Citizens' Agenda - Europe top 10

These are the most approved solutions among the top 270 sent by EU countries, those that created the biggest consensus among citizens in Europe. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves. This is what European citizens want most for Europe!
rank Proposal Author Country
1

Трябва да се създаде общоевропейска програма за рециклиране. Суровините трябва да се използват повторно, а не да се унищожават.

Mary NL
2

Трябва да се забрани на хора с престъпления (като укриване на данъци) да работят в публичния сектор или на изборни длъжности в Европа.

Alessandro IT
3

Трябва да опазваме горите с добро управление и да възстановим широколистните гори.Трябва да засаждаме пет дръвчета за всяко отсечено дърво.

Anna IE
4

Трябва да спрем данъчните облекчения за мултинационалните компании. Данъците трябва да се плащат в страната, в която се създава печалбата.

Jules BE
5

Трябва да се инвестира в образование и научни изследвания.

Gheorghe-Adrian RO
6

Трябва да защитаваме правата на работниците във всички страни от ЕС.

Ανδριανη (Andriani) GR
7

Трябва да се координират ограниченията по отношение на химикалите, особено в хранително-вкусовата промишленост.

Reinhold SE
8

Трябва да се подкрепят проектите с възобновяема енергия в градовете.

Birute LT
9

Трябва да имаме ясна и прозрачна информация за всички проекти и споразумения в Европейския съюз.

Salvador ES
10

Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

надежда (Nadejda) BG