Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation da Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation da Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Vi skal sørge for at genvinde affald på en god og ansvarlig måde og være i stand til at genbruge værdifulde råmaterialer

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Vi skal begynde at bruge glas igen i stedet for plast,
eftersom glas kan genbruges og genvindes.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Vi skal promovere skatteincitamenter for firmaer, som bruger vedvarende
energi i deres produktionscyklusser

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Vi skal forstå vigtigheden af, at skove fungerer kulstofbindere.

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Vi skal opmuntre anvendelse af genbrugspapir til emballage
og biologisk nedbrydelige engangsartikler i europæiske supermarkeder.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Vi skal fremme erstatningen af plastprodukter med bionedbrydelige løsninger og pantsystemer

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Vi skal forstærke fælles love mod miljøskadelige forbrydelser for at beskytte sundhed og forebygge outsourcing til mindre strenge lande.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Vi skal beskytte skovene med god forvaltning og vi skal genopbygge løvskove. Vi skal plante fem træer for hvert fældet træ.

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Vi skal sikre at EU har en fælles strategi for at afbøde klimaændringerne.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Vi skal bekæmpe planlagt forældelse, affald og overdreven emballage,
og promovere reparation, udskiftning og udlån.

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Vi skal passe bedre på farvandene omkring Europa og sørge for at de bevares bæredygtige for de kommende generationer.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Vi skal støtte polykultur (grønsagsdyrkning, frugtavl, osv.)
i naturligt egnede områder.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Vi skal investere i forbrændings- og genbrugscentre i alle EU-lande, hvor plastik og andre former for affald genanvendes.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Vi skal favorisere hjemlige produkter og arbejdskraft.

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Vi skal fremme koordination i tilfælde af naturkatastrofer.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Vi skal forbyde brugen af glyfosat og andre pesticider, der ødelægger økosystemet og er yderst skadelige for menneskers sundhed.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Vi skal forpligte butikker til at reducere plastemballage drastisk til de produkter, som de sælger

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Vi skal finde biologisk nedbrydelige materialer i stedet for
flasker, poser og beholdere i plast.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Vi skal opmuntre forbrug af lokale produkter via korte
distributionsled

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Vi skal absolut pålægge firmaer en forureningsskat som et led bekæmpelsen af fremtidens klimagysere.

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Vi skal fastlægge miljøpolitikker for virksomheder, og hvis de ikke overholder dem, skal de sanktioneres.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Vi skal sanktionere (bøder, skatter) forurenende og socialt uansvarlige agroindustrier.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Vi skal finde en hurtig og effektiv løsning på problemet med
vand og forurening af landbrugsjord.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Vi skal tage større hensyn til dyrelivets behov og oprette
og gennemføre planlægning af arealer.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Vi skal gå på "plastik diæt", fx forbyde vise engangsartikler og bruge biologisk nedbrydeligt materiale, såsom "plastik" poser af
majs.

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Vi skal stoppe rydningen af Europas skove.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Vi skal reducere fiskeriet, så vores fiskearter kan overleve. Vi skal følge
forskernes forslag.

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose


Vi skal støtte vedvarende energiprojekter i byer.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Vi skal holde op med overdriven brug af pesticider i landbrug og vi skal indføre love mod lobbyister og forhandlere af disse produkter.

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Vi skal fastsætte en juridisk ramme for en økologisk bæredygtig anvendelse af affald, ellers skal vi udstede bøder.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Vi skal indføre en bedre europæisk politik for at løse
problemet med plastik.

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Vi skal prioritere bæredygtig udvikling og gøre det til et fælles
grundlag for europæisk politik

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Vi skal sikre at Europa investerer i forskning, der kan rense de forurenede have.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Vi skal forstærke miljøforanstaltningerne af hensyn til menneskehedens velbefindende: det er et akut behov.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Vi skal træffe presserende og radikale foranstaltninger for at stoppe miljøforurening!

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Vi skal standardisere listen over beskyttede arter i hele EU for at beskytte grænseoverskridende arter.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Vi skal gøre miljøbeskyttelse til vores prioritet og
øge denne beskyttelse. Vi vil ikke overleve længe på denne jord
uden et sundt miljø.

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Vi skal reformere Landbrugspolitikken for at gøre det
nemmere for landmænd at sælge fødevarer og beskytte landskabet.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Vi skal genoverveje miljøbeskyttelse og betragte den som
beskyttelse af vores livsmiljø – i alle beslutninger!

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Vi skal subsidiere overgangen til vedvarende energikilder, især i lande med nedsat evne til selv at gøre det.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Vi skal vende tilbage til udvikling af atomenergi.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Vi skal sikre tilgængeligheden af vand, luft og miljø for de
kommende generationer. Drikkevand kan ikke blive en privat ejendom.

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Vi skal beskytte vores farvande. Vandrammedirektivet må ikke forstyrres af økonomiske interesser.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Vi skal indføre et genbrugsprogram for hele Europa. Råmaterialer
skal genbruges og ikke destrueres.

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Vi skal afskaffe unødvendig plastemballage i supermarkeder.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Vi skal indføre et program for genbrug af affald i alle EU-medlemslande.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Vi skal føre mere natur ind i arkitektoniske projekter og
lade byerne blive grønne igen. Ikke betonlandskab, men byhaver.

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Vi skal sørge for, at der ikke findes flere industrialiserede
landbrug og dermed ikke mere dyremishandling.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Vi skal bekæmpe firmaers planlagte forældelse. Produkter
skal være nemme at reparere og reservedele skal være tilgængelige i længere tid!

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Vi skal støtte anvendelsen af vedvarende energikilder og gøre dem tilgængelige for alle med henblik på at reducere luftforurening.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Vi skal lade alle lande udvikle deres egne programmer på baggrund af deres geografiske position og tilgængelige vedvarende energikilder.

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Vi skal indføre love, som beskytter naturen med konsekvente og strenge straffe.

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Vi skal udarbejde naturbeskyttelsespolitikker og reducere brug af plastikemballage.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Vi skal sikre, at europæisk landbrug bliver til en model for
hele verden, hvad angår sund og bæredygtig produktion uden pesticider

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Vi skal sørge for at forbrugsartikler er varige og at deres komponenter kan udskiftes.

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Vi skal have cirkulær økonomi, affaldssortering og oprettelse
jobs for mindre kvalificerede arbejdstagere

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation da Author Age

health

Country Proposal Translation da Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Vi skal give vores børn god ernæring og sunde leveprincipper
fra de er helt små. På denne måde kan vi måske få bugt med fedmeepidemien.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Vi skal sikre koordineret hjælp til handicappede mennesker i
EU.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Vi skal sikre, at alle patienter med onkologiske og andre
mere specifikke sygdomme kan få personlig støtte fra EU.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Vi skal sikre, at alle EU-borgere kan få lægehjælp i alle EU-lande
med et europæisk sygesikringskort.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Vi skal fremme undervisning om seksuelt overførte sygdomme.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Vi skal skabe et fælles marked for apoteksvarer og lægemidler for at aftale lavere priser med store lægemiddelfirmaer.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Vi skal forbyde brugen af glyfosat og andre pesticider, der ødelægger økosystemet og er yderst skadelige for menneskers sundhed.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Vi skal arbejde på at reducere brugen af antibiotika både i dyrefoder
og i medicin til mennesker.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Vi skal forbyde fabrikker at bruge endokrinforstyrrende kemikalier.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Vi skal have et gratis sundhedssystem i hele Europa.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Vi skal samordne begrænsninger af kemikalier, især i fødevareindustrien.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Vi skal forbedre handicappede menneskers muligheder for at kommunikere med resten af verden.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Vi skal have ret til at blive indlagt på et hvilket som helst EU-hospital, der er betalt af den europæiske sygesikring.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Vi skal skabe lige vilkår for sundheden med henblik på at sikre værdighed og livskvalitet - lige for alle.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Vi skal iværksætte basal sundhedspleje i alle EU-medlemsstater.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Vi skal sikre, at lokale fødevaremarkeder er mere uafhængige og at de producerer sundere og billigere mad.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Vi skal lære børn om sund kost og hvor mad kommer fra. De skal være opmærksomme på dets værdier (kød osv.).

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Vi skal bruge flere penge på sundhedsvæsenet.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Vi skal indføre et europæisk system for fremskaffelse af
lægemidler. Lægemiddelindustrien har for meget magt og kan sætte høje priser.

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Vi skal sikre, at europæisk landbrug bliver til en model for
hele verden, hvad angår sund og bæredygtig produktion uden pesticider

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Vi skal sænke prisen på lægemidler, så fattige og ældre mennesker har råd til at købe dem.

Reno

taxation

Country Proposal Translation da Author Age

education

Country Proposal Translation da Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Vi skal give vores børn god ernæring og sunde leveprincipper
fra de er helt små. På denne måde kan vi måske få bugt med fedmeepidemien.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

Vi skal basere vores uddannelse på vækst og det enkelte menneskes
færdigheder og på hvordan det enkelte menneske kan gøre en forskel.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Vi skal fremme undervisning om seksuelt overførte sygdomme.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Vi skal levere tilstrækkelig og god uddannelse til alle børn uden at skulle betale de stadigt stigende priser på tekstbøger.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Vi skal anerkende akademiske grader i hele EU.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Vi skal investere i uddannelse og forskning.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Vi skal give alle børn en opdragelse og alle børn skal have ret til uddannelse. En ny retning skal altid indeholde noget om fremtiden.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Vi skal opgradere uddannelsessystemet i alle EU-lande, især ved at opgradere infrastrukturer og undervisningsforløb.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Vi skal fremme selvforbedring, iværksætteri og arbejde hen imod forbedring af unge europæere.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.


Vi skal opmuntre bevarelsen af vores biblioteker og tildele
dem passende ressourcer.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Vi skal forbedre økonomiske læsefærdigheder.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Vi skal støtte fremadrettede tiltag vedrørende uddannelse, sprogindlæring, innovation og familiestøtte.

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Vi skal hæve den økonomiske støtte til uddannelse, da bedre uddannede samfund er mindre modtagelige for manipulation.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Vi skal oprette arbejdsudvekslingsprogrammer for unge specialister, når de har taget deres universitetsgrad.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Vi skal investere mere i børns uddannelse og dermed i en meningsfuld fremtid.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Vi skal ændre skoleskemaer, således at børn kan få mere tid til kreativitet og således at bygningerne bliver mere sikre.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation da Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Vi skal forbyde trawl-, strøm- og blast-fiskeri samt
satellit-assisteret fiskeri.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Vi skal donere restemad, da millioner af tons smides unødigt væk hvert år i EU.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Vi skal støtte polykultur (grønsagsdyrkning, frugtavl, osv.)
i naturligt egnede områder.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Vi skal revidere landbrugspolitikken (CAP) for at promovere
lokale familiebrug og afskaffe tilskud til multinationale firmaer

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Vi skal indføre en fælles EU-strategi med standarder & politikker for dyrs velvære for at reducere dyremishandling & vanrøgt.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Vi skal forbyde brugen af glyfosat og andre pesticider, der ødelægger økosystemet og er yderst skadelige for menneskers sundhed.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Vi skal standardisere landbrugspolitikken om støtte, således
at alle landbrug har samme spilleregler i hele EU.

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Vi skal finde en hurtig og effektiv løsning på problemet med
vand og forurening af landbrugsjord.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Vi skal reducere fiskeriet, så vores fiskearter kan overleve. Vi skal følge
forskernes forslag.

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Vi skal holde op med overdriven brug af pesticider i landbrug og vi skal indføre love mod lobbyister og forhandlere af disse produkter.

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Vi skal reformere Landbrugspolitikken for at gøre det
nemmere for landmænd at sælge fødevarer og beskytte landskabet.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Vi skal sørge for, at der ikke findes flere industrialiserede
landbrug og dermed ikke mere dyremishandling.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Vi skal opretholde de samme høje kvalitetsstandarder inden
for EU, som pålægges importører.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Vi skal motivere unge landmænd for at øge produktion and eksport.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Vi skal sikre, at europæisk landbrug bliver til en model for
hele verden, hvad angår sund og bæredygtig produktion uden pesticider

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation da Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Vi skal udstede etiketter, som oplyser råmaterialernes oprindelsesland og ikke kun det færdige produkt, for at forebygge fødevaresvindel.

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Vi skal bekæmpe planlagt forældelse, affald og overdreven emballage,
og promovere reparation, udskiftning og udlån.

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Vi skal opmuntre forbrug af lokale produkter via korte
distributionsled

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Vi skal samordne begrænsninger af kemikalier, især i fødevareindustrien.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Vi skal have samme kvalitetsstandarder for fødevarer og industriprodukter i alle EU-medlemslande.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Vi skal være bestræbe os på at forære overskuddet af fødevarer
frem for at smide dem væk.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Vi skal afskaffe unødvendig plastemballage i supermarkeder.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Vi skal bekæmpe firmaers planlagte forældelse. Produkter
skal være nemme at reparere og reservedele skal være tilgængelige i længere tid!

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Vi skal opretholde de samme høje kvalitetsstandarder inden
for EU, som pålægges importører.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Vi skal donere restemad fra supermarkeder.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Vi skal have flere regionale produkter i discountbutikkerne.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Vi skal sørge for at forbrugsartikler er varige og at deres komponenter kan udskiftes.

Laura

migrations

Country Proposal Translation da Author Age

employment

Country Proposal Translation da Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation da Author Age

justice

Country Proposal Translation da Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Vi skal arbejde på juridiske reformer. Det er en skam at
være nødt til at bruge en formue og vente for evigt for at få renset sit navn.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku


Vi skal opretholde de samme disciplinstandarder på alle
niveauer og i alle henseender gennem realistiske iværksættelser.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Vi skal straffe alle tilfælde af korruption strengt.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Vi skal have en obligatorisk, europæisk antikorruptionsbestemmelse for alle medlemslande.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Vi skal arbejde mere aktivt på at bekæmpe korruption

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Vi skal have det samme sæt anti-korruptionslove i hele Europa.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Vi skal have øget beskyttelse til ofre for vold i hjemmet.

Rita

research

Country Proposal Translation da Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation da Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation da Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Vi skal sikre en centraliseret overvågning af bankvirksomhed
med fælles regler for alle lande.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Vi skal have et mere reguleret støttesystem for at kunne kontrollere, at alle finansielle støttemidler anvendes korrekt.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Vi skal sørge for at bankerne betaler selskabsskat i det land, hvor de driver forretning.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Vi skal tildele penge til europæiske projekter på en mere
præcis måde.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Vi skal skelne mellem depotbanker og investeringsbanker på
tværs af Europa for at garantere sikkerheden af kontoindehavernes penge

Dom