Citizens' Agenda - Europe top 10

These are the most approved solutions among the top 270 sent by EU countries, those that created the biggest consensus among citizens in Europe. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves. This is what European citizens want most for Europe!
rank Proposal Author Country
1

Vi skal indføre et genbrugsprogram for hele Europa. Råmaterialer
skal genbruges og ikke destrueres.

Mary NL
2

Vi skal forbyde folk, som har begået forbrydelser (fx skattesnyd)
at arbejde for det offentlige eller stille op til valg i Europa.

Alessandro IT
3

Vi skal beskytte skovene med god forvaltning og vi skal genopbygge løvskove. Vi skal plante fem træer for hvert fældet træ.

Anna IE
4


Vi skal standse skattelettelser for multinationale firmaer. Skatter
skal betales i det land, hvor fortjenesten er genereret.

Jules BE
5

Vi skal investere i uddannelse og forskning.

Gheorghe-Adrian RO
6

Vi skal beskytte arbejderes rettigheder i alle EU-lande.

Ανδριανη (Andriani) GR
7

Vi skal samordne begrænsninger af kemikalier, især i fødevareindustrien.

Reinhold SE
8


Vi skal støtte vedvarende energiprojekter i byer.

Birute LT
9

Vi skal have klare og gennemsigtige oplysninger om alle projekter og aftaler i EU.

Salvador ES
10

Vi skal sikre, at alle EU-borgere kan få lægehjælp i alle EU-lande
med et europæisk sygesikringskort.

надежда (Nadejda) BG