10 most-approved proposals sent by each European country

These are the most approved solutions, those that created the biggest consensus among citizens in each European country. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves.

Austria

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Je třeba více prosazovat darování přebytků potravin místo jejich vyhazování.

Anna-Marija
2 Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Je třeba revidovat ochranu životního prostředí, jakožto ochranu našeho životního prostoru, a to ve všech našich rozhodnutích.

Hans
3 Man sollte Steuerschlupflöcher für Konzerne schließen (Double Irish / Dutch Sandwich) und vorsätzliche Steuervermeidung strafbar machen.

Měli bychom zrušit daňové výhody korporací (Double Irish / Dutch Sandwich) a klasifikovat vyhýbání se daňovým povinnostem jako trestné.

Wolfgang 57
4 Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Je třeba začlenit do architektonických projektů více přírody, aby byla města opět zelenější. Nahradit betonová smětiště městskými zahradami.

Alexander
5 Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Je třeba zrušit průmyslový chov zvířat a zamezit tak jejich mučení.

Michaela Lutzmaye 36
6 Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Je třeba bojovat proti předem naplánovaným poruchám. Výrobky by měly být snadno opravitelné a náhradní díly k dispozici.

Cathleen
7 Man sollte dafür sorgen, dass in der EU kein einziges Kind mehr sexuell verstümmelt wird.

Je třeba zajistit, aby ani jediné dítě v EU nebylo sexuálně zneužito.

Dagmar
8 Man sollte Prävention als Aufgabe der Pflege und Medizin fest implementieren.

Je třeba zavést prevenci jakožto povinnou součást ošetřovatelské a lékařské péče.

Susanne
9 Man sollte den Großkonzernen ihre Einflussnahme auf die Politik verweigern und endlich wieder Politik für die Bürger machen.

Je třeba zamezit, aby velké korporace mohly jakkoliv ovlivňovat politiky, a konečně začít znovu dělat politiku pro občany.

Thomas
10 Man sollte leistbaren Wohnraum für Alt und Jung schaffen. Die stark gestiegenen Wohnungskosten sind ein Hauptproblem in vielen Ländern.

Je třeba poskytnut dostupné bydlení mladým i starým. Prudce rostoucí cena bydlení je v mnoha zemích zásadním problémem.

barbara

Belgium

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

|Je třeba b

Amaury 27
2 Il faut cesser les cadeaux fiscaux aux multinationales. Les impots doivent être payés dans le pays où sont générés les bénéfices.

Je třeba zastavit daňové úlevy nadnárodním společnostem. Daně musí být placeny v zemi, kde jsou generovány zisky.

Jules
3 Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Je třeba revidovat zemědělskou politiku (SZP), podporovat místní rodinné farmy a zrušit podporu pro nadnárodní společnosti.

Didier
4 Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Je třeba podporovat spotřebu místních produktů pomocí provázaných sítí.

Jacques
5 Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Je třeba zdanit znečišťující společnosti, jakožto způsob řešení klimatických problémů budoucnosti.

Claude
6 Er moet een besparing komen op de lonen van politici.

Je třeba snížit platy politiků.

Maxime De Belie 19
7 Er moet meer controle en duidelijkheid komen over waar het belastingsgeld voor gebruikt wordt.

Je třeba více kontrolovat a zvýšit transparentnost, pokud jde o způsoby využívání daní.

tom
8 Er moet een goedkoop tarief zijn voor treinen doorheen Europa

Je třeba, abychom měli železniční dopravu po Evropě za nízké ceny.

Gianni 20
9 Werknemers uit een ander Europees land moeten belasting betalen in het land waar ze werken en niet in hun thuisland.

Je třeba, abychom donutili zaměstnance z jiných evropských zemí platit daně v zemi, kde pracují, a ne v zemi, odkud přišli.

Bart
10 Er moet Een duidelijke wetgeving komen voor heel Europa met betrekking op de migrantenstroom.

Je třeba v Evropě zavést jasné zákony o migračních tocích.

Marissa

Bulgaria

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Je třeba zajistit koordinovanou pomoc pro postižené lidi v Evropské unii.

Елена
2 Трябва институциите да избират служителите си по капацитет на компетентност и периодично да подлагат на проверка тази пригодност.

Je třeba zajistit, aby si instituce vybíraly zaměstnance podle schopností a periodicky kontrolovaly, zda splňují požadované standardy.

Николай
3 Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Je třeba, aby každý pacient s onkologickými a jinými zvláštními chorobami mohl dostat individuální podporu od Evropské unie.

Виждан
4 Трябва да стане ясно на всички граждани на ЕС какво всеки един получава конкретно от фондовете на съюза и какви са ползите за всички.

Je třeba, aby byl každý občan EU informován o tom, co konkrétně dostává od fondů EU a jaké výhody to pro každého má.

Elena
5 Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Je třeba zajišťovat centrální dozor nad bankami řídící se pravidly společnými pro všechny země.

Radostina
6 Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Je třeba, aby všichni občané EU mohli dostat lékařskou péči v každé evropské zemi prostřednictvím Evropského zdravotního průkazu.

надежда
7 Трябва всеки гражданин на Европейския съюз да може да се осигурява в пенсионен фонд в ЕС по избор.

Je třeba zajistit, aby se každý občan EU mohl v EU důchodově pojistit u pojišťovny, podle svého výběru.

Svetoslav
8 Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Je třeba podporovat multikulturní zemědělskou produkci (zelinářství, ovocnářství atd.) ve vhodných přírodních podmínkách.

Янчо
9 Трябва Европейският парламент да прилага единни норми за всички страни от Европейския съюз, за да няма Европа на две скорости!

Je třeba zajistit, aby Evropský parlament uplatňoval stejné normy pro všechny členské státy EU, aby zabránil dvourychlostní Evropě.

Валентин
10 Трябва всяка длъжност да се заплаща според стандарта в Европа.

Je třeba zajistit, aby každá práce byla placena podle evropských norem

Антоанета

Croatia

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Je třeba zdarma rozdávat zbytky potravin, protože každý rok se jich v EU zbytečně vyhazují miliony tun.

Leon
2 Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Je třeba investovat do spaloven a recyklačních středisek v každé členské zemi EU, kde dochází k recyklaci plastů a ostatních druhů odpadu.

Igor 24
3 Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Je třeba poskytovat odpovídající a kvalitní výchovu každému dítěti, aniž by bylo nutné platit neustále se zvyšující ceny za učebnice.

Maja-Marija
4 Potrebno je dati realističnije poticaje za mlade poduzetnike.

Je třeba, abychom mladým podnikatelům poskytli realističtější pobídky.

Mario
5 Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Je třeba přísně trestat každý případ korupce.

Nevenka
6 Potrebno je da su mirovine veće kako bi stanovnici mogli dostojno živjeti jer su to i zaradili tijekom života.

Je třeba zvýšit penze tak, aby lidé mohli žít důstojně, protože si na to v průběhu života vydělali.

Laura
7 Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Je třeba, aby banky platily korporátní daň z příjmu v zemi, kde provozují svoji činnost.

Andrija 45
8 Potrebno je pametno i razborito implementirati zakone koje traži EU, a ne ih samo krnje prepisati i požuriti.

Je třeba klidným a uvážlivým způsobem provádět právní předpisy EU, místo abychom se snažili
je kopírovat.

Lorena
9 Potrebno je da se promijeni izborni zakon kako bi narod imao ovlasti da promijeni izabranog političara ako ne radi u službi naroda.

Je třeba změnit zákony tak, aby lidé měli právo změnit zvolené politiky, pokud by nepracovali v jejich prospěch.

Romana
10 Potrebno je ograničiti financiranje političkih kampanja kako bi politika odražavala volju građana i struke, a ne interese krupnog kapitala.

Je třeba omezit rozpočty na politické kampaně, aby politika odrážela zájmy lidí a odborníků, místo zájmů bohatých dárců.

Roko

Cyprus

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Πρέπει να καταστεί επείγουσα προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους σε όλη την Ευρώπη.

Je třeba, aby se vytváření pracovních příležitostí pro mladé v celé Evropě stalo naší významnou prioritou.

Κωνσταντίνος 72
2 Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Je třeba umožnit každé zemi rozvíjet vlastní programy využívající její zeměpisné polohy a disponibilních obnovitelných zdrojů energie.

Loukas
3 Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Je třeba změnit časové rozvrhy a nabídnout dětem více tvůrčí činnosti a rovněž zvýšit bezpečnost budov.

Zwi
4 Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Je třeba zavést zákony na ochranu přírody, které budou doplněny o příslušné přísné sankce.

Marilena
5 Πρέπει να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Je třeba chránit zranitelné skupiny obyvatel.

Costas
6 Πρέπει να υποχρεωθούν οι εργοδότες να σέβονται τους εργαζόμενους, να παρέχουν τα δικαιώματα, ωράρια, ασφάλεια υγείας κλπ. που οφείλουν

Je třeba, aby zaměstnavatelé respektovali své zaměstnance a zaručovali jim práva, pevnou pracovní dobu a poskytovali životní pojištění apod.

MARIA
7 Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Je třeba motivovat mladé zemědělce, aby zvýšili výrobu a export.

Ανδρέας
8 Πρέπει να υπάρχει για κάθε χώρα ανάλογος ελάχιστος μισθός ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων (στέγαση, σίτιση, ένδυση, μετακίνηση)

Je třeba pro každou zemi zavést minimální mzdu, která by zohledňovala základní potřeby každého jedince (bydlení, strava, oblečení apod).

Styliana
9 Πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα σε χώρες μέλη αναφορικά με πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο το κράτος μέλος όσο και την Ε.Ε.

Je třeba uspořádat referendum v každém členském státě v případě důležitých problémů řešených na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU.

Polina 29
10 Πρέπει να δίνονται συντάξεις πάνω απο το όριο της φτώχειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Je třeba vyplácet důchody nad úrovní chudoby ve všech členských státech EU.

Tasoula

Czech Republic

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Lukáš
2 Je třeba dát internetu větší svobodu (např. článek 13).

Je třeba dát internetu větší svobodu (např. článek 13).

Katy
3 Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Tereza 42
4 Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Matěj
5 Je třeba ponechat Evropanům více svobody v tom, jak žijí a jaké hodnoty vyznávají.

Je třeba ponechat Evropanům více svobody v tom, jak žijí a jaké hodnoty vyznávají.

Michal
6 Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

CMD
7 Je třeba omezit byrokratickou zátěž úředníků i běžných občanů EU.

Je třeba omezit byrokratickou zátěž úředníků i běžných občanů EU.

Kuba
8 Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Helena 67
9 Je třeba okamžitě zavést ochranu vnějších hranic EU.

Je třeba okamžitě zavést ochranu vnějších hranic EU.

Petr 50
10 Je třeba zakázat nelegální migraci.

Je třeba zakázat nelegální migraci.

Joseph

Denmark

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Vi skal have mulighed for at store koncerner betaler skat i de lande, de opererer i

Je třeba, abychom měli možnost vybírat daně od velkých společností v zemi, kde provozují svoji činnost.

erling
2 Vi skal stoppe pengespild ved at flytte EU frem og tilbage mellem de to byer

Je třeba zastavit zbytečné výdaje na stěhování EU sem a tam mezi dvěma městy.

Jan
3 Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Je třeba zajistit, aby zdraví mělo přednost před chemickým průmyslem, tj. aby výrobci produkovali výrobky nepoškozující životní prostředí.

Lena
4 Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Je třeba kontrolovat nadnárodní společnosti a banky a transparentněji zdanit všechny podniky.

henning
5 Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Je třeba zvýšit transparentnost naší uhlíkové stopy díky lepším a spolehlivějším zdrojům dat.

Christian 23
6 Vi skal sikre at politiet får øget mulighed for at efterforske kriminalitet på tværs af grænserne.

Je třeba, aby policejní síly měly více prostředků pro vyšetřování přeshraničních trestných činů.

Gabriel
7 Vi skal lovgive, så ingen politikere kan lave love for befolkningen, der ikke gælder for dem selv

Je třeba mít takové zákony, aby politici nemohli prosadit právní předpisy, které se na ně nevztahují.

Rikke
8 Vi skal have et EU der respekterer medlemslandenes suverænitet, traditioner og kultur.

Je třeba, aby EU respektovala suverenitu, tradice a kulturu
každého z členských států.

Morten
9 Vi skal løndumping til livs, alle i EU skal have løn efter den overenskomst som gælder i det land man arbejder i.

Je třeba bojovat proti sociálnímu dumpingu; každý v EU musí brát plat v souladu s dohodou platnou v zemi, kde pracuje.

erling
10 Vi skal lade befolkningerne have direkte indflydelse på beslutninger, som i væsentlig grad påvirker deres levevilkår.

Je třeba, aby lidé přímo ovlivňovali rozhodnutí, která jsou důležitá pro jejich životní podmínky.

Kim Løvendal

Estonia

rank Proposal Translation cs Author Age
1 On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Je třeba rozvíjet politiky na ochranu přírody a omezení obalů a plastů.

Kreete 23
2 On vaja Euroopa Liidu ametnikele vastutusmehhanismi.

Je třeba zavést mechanismus pro stanovení a kontrolu odpovědnost úředníků EU.

Ivo
3 On vaja, et Euroopa Liit toetaks teadust ja tehnoloogiate arendust: toetaks ESAt; valiks välja ja toetaks paljulubavaid teadusprojekte.

Je třeba získat podporu EU pro výzkum, technologický rozvoj a ESA. Měly by být vybírány a podporovány slibné výzkumné projekty.

42immortal
4 On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Je třeba snížit ceny léčivých přípravků, aby si je chudší a starší lidé mohli dovolit.

Reno
5 On vaja tähtsustada riikide suveräänsust ja koostööd, mitte föderaliseerida rahvusriike.

Je třeba upřednostňovat suverenitu států a nadnárodní kooperaci a ne stát federalizovat.

Margus
6 On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Je třeba zajistit, aby bylo spotřební zboží trvanlivé a mělo vyměnitelné komponenty.

Laura
7 On vaja vähendada bürokraatiat

Je třeba omezit byrokracii.

Urmas
8 On vaja kodanikele võimalust, peale kandidaadi valituks osutumist, ta ka uuesti välja hääletada

Je třeba dát občanům možnost hlasovat pro zvolené kandidáty.

Mati
9 On vaja soodustada laste arvu kasvu, tuginedes suuremale lapsetoetusele ja vanemate tulumaksusoodustusele.

Je třeba stimulovat zvyšování dětské populace tím, že zvýšíme dětské přídavky a zavedeme daňové sazby pro rodiče.

Kätlin
10 On vaja lugeda kõik dokumentideta saabunud sisserändajad ebaseaduslikeks ja saata nad Euroopa Liidust välja.

Je třeba považovat všechny imigranty bez údajů za ilegální a jako legální migranty a vyvézt je z Evropské unie

Heikko 50

Finland

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Je třeba se starat o řádnou a odpovědnou recyklaci odpadů, aby bylo možné cenné suroviny znovu využít.

Laura
2 Meidän tulisi huolehtia lapsista ja vanhuksista

Je třeba se starat o děti a staré lidi.

Helinä
3 Meidän tulisi varmistaa, että ihmiskauppa saadaan loppumaan EU:ssa

Je třeba zajistit, aby bylo v EU zakázáno obchodování s lidmi.

Minttu
4 Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Je třeba chápat význam lesů jako zásobníků uhlíku.

Marjut
5 Meidän tulisi huomioida ja käsitellä kansalaisaloitteet huolellisesti ja kehittää edelleen nuorten politiikan ja päätöksenteon ymmärrystä

Je třeba věnovat velkou péči občanským iniciativám a pomáhat mladým, aby lépe chápali politiku a rozhodovací procesy.

Mila
6 Meidän tulisi antaa reaaliaikaista ja selkeää tietoa EU:n toimista

Je třeba komunikovat o aktivitách EU v reálném čase a jasně.

Minttu
7 Meidän tulisi Pitää huolta kaikkien riittävästä toimeentulosta puuttumalla tosissaan varakkaiden ja yritysten verokikkailuun

Je třeba zajistit důstojný život pro každého tak, že budeme bojovat proti daňovým únikům podniků a nejbohatších lidí.

Toni
8 Meidän tulisi rangaista veroparatiiseja hyödyntäviä yrityksiä ja poliitikkoja taloudellisesti, samoin niiden päättäviä johtajia

Je třeba finančně sankcionovat společnosti, a to včetně jejich vedení s rozhodovací pravomocí, a politiky, kteří používají daňové ráje.

Keijjo
9 Meidän tulisi tehokkaasti puuttua korruptioon, myös rakenteelliseen korruptioon

Je třeba efektivně postihovat korupci, včetně strukturální.

Marga
10 Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Je třeba podporovat domácí produkty a pracovní sílu.

Teija

France

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Je třeba podporovat nahrazování plastových výrobků biologicky rozložitelnými řešeními a systémy zálohování.

Laurent
2 Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Je třeba zakázat glyfosáty a ostatní pesticidy, které ničí ekosystém a jsou velmi nebezpečné pro zdraví.

Izabel
3 Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Je třeba zakázat průmyslovým výrobcům, aby používali chemikálie s nežádoucími endokrinními účinky.

Christiane
4 Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Je třeba sankcionovat (pokuty, poplatky) znečišťující a sociálně neodpovědnou průmyslovou zemědělskou výrobu.

Julie 43
5 Il faut que les étrangers européens soient soumis aux impôts du pays d'accueil et non celui d'origine, pour éviter la concurrence déloyale.

Je třeba, aby byli cizinci v Evropě zdaněni v zemi, kde žijí, a ne v zemi původu, aby se zamezilo nekalé konurenci.

Sacha
6 Il faut que les grosses enseignes (Total, Amazon...) payent des taxes comme tout le monde

Je třeba, aby velké značky (Total, Amazon...) platily daně jako všichni ostatní.

Alexandra Nina
7 Il faut obliger les exportateurs vers l'Europe à se plier aux mêmes règles et normes que nous pour lutter contre la concurrence déloyale

Je třeba donutit firmy vyvážející své zboží do Evropy, aby se v oblasti boje proti nekalé konkurenci podrobily stejným pravidlům.

Jordane 35
8 Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Je třeba, aby Evropa investovala do výzkumu zaměřeného na dekontaminaci moří a oceánů.

Cécilia
9 Il faut favoriser les coopératives, l'artisanat, le local pour se désolidariser des multinationales qui pillent la planète

Je třeba podporovat družstva, řemeslnou výrobu a místní komunity, abychom se odlišili od nadnárodních společností, které drancují planetu

Laurence
10 Il faut éradiquer la corruption avec des sentences d'inéligibilité à vie pour tous les élus qui fautent, et s'inspirer de l'Islande

Je třeba se řídit islandským příkladem a vymýtit korupci za použití doživotní ztráty volitelnosti chybujících volených zástupců.

Robert

Germany

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Je třeba zrušit nepotřebné plastové obaly v supermarketech.

Laura
2 Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Je třeba víc investovat do vzdělávání a dětí, a tedy do smysluplné budoucnosti.

holle
3 Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Je třeba zdarma rozdávat zbytky potravin ze supermarketů.

Julia
4 Man sollte europaweit dafür sorgen, dass öffentliche Verkehrsmittel bezahlbar sind.

Je třeba zajistit, aby byla v celé Evropě dostupná veřejná hromadná doprava

Tamara 26
5 Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Je třeba naučit děti zdravému způsobu stravování a tomu, kde se berou potraviny. Měly by si být vědomy jejich hodnoty (masa, apod).

Kaddie
6 Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Je třeba, aby v diskontních prodejnách bylo nabízeno více regionálních produktů.

Joachim
7 Man sollte die Großkonzerne Apple, Google etc. einheitlich und angemessen besteuern.

Je třeba jednotně a odpovídajícím způsobem zdanit velké společnosti, jako je Apple, Google atd.

Jakob
8 Man sollte wieder bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Je třeba obnovit výstavbu dostupného bydlení.

Mirko 23
9 Man sollte soziale Berufe besser finanzieren und fördern.

Je třeba efektivněji platit a propagovat zaměstnání v odvětví sociální péče.

Tim
10 Man sollte Frauenhäuser und andere soziale Projekte zum Schutz von Menschen fördern und nicht abbauen.

Je třeba podporovat a ne omezovat azylové domovy pro ženy a jiné sociální projekty na ochranu osob.

Hanna 17

Greece

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Je třeba podporovat vzdělávání v oblasti pohlavně přenosných chorob.

Eirini
2 Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Je třeba podporovat koordinovaný přístup v případě přírodních katastrof.

ελενη
3 Πρέπει να νομοθετηθεί η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Je třeba chránit práva pracujících ve všech členských zemích EU.

Ανδριανη
4 Πρέπει να διαφυλάτει και να σέβεται η Ευρωπαϊκή ένωση τα πολιτισμικά στοιχεία του εκάστοτε κράτους-μέλους της .

Je třeba v rámci EU podporovat ochranu a úctu ke kulturnímu dědictví každého členského státu.

Spiros
5 Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Je třeba mít zdravotní péči zdarma v celé Evropě.

Theodoros
6 Πρέπει να καταρτισθούν καταλλήλως οι εκπαιδευτικές, εργασιακές και κοινοτικές δομές με στόχο την καλύτερη λειτουργική υποστήριξη των Α.Μ.Ε.Α

Je třeba zkvalitnit vzdělání, práci a společenské struktury a poskytovat více podpory lidem se specifickým potřebami v jejich denním životě.

Έφη 18
7 Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Je třeba zavést právní rámec pro ekologicky udržitelné využívání odpadů, nebo je třeba udělovat pokuty.

Χριστόφορος
8 Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Je třeba zdokonalit systém vzdělávání ve všech členských státech EU, zejména prostřednictvím lepší infrastruktury a výuky.

Jim
9 Πρέπει να αναληφθούν ευθυνες απ' ολα τα κρατη της Ε.Ε. ως προς το προσφυγικό και η κατανομή να ειναι αναλογη με τις δυνατότητες αφομοίωση

Je třeba zavést spravedlivé rozdělování přicházejících běženců mezi všechny země EU, podle asimilační kapacity jednotlivých zemí.

Dimi
10 Πρέπει να να υπάρξει ευρωπαϊκό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Je třeba zavést univerzální minimální mzdu pro členské země EU.

Δημήτρης

Hungary

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Muszáj az Unióba érkező emberektől megkövetelni az itteni szabályok betartását.

Je třeba vyžadovat, aby lidé, kteří přicházejí do Evropské unie, dodržovali naše pravidla.

Robert 42
2 Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Je třeba podporovat progresivní opatření v oblasti vzdělávání, jazykové výuky, inovací a poskytovat podporu rodinám.

Gabor 48
3 Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Je třeba chránit naše vodní zdroje. Rámcová směrnice o vodách by neměla být porušována kvůli ekonomickým zájmům.

Németh
4 Muszáj lenne az EU-nak nem csak szétosztania a támogatásokat, hanem figyelemmel is kísérni azok felhasználását!

Je třeba se ujistit, že EU pomoc jen nerozděluje, ale také dohlíží na její využívání.

Kata 51
5 Muszáj, hogy a Bizottság független legyen, és ne alkalmazzon kettős mércét.

Je třeba se ujistit, že Evropská komise je nestranná a neuplatňuje žádné dvojí standardy.

Bordács
6 Muszáj a szakmai kompetenciák meglétét ellenőrizni az uniós biztosi beosztások kiosztása előtt.

Je třeba se ujistit, že evropští komisaři, kteří mají být jmenováni, mají potřebnou odbornou kvalifikaci.

János
7 Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Je třeba podporovat využívání obnovitelných energií tak, aby byly přístupné pro každého, a snížilo se znečištění ovzduší.

István
8 Muszáj, hogy nem uniós országok polgárai csak érvényes és hiteles papírokkal léphessenek be az EU-ba.

Je třeba se ujistit, že občané zemí, které nejsou členy EU, mohou vstupovat do EU pouze s platnými a ne falešnými doklady.

Katalin 64
9 Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Je třeba vynakládat více peněz na systém zdravotní péče.

Baldvin 22
10 Muszáj lenne nyitott, átlátszó költségvetést és politikát folytatni az EU-n belül, hogy lássuk, kik finanszírozzák a politikusokat.

Je třeba zajistit transparentnost rozpočtů a politiky EU, abychom viděli, kdo financuje politiky.

András

Ireland

rank Proposal Translation cs Author Age
1 We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Je třeba chránit lesy, řádně je spravovat a obnovit listnaté lesy. Za jeden pokácený strom bychom měli zasadit pět nových.

Anna
2 We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Je třeba se přesvědčit, že vody obklopující Evropu jsou v dobrém stavu a udržet je životaschopné pro budoucí generace.

David 54
3 We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Je třeba založit společný trh pro léky, aby mohly být s velkými farmaceutickými společnostmi dohodnuty ty nejlepší ceny.

Keith
4 We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Je třeba zavést celoevropskou strategii pro dobré životní podmínky zvířat a politiky pro snížení nedbalého a špatného zacházení s nimi.

Izabela
5 We should bar from re election any politician found guilty of corruption, fraud or other financial irregularity

Je třeba zamezit znovuzvolení kteréhokoliv politika, který se dopustil korupce, defraudace nebo jiného finančního trestného činu.

Steve
6 We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Je třeba donutit prodejny, aby výrazně snížily plastové obaly u výrobků, které prodávají.

Viera
7 We should make all Council meetings public, like in the Parliament, to increase transparency and prevent some states avoiding responsibility

Je třeba, aby zasedání Rady byla veřejná, jako v případě parlamentu, zvýší se tak transparentnost a zamezí neodpovědnosti států.

Julien 31
8 We should inform citizens prior to new legislation becoming law.

Je třeba informovat občany o návrhu zákona dříve, než dojde k jeho schválení.

Liam
9 We should have a European standard for mental health services and supports in all EU states

Je třeba vypracovat evropské normy pro služby a podporu v oblasti duševního zdraví.

Ciara
10 We should heavily fine politicians, political parties, and special interest groups who make false statements in order to influence elections

Je třeba přísně trestat politiky, politické strany a zvláštní zájmové skupiny, které učinily nepravdivá prohlášení, aby ovlivnili volby.

Ingo

Italy

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Je třeba propagovat daňové pobídky pro podniky, které ve svých výrobních cyklech využívají obnovitelné zdroje.

Angela
2 Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Je třeba podporovat šíření obalů z recyklovaného papíru a biologicky rozložitelných obalů v evropských supermarketech.

Maria Carmela
3 Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Je třeba zakázat rybolov pomocí vlečné sítě, elektrického pulzního proudu, odstřelu a satelitu.

Velleda
4 Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Je třeba na potravinářských etiketách uvádět zemi původu surovin, a nejen hotových výrobků a zbránit tak podvodům s potravinami.

Franco
5 Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Je třeba prosazovat společné zákony pro ekologické zločiny s cílem chránit naše zdraví a zabránit přesunu do méně přísných zemí.

Angelica
6 Propongo una tassazione uniforme per le grandi compagnie che operano in Europa, per impedire l'elusione fiscale attraverso le royalties

Je třeba mít společný systém zdanění velkých firem působících v Evropě, aby se zabránilo daňovým únikům prostřednictvím licenčních poplatků.

Nicola
7 Propongo che ogni Paese membro sia obbligato a stabilire e far rispettare una paga minima oraria, coerente con il relativo costo della vita

Je třeba zavést povinný systém minimální mzdy, který by členské státy měly prosazovat a regulovat podle své životní úrovně.

Daniele
8 Propongo una carta dei diritti europea che tuteli i lavoratori in merito a condizioni di sicurezza, salario, anni di lavoro e pensioni

Je třeba prosazovat evropskou chartu pracovních práv týkající se podmínek a bezpečnosti práce, mezd, délky pracovního života a důchodů.

Lorenzo
9 Propongo , a livello europeo, chi commette reati (es.: evasione fiscale) non possa ricoprire incarichi pubblici, né candidarsi a elezioni.

Je třeba zakázat osobám, které spáchaly trestný čin (např. daňový únik), pracovat ve veřejném sektoru nebo kandidovat v evropských volbách.

Alessandro
10 Propongo la revisione dei trattati che regolano l'immigrazione in tutti i suoi aspetti

Je třeba kompletně revidovat smlouvy regulující přistěhovalectví.

Giuseppe

Latvia

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Je třeba zlepšit možnosti pro postižené lidi, aby mohli komunikovat s ostatními.

Uldis 58
2 Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Je třeba zajistit, aby byly lokální potravinové trhy nezávislejší a produkovaly zdravější a dostupnější potraviny.

Una
3 Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Je třeba přiipravit výměnné programy pro mladé speciality, kteří absolvují univerzitu.

Artur
4 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu, aicinot iebalsotos ES pārstāvjus atklāt savas izmaksas un tēriņus

Je třeba podporovat transparentnost tak, že budeme vyzývat úředníky EU ke zveřejňování jejich výdajů.

Edgars
5 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu Eiropas Parlamentā, pierakstot un publicējot visus Eiropas Parlamenta balsojumus

Je třeba podporovat transparentnost v Evropském parlamentu tak, že všechna hlasování budou zaznamenávána a zveřejňována.

Edgars
6 Nepieciešams vairāk atbalstīt zinātniekus, un to pētījumus realizēt dzīvē.

Je třeba více podporovat vědecké pracovníky a pomáhat s realizací jejich výzkumů v praxi.

Kalvis
7 Nepieciešams izstrādāt likumu par deputātu personīgo atbildību par pirmsvēlēšanu solījumu nepildīšanu

Je třeba přijmout zákon, který zavede osobní odpovědnost poslanců za nedodržení jejich předvoĺebních slibů.

Haralds
8 Nepieciešams par ES prioritāti noteikt ES pilsoņu tiesības un intereses

Je třeba ustanovit práva a zájmy evropských občanů jako jednu z priorit EU.

Alda
9 Nepieciešams ieviest obligātu tautas līdzdalību visu līmeņu vēlēšanās un referendumos, kā tas jau ir dažās Eiropas valstīs

Je třeba zavést celostátní povinnou účast ve volbách a referendech tak, jako je tomu již v několika evropských zemích.

Ilgvars
10 Nepieciešams nodrošināt visu dalībvalstu vienlīdzīgas lemttiesības

Je třeba zajistit, aby při rozhodování měly všechny členské státy stejná práva.

Dzintra

Lithuania

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Būtina Europos Parlamento narius rinkti tiesiogiai, o ne pagal partijų sąrašus.

Je třeba volit členy Evropského parlamentu přímo, a ne podle stranických seznamů.

Gintaras
2 Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Je třeba uznávat akademické diplomy v celé EU.

Karina
3 Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Je třeba podporovat projekty využívající obnovitelnou energii ve městech.

Birute
4 Būtina suteikti socialines garantijas keliaujant visose ES šalyse

Je třeba poskytovat sociální záruky pro cestovatele ve všech zemích EU.

Audronė
5 Būtina suvienodinti kelių eismo taisykles ir kelio ženklus ES

Je třeba harmonizovat pravidla silniční dopravy a dopravní značky v celé EU.

Wilas Ir Rasa
6 Būtina neprimetinėti neoliberalių moralės normų visoms ES šalims. Savo kultūrinę kryptį šalys renkasi savarankiškai

Je třeba, aby neoliberální morální normy nebyly vnucovány ve všech zemích EU. Země si vybírají své kulturní zaměření samy.

Jolanta 39
7 Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Je třeba zajistit dobrou kvalitu vody, vzduchu a životního prostředí pro příští generace. Pitná voda se nemůže stát soukromým vlastnictvím.

Jurga 40
8 Būtina, kad Europos Sąjungos valstybės narės skirtų didesnį dėmesį kultūros vertybių išsaugojimui

Je třeba zajistit, aby členské země EU věnovaly větší pozornost ochraně kulturních hodnot.

Rasa
9 Būtina užtikrinti, kad šalys laikytųsi jau esamų ES direktyvų (darbo sauga, higienos normos, aplinkosauga)

Je třeba zajistit, aby členské země dodržovaly stávající směrnice EU (bezpečnost práce, hygienické normy, ochrana životního prostředí).

Tomas
10 Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Je třeba přidělovat finanční prostředky na evropské projekty důslednějším způsobem.

DONY

Luxembourg

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Je třeba upřednostňovat udržitelný rozvoj a udělat z něj společný základ celé evropské politiky.

Enzo
2 Il faut une politique qui respecte les droits des citoyens avant ceux des multinationales

Je třeba mít politiku, která dodržuje práva občanů spíše než zájmy nadnárodních korporací.

Mugo
3 Il faut protéger les entreprises européennes face à une concurrence mondiale déloyale

Je třeba chránit zájmy evropských společností před nekalou globální konkurencí.

Alberto
4 Il faut plus de transparence dans les décisions au niveau européen

Je třeba, aby na úrovni EU byla přijímána transparentnější řešení.

Delphine 32
5 Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Je třeba zajistit, aby se evropské zemědělství stalo vzorem pro celý svět, pokud jde o zdraví, udržitelnost a produkci bez pesticidů.

Roger
6 Il faut plus de visibilité pour les politiques et les politiciens européens

Je třeba, aby byli evropští političtí představitelé viditelnější.

Luc 30
7 Il faut avoir une fiscalité réaliste pour que l'argent reste en Europe

Je třeba, abychom měli realistický daňový systém a peníze zůstávaly v Evropě.

Jean-pierre
8 Il faut une Europe plus sociale et moins ultra-libérale, inspirée des modèles efficaces économiquement existants (par ex. en Scandinavie)

Je třeba zajistit, aby EU nejen udělovala subvence, ale také kontrolovala jejich využívání.

Anne 58
9 Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Je třeba zajistit cyklické hospodářství, třídění odpadu a vytváření pracovních míst pro méně kvalifikované osoby.

Alexandre
10 Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Je třeba oddělit depozitní banky od komerčních bank v celé Evropě a zajistit tak prostředky vkladatelů.

Dom

Malta

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Je třeba pracovat na soudních reformách. Je hanba, že lidé musí utratit moře peněz a donekonečna čekat na očištění svého jména.

Maria 59
2 Jenħtieġ housing affordabbli, diċenti u xieraq għal dak li jkun

Je třeba znovu zavést cenově dostupné, slušné a přiměřené bydlení.

Ray
3 Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Je třeba v každém ohledu celoplošně dodržovat stejné disciplinární standardy a reálně je uplatňovat.

Louise 60
4 Jenħtieġ li l-paga minima tgħola aktar għax il-ħajja qiegħda tgħola u l-pagi le

Je třeba zvýšit minimální mzdu, protože životní náklady se na rozdíl od našich mezd zvyšují.

Shakira
5 Jenħtieġ iktar semplifikazzjoni u inqas burokrazija fuq kull livell tal-amministrazzjoni Ewropea.

Je třeba zjednodušit a omezit byrokracii na všech úrovních evropské administrativy.

Reuben Cutajar 36
6 Jenħtieġ li l-mexxejja u t-teknokratiċi Ewropej jinżlu għal-livell tal-poplu u jifhmu l-effetti prattiċi tad-deċiżjonijiet tagħhom.

Je třeba zajistit, aby se přední evropští představitelé a technokrati přiblížili lidem a pochopili důsledky svých činů.

Leonard 39
7 Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Je třeba naše děti navyknout od útlého věku na správnou výživu a zdravé životní zásady. Tak můžeme překonat epidemii obezity.

Jerry 22
8 Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Je třeba znovu začít použvat sklo místo plastů, protože sklo může být znovu použito a recyklováno.

Rachel
9 Jenħtieġ kontroll fuq il-barranin u l-pagi u s-sigurtà ta' min jħaddimhom

Je třeba kontrolovat zahraniční dělníky a jejich zaměstnavatele, pokud jde o odměňování a bezpečnostní standardy.

Mario
10 Jenħtieġ li jkun hemm min verament jara l-flus tat-taxxi fejn qedgħin imorru

Je třeba přísně dozírat na výdaje veřejné správy pocházející z daňových příjmů.

Kri 34

Netherlands

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Er moet ook bij Brusselse ambtenaren inkomstenbelasting worden geheven

Je třeba zvýšit daň z příjmu pro bruselské úředníky.

Jan 78
2 Er moet door grote bedrijven belasting betaald worden

Je třeba donutit velké společnosti, aby platily daně.

Jan
3 Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Je třeba zavést lepší evropskou politiku a skoncovat s problémy spojenými s plasty.

E
4 Er moet controle komen op de totstandkoming van EU-gefinancierde projecten in Oost-Europa om corruptie te bestrijden en te beboeten

Je třeba zřídit kontrolní systém pro všechny projekty financované EU ve východní Evropě za účelem boje s korupcí a její potírání.

Jacqueline
5 Er moet een einde komen aan de verplaatsingen van het Europarlement tussen Brussel en Straatsburg

Je třeba skončit se stěhováním Evropského parlamentu mezi Bruselem a Štrasburkem.

Jaap 48
6 Er moet scheiding van staat en religie zijn en blijven en slechts 1 gerechtelijke macht per land die dit altijd zal respecteren

Je třeba oddělit stát a náboženství. Měl by být pouze jeden soudní systém, který to bude vždy respektovat.

Edward
7 Er moet transparantie komen over de manier waarop Europarlementariërs hun onkostenvergoeding besteden

Je třeba zajistit transparentní informovanost o tom, jak členové Evropského parlamentu utrácejí své náhrady.

Jaap 48
8 Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Je třeba zavést celoevropský recyklační program. Suroviny by měly být znovu používány a ne ničeny.

Mary
9 Er moet openbaarheid komen over hoe vaak en waarover lobbyisten spreken met leden van het parlement

Je třeba mít transparentní informace o tom, jak často lobbisté hovoří se členy parlamentu a o čem diskutují.

Harmen
10 Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Je třeba zavést evropský systém zdravotnického zásobování. Farmaceutický průmysl je příliš mocný a může nastavovat skutečně vysoké ceny.

Willie Kempe

Poland

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Należy zaprzestać wspierania antydemokratycznych organizacji islamskich kwestionujących europejskie tradycje i wartości liberalne.

Je třeba přestat podporovat protidemokratické islámské organizace, které zpochybňují evropské tradice a liberální hodnoty.

Tomasz
2 Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Je třeba podporovat seberealizaci, podnikání a osvětovou práci mladých Evropanů.

Adrian
3 Należy wprowadzić we wszystkich krajach członkowskich przepis dotyczący imigrantów. Muszą oni pracować by móc mieszkać w krajach Unii

Je třeba, aby imigranti přicházející do EU museli pracovat, chtějí-li v zemích EU zůstat.

Paweł
4 Należy solidaryzować się w z innymi państwami UE, gdy są w kryzysie jak np. w trakcie pożarów w Szwecji

Je třeba vždy poskytovat pomoc ostatním členským zemím v době krize, jako například při požárech ve Švédsku.

Jacek
5 Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Je třeba sjednotit seznam chráněných druhů v celé Evropě a chránit migrující druhy.

Szymon
6 Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Je třeba zvýšit finanční podporu vzdělávání, protože vzdělanější společnosti méně podléhají manipulaci.

Michał
7 Należy mówić i działać w dążeniu do akceptacji osób niepełnosprawnych a nie o tolerancji, to dwa róźne pojęcia.

Je třeba hovořit o společenském přijímání zdravotně postižených a ne o toleranci, to jsou dva odlišné koncepty.

Zdzisława 70
8 Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Je třeba dotovat přechod na obnovitelné zdroje energie, zvlášť v zemích, které v tomto ohledu zaostávají.

Janusz
9 Należy więcej inwestować w rozwój nauki i techniki zamiast płacić gigantyczny socjal bezrobotnym i imigrantom.

Je třeba více investovat do rozvoje vědy a techniky, místo abychom platili sociální příspěvky nezaměstnaným a imigrantům.

Filip

Portugal

rank Proposal Translation cs Author Age
1 É necessário que exista mais controlo e auditorias aos fundos entregues aos países.

Je třeba, aby bylo prováděno více kontrol a auditů, pokud jde o finanční prostředky poskytované jednotlivým zemím.

Violette 68
2 É necessário que os políticos sejam criminalmente responsáveis pelos seus atos e decisões que tomam em nome do povo.

Je třeba, aby politici byli trestně odpovědní za své činy a také za rozhodnutí, která činí jménem lidu.

Fátima
3 É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Je třeba posílit ekologická opatření v zájmu dobrých životních podmínek lidstva: to je velice naléhavé téma.

Fernando
4 É necessário critério para definição do ordenado mínimo nacional e que este tenha em conta o custo de vida e sustentabilidade individual.

Je třeba mít kritéria pro definování národní minimální mzdy, která musí zohledňovat životní náklady a udržitelnost života jedince.

Carla
5 É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Je třeba poskytovat větší ochranu pro obětem domácího násilí.

Rita
6 É necessário que as decisões que dizem respeito a áreas específicas sejam tomadas por quem possui conhecimento teórico-prático da matéria.

Je třeba, aby rozhodnutí o specifických tématech dělali lidé, kteří danou problematiku dobře znají, jak teoreticky, tak i prakticky.

Tiago
7 É necessário que os fundos europeus cheguem de facto às empresas/setores de atividade sem comissionistas pelo meio.

Je třeba zajistit, aby evropské fondy šly skutečně do podniků / průmyslových odvětví bez provizních zprostředkovatelů.

Paulo
8 É necessário criar um organismo para combate à corrupção que seja mais célere nas investigações e nas acusações.

Je třeba zřídit orgán boje proti korupci, který by postupoval rychleji při jejím odhalování a stíhání.

Carlos Mendes 36
9 É necessário acabar com a concorrência fiscal dentro da União Europeia, não permitindo que os estados tenham paraísos fiscais.

Je třeba ukončit daňové soutěžení v rámci Evropské unie a postihovat země za to, že mají danové ráje.

Daniel
10 É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Je třeba zajistit stejné zdravotní podmínky pro všechny, abychom zachovali důstojné podmínky a kvalitu života stejnou pro všechny.

I de Sousa

Romania

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Je třeba zastavit odlesňování Evropy.

Catalin
2 Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Je třeba investovat do výchovy a vzdělávání.

Martau
3 Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Je třeba mít stejně kvalitní potraviny a průmyslové zboží v celé Evropě.

Ionescu
4 Trebuie luate măsuri pentru a preveni și stopa atentatele teroriste la nivelul Europei.

Je třeba přijmout opatření pro prevenci a zastavení teroristických útoků v Evropě.

Valentin
5 Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Je třeba, abychom v Evropě měli jedny a tytéž protikorupční zákony.

Adrian
6 Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Je třeba přijmout naléhavá a radikální opatření pro zastavení znečišťování životního prostředí!

Cristian
7 Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Je třeba, abychom měli právo být hospitalizováni v kterékoliv nemocnici v EU, s péčí hrazenou z Evropského zdravotního pojištění.

Ileana
8 Trebuie investit în autostrăzi în țări ca România, pentru ca firmele străine să vină aici și să se echilibreze salariul pentru a nu emigra.

Je třeba investovat do silniční sítě v zemích, jako je Rumunsko, a stimulovat tak zahraniční investice a snížit ekonomickou emigraci.

don
9 Trebuie să existe egalitate și echitate în ceea ce privește drepturile și obligațiile țărilor membre ale UE!

Je třeba, aby členské státy byly rovnoprávné a byly si rovné, pokud jde o jejich práva a povinnosti.

Livia
10 Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Je třeba zavést ve všech členských státech EU program na recyklaci odpadů.

Marcela

Slovakia

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Je třeba najít biologicky rozložitelný materiál místo plastových flakónů, tašek a nádob.

Ladislav 72
2 Je potrebné prísne trestať vrcholových politikov za ich prešľapy!

Je třeba přísně trestat vrcholové politiky za jejich přešlapy!

Silvester
3 Je potrebné migráciu riešiť už v krajine, kde vzniká.

Je třeba migraci řešit už v zemi, kde vzniká.

Miroslav
4 Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Je třeba sjednotit dotační politiky v zemědělství, aby měli farmáři v celé EU stejné podmínky pro podnikání.

Vlado
5 Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Je třeba při přípravě a realizaci územních plánů více přihlížet k potřebám volně žijících zvířat.

Gabriela 64
6 Je potrebné zlepšenie ochrany zdravia obyvateľstva prostredníctvom výmeny vedecko-výskumných informácií

Je třeba zlepšit ochranu zdraví obyvatelstva prostřednictvím výměny vědecko-výzkumných informací.

Martin
7 Je potrebné, aby občania EÚ boli lepšie oboznamovaní s dianím v Európskom parlamente a v ostatných inštitúciách EÚ.

Je třeba, aby byli občané EU lépe seznámeni s děním v Evropském parlamentu a ostatních institucích EU.

Vladislav 24
8 Je potrebné, aby sa jednotlivé členské štáty navzájom rešpektovali, každý štát aby mal právo na sebaurčenie.

Je třeba, aby se jednotlivé státy navzájem respektovaly, aby měl každý stát právo na sebeurčení.

Anton
9 Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Je třeba poskytnout výchovu každému dítěti a zajistit mu právo na vzdělání. Nový smysl by měl v sobě vždy obsahovat budoucnost.

Michaela 33
10 Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Je třeba zastavit nadměrné užívání pesticidů v zemědělství a postavit lobbisty a dealery takových přípravků mimo zákon.

Gusto 45

Slovenia

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Je třeba reformovat zemědělskou politiku s cílem usnadnit farmářům prodej potravin a zajistit ochranu krajiny.

Roki
2 Moramo skupaj poskrbeti za ljudi s posebnimi potrebami.

Je třeba se starat o osoby se zvláštními potřebami.

Filip
3 Moramo navadnim delavcem dvigniti plače, da lahko spodobno in normalno živijo.

Je třeba zvýšit platy průměrných pracovníků, aby mohli normálně a důstojně žít.

Anita
4 Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Je třeba zavést základní zdravotní péči ve všech členských státech EU.

Marjan
5 Moramo narediti EU proračun transparenten in porabo jasno razvidno vsem prebivalcem EU.

Je třeba, aby rozpočet EU byl transparentní a informace o výdajích byly přístupné všem občanům EU.

Igor
6 Moramo zmanjšati birokracijo.

Je třeba omezovat byrokracii.

andrej
7 Moramo dogajanje v EU na razumljiv način predstaviti mladim.

Je třeba mladým lidem srozumitelným způsobem vysvětlovat vývoj EU.

Kaja 18
8 Moramo postaviti domače dobrine na lastni trg s prednostjo pred tujimi.

Je třeba na našem domácím trhu upřednostňovat domácí výrobky před zahraničními.

Tomaž
9 Moramo reorganizirati Evropski parlament, da bo bolje služil državljanom EU.

Je třeba reorganizovat Evropský parlament, aby lépe sloužil potřebám občanů EU.

Marko
10 Moramo se boriti zoper revščino.

Je třeba bojovat proti chudobě.

Rado

Spain

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Je třeba se ujistit, že Evropská unie má jednotnou strategii pro zmírnění klimatických změn.

Miguel
2 Haría falta una información clara y transparente de todos los proyectos y acuerdos en la UE

Je třeba mít jasné a transparentní informace o všech projektech a dohodách v Evropské unii.

Salvador 48
3 Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Je třeba lépe kontrolovat systém dotací, abychom se přesvědčili, že je finanční pomoc řádně využívána.

Joan 58
4 Haría falta más transparencia sobre las funciones, salarios y otras prebendas de los eurodiputados

Je třeba, aby všechny funkce, platy a výdaje poslanců Evropského parlamentu byly transparentnější.

jesus 79
5 Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Je třeba, abychom měli povinné evropské nařízení proti korupci pro všechny členské státy.

Luis Manuel
6 Haría falta una política más centrada en impulsar la investigación científica en medicina y energías renovables

Je třeba mít více politik, které by byly zaměřeny na vědecký výzkum v medicíně a v obnovitelných energiích.

Joan 23
7 Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Je třeba zavést ekologickou politiku pro společnosti, a pokud ji nebudou dodržovat, měly by jim být uloženy sankce.

Sandra 26
8 Haría falta penalizar a las empresas que no paguen o reconozcan las horas extras de sus empleados

Je třeba trestat společnosti, které neplatí nebo neuznávají přesčasy svých zaměstnanců.

Nuria 34
9 Haría falta proteger debidamente a jubilados y que su poder adquisitivo no caiga por ley

Je třeba chránit důchodce zavedením zákona, který by zabránil poklesu jejich kupní síly.

Juan ballesteros garcia 61
10 Haría falta armonización fiscal entre todos los estados miembros para evitar la fuga de capitales

Je třeba zavést daňovou harmonizaci mezi členskými státy, aby se zabránilo úniku kapitálu.

Victor

Sweden

rank Proposal Translation cs Author Age
1 Vi måste sänka priserna på tåg så det blir mycket billigare att resa men även att godset blir billigare att frakta med tåg än med lastbil.

Je třeba snížit ceny jízdného na železnici, aby bylo cestování a doprava zboží po železnici levnější než silniční doprava.

Christina 69
2 Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Je třeba pracovat na méně častém používání antibiotik, a to jak v živočišné výrobě, tak i při léčení lidí.

pPia
3 Vi måste ge pensionärer som betalat skatt en dräglig pension att leva på

Je třeba zajistit důchodcům, kteří celý život platili daně, důstojný život na odpočinku.

Leslie
4 Vi måste ha samma skatteregler för alla som jobbar i ett land, jobbar du i ett land betalar du som dom.

Je třeba mít stejné daňové předpisy pro všechny zaměstnance v zemi, pracující by měli platit stejné daně jako ostatní.

Flemming
5 Vi måste ha ökad nyhetsrapportering från EU, så att folket i olika länder är mer medvetna om sin roll i EU och hur besluten påverkar dem.

Je třeba, abychom měli více informací z EU, aby lidé z různých zemí lépe chápali svoji roli v EU a to, jak se jich různá rozhodnutí týkají.

Daniel
6 Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Je třeba, abychom byli aktivnější v boji s korupcí.

Gustav 20
7 Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Je třeba zahájit "plastovou dietu", odmítnout jednorázové obaly a používat biologicky rozložitelné materiály, jako např. "kukuřičné" tašky.

Mica
8 Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Je třeba omezit rybolov v zájmu přežití našich rybích druhů. Je třeba se řídit doporučeními výzkumu.

Roger
9 Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Je třeba koordinovat chemická omezení, především v potravinářském průmyslu.

Reinhold
10 Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Je třeba podporovat zachování knihoven a pravidelně jim poskytovat odpovídající prostředky.

Martin 48