vaja pühenduda rohkem toiduülejääkide annetamisele, selle asemel, et neid ära visata.

Anna-Marija
2 Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

On vaja iga otsuse puhul käsitada keskkonnakaitset kui meie elupaiga kaitset.

Hans
3 Man sollte Steuerschlupflöcher für Konzerne schließen (Double Irish / Dutch Sandwich) und vorsätzliche Steuervermeidung strafbar machen.

On vaja kaotada suurfirmadega seotud maksulüngad (Iirimaa ja Madalmaade süsteemi ärakasutamine) ja karistada tahtlikku maksudest hoidumist.

Wolfgang 57
4 Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

On vaja arhitektuuriprojektidesse rohkem loodust lõimida ja linnad taas roheliseks muuta. Vaja pole betoonist jäätmaad, vaid rohelisi aedu.

Alexander
5 Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

On vaja tagada, et enam ei oleks tööstuslikku loomakasvatust ja seega ka loomapiinamist.

Michaela Lutzmaye 36
6 Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

On vaja võidelda korporatsioonide kavandatud kasutusea vastu. Tooteid peaks olema lihtne parandada ja varuosad peaksid kauem müügil olema.

Cathleen
7 Man sollte dafür sorgen, dass in der EU kein einziges Kind mehr sexuell verstümmelt wird.

On vaja tagada, et ühegi ELi lapse suguelundeid ei moonutata.

Dagmar
8 Man sollte Prävention als Aufgabe der Pflege und Medizin fest implementieren.

On vaja kehtestada õendus- ja arstiabi kindlaksmääratud ülesandena ennetus.

Susanne
9 Man sollte den Großkonzernen ihre Einflussnahme auf die Politik verweigern und endlich wieder Politik für die Bürger machen.

On vaja keelata suurtel korporatsioondel mõjutada poliitikuid, ja muuta pollitika taas kodanikukeskseks.

Thomas
10 Man sollte leistbaren Wohnraum für Alt und Jung schaffen. Die stark gestiegenen Wohnungskosten sind ein Hauptproblem in vielen Ländern.

On vaja tagada noortele ja vanadele taskukohane elamispind. Eluasemekulude tõus on paljudes riikides keskse tähtsusega probleem.

barbara

Belgium

rank Proposal Translation et Author Age
1 Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

On vaja võidelda planeeritud kasutusea, jäätmete ja liigse pakendamise vastu ning edendada parandamist, väljavahetamist ja väljalaenutamist.

Amaury 27
2 Il faut cesser les cadeaux fiscaux aux multinationales. Les impots doivent être payés dans le pays où sont générés les bénéfices.

On vaja rahvusvaheliste korporatsioonide maksusoodustused. Makse peaks maksma selles riigis, kus tulu tekib.

Jules
3 Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

On vaja vaadata läbi ühine põllumajanduspoliitika ja edendada kohalikke pereettevõtteid ning kaotada hargmaiste korporatsioonide toetused.

Didier
4 Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

On vaja ergutada tihedalt seotud vürgustike kaudu kohalike toodete tarbimist.

Jacques
5 Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

On vaja kindlasti maksustada saastavad ettevõtted ühe viisina, kuidas võidelda tulevase kohutava kliimaolukorra vastu.

Claude
6 Er moet een besparing komen op de lonen van politici.

On vaja vähendada poliitikute palkasid vähendada.

Maxime De Belie 19
7 Er moet meer controle en duidelijkheid komen over waar het belastingsgeld voor gebruikt wordt.

On vaja suuremat kontrolli ja nähtavust seoses sellega, kuidas maksuraha kasutatakse.

tom
8 Er moet een goedkoop tarief zijn voor treinen doorheen Europa

On vaja odavaid ringipiletihindu kogu Euroopas.

Gianni 20
9 Werknemers uit een ander Europees land moeten belasting betalen in het land waar ze werken en niet in hun thuisland.

On vaja sundida teistest Euroopa riikidest pärit töötajaid maksma makse riigis, kus nad töötavad, mitte oma päritoluriigis.

Bart
10 Er moet Een duidelijke wetgeving komen voor heel Europa met betrekking op de migrantenstroom.

On vaja kehtestada Euroopas selged seadused rändevoogude kohta.

Marissa

Bulgaria

rank Proposal Translation et Author Age
1 Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

On vaja tagada kooskõlastatud abi puuetega inimestele Euroopa Liidus.

Елена
2 Трябва институциите да избират служителите си по капацитет на компетентност и периодично да подлагат на проверка тази пригодност.

On vaja tagada, et institutsioonid valivad töötajad suutlikkuse ja pädevuse järgi ja kontrollivad nende sobivust eesmärgi täitmisel.

Николай
3 Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

On vaja tagada, et iga onkoloogilist või muud erilisemat haigust põdev patsient saaks Euroopa Liidult individuaalset toetust.

Виждан
4 Трябва да стане ясно на всички граждани на ЕС какво всеки един получава конкретно от фондовете на съюза и какви са ползите за всички.

On vaja tagada, et iga ELi kodanik oleks teadlik sellest, et mida ta konkreetselt ELi fondidest saab ja millist kasu see kõigile toob.

Elena
5 Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

On vaja tagada tsentraliseeritud pangandusjärelevalve, mille puhul kehtivad kõigile riikidele ühised eeskirjad.

Radostina
6 Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

On vaja tagada, et iga ELi kodanik saaks Euroopa tervisekaardi alusel arstiabi iga ELi riigis.

надежда
7 Трябва всеки гражданин на Европейския съюз да може да се осигурява в пенсионен фонд в ЕС по избор.

On vaja tagada kõigi ELi kodanike õigus kindlustusele tema poolt vabalt valitud pensionifondis ELis.

Svetoslav
8 Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

On vaja toetada polükultuuride põllumajanduslikku tootmist (köögivilja-, puuviljakasvatus) looduslikult sobivates piirkondades.

Янчо
9 Трябва Европейският парламент да прилага единни норми за всички страни от Европейския съюз, за да няма Европа на две скорости!

On vaja tagada, et Euroopa Liit kohaldaks kõigile ELi riikidele ühiseid standardeid, et hoida ära kahekiiruselist Euroopat.

Валентин
10 Трябва всяка длъжност да се заплаща според стандарта в Европа.

On vaja tagada, et iga ametikoha puhul makstakse Euroopas vastavalt standardile.

Антоанета

Croatia

rank Proposal Translation et Author Age
1 Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

On vaja annetada toiduülejääke, sest miljonid tonnid ülejääke visatakse tarbetult igal aastal ELis ära.

Leon
2 Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

On vaja investeerida põetamis- ja ringlussevõtukeskustesse igas ELi riigis, kus plastikut ja muud liiki jäätmeid ringlusse võetakse.

Igor 24
3 Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

On vaja pakkuda piisavat ja kvaliteetset haridust igale lapsele, ilma et õpikute eest üha suuremat hinda peaks maksma.

Maja-Marija
4 Potrebno je dati realističnije poticaje za mlade poduzetnike.

On vaja realistlikumaid stiimuleid noortele ettevõtjatele.

Mario
5 Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

On vaja ranget karistust iga korruptsioonijuhtumi puhul.

Nevenka
6 Potrebno je da su mirovine veće kako bi stanovnici mogli dostojno živjeti jer su to i zaradili tijekom života.

On vaja suurendada pensione, et inimesed elaksid inimväärselt, kuna nad on selle elu jooksul välja teeninud.

Laura
7 Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

On vaja panna pangad maksma ettevõtte tulumaksu riigis, kus nad äri teevad.

Andrija 45
8 Potrebno je pametno i razborito implementirati zakone koje traži EU, a ne ih samo krnje prepisati i požuriti.

On vaja rakendada ELi õigusakte rahulikult ja ettevaatusega, mitte kiirustada neid kopeerima.

Lorena
9 Potrebno je da se promijeni izborni zakon kako bi narod imao ovlasti da promijeni izabranog političara ako ne radi u službi naroda.

On vaja muuta seadusi, et inimestel oleks õigus vahetada valitud poliitikuid, kui need ei tööta rahva hüvanguks.

Romana
10 Potrebno je ograničiti financiranje političkih kampanja kako bi politika odražavala volju građana i struke, a ne interese krupnog kapitala.

On vaja piirata poliitiliste kampaaniate eelarveid, et poliitika kajastaks rahva tahet ja ootusi, mitte rikaste rahastajate huve.

Roko

Cyprus

rank Proposal Translation et Author Age
1 Πρέπει να καταστεί επείγουσα προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους σε όλη την Ευρώπη.

On vaja seada prioriteediks töövimaluste loomine noortele kogu Euroopas.

Κωνσταντίνος 72
2 Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

On vaja lasta igal riigil luua oma programmid vastavalt oma geograafilisele asukohale ja kättesaadavatele taastuvatele energiaallikatele.

Loukas
3 Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

On vaja muuta koolide tunniplaane nii, et lapsed saaksid veeta rohkem aega loominguliselt, ja on vaja, et hooned oleksid ohutumad.

Zwi
4 Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

On vaja rakendada sidusalt ja rangete karistustega seadusi, mis kaitsevad looduskeskkonda.

Marilena
5 Πρέπει να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

On vaja kaitsta haavatavaid elanikerühmi.

Costas
6 Πρέπει να υποχρεωθούν οι εργοδότες να σέβονται τους εργαζόμενους, να παρέχουν τα δικαιώματα, ωράρια, ασφάλεια υγείας κλπ. που οφείλουν

On vaja panna tööandjad austama oma töötajaid ning tagama neile õigused, kindlaksmääratud töötunnid, elukondlustuse jne.

MARIA
7 Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

On vaja motiveerida noori põllumajandustootjaid, et suurendada toodangut ja eksporti.

Ανδρέας
8 Πρέπει να υπάρχει για κάθε χώρα ανάλογος ελάχιστος μισθός ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων (στέγαση, σίτιση, ένδυση, μετακίνηση)

On vaja kehtestada iga riigi puhul miinimumpalk, mis katab inimeste põhivajadused (majutus, toit, riided, transport).

Styliana
9 Πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα σε χώρες μέλη αναφορικά με πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο το κράτος μέλος όσο και την Ε.Ε.

On vaja korraldada igas riigis referendumeid olulistes riigi või ELi küsimustes.

Polina 29
10 Πρέπει να δίνονται συντάξεις πάνω απο το όριο της φτώχειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

On vaja tagada pensionid ülalpool vaesuspiiri kõigis ELi riikides.

Tasoula

Czech Republic

rank Proposal Translation et Author Age
1 Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

On vaja leida kiire ja tõhus lahendus brobleemile seoses veega ja haritava maa saastatusega.

Lukáš
2 Je třeba dát internetu větší svobodu (např. článek 13).

On vaja rohkem internetivabadust (nt jaotis 13).

Katy
3 Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

On vaja seada keskkond prioriteediks ja suurendada selle kaitsmise ulatust. Ilma terve keskkonnata me kauaks sel planeedil elama ei jää.

Tereza 42
4 Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

On vaja parandada rahandusalast kirjaoskust.

Matěj
5 Je třeba ponechat Evropanům více svobody v tom, jak žijí a jaké hodnoty vyznávají.

On vaja anda eurooplastele rohkem vabadust seoses nende eluviisi ja väärtustega, mida nad järgivad.

Michal
6 Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

On vaja pöörduda tagasi tuumaenergia arendamisele.

CMD
7 Je třeba omezit byrokratickou zátěž úředníků i běžných občanů EU.

On vaja vähem bürokraatiat riigiteenistujatele ja ELi kodanikele.

Kuba
8 Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

On vaja säilitada importijatele ELis määratud samad kõrged kvaliteedistandardid.

Helena 67
9 Je třeba okamžitě zavést ochranu vnějších hranic EU.

On vaja juurutada kohe ELi välispiiride kaitse.

Petr 50
10 Je třeba zakázat nelegální migraci.

On vaja keelustada ebaseaduslik ränne.

Joseph

Denmark

rank Proposal Translation et Author Age
1 Vi skal have mulighed for at store koncerner betaler skat i de lande, de opererer i

On vaja suutlikkust nõuda maksud sisse suurtelt kontsernidelt riikides, kus nad tegutsevad.

erling
2 Vi skal stoppe pengespild ved at flytte EU frem og tilbage mellem de to byer

On vaja lõpetada raha raiskamine Euroopa Parlamendi kolimisega kahe linna vahet.

Jan
3 Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

On vaja tagada, et tervishoid saab keemiatööstusest olulisemaks, nt keemiatööstus peaks tagama tooted, mis ei kahjusta keskkonda.

Lena
4 Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

On vaja kontrollida nõuetekohaselt panku ja hargmaiseid firmasid, kehtestades läbipaistvusnõuded kõigile äriühingutele.

henning
5 Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

On vaja suurendada meie CO2 jalajälje läbipaistvust, kasutades rohkemaid ja usaldusväärsemaid allikaid.

Christian 23
6 Vi skal sikre at politiet får øget mulighed for at efterforske kriminalitet på tværs af grænserne.

On vaja tagada, et politseijõududel oleks rohkem võimalusi uurida piiriüleseid kuritegusid.

Gabriel
7 Vi skal lovgive, så ingen politikere kan lave love for befolkningen, der ikke gælder for dem selv

On vaja luua õigust nii, et poliitikud ei saaks suruda läbi seadusi, mis nende suhtes ei kehti.

Rikke
8 Vi skal have et EU der respekterer medlemslandenes suverænitet, traditioner og kultur.

On vaja ELi, mis austatab liikmesriikide kodanike suveräänsust,traditsioone ja kultuuri.

Morten
9 Vi skal løndumping til livs, alle i EU skal have løn efter den overenskomst som gælder i det land man arbejder i.

On vaja jagu saada sotsiaalsest dumpingust. Igaüks ELis peab saama palka vastavalt lepingule, mis on kehtiv riigis, kus ta töötab.

erling
10 Vi skal lade befolkningerne have direkte indflydelse på beslutninger, som i væsentlig grad påvirker deres levevilkår.

On vaja lasta elanikkonnal mõjutada vahetult otsuseid, mis on inimeste elutingimuste jaoks olulised.

Kim Løvendal

Estonia

rank Proposal Translation et Author Age
1 On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Kreete 23
2 On vaja Euroopa Liidu ametnikele vastutusmehhanismi.

On vaja Euroopa Liidu ametnikele vastutusmehhanismi.

Ivo
3 On vaja, et Euroopa Liit toetaks teadust ja tehnoloogiate arendust: toetaks ESAt; valiks välja ja toetaks paljulubavaid teadusprojekte.

On vaja, et Euroopa Liit toetaks teadust ja tehnoloogiate arendust: toetaks ESAt; valiks välja ja toetaks paljulubavaid teadusprojekte.

42immortal
4 On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Reno
5 On vaja tähtsustada riikide suveräänsust ja koostööd, mitte föderaliseerida rahvusriike.

On vaja tähtsustada riikide suveräänsust ja koostööd, mitte föderaliseerida rahvusriike.

Margus
6 On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Laura
7 On vaja vähendada bürokraatiat

On vaja vähendada bürokraatiat

Urmas
8 On vaja kodanikele võimalust, peale kandidaadi valituks osutumist, ta ka uuesti välja hääletada

On vaja kodanikele võimalust, peale kandidaadi valituks osutumist, ta ka uuesti välja hääletada

Mati
9 On vaja soodustada laste arvu kasvu, tuginedes suuremale lapsetoetusele ja vanemate tulumaksusoodustusele.

On vaja soodustada laste arvu kasvu, tuginedes suuremale lapsetoetusele ja vanemate tulumaksusoodustusele.

Kätlin
10 On vaja lugeda kõik dokumentideta saabunud sisserändajad ebaseaduslikeks ja saata nad Euroopa Liidust välja.

On vaja lugeda kõik dokumentideta saabunud sisserändajad ebaseaduslikeks ja saata nad Euroopa Liidust välja.

Heikko 50

Finland

rank Proposal Translation et Author Age
1 Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

On vaja hoolitseda jäätmete ringlussevõtu eest nuetekohasel ja vastutustundlikul viisil ning suuta taaskasutada väärtuslikke tooraineid.

Laura
2 Meidän tulisi huolehtia lapsista ja vanhuksista

On vaja hoolitseda laste ja eakate eest.

Helinä
3 Meidän tulisi varmistaa, että ihmiskauppa saadaan loppumaan EU:ssa

On vaja tagada, et inimkaubandus ELis keelustatakse.

Minttu
4 Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

On vaja mõista metsade kui süsiniku neeldajate tähtsust.

Marjut
5 Meidän tulisi huomioida ja käsitellä kansalaisaloitteet huolellisesti ja kehittää edelleen nuorten politiikan ja päätöksenteon ymmärrystä

On vaja tegelda kdanie algatustega ja neid käsitleda hoolikalt ning aidata noortel mõista paremini poliitikat ja otsuste tegemist.

Mila
6 Meidän tulisi antaa reaaliaikaista ja selkeää tietoa EU:n toimista

On vaja vahetada teavet ELi meetmete kohta reaalajas ja selgelt.

Minttu
7 Meidän tulisi Pitää huolta kaikkien riittävästä toimeentulosta puuttumalla tosissaan varakkaiden ja yritysten verokikkailuun

On vaja tagada kõigi piisavad elatusvahendid, tegeldes tõsiselt jõukate ja ettevõtete maksudest kõrvalehoidumise nippidega.

Toni
8 Meidän tulisi rangaista veroparatiiseja hyödyntäviä yrityksiä ja poliitikkoja taloudellisesti, samoin niiden päättäviä johtajia

On vaja karistada majanduslikult äriühinguid, sh nende otsustamisjuhte, ja poliitikuid, kes kasutavad maksuparadiise.

Keijjo
9 Meidän tulisi tehokkaasti puuttua korruptioon, myös rakenteelliseen korruptioon

On vaja tegelda tõhusalt korruptsiooni, sh struktuurilise korruptsiooniga.

Marga
10 Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

On vaja soosida kohalikke tooteid ja kohalikku tööjõudu.

Teija

France

rank Proposal Translation et Author Age
1 Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

On vaja asendada plasttooted biolagunevate lahenduste ja hoiustamis-tagastamissüsteemidega.

Laurent
2 Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

On vaja keelata glüfosaadi ja teiste pestitsiidide kasutamine, mis hävitavad ökosüsteemi ja on inimtervisele äärmiselt ohtlikud.

Izabel
3 Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

On vaja keelata tehastel kasutada sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid kemikaale.

Christiane
4 Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

On vaja sanktsioneerida (trahvid, maksud) saastavad ja sotsiaalselt vastutustundetud põllumajanduslikud tööstusharud.

Julie 43
5 Il faut que les étrangers européens soient soumis aux impôts du pays d'accueil et non celui d'origine, pour éviter la concurrence déloyale.

On vaja kohaldada Euroopa välismaalastele vastuvõtjariigi, mitte päritoluriigi maksud, et vältida ebaausat konkurentsi.

Sacha
6 Il faut que les grosses enseignes (Total, Amazon...) payent des taxes comme tout le monde

On vaja panna suured kaubamärgid (Total, Amazon jne) maksma samamoodi makse, nagu kõik teised.

Alexandra Nina
7 Il faut obliger les exportateurs vers l'Europe à se plier aux mêmes règles et normes que nous pour lutter contre la concurrence déloyale

On vaja kohustada Euroopasse eksportijaid järgima samu eeskirju ja standardeid, nagu meie, et võidelda ebaausa konkrentsiga.

Jordane 35
8 Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

On vaja investeerida teadusuuringutesse, et saastatud mered ja ookenid puhtaks teha.

Cécilia
9 Il faut favoriser les coopératives, l'artisanat, le local pour se désolidariser des multinationales qui pillent la planète

On vaja edendada kooperatiive, käsitöövaldkonda ja kohalikke kogukondi, et destabiliseerida planeeti rüüstavaid hargmaised ettevõtteid.

Laurence
10 Il faut éradiquer la corruption avec des sentences d'inéligibilité à vie pour tous les élus qui fautent, et s'inspirer de l'Islande

On vaja järgida Islandi eeskuju, kaotada korruptsioon ja karistada korrumpeerunud ametnikke eluks ajaks ametisse sobimatuks tunnistamisega.

Robert

Germany

rank Proposal Translation et Author Age
1 Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

On vaja keelustada tarbetute kilekottide kasutamine supermarketites.

Laura
2 Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

On vaja investeerida rohkem haridusse ja lastesse, mis oles tuleviku huvides mõistlik.

holle
3 Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

On vaja annetada supermarketite toiduülejääke.

Julia
4 Man sollte europaweit dafür sorgen, dass öffentliche Verkehrsmittel bezahlbar sind.

On vaja tagada taskukohane ühistransport kogu Euroopas.

Tamara 26
5 Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

On vaja õpetada lastele tervislikku toitumist ja seda, kust toit tuleb. Nad peavad teadma selle (lihha jne) väärtust.

Kaddie
6 Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

On vaja pakkuda rohkem piirkondlikke tooteid allahindluspoodides.

Joachim
7 Man sollte die Großkonzerne Apple, Google etc. einheitlich und angemessen besteuern.

On vaja maksustada ühetaoliselt ja asjakohaselt suured korporatsioonid, nagu Google, Apple jne.

Jakob
8 Man sollte wieder bezahlbaren Wohnraum schaffen.

On vaja taasluua taskukohane eluasemesüsteem.

Mirko 23
9 Man sollte soziale Berufe besser finanzieren und fördern.

On vaja tõhusamalt rahastada ja edendada sotsiaalteenuste valdkonna töökohti.

Tim
10 Man sollte Frauenhäuser und andere soziale Projekte zum Schutz von Menschen fördern und nicht abbauen.

On vaja edendada, mitte vähendada naiste varjupaiku ning teisi sotsiaalprojekte, mis kaitsevad inimesi.

Hanna 17

Greece

rank Proposal Translation et Author Age
1 Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

On vaja edendada sugulisel teel levivate haiguste alast haridust.

Eirini
2 Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

On vaja toetada koordineerimist loodusõnnetustega kokkupuutumisel.

ελενη
3 Πρέπει να νομοθετηθεί η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

On vaja kaitsta töötajate õigusi kõigis ELi riikides.

Ανδριανη
4 Πρέπει να διαφυλάτει και να σέβεται η Ευρωπαϊκή ένωση τα πολιτισμικά στοιχεία του εκάστοτε κράτους-μέλους της .

On vaja edendada iga liikmesriigi kultuuriliste aspektide kaitset ja austamist.

Spiros
5 Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

On vaja tasuta arstiabi kogu Euroopas.

Theodoros
6 Πρέπει να καταρτισθούν καταλλήλως οι εκπαιδευτικές, εργασιακές και κοινοτικές δομές με στόχο την καλύτερη λειτουργική υποστήριξη των Α.Μ.Ε.Α

On vaja täiustada haridus-, töö- ja kogukonnastruktuure, et toetada paremini erivajadustega inimeste igapäevaelu.

Έφη 18
7 Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

On vaja kehtestada õigusraamistik jäätmete ökoloogiliselt kestliku kasutamise jaoks. Vastasel juhul tuleks määrata trahvid.

Χριστόφορος
8 Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

On vaja uuendada haridussüsteemi kõigis ELi riikides, eeskätt taristute ja kursuste uuendamisega.

Jim
9 Πρέπει να αναληφθούν ευθυνες απ' ολα τα κρατη της Ε.Ε. ως προς το προσφυγικό και η κατανομή να ειναι αναλογη με τις δυνατότητες αφομοίωση

On vaja sätestada sisserändajate õiglane jaotamine kõigi ELi riikide vahel olenevalt iga riigi assimilatsioonivõimest.

Dimi
10 Πρέπει να να υπάρξει ευρωπαϊκό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

On vaja kehtestada üldine miinimumpalk ELi riikides.

Δημήτρης

Hungary

rank Proposal Translation et Author Age
1 Muszáj az Unióba érkező emberektől megkövetelni az itteni szabályok betartását.

On vaja nõuda, et Euroopa Liitu saabuvad inimesed austaksid meie reegleid.

Robert 42
2 Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

On vaja toetada edumeelseid hariduse, keeleõppe, innovatsiooni ja perede toetamise meetmeid

Gabor 48
3 Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

On vaja kaitsta meie veekogusid. Vee raamdirektiivi ei tohiks majandushuvide pärast sekkuda.

Németh
4 Muszáj lenne az EU-nak nem csak szétosztania a támogatásokat, hanem figyelemmel is kísérni azok felhasználását!

On vaja, et EL ei jaotaks ainult abi, vaid jälgiks ka selle kasutamist.

Kata 51
5 Muszáj, hogy a Bizottság független legyen, és ne alkalmazzon kettős mércét.

On vaja tagada, et Euroopa Komisjon on erapooletu ja ei kohalda topeltstandardeid.

Bordács
6 Muszáj a szakmai kompetenciák meglétét ellenőrizni az uniós biztosi beosztások kiosztása előtt.

On vaja tagada, et Euroopa Komisjoni volinikel on enne ametissenimetamist vajalikud kutsekvalifikatsioonid.

János
7 Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

On vaja toetada taastuvate energiaallikate kasutamist ning teha need kõigile kättesaadavaks, et vähendada atmosfäärisaastet.

István
8 Muszáj, hogy nem uniós országok polgárai csak érvényes és hiteles papírokkal léphessenek be az EU-ba.

On vaja tagada, et ELi mittekuuluvate riikide kodanikud saavad ELi siseneda üksnes kehtivate autentsete dokumentidega.

Katalin 64
9 Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

On vaja kulutada rohkem raha tervishoiusüsteemile.

Baldvin 22
10 Muszáj lenne nyitott, átlátszó költségvetést és politikát folytatni az EU-n belül, hogy lássuk, kik finanszírozzák a politikusokat.

On vaja tagada ELi eelarvete ja poliitika läbipaistvus, et näha, kes poliitikuid rahastab.

András

Ireland

rank Proposal Translation et Author Age
1 We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

On vaja kaitsta metsi hea haldamisega ning me peaksime taaslooma lehtmetsad. Iga langetatud puu asemele tuleks istutada viis puud.

Anna
2 We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

On vaja tagada, et Euroopat ümbitsevate vete eest hoolitsetakse paremini ning hoitakse kestlikena tulevaste põlvkondade jaoks.

David 54
3 We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

On vaja luua ühine ravimiturg, et leppida suurte ravimiettevõtetega kokku madalamates hindades.

Keith
4 We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

On vaja kehtestada ELi-ülene loomade heaolu standardite strateegia ja poliitika, et vähendada loomade julma kohtlemist ja hülgamist.

Izabela
5 We should bar from re election any politician found guilty of corruption, fraud or other financial irregularity

On vaja keelata iga poliitiku uuestivalimine, kes on mõistetud süüdi korruptsioonis, pettuses või muudes finantsrikkumistes.

Steve
6 We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

On vaja kohustada poode vähendama oluliselt müüdavate toodete plstpakendeid.

Viera
7 We should make all Council meetings public, like in the Parliament, to increase transparency and prevent some states avoiding responsibility

On vaja teha kõik Euroopa Ülemkogu kohtumised avalikuks, nagu parlamendis, suurendamaks läbipaistvust ja hoidmaks riike kohustusi vältimast.

Julien 31
8 We should inform citizens prior to new legislation becoming law.

On vaja teavitada kodanikke enne, kui uutest õigusaktidest seadused saavad.

Liam
9 We should have a European standard for mental health services and supports in all EU states

On vaja Euroopa vaimse tervise teenuste ja toe standardit kõigis ELi riikides.

Ciara
10 We should heavily fine politicians, political parties, and special interest groups who make false statements in order to influence elections

On vaja trahvida suurelt poliitikuid, erakondi ja erilisi sidusrühmi, kes teevad vääravaldusi, et mõjutada valimisi.

Ingo

Italy

rank Proposal Translation et Author Age
1 Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

On vaja edendada maksusoodustusi ettevõtetele, kes kasutavad tootmistsüklites taastuvaid energiaallikaid

Angela
2 Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

On vaja toetada ringlussevõetud paberpakendite ja biolagunevate ühekordselt kasutatavate toodete kasutamist supermarketites.

Maria Carmela
3 Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

On vaja keelustada kalapüük, mis toimub traali, elektri, õhkimise ja satelliidi abil.

Velleda
4 Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

On vaja, et toiduaine märgistustel oleks esitatud toorainete, mitte üksnes valmistoodangu päritolu, et vältida toidupettust.

Franco
5 Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

On vaja jõustada ühised keskkonnakuritegude vastased seadused, et kaitsta meie tervist ja takistada allhankeid leebematest riikidest.

Angelica
6 Propongo una tassazione uniforme per le grandi compagnie che operano in Europa, per impedire l'elusione fiscale attraverso le royalties

On vaja jõustada ühine maksusüsteem Euroopas töötavate suurettevõtete jaoks, et võidelda maksudest kõrvalehoidumise vastu tasude süsteemiga.

Nicola
7 Propongo che ogni Paese membro sia obbligato a stabilire e far rispettare una paga minima oraria, coerente con il relativo costo della vita

On vaja kehtestada kohustuslik miinimumpalga süsteem ELi riikidele jõusamiseks ja reguleerimiseks vastavalt nende elatustasemele.

Daniele
8 Propongo una carta dei diritti europea che tuteli i lavoratori in merito a condizioni di sicurezza, salario, anni di lavoro e pensioni

On vaja jõustada Euroopa tööõiguste harta, et kaitsta ja reguleerida töötingimusi, ohutust, palka, tööelu kestust ja pensione.

Lorenzo
9 Propongo , a livello europeo, chi commette reati (es.: evasione fiscale) non possa ricoprire incarichi pubblici, né candidarsi a elezioni.

On vaja keelustada kuritegusid (nt maksudest hoidumine) toime pannute töö avalikus sektoris või kandideerimine valitavale kohale Euroopas.

Alessandro
10 Propongo la revisione dei trattati che regolano l'immigrazione in tutti i suoi aspetti

On vaja vaadata täielikult läbi kõik sisserännet reguleerivad aluslepingud.

Giuseppe

Latvia

rank Proposal Translation et Author Age
1 Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

On vaja parandada puuetega inimeste ülejäänud maailmaga suhtlemise võimalusi.

Uldis 58
2 Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

On vaja tagada, et kohalikud toiduaineteturud oleksid sõltumatumad, ja et need pakuksid tervislikumat, taskukohasemat toitu.

Una
3 Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

On vaja luua vahetusprogrammid noortele spetsialistidele pärast seda, kui nad ülikooli lõpetavad.

Artur
4 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu, aicinot iebalsotos ES pārstāvjus atklāt savas izmaksas un tēriņus

On vaja ergutada läbipaistvust, kutsudes ELi ametnikke üles avalikustama oma kulud.

Edgars
5 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu Eiropas Parlamentā, pierakstot un publicējot visus Eiropas Parlamenta balsojumus

On vaja ergutada läbipaistvust Euroopa Parlamendis kõigi häälte dokumenteerimise ja avaldamisega.

Edgars
6 Nepieciešams vairāk atbalstīt zinātniekus, un to pētījumus realizēt dzīvē.

On vaja toetada rohkem teadlasi nende teadusuuringute tegelikus elus rakendamisega.

Kalvis
7 Nepieciešams izstrādāt likumu par deputātu personīgo atbildību par pirmsvēlēšanu solījumu nepildīšanu

On vaja luua seadus, mis paneb Euroopa Parlamendi liikmed vastutama isiklikult oma valimiseelsete lubaduste täitmata jätmise eest.

Haralds
8 Nepieciešams par ES prioritāti noteikt ES pilsoņu tiesības un intereses

On vaja, et ELi kodanike õiguste ja huvide määratlemine oleks ELi prioriteet.

Alda
9 Nepieciešams ieviest obligātu tautas līdzdalību visu līmeņu vēlēšanās un referendumos, kā tas jau ir dažās Eiropas valstīs

On vaja kehtestada üleriigiline kohustuslik valimistest ja referendumitest osavõtt, nagu on juba mõnes Euroopa riigis tehtud.

Ilgvars
10 Nepieciešams nodrošināt visu dalībvalstu vienlīdzīgas lemttiesības

On vaja tagada, et kõigil liikmesriikidel on võrdsed õigused otsuseid teha.

Dzintra

Lithuania

rank Proposal Translation et Author Age
1 Būtina Europos Parlamento narius rinkti tiesiogiai, o ne pagal partijų sąrašus.

On vaja valida Euroopa Parlamendi liikmeid otse, mitte parteide nimekirjade abil.

Gintaras
2 Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

On vaja tunnustada akadeemilisi diplomeid kogu ELis.

Karina
3 Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

On vaja toetada taastuvenergia projekte linnades.

Birute
4 Būtina suteikti socialines garantijas keliaujant visose ES šalyse

On vaja tagada sotsiaalsed tagatised reisijatele kõigis ELi riikides.

Audronė
5 Būtina suvienodinti kelių eismo taisykles ir kelio ženklus ES

On vaja ühtlustada liikluseeskirjad ja liiklusmärgid kogu ELis.

Wilas Ir Rasa
6 Būtina neprimetinėti neoliberalių moralės normų visoms ES šalims. Savo kultūrinę kryptį šalys renkasi savarankiškai

On vaja, et kõigile ELi riikidele ei kehtestataks uusliberaalseid moraalinorme. Riigid ise valivad oma kultuurilise suuna.

Jolanta 39
7 Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

On vaja tagada vee, õhu ja keskkonna elujõulisus järgmiste põlvkondade jaoks. Joogiveest ei tohi saada eraomand.

Jurga 40
8 Būtina, kad Europos Sąjungos valstybės narės skirtų didesnį dėmesį kultūros vertybių išsaugojimui

On vaja tagada, et ELi liikmesriigid pööraksid rohkem tähelepanu kultuuriväärtuste kaitsmisele.

Rasa
9 Būtina užtikrinti, kad šalys laikytųsi jau esamų ES direktyvų (darbo sauga, higienos normos, aplinkosauga)

On v aja tagada, et riigid järgiksid juba olemasolevaid direktiive (tööohutus, hügieeninormid, keskkonnakaitse).

Tomas
10 Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

On vaja, et Euroopa projektidele eraldataks raha täpsemalt.

DONY

Luxembourg

rank Proposal Translation et Author Age
1 Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

On vaja seada prioriteediks kestlik areng ja teha sellest Euroopa poliitika ühine alus.

Enzo
2 Il faut une politique qui respecte les droits des citoyens avant ceux des multinationales

On vaja poliitikat, mis austab esmajärjekorras kodanike, mitte rahvusvaheliste korporatsioonide õigusi.

Mugo
3 Il faut protéger les entreprises européennes face à une concurrence mondiale déloyale

On vaja kaitsta Euroopa ettevõtteid ebaausa üleilmse konkurentsi vastu.

Alberto
4 Il faut plus de transparence dans les décisions au niveau européen

On vaja Euroopa tasandil vastu võetavate otsuste suuremat läbipaistvust.

Delphine 32
5 Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

On vaja tagada, et Euroopa põllumajandusest saab eeskuju maailmale seoses tervisliku, kestliku ja pestitsiidivaba tootmisega.

Roger
6 Il faut plus de visibilité pour les politiques et les politiciens européens

On vaja Euroopa poliitikute suuremat nähtavust.

Luc 30
7 Il faut avoir une fiscalité réaliste pour que l'argent reste en Europe

On vaja mõistlikke makse, et raha jääks Euroopasse.

Jean-pierre
8 Il faut une Europe plus sociale et moins ultra-libérale, inspirée des modèles efficaces économiquement existants (par ex. en Scandinavie)

On vaja sotsiaalsemat ja vähem ultraliberaalset Euroopat, mida inspireerivad majanduslikult tõhusad mudelid (s.t Skandinaavias).

Anne 58
9 Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

On vaja ringmajandust, jäätmete sorteerimist ja luua töökohti vähesemate oskustega töötajatele.

Alexandre
10 Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

On vaja eraldada hoiupangad ja kommertspangad kogu Euroopas, et tagada hoiustajate rahaliste vahendite turvalisus.

Dom

Malta

rank Proposal Translation et Author Age
1 Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

On vaja töötada kohtureformidega. On häbiasi, et selleks, et oma nime puhtaks teha, tuleb kulutada terve varandus ja oodata lõpmatuseni.

Maria 59
2 Jenħtieġ housing affordabbli, diċenti u xieraq għal dak li jkun

On vaja taasluua taskukohane, inimväärne ja asjakohane eluasemesüsteem.

Ray
3 Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

On vaja säilitada realistlike meetodite abil samad distsipliininormid kõigis aspektides.

Louise 60
4 Jenħtieġ li l-paga minima tgħola aktar għax il-ħajja qiegħda tgħola u l-pagi le

On vaja tõsta miinimumpalka, kuna elukallidus tõuseb erinevalt palkadest.

Shakira
5 Jenħtieġ iktar semplifikazzjoni u inqas burokrazija fuq kull livell tal-amministrazzjoni Ewropea.

On vaja rohkem lihtustamist ja vähem bürokraatiat igal Euroopa haldustasandil.

Reuben Cutajar 36
6 Jenħtieġ li l-mexxejja u t-teknokratiċi Ewropej jinżlu għal-livell tal-poplu u jifhmu l-effetti prattiċi tad-deċiżjonijiet tagħhom.

On vaja tagada, et Euroopa juhid ja tehnokraadid tooksid end allapoole, tavainimestega samale tasemele, ja mõistaksid oma tegude mõju.

Leonard 39
7 Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

On vaja, et meie lapsed puutuksid varakult kokku tervisliku toitumise ja tervislike elupõhimõtetega. Nii võime rasvumisepideemia seljatada.

Jerry 22
8 Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

On vaja alustada taas plastiku asemel klaasi kasutamist, kuna klaasi saab taaskasutada ja see on ringlussevõetav.

Rachel
9 Jenħtieġ kontroll fuq il-barranin u l-pagi u s-sigurtà ta' min jħaddimhom

On vaja kontrollida võõrtöötajaid ning nende tööandjate tasustamis- ja ohutusstandardeid.

Mario
10 Jenħtieġ li jkun hemm min verament jara l-flus tat-taxxi fejn qedgħin imorru

On vaja usaldusväärseid järelevalveametnikke, kes kontrolliksid valitsuse kulusid maksutulust.

Kri 34

Netherlands

rank Proposal Translation et Author Age
1 Er moet ook bij Brusselse ambtenaren inkomstenbelasting worden geheven

On vaja tõsta Brüsselis töötavate avaliku sektori teenistujate tulumaksu.

Jan 78
2 Er moet door grote bedrijven belasting betaald worden

On vaja kohustada suurettevõtteid makse maksma.

Jan
3 Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

On vaja kehtestada parem Euroopa poliitika, et lõpetada plastikuprobleem.

E
4 Er moet controle komen op de totstandkoming van EU-gefinancierde projecten in Oost-Europa om corruptie te bestrijden en te beboeten

On vaja luua kõigi ELi rahastatud projektide kontrollimise süsteem Ida-Euroopas, et võidelda korruptsiooni vastu ja selle eest karistada.

Jacqueline
5 Er moet een einde komen aan de verplaatsingen van het Europarlement tussen Brussel en Straatsburg

On vaja lõpetada Euroopa Parlamendi kolimine Brüsseli ja Strasbourgi vahet.

Jaap 48
6 Er moet scheiding van staat en religie zijn en blijven en slechts 1 gerechtelijke macht per land die dit altijd zal respecteren

On vaja eraldada kirik ja religioon. Peaks olema vaid üks kohtusüsteem, mis seda igal ajal järgib.

Edward
7 Er moet transparantie komen over de manier waarop Europarlementariërs hun onkostenvergoeding besteden

On vaja tagada Euroopa Parlamendi liikmete kuluhüvitiste kulutamise läbipaistvus.

Jaap 48
8 Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

On vaja luua üle-Euroopaline ringlussevõtuprogramm. Tooraineid peaks taaskasutama ning neid ei tohiks hävitada.

Mary
9 Er moet openbaarheid komen over hoe vaak en waarover lobbyisten spreken met leden van het parlement

On vaja tagada läbipaistvus seoses sellega, kui sageli lobistid Euroopa Parlamendi liikmetega räägivad ja mida nad arutavad.

Harmen
10 Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

On vaja luua Euroopa ravimite ostmise süsteem. Ravimitööstusel on liiga suured volitused ja ta saab kehtestada tõesti kõrgeid hindu.

Willie Kempe

Poland

rank Proposal Translation et Author Age
1 Należy zaprzestać wspierania antydemokratycznych organizacji islamskich kwestionujących europejskie tradycje i wartości liberalne.

On vaja lõpetada demokraatiavastaste islamiorganisatsioonide toetamine, kes ei austa Euroopa traditsioone ega liberaalseid väärtusi.

Tomasz
2 Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

On vaja edendada enesetäiendust, ettevõtlust ja tööd noorte eurooplaste eluolu parandamiseks.

Adrian
3 Należy wprowadzić we wszystkich krajach członkowskich przepis dotyczący imigrantów. Muszą oni pracować by móc mieszkać w krajach Unii

On vaja, et selleks, et sisserändajad ELis saaksid ELi riikidesse jääda, peavad nad töötama.

Paweł
4 Należy solidaryzować się w z innymi państwami UE, gdy są w kryzysie jak np. w trakcie pożarów w Szwecji

On vaja alati abistada teisi ELi riike kriisiajal, nagu metsatulekahjude puhul Rootsis.

Jacek
5 Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

On vaja standardida kaitstud liikide nimistu ELis tervikuna, et kaitsta rändliike.

Szymon
6 Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

On vaja suurendada hariduse rahastamist, kuna haritud ühiskonnad on manipuleerimisele vähemaltid.

Michał
7 Należy mówić i działać w dążeniu do akceptacji osób niepełnosprawnych a nie o tolerancji, to dwa róźne pojęcia.

On vaja rääkida puude sotsiaalsest tunnustamisest ja seda edendada, kontrastina sallivusele. Need on kaks erinevat mõistet.

Zdzisława 70
8 Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

On vaja toetada üleminekut taastuvatele energiaallikatele, eriti riikides, kes selleks vähem suutelised on.

Janusz
9 Należy więcej inwestować w rozwój nauki i techniki zamiast płacić gigantyczny socjal bezrobotnym i imigrantom.

On vaja investeerida rohkem teadus- ja arendustegevusse, selle asemel, et töötutele ja sisserändajatele sotsiaaltoetusi maksta.

Filip

Portugal

rank Proposal Translation et Author Age
1 É necessário que exista mais controlo e auditorias aos fundos entregues aos países.

On vaja, et riikidele eraldatud rahalisi vahendeid rohkem kontrollitaks ja auditeeritaks.

Violette 68
2 É necessário que os políticos sejam criminalmente responsáveis pelos seus atos e decisões que tomam em nome do povo.

On vaja poliitikud oma tegude ja ka rahva nimel tehtud otsuste eest kriminaalkorras vastutavaks muuta.

Fátima
3 É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

On vaja tugevdada keskkonnameetmeid inimkonna heaolu nimel. See on kiireloomuline küsimus.

Fernando
4 É necessário critério para definição do ordenado mínimo nacional e que este tenha em conta o custo de vida e sustentabilidade individual.

On vaja kriteeriumeid riikliku miinimumpalga määratlemiseks ning selle puhul tuleb võtta arvesse elukallidust ja individuaalset kestlikkust.

Carla
5 É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

On vaja kaitsta rohkem koduvägivalla ohvreid.

Rita
6 É necessário que as decisões que dizem respeito a áreas específicas sejam tomadas por quem possui conhecimento teórico-prático da matéria.

On vaja konkreetsete valdkondadega seotud otsuseid, mille teevad need, kellel on vastavas teemas teoreetiline ja praktiline oskusteave.

Tiago
7 É necessário que os fundos europeus cheguem de facto às empresas/setores de atividade sem comissionistas pelo meio.

On vaja tagada, et Euroopa rahalised vahendid jõuavad ilma komisjoni ametnike vahenduseta ettevõtlus-/tööstussektorini.

Paulo
8 É necessário criar um organismo para combate à corrupção que seja mais célere nas investigações e nas acusações.

On vaja luua korruptsioonivastase võitluse organ, kelle uurimis- ja vastutusele võtmise menetlused on kiiremad.

Carlos Mendes 36
9 É necessário acabar com a concorrência fiscal dentro da União Europeia, não permitindo que os estados tenham paraísos fiscais.

On vaja lõpetada maksualane konkurents Euroopa Liidus ning keelata riikidel maksuparadiiside omamine.

Daniel
10 É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

On vaja luua võrdsed tervishoiutingimused, et kaitsta inimväärikust ja kõigi võrdset elukvaliteeti.

I de Sousa

Romania

rank Proposal Translation et Author Age
1 Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

On vaja lõpetada Euroopa metsade hävitamine.

Catalin
2 Trebuie să se investească în educație și cercetare.

On vaja investeerida haridusse ja teadusuuringutesse.

Martau
3 Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

On vaja, et kõigis Euroopa Liidu riikides oleks toidu- ja tööstuskaupadel sama kvaliteet.

Ionescu
4 Trebuie luate măsuri pentru a preveni și stopa atentatele teroriste la nivelul Europei.

On vaja meetmeid, et tõkestada terroriakte Euroopas ja need peatada.

Valentin
5 Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

On vaja kehtestada kogu Euroopas samad korruptsioonivastase võitluse seadused.

Adrian
6 Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

On vaja võtta radikaalsed meetmed, et lõpetada keskkonna saastamine.

Cristian
7 Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

On vaja, et meil oleks õigus minna mis tahes ELi riigi haiglasse, mille eest maksaks Euroopa tervisekindlustus.

Ileana
8 Trebuie investit în autostrăzi în țări ca România, pentru ca firmele străine să vină aici și să se echilibreze salariul pentru a nu emigra.

On vaja investeerida teedevõrgustikesse riikides, nagu Rumeenia, et ergutada välisinveteeringuid ja vähendada majanduslikku väljarännet.

don
9 Trebuie să existe egalitate și echitate în ceea ce privește drepturile și obligațiile țărilor membre ale UE!

On vaja võrdõiguslikkust ning võrdsust seoses ELi liikmesriikide õiguste ja kohustustega.

Livia
10 Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

On vaja, et kõigis ELi liikmesriikides viidaks ellu jäätmete ringlussevõtu programm.

Marcela

Slovakia

rank Proposal Translation et Author Age
1 Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

On vaja leida plastpudelite, kilkottideja plastkonteinerite asemel biolagunevaid materjale.

Ladislav 72
2 Je potrebné prísne trestať vrcholových politikov za ich prešľapy!

On vaja määrata ranged karistused tipp-poliitikutele nende väärtegude eest!

Silvester
3 Je potrebné migráciu riešiť už v krajine, kde vzniká.

On vaja tegelda sisserändega riigis, kust rändajad pärit on.

Miroslav
4 Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

On vaja standardida põllumajandustoetuste poliitika, et kogu ELis oleks põllumajandustootjail võrdsed võimalused.

Vlado
5 Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

On vaja võtta rohkem arvesse floora fa fauna vajadusi, koostades ja rakendades asendiplaane.

Gabriela 64
6 Je potrebné zlepšenie ochrany zdravia obyvateľstva prostredníctvom výmeny vedecko-výskumných informácií

On vaja teabevahetuse ja teadusuuringute abil parandada rahvatervise kaitset.

Martin
7 Je potrebné, aby občania EÚ boli lepšie oboznamovaní s dianím v Európskom parlamente a v ostatných inštitúciách EÚ.

On vaja tagada, et ELi kodanikke teavitataks paremini sellest, mis toimub Euroopa Parlamendis ja teistes ELi institutsioonides.

Vladislav 24
8 Je potrebné, aby sa jednotlivé členské štáty navzájom rešpektovali, každý štát aby mal právo na sebaurčenie.

On vaja tagada, et ELi liikmesriikidel oleks üksteise vastu vastastikune austus, ja et igal liikmesriigil oleks enesemääramisõigus.

Anton
9 Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

On vaja tagada igale lapsele haridus ja õigus haridusele. uus suund peaks alati hõlmama midagi tulevikus.

Michaela 33
10 Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

On vaja lõpetada pestitsiidide liigne kasutamine põllumajanduses ja võtta vastu nende toodete lobistide ja vahendajate vastased seadused.

Gusto 45

Slovenia

rank Proposal Translation et Author Age
1 Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

On vaja reformida põllumajanduspoliitikat, et põllumajandustootjail oleks lihtsam müüa toiduaineid ja kaitsta maapiirkondi.

Roki
2 Moramo skupaj poskrbeti za ljudi s posebnimi potrebami.

On vaja hoolitseda erivajadustega inimeste eest.

Filip
3 Moramo navadnim delavcem dvigniti plače, da lahko spodobno in normalno živijo.

On vaja tõsta keskmiste töötajate palku, et nad saaksid elada inimväärset ja normaalset elu.

Anita
4 Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

On vaja rakendada põhiarstidabi kõigis ELi liikmesriikides.

Marjan
5 Moramo narediti EU proračun transparenten in porabo jasno razvidno vsem prebivalcem EU.

On vaja muuta ELi eelarve läbipaistvaks ning teave kulutuste kohta selgelt nähtavaks kõigile ELi kodanikele.

Igor
6 Moramo zmanjšati birokracijo.

On vaja vähendada bürokraatiat.

andrej
7 Moramo dogajanje v EU na razumljiv način predstaviti mladim.

On vaja tutvustada noortele arusaadavalt arengusuundi ELis.

Kaja 18
8 Moramo postaviti domače dobrine na lastni trg s prednostjo pred tujimi.

On vaja eelistada meie kohalikul turul välismaistele toodetele kohalikke tooteid.

Tomaž
9 Moramo reorganizirati Evropski parlament, da bo bolje služil državljanom EU.

On vaja ümber korraldada Euroopa Parlament, et ta vastaks paremini kodanike vajadustele.

Marko
10 Moramo se boriti zoper revščino.

On vaja võidelda vaesuse vastu.

Rado

Spain

rank Proposal Translation et Author Age
1 Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

On vaja tagada, et Euroopa Liidul on ühine strateegia kliimamuutuste leevendamiseks.

Miguel
2 Haría falta una información clara y transparente de todos los proyectos y acuerdos en la UE

On vaja selget ja läbipaistvat teavet kõigi projektide ja kokkulepete kohta Euroopa Liidus.

Salvador 48
3 Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

On vaja rohkem kontrollitavat toetuste süsteemi, et kontrollida, et kõiki rahalisi toetusi kasutatakse nõuetekohaselt.

Joan 58
4 Haría falta más transparencia sobre las funciones, salarios y otras prebendas de los eurodiputados

On vaja suuremat läbipaistvust seoses Euroopa Parlamendi liikmete ülesannete, palkade ja kulutustega,

jesus 79
5 Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

On vaja kohustuslikku Euroopa korruptsioonivastase võitluse määrust kõigi liikmesriikide jaoks.

Luis Manuel
6 Haría falta una política más centrada en impulsar la investigación científica en medicina y energías renovables

On vaja rohkem poliitikavaldkondi, mis keskenduksid teadusuuringutele meditsiini ja taastuvate energiaallikate valdkonnas.

Joan 23
7 Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

On vaja kehtestada äriühingute keskkonnapoliitika ning kui nad seda ei järgi, tuleks neid karistada.

Sandra 26
8 Haría falta penalizar a las empresas que no paguen o reconozcan las horas extras de sus empleados

On vaja karistada ettevõtteid, kes ei maksa oma töötajate ületundide eest või ei tunnista neid.

Nuria 34
9 Haría falta proteger debidamente a jubilados y que su poder adquisitivo no caiga por ley

On vaja kaitsta meie pensionäre sellise seaduse kehtestamisega, mis takistab nende ostujõu vähenemist.

Juan ballesteros garcia 61
10 Haría falta armonización fiscal entre todos los estados miembros para evitar la fuga de capitales

On vaja maksusüsteemide ühtlustamist kõigi liikmesriikide vahel, et takistada kapitali äravoolu.

Victor

Sweden

rank Proposal Translation et Author Age
1 Vi måste sänka priserna på tåg så det blir mycket billigare att resa men även att godset blir billigare att frakta med tåg än med lastbil.

On vaja alandada rongipiletite hinda, et muuta odavamaks reisimine ja ka kauba saatmine pigem rongi kui veokiga.

Christina 69
2 Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

On vaja teha tööd antibiootikumide kasutamise vähndamise nimel nii loomakasvatuses kui inimeste meditsiinis.

pPia
3 Vi måste ge pensionärer som betalat skatt en dräglig pension att leva på

On vaja maksta pensionile jäänud inimestele, kes on makse maksnud, inimväärset pensioni.

Leslie
4 Vi måste ha samma skatteregler för alla som jobbar i ett land, jobbar du i ett land betalar du som dom.

On vaja samu maksueeskirju kõigi töötajate jaoks riigis. Kui töötad riigis, peaksid maksma sama maksu, nagu kõik teised.

Flemming
5 Vi måste ha ökad nyhetsrapportering från EU, så att folket i olika länder är mer medvetna om sin roll i EU och hur besluten påverkar dem.

On vaja rohkem uudisreportaaže EList, et inimesed eri riikidest teaksid enam oma rolli ELis ja seda, kuidas otsused neid mõjutavad.

Daniel
6 Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

On vaja teha aktiivsemat korruptsioonivastast tööd.

Gustav 20
7 Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

On vaja jääda nn plastikudieedile, nt keelustada ühekordselt kasutatavad tooted ja kasutada biolagunevat materjali, nt maisist "kilekotte".

Mica
8 Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

On vaja vähendada püügitegevust, et meie kalaliigid ellu jääksid. Me peaksime järgima teadlaste soovitusi.

Roger
9 Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

On vaja koordineerida kemikaalipiiranguid, eriti toiduainetetööstuses.

Reinhold
10 Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

On vaja ergutada raamatukogude säilitamist ja eraldada neile piisavalt vahendeid.

Martin 48