10 most-approved proposals sent by each European country

These are the most approved solutions, those that created the biggest consensus among citizens in each European country. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves.

Austria

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Трябва да се ангажираме повече с даряването на излишъците от храна, вместо те да се изхвърлят.

Anna-Marija
2 Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Трябва да преосмислим опазването на околната среда като защита на нашата естествена среда – във всяко решение!

Hans
3 Man sollte Steuerschlupflöcher für Konzerne schließen (Double Irish / Dutch Sandwich) und vorsätzliche Steuervermeidung strafbar machen.

Трябва да затворим данъчните пролуки за корпорации (двоен ирландски/холандски сандвич) и да санкционираме умишленото избягване на данъци.

Wolfgang 57
4 Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Трябва да се интегрира повече природа в архитектурните проекти и градовете да станат отново зелени. Не бетонни сметища, а градове градини.

Alexander
5 Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Трябва да се гарантира, че вече няма индустриално отглеждане на животни, следователно няма повече измъчване на животни.

Michaela Lutzmaye 36
6 Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Трябва да се борим с планираното от корпорациите стареене. Продуктите трябва да се ремонтират лесно и да има резервни части по-дълго!

Cathleen
7 Man sollte dafür sorgen, dass in der EU kein einziges Kind mehr sexuell verstümmelt wird.

Трябва да се гарантира, че нито едно дете в ЕС няма да бъде сексуално осакатено.

Dagmar
8 Man sollte Prävention als Aufgabe der Pflege und Medizin fest implementieren.

Трябва да се наложи превенцията като постоянна задача на грижите за болните и медицинските грижи.

Susanne
9 Man sollte den Großkonzernen ihre Einflussnahme auf die Politik verweigern und endlich wieder Politik für die Bürger machen.

Трябва да забраним на големите корпорации да влияят върху политиката и в крайна сметка да направим политиката отново за гражданите.

Thomas
10 Man sollte leistbaren Wohnraum für Alt und Jung schaffen. Die stark gestiegenen Wohnungskosten sind ein Hauptproblem in vielen Ländern.

Трябва да осигурим достъпно жизнено пространство за млади и стари. Скокът в цените на жилищата е основен проблем в много страни.

barbara

Belgium

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Трябва да се борим срещу планираното стареене, отпадъците и излишъка от опаковки и да насърчаваме ремонтите, размяната и вземането под наем.

Amaury 27
2 Il faut cesser les cadeaux fiscaux aux multinationales. Les impots doivent être payés dans le pays où sont générés les bénéfices.

Трябва да спрем данъчните облекчения за мултинационалните компании. Данъците трябва да се плащат в страната, в която се създава печалбата.

Jules
3 Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Трябва да се преразгледа аграрната политика (CAP), да се насърчават местните семейни ферми и да се спрат субсидиите за големите корпорации.

Didier
4 Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Трябва да се насърчава потреблението на местни продукти чрез тясно свързани мрежи.

Jacques
5 Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Трябва задължително да се облагат с данъци фирмите-замърсители като начин за справяне с бъдещите климатични кошмари.

Claude
6 Er moet een besparing komen op de lonen van politici.

Трябва да се намалят заплатите на политиците.

Maxime De Belie 19
7 Er moet meer controle en duidelijkheid komen over waar het belastingsgeld voor gebruikt wordt.

Трябва да има по-голям контрол и прозрачност за изразходването на средствата от данъци.

tom
8 Er moet een goedkoop tarief zijn voor treinen doorheen Europa

Трябва да се въведат ниски цени за пътуване с влак из Европа.

Gianni 20
9 Werknemers uit een ander Europees land moeten belasting betalen in het land waar ze werken en niet in hun thuisland.

Трябва да се накарат работниците от други европейски страни да плащат данъци в страната, където работят, а не в родната си страна.

Bart
10 Er moet Een duidelijke wetgeving komen voor heel Europa met betrekking op de migrantenstroom.

Трябва да се наложат ясни закони в Европа по отношение на мигрантските потоци.

Marissa

Bulgaria

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Елена
2 Трябва институциите да избират служителите си по капацитет на компетентност и периодично да подлагат на проверка тази пригодност.

Трябва институциите да избират служителите си по капацитет на компетентност и периодично да подлагат на проверка тази пригодност.

Николай
3 Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Виждан
4 Трябва да стане ясно на всички граждани на ЕС какво всеки един получава конкретно от фондовете на съюза и какви са ползите за всички.

Трябва да стане ясно на всички граждани на ЕС какво всеки един получава конкретно от фондовете на съюза и какви са ползите за всички.

Elena
5 Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Radostina
6 Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

надежда
7 Трябва всеки гражданин на Европейския съюз да може да се осигурява в пенсионен фонд в ЕС по избор.

Трябва всеки гражданин на Европейския съюз да може да се осигурява в пенсионен фонд в ЕС по избор.

Svetoslav
8 Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Янчо
9 Трябва Европейският парламент да прилага единни норми за всички страни от Европейския съюз, за да няма Европа на две скорости!

Трябва Европейският парламент да прилага единни норми за всички страни от Европейския съюз, за да няма Европа на две скорости!

Валентин
10 Трябва всяка длъжност да се заплаща според стандарта в Европа.

Трябва всяка длъжност да се заплаща според стандарта в Европа.

Антоанета

Croatia

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Трябва да се даряват остатъчните хранителни продукти, защото милиони тонове от тях се изхвърлят излишно всяка година в ЕС.

Leon
2 Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Трябва да се инвестира в центрове за изгаряне и рециклиране във всяка страна от ЕС, където се рециклират отпадъци от пластмаса и други.

Igor 24
3 Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Трябва да се осигури адекватно и качествено образование на всяко дете, без да трябва да се плащат все по-високите цени на учебниците.

Maja-Marija
4 Potrebno je dati realističnije poticaje za mlade poduzetnike.

Трябва да се осигуряват по-реалистични стимули за младите предприемачи.

Mario
5 Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Трябва да се налагат строги наказания за всеки случай на корупция.

Nevenka
6 Potrebno je da su mirovine veće kako bi stanovnici mogli dostojno živjeti jer su to i zaradili tijekom života.

Трябва да се увеличат пенсиите, така че хората да живеят достойно, тъй като са го заслужили през целия си живот.

Laura
7 Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Трябва да се накарат банките да плащат корпоративен данък върху печалбата в страната, в която извършват дейността си.

Andrija 45
8 Potrebno je pametno i razborito implementirati zakone koje traži EU, a ne ih samo krnje prepisati i požuriti.

Трябва да прилагаме законите на ЕС спокойно и внимателно, вместо да бързаме да ги копираме.

Lorena
9 Potrebno je da se promijeni izborni zakon kako bi narod imao ovlasti da promijeni izabranog političara ako ne radi u službi naroda.

Трябва законите да се променят така, че хората да имат право да сменят избраните политици, ако те не работят в полза на народа.

Romana
10 Potrebno je ograničiti financiranje političkih kampanja kako bi politika odražavala volju građana i struke, a ne interese krupnog kapitala.

Трябва да намалим парите за политически кампании и политиката да отразява волята на хората и експертите, а не интереси на богати донори.

Roko

Cyprus

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Πρέπει να καταστεί επείγουσα προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους σε όλη την Ευρώπη.

Трябва да превърнем създаването на работни места за млади хора в цяла Европа в наш главен приоритет.

Κωνσταντίνος 72
2 Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Трябва да позволим всяка страна да развива собствени програми на базата на географско положение и налични възобновяеми енергийни източници.

Loukas
3 Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Трябва да променим учебните програми така, че децата да имат повече време за творчество и сградите да бъдат по-безопасни.

Zwi
4 Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Трябва да прилагаме законите и да защитаваме природната среда с постоянство и тежки санкции.

Marilena
5 Πρέπει να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Трябва да осигурим защита за уязвимите групи от населението.

Costas
6 Πρέπει να υποχρεωθούν οι εργοδότες να σέβονται τους εργαζόμενους, να παρέχουν τα δικαιώματα, ωράρια, ασφάλεια υγείας κλπ. που οφείλουν

Трябва работодателите да се накарат да уважават служителите си и да им осигурят права, фиксирано работно време, застраховки живот и др.

MARIA
7 Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Трябва да мотивираме младите фермери да увеличават производството и износа.

Ανδρέας
8 Πρέπει να υπάρχει για κάθε χώρα ανάλογος ελάχιστος μισθός ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων (στέγαση, σίτιση, ένδυση, μετακίνηση)

Трябва да се въведе минимална заплата за всяка страна, покриваща основните нужди на хората (жилище, храна, облекло, транспорт).

Styliana
9 Πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα σε χώρες μέλη αναφορικά με πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο το κράτος μέλος όσο και την Ε.Ε.

Трябва във всяка държава членка да се провеждат референдуми по важни за страната или за ЕС въпроси.

Polina 29
10 Πρέπει να δίνονται συντάξεις πάνω απο το όριο της φτώχειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Трябва във всички страни от ЕС да се осигурят пенсии над линията на бедността.

Tasoula

Czech Republic

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Трябва да се намери бързо и ефективно решение на проблема с водата и деградацията на земеделските земи.

Lukáš
2 Je třeba dát internetu větší svobodu (např. článek 13).

Трябва да се осигури повече свобода в интернет (напр. член 13).

Katy
3 Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Трябва да се осигури по-широка и приоритетна защита на природата, тъй като не можем да оцелеем дълго време без нея.

Tereza 42
4 Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Трябва да се повишава финансовата грамотност.

Matěj
5 Je třeba ponechat Evropanům více svobody v tom, jak žijí a jaké hodnoty vyznávají.

Трябва да се остави по-голяма свобода на европейците по отношение на начина на живот и ценностите, които споделят.

Michal
6 Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Трябва да се върнем към развитието на ядрената енергия.

CMD
7 Je třeba omezit byrokratickou zátěž úředníků i běžných občanů EU.

Трябва да се намали бюрократичното бреме върху длъжностните лица и обикновените граждани на ЕС.

Kuba
8 Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Трябва да се гарантира, че вносителите в ЕС спазват същите високи стандарти за качество.

Helena 67
9 Je třeba okamžitě zavést ochranu vnějších hranic EU.

Трябва да се осигури в най-кратки срокове защитата на външните граници на ЕС.

Petr 50
10 Je třeba zakázat nelegální migraci.

Трябва да се забрани нелегалната имиграция.

Joseph

Denmark

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Vi skal have mulighed for at store koncerner betaler skat i de lande, de opererer i

Трябва да имаме възможност да облагаме с данъци големите групи в страните, където те осъществяват дейността си.

erling
2 Vi skal stoppe pengespild ved at flytte EU frem og tilbage mellem de to byer

Трябва да се спре пилеенето на средства за местенето на ЕС напред-назад между два града.

Jan
3 Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Трябва да се гарантира, че здравето е с приоритет пред химическата индустрия и че нейните продукти не вредят на околната среда.

Lena
4 Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Трябва да осигурим контрол над банките и многонационалните фирми чрез прозрачни задължения на всички фирми, за правилен контрол.

henning
5 Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Трябва да се повиши прозрачността относно нашия въглероден отпечатък, с по-добри и по-надеждни източници на данни.

Christian 23
6 Vi skal sikre at politiet får øget mulighed for at efterforske kriminalitet på tværs af grænserne.

Трябва да се гарантират по-големи правомощия на полицейските сили да разследват трансгранични престъпления.

Gabriel
7 Vi skal lovgive, så ingen politikere kan lave love for befolkningen, der ikke gælder for dem selv

Трябва законодателната работа да се организира така, че политиците да не могат да прокарват закони, които не важат за тях самите.

Rikke
8 Vi skal have et EU der respekterer medlemslandenes suverænitet, traditioner og kultur.

Трябва да имаме ЕС, който уважава суверенитета, традициите и културата на държавите-членки

Morten
9 Vi skal løndumping til livs, alle i EU skal have løn efter den overenskomst som gælder i det land man arbejder i.

Трябва да преборим социалния дъмпинг; всеки в ЕС трябва да получава заплата съгласно валидното споразумение в страната, където работи.

erling
10 Vi skal lade befolkningerne have direkte indflydelse på beslutninger, som i væsentlig grad påvirker deres levevilkår.

Трябва да се осигури на населението възможност да влияе пряко върху решенията, които са важни за условията му на живот.

Kim Løvendal

Estonia

rank Proposal Translation bg Author Age
1 On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Трябва да се разработят политики за опазване на природата и да се намали употребата на опаковки и пластмаси.

Kreete 23
2 On vaja Euroopa Liidu ametnikele vastutusmehhanismi.

Трябва да се създаде механизъм за отчетност за чиновниците от ЕС.

Ivo
3 On vaja, et Euroopa Liit toetaks teadust ja tehnoloogiate arendust: toetaks ESAt; valiks välja ja toetaks paljulubavaid teadusprojekte.

Трябва да осигурим подкрепата на ЕС за технологична НИРД и за ESA. ЕС трябва да подбира и подкрепя обещаващи изследователски проекти.

42immortal
4 On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Трябва да се намалят цените на лекарствата, така че да бъдат достъпни за по-бедните и възрастните хора.

Reno
5 On vaja tähtsustada riikide suveräänsust ja koostööd, mitte föderaliseerida rahvusriike.

Трябва да осигурим приоритет на суверенитета на държавите и международното сътрудничество, а не да федерализираме националните държави.

Margus
6 On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Трябва да се гарантира дълготрайност на консумативите и заменяемост на техните компоненти.

Laura
7 On vaja vähendada bürokraatiat

Трябва да се справим с бюрокрацията.

Urmas
8 On vaja kodanikele võimalust, peale kandidaadi valituks osutumist, ta ka uuesti välja hääletada

Трябва да се даде на гражданите възможност да отменят избора на избрани кандидати.

Mati
9 On vaja soodustada laste arvu kasvu, tuginedes suuremale lapsetoetusele ja vanemate tulumaksusoodustusele.

Трябва да се стимулира увеличение на броя на децата, като се увеличават детските и се въвеждат данъчни облекчения за родителите.

Kätlin
10 On vaja lugeda kõik dokumentideta saabunud sisserändajad ebaseaduslikeks ja saata nad Euroopa Liidust välja.

Трябва да смятаме всички имигранти без документи за нелегални имигранти и да ги експулсираме от Европейския съюз.

Heikko 50

Finland

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Трябва да се грижим добре и отговорно за рециклирането на отпадъците и да можем да използваме повторно ценните суровини.

Laura
2 Meidän tulisi huolehtia lapsista ja vanhuksista

Трябва да полагаме грижи за децата и възрастните.

Helinä
3 Meidän tulisi varmistaa, että ihmiskauppa saadaan loppumaan EU:ssa

Трябва да се гарантира, че трафикът на хора в ЕС е премахнат.

Minttu
4 Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Трябва да разбираме значението на горите като въглеродни поглътители.

Marjut
5 Meidän tulisi huomioida ja käsitellä kansalaisaloitteet huolellisesti ja kehittää edelleen nuorten politiikan ja päätöksenteon ymmärrystä

Трябва да се отнасяме към гражданските инициативи с грижа и да помагаме на младите да разбират по-добре политиката и вземането на решения.

Mila
6 Meidän tulisi antaa reaaliaikaista ja selkeää tietoa EU:n toimista

Трябва да се предоставя ясна информация в реално време за действията на ЕС.

Minttu
7 Meidän tulisi Pitää huolta kaikkien riittävästä toimeentulosta puuttumalla tosissaan varakkaiden ja yritysten verokikkailuun

Трябва да гарантираме адекватни средства за живот на всеки, като се заемем сериозно с триковете за избягване на данъци на богаташи и фирми.

Toni
8 Meidän tulisi rangaista veroparatiiseja hyödyntäviä yrityksiä ja poliitikkoja taloudellisesti, samoin niiden päättäviä johtajia

Трябва да се санкционират икономически фирми – включително ръководителите, които вземат решенията – и политици, използващи данъчни убежища.

Keijjo
9 Meidän tulisi tehokkaasti puuttua korruptioon, myös rakenteelliseen korruptioon

Трябва да се справим ефективно с корупцията, включително структурната корупция.

Marga
10 Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Трябва да се дава предпочитание на местните продукти и работна сила.

Teija

France

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Трябва да се насърчава подмяната на пластмасови продукти с биоразградими решения и системи на депозит и връщане.

Laurent
2 Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Трябва да се забрани употребата на глифозат и други пестициди, които разрушават екосистемата и са изключително опасни за човешкото здраве.

Izabel
3 Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Трябва да се забрани употребата в производствените предприятия на химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система.

Christiane
4 Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Трябва да се санкционират (чрез глоби и данъци) социално безотговорните агропромишлени предприятия, замърсяващи околната среда.

Julie 43
5 Il faut que les étrangers européens soient soumis aux impôts du pays d'accueil et non celui d'origine, pour éviter la concurrence déloyale.

Трябва чужденците в Европа да се облагат с данъци в страната-домакин, а не в страната на произход, за да се избегне нелоялната конкуренция.

Sacha
6 Il faut que les grosses enseignes (Total, Amazon...) payent des taxes comme tout le monde

Трябва големите брандове (Total, Amazon и др.) да плащат данъци също както всички останали.

Alexandra Nina
7 Il faut obliger les exportateurs vers l'Europe à se plier aux mêmes règles et normes que nous pour lutter contre la concurrence déloyale

Трябва да принудим фирмите, изнасящи в Европа, да спазват същите правила и стандарти като нас, за да се борим срещу нелоялната конкуренция.

Jordane 35
8 Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Трябва Европа да инвестира в научни изследвания за почистване на замърсените морета и океани.

Cécilia
9 Il faut favoriser les coopératives, l'artisanat, le local pour se désolidariser des multinationales qui pillent la planète

Трябва да се подкрепят кооперативи, занаятчии и местните общности да се разграничават от мултинационалните компании, унищожаващи планетата.

Laurence
10 Il faut éradiquer la corruption avec des sentences d'inéligibilité à vie pour tous les élus qui fautent, et s'inspirer de l'Islande

Трябва по примера на Исландия да изкореним корупцията с лишаване до живот от правото да заемат изборни длъжности за всички корумпирани.

Robert

Germany

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Трябва да се премахнат ненужните пластмасови опаковка в супермаркетите.

Laura
2 Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Трябва да се инвестира повече в образованието на децата, а оттам и в значимо бъдеще.

holle
3 Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Трябва да се даряват оставащите хранителни продукти от супермаркетите.

Julia
4 Man sollte europaweit dafür sorgen, dass öffentliche Verkehrsmittel bezahlbar sind.

Трябва да се гарантира достъпен обществен транспорт в цяла Европа.

Tamara 26
5 Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Трябва да учим децата на здравословна диета и откъде идва храната.Те трябва да бъдат наясно с нейните стойности (месо и др.).

Kaddie
6 Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Трябва да се предлагат повече регионални продукти в магазините с отстъпки.

Joachim
7 Man sollte die Großkonzerne Apple, Google etc. einheitlich und angemessen besteuern.

Трябва да се облагат с еднакви и подходящи данъци големите корпорации като Apple, Google и т.н.

Jakob
8 Man sollte wieder bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Трябва да се възстанови жилищното строителство на достъпни цени.

Mirko 23
9 Man sollte soziale Berufe besser finanzieren und fördern.

Трябва да се финансират и насърчават по-ефективно кариерите в сферата на социалните услуги.

Tim
10 Man sollte Frauenhäuser und andere soziale Projekte zum Schutz von Menschen fördern und nicht abbauen.

Трябва да се насърчават, а не да се ограничават домовете убежища за жени и други социални проекти за защита на хора.

Hanna 17

Greece

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Трябва да се насърчава образованието по въпросите на болестите, предавани по полов път.

Eirini
2 Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Трябва да се насърчава координацията в случай на природни бедствия.

ελενη
3 Πρέπει να νομοθετηθεί η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Трябва да защитаваме правата на работниците във всички страни от ЕС.

Ανδριανη
4 Πρέπει να διαφυλάτει και να σέβεται η Ευρωπαϊκή ένωση τα πολιτισμικά στοιχεία του εκάστοτε κράτους-μέλους της .

Трябва да насърчаваме защитата и уважението на културното наследство на всяка държава-членка в рамките на ЕС.

Spiros
5 Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Трябва да се осигури безплатно здравеопазване в цяла Европа.

Theodoros
6 Πρέπει να καταρτισθούν καταλλήλως οι εκπαιδευτικές, εργασιακές και κοινοτικές δομές με στόχο την καλύτερη λειτουργική υποστήριξη των Α.Μ.Ε.Α

Трябва да подобряваме образователните, трудовите и обществените структури, за да осигурим по-добро ежедневие на хората със специални нужди.

Έφη 18
7 Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Трябва да бъде създадена правна рамка за екологично устойчиво използване на отпадъците, или трябва да се налагат глоби.

Χριστόφορος
8 Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Трябва да се подобри образователната система във всички страни от ЕС, главно чрез осъвременяване на инфраструктурите и учебните програми.

Jim
9 Πρέπει να αναληφθούν ευθυνες απ' ολα τα κρατη της Ε.Ε. ως προς το προσφυγικό και η κατανομή να ειναι αναλογη με τις δυνατότητες αφομοίωση

Трябва да има справедливо разпределение на пристигащите бежанци във всички държави от ЕС, според капацитета за асимилация на всяка страна.

Dimi
10 Πρέπει να να υπάρξει ευρωπαϊκό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Трябва да бъде установена универсална минимална работна заплата за страните от ЕС.

Δημήτρης

Hungary

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Muszáj az Unióba érkező emberektől megkövetelni az itteni szabályok betartását.

Трябва да се изисква хората, пристигащи в Европейския съюз, да спазват нашите правила.

Robert 42
2 Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Трябва да подкрепяме далновидни мерки, свързани с образованието, езиковото обучение, иновациите и подкрепата на семейството.

Gabor 48
3 Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Трябва да опазваме водите си. Рамковата директива за водите не трябва да се нарушава поради икономически интереси.

Németh
4 Muszáj lenne az EU-nak nem csak szétosztania a támogatásokat, hanem figyelemmel is kísérni azok felhasználását!

Трябва да се гарантира, че ЕС не само разпределя помощи, но и следи тяхното използване.

Kata 51
5 Muszáj, hogy a Bizottság független legyen, és ne alkalmazzon kettős mércét.

Трябва да се гарантира, че Европейската комисия е обективна и не прилага никакви двойни стандарти.

Bordács
6 Muszáj a szakmai kompetenciák meglétét ellenőrizni az uniós biztosi beosztások kiosztása előtt.

Трябва да се уверяваме, че комисарите на ЕС притежават нужните професионални квалификации, преди да бъдат назначени.

János
7 Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Трябва да насърчаваме използването на възобновяеми енергии и да ги направим достъпни за всички, за да намалим замърсяването на въздуха.

István
8 Muszáj, hogy nem uniós országok polgárai csak érvényes és hiteles papírokkal léphessenek be az EU-ba.

Трябва да се гарантира, че гражданите на страни извън ЕС могат да влизат в ЕС само с валидни, автентични документи.

Katalin 64
9 Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Трябва да отделяме повече пари за системата на здравеопазването.

Baldvin 22
10 Muszáj lenne nyitott, átlátszó költségvetést és politikát folytatni az EU-n belül, hogy lássuk, kik finanszírozzák a politikusokat.

Трябва да се осигури прозрачност на бюджетите и политиките на ЕС, за да е ясно кой финансира политиците.

András

Ireland

rank Proposal Translation bg Author Age
1 We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Трябва да опазваме горите с добро управление и да възстановим широколистните гори.Трябва да засаждаме пет дръвчета за всяко отсечено дърво.

Anna
2 We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Трябва да гарантираме по-добри грижи за водите на Европа и да ги поддържаме устойчиви за бъдещите поколения.

David 54
3 We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Трябва да се създаде общ пазар за лекарствени средства, за да могат да се договарят ниски цени с големите фармацевтични компании.

Keith
4 We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Трябва да се наложи обща ЕС стратегия за стандарти и политика за грижи за животните, за да се намали жестокостта и небрежността към животни.

Izabela
5 We should bar from re election any politician found guilty of corruption, fraud or other financial irregularity

Трябва да се забрани преизбирането на политици, признати за виновни в корупция, измама или други финансови нарушения.

Steve
6 We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Трябва да се задължат магазините драстично да ограничат пластмасовите опаковки на продуктите, които продават.

Viera
7 We should make all Council meetings public, like in the Parliament, to increase transparency and prevent some states avoiding responsibility

Трябва всички заседания на Съвета да са публични, като в Парламента, за повече прозрачност и държавите да не могат да бягат от отговорност.

Julien 31
8 We should inform citizens prior to new legislation becoming law.

Трябва гражданите да бъдат информирани, преди нови законодателни решения да влязат в сила.

Liam
9 We should have a European standard for mental health services and supports in all EU states

Трябва да има европейски стандарт за услуги и подкрепа, свързани с психичното здраве, във всички държави от ЕС.

Ciara
10 We should heavily fine politicians, political parties, and special interest groups who make false statements in order to influence elections

Трябва да има тежки глоби за политици, политически партии и специални групи по интереси, правещи фалшиви изявления с цел влияние на избори.

Ingo

Italy

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Трябва да се насърчават данъчните стимули за фирми, използващи възобновяеми енергийни източници в производствения си цикъл

Angela
2 Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Трябва да се насърчава разпространението на рециклирани хартиени опаковки и биоразградими консумативи в европейските супермаркети.

Maria Carmela
3 Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Трябва да се забрани риболовът с тралове, електрически ток, взривни вещества и със сателитна подкрепа.

Velleda
4 Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Трябва в етикетите на храните да се посочва страна на произход на суровините, а не само на крайните продукти, за да спрат измамите с храни.

Franco
5 Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Трябва да се въведат общи закони срещу екологичните престъпления, за защита на здравето и спиране на аутсорсинга към страни с по-лек режим.

Angelica
6 Propongo una tassazione uniforme per le grandi compagnie che operano in Europa, per impedire l'elusione fiscale attraverso le royalties

Трябва да се въведе обща данъчна система за големите фирми, работещи в Европа, за борба с укриването на данъци чрез лицензионни плащания.

Nicola
7 Propongo che ogni Paese membro sia obbligato a stabilire e far rispettare una paga minima oraria, coerente con il relativo costo della vita

Трябва да се въведе система на задължителна минимална заплата, налагана и регулирана от страните-членки на ЕС според жизнения им стандарт.

Daniele
8 Propongo una carta dei diritti europea che tuteli i lavoratori in merito a condizioni di sicurezza, salario, anni di lavoro e pensioni

Трябва да се въведе Европейска харта за трудови права за защита и регулиране на работни условия, безопасност, заплати, трудов стаж и пенсии.

Lorenzo
9 Propongo , a livello europeo, chi commette reati (es.: evasione fiscale) non possa ricoprire incarichi pubblici, né candidarsi a elezioni.

Трябва да се забрани на хора с престъпления (като укриване на данъци) да работят в публичния сектор или на изборни длъжности в Европа.

Alessandro
10 Propongo la revisione dei trattati che regolano l'immigrazione in tutti i suoi aspetti

Трябва да се преразгледат изцяло всички споразумения за регулиране на имиграцията.

Giuseppe

Latvia

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Трябва да подобрим възможностите на хората с увреждания да общуват с останалия свят.

Uldis 58
2 Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Трябва да се гарантира по-голяма независимост на местните пазари на храни и местното производство на по-здравословни и по-евтини храни.

Una
3 Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Трябва да се създадат програми за обмен на млади специалисти след завършване на висше образование.

Artur
4 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu, aicinot iebalsotos ES pārstāvjus atklāt savas izmaksas un tēriņus

Трябва да се насърчава прозрачността, като се приканят длъжностните лица от ЕС да разкрият разходите си.

Edgars
5 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu Eiropas Parlamentā, pierakstot un publicējot visus Eiropas Parlamenta balsojumus

Трябва да се насърчава прозрачността в Европейския парламент, като всички гласувания се записват и публикуват.

Edgars
6 Nepieciešams vairāk atbalstīt zinātniekus, un to pētījumus realizēt dzīvē.

Трябва да се оказва по-голяма подкрепа на научните работници чрез внедряване на разработките им в реалния живот.

Kalvis
7 Nepieciešams izstrādāt likumu par deputātu personīgo atbildību par pirmsvēlēšanu solījumu nepildīšanu

Трябва да се приеме закон за лична отговорност на членовете на ЕП за неспазването на обещанията, дадени в предизборната кампания.

Haralds
8 Nepieciešams par ES prioritāti noteikt ES pilsoņu tiesības un intereses

Трябва правата и интересите на гражданите на ЕС да се определят като приоритетни за ЕС.

Alda
9 Nepieciešams ieviest obligātu tautas līdzdalību visu līmeņu vēlēšanās un referendumos, kā tas jau ir dažās Eiropas valstīs

Трябва да се въведе всеобщо задължително участие в изборите и референдумите, както вече е направено в няколко европейски страни.

Ilgvars
10 Nepieciešams nodrošināt visu dalībvalstu vienlīdzīgas lemttiesības

Трябва да се гарантира, че държавите членки имат равни права при вземането на решения.

Dzintra

Lithuania

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Būtina Europos Parlamento narius rinkti tiesiogiai, o ne pagal partijų sąrašus.

Трябва да избираме членовете на Европейския парламент директно, а не чрез партийни листи.

Gintaras
2 Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Трябва да се гарантира признаване на дипломите за висше образование в целия ЕС.

Karina
3 Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Трябва да се подкрепят проектите с възобновяема енергия в градовете.

Birute
4 Būtina suteikti socialines garantijas keliaujant visose ES šalyse

Трябва да се осигурят социални гаранции за пътуващите във всички страни от ЕС.

Audronė
5 Būtina suvienodinti kelių eismo taisykles ir kelio ženklus ES

Трябва да се хармонизират правилата за движение по пътищата и пътните знаци в целия ЕС.

Wilas Ir Rasa
6 Būtina neprimetinėti neoliberalių moralės normų visoms ES šalims. Savo kultūrinę kryptį šalys renkasi savarankiškai

Трябва да спрем налагането на неолиберални морални норми на всички страни от ЕС.Страните да избират сами културните си насоки.

Jolanta 39
7 Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Трябва да осигурим жизнеспособност на водата, въздуха и околната среда за идните поколения.Питейна вода не може да бъде частна собственост.

Jurga 40
8 Būtina, kad Europos Sąjungos valstybės narės skirtų didesnį dėmesį kultūros vertybių išsaugojimui

Трябва да се гарантира, че държавите членки на ЕС ще отделят повече внимание на опазването на културните ценности.

Rasa
9 Būtina užtikrinti, kad šalys laikytųsi jau esamų ES direktyvų (darbo sauga, higienos normos, aplinkosauga)

Трябва да се осигури спазване на вече наличните директиви на ЕС (охрана на труда, хигиенни стандарти, защита на околната среда) от страните.

Tomas
10 Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Трябва да се разпределят по-прецизно средствата за европейските проекти.

DONY

Luxembourg

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Трябва да се даде приоритет на устойчивото развитие и то да стане обща основа на европейската политика.

Enzo
2 Il faut une politique qui respecte les droits des citoyens avant ceux des multinationales

Трябва да се провежда политика на спазване правата на гражданите с предимство пред тези на мултинационалните корпорации.

Mugo
3 Il faut protéger les entreprises européennes face à une concurrence mondiale déloyale

Трябва да защитаваме европейските компании срещу нелоялната глобална конкуренция.

Alberto
4 Il faut plus de transparence dans les décisions au niveau européen

Трябва да има повече прозрачност относно решенията, които се вземат на европейско равнище.

Delphine 32
5 Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Трябва да се осигури превръщане на европейското земеделие в модел за света като здравословно и устойчиво производство без пестициди.

Roger
6 Il faut plus de visibilité pour les politiques et les politiciens européens

Трябва да се осигури по-голяма откритост на европейските политици.

Luc 30
7 Il faut avoir une fiscalité réaliste pour que l'argent reste en Europe

Трябва да имаме разумни данъци, така че парите да остават в Европа.

Jean-pierre
8 Il faut une Europe plus sociale et moins ultra-libérale, inspirée des modèles efficaces économiquement existants (par ex. en Scandinavie)

Трябва да създадем по-социална и по-малко ултралиберална Европа, вдъхновена от икономически ефективни модели (напр. като скандинавския).

Anne 58
9 Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Трябва да имаме икономика със затворен цикъл, сортиране на отпадъците и създаване на работни места за работници с по-ниска квалификация.

Alexandre
10 Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Трябва да разделим депозитните банки и търговските банки в цяла Европа, за да гарантираме сигурността на средствата на вложителите.

Dom

Malta

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Трябва да работим за съдебна реформа. Срамота е да трябва човек да похарчи цяло състояние и да чака цяла вечност, за да изчисти името си.

Maria 59
2 Jenħtieġ housing affordabbli, diċenti u xieraq għal dak li jkun

Трябва отново да се върнем към строителството на достъпни, достойни и подходящи жилища.

Ray
3 Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Трябва да се налагат еднакви стандарти на поведение навсякъде и във всяко отношение чрез въвеждане на реалистични мерки.

Louise 60
4 Jenħtieġ li l-paga minima tgħola aktar għax il-ħajja qiegħda tgħola u l-pagi le

Трябва да се повиши минималната работна заплата, тъй като разходите за живот нарастват, за разлика от нашите заплати.

Shakira
5 Jenħtieġ iktar semplifikazzjoni u inqas burokrazija fuq kull livell tal-amministrazzjoni Ewropea.

Трябва да се опрости обслужването и да се намали бюрокрацията на всички нива на европейската бюрокрация.

Reuben Cutajar 36
6 Jenħtieġ li l-mexxejja u t-teknokratiċi Ewropej jinżlu għal-livell tal-poplu u jifhmu l-effetti prattiċi tad-deċiżjonijiet tagħhom.

Трябва да се гарантира, че европейските лидери и технократи слизат до нивото на хората и контролират последствията от своите действия.

Leonard 39
7 Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Трябва да учим децата си от малки на здравословно хранене и здравословен начин на живот. Само така ще победим епидемията от затлъстяване.

Jerry 22
8 Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Трябва да започнем отново да използваме стъкло вместо пластмаса, тъй като стъклото може да се използва повторно и да се рециклира.

Rachel
9 Jenħtieġ kontroll fuq il-barranin u l-pagi u s-sigurtà ta' min jħaddimhom

Трябва да се осигури контрол на чуждестранните работници и заплащането и стандартите за безопасност на техните работодатели.

Mario
10 Jenħtieġ li jkun hemm min verament jara l-flus tat-taxxi fejn qedgħin imorru

Трябва да имаме надеждни механизми за контрол на правителствените разходи за сметка на приходите от данъци.

Kri 34

Netherlands

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Er moet ook bij Brusselse ambtenaren inkomstenbelasting worden geheven

Трябва да се повиши подоходният данък за чиновниците в Брюксел.

Jan 78
2 Er moet door grote bedrijven belasting betaald worden

Трябва да задължим големите компании да плащат данъци.

Jan
3 Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Трябва да се наложи по-добра европейска политика, за да приключим с проблема с пластмасите.

E
4 Er moet controle komen op de totstandkoming van EU-gefinancierde projecten in Oost-Europa om corruptie te bestrijden en te beboeten

Трябва да се въведе система за контрол на всички проекти в Източна Европа, финансирани от ЕС, за да се борим с корупцията и да я наказваме.

Jacqueline
5 Er moet een einde komen aan de verplaatsingen van het Europarlement tussen Brussel en Straatsburg

Трябва да се сложи край на местенията на Европейския парламент между Брюксел и Страсбург.

Jaap 48
6 Er moet scheiding van staat en religie zijn en blijven en slechts 1 gerechtelijke macht per land die dit altijd zal respecteren

Трябва да разделим държавата и религията. Трябва да има само една съдебна система, която да спазва това разделение през цялото време.

Edward
7 Er moet transparantie komen over de manier waarop Europarlementariërs hun onkostenvergoeding besteden

Трябва да има прозрачност относно изразходването на средствата за разходи, отпускани на членовете на Европейския парламент.

Jaap 48
8 Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Трябва да се създаде общоевропейска програма за рециклиране. Суровините трябва да се използват повторно, а не да се унищожават.

Mary
9 Er moet openbaarheid komen over hoe vaak en waarover lobbyisten spreken met leden van het parlement

Трябва да се осигури прозрачност относно честотата на контактите на лобисти с членовете на Европейския парламент и дискутираните теми.

Harmen
10 Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Трябва да се изгради европейска система за снабдяване с лекарства. Фармацевтичната индустрия е прекалено мощна и може да налага високи цени.

Willie Kempe

Poland

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Należy zaprzestać wspierania antydemokratycznych organizacji islamskich kwestionujących europejskie tradycje i wartości liberalne.

Трябва да престанем да подкрепяме антидемократичните ислямски организации, оспорващи европейските традиции и либерални ценности.

Tomasz
2 Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Трябва да се насърчават самоусъвършенстването, предприемчивостта и работата за напредъка на младите европейци.

Adrian
3 Należy wprowadzić we wszystkich krajach członkowskich przepis dotyczący imigrantów. Muszą oni pracować by móc mieszkać w krajach Unii

Трябва да се въведе във всички страни членки изискване имигрантите в ЕС да работят, за да могат да живеят в страните от ЕС.

Paweł
4 Należy solidaryzować się w z innymi państwami UE, gdy są w kryzysie jak np. w trakcie pożarów w Szwecji

Трябва да се проявява солидарност с останалите страни от ЕС в случай на криза, като например при пожарите в Швеция.

Jacek
5 Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Трябва да се хармонизира списъкът на защитените видове в целия ЕС, за да се защитят мигриращите видове.

Szymon
6 Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Трябва да се увеличи финансовата помощ за образованието, тъй като по-добре образованите общества са по-слабо податливи на манипулации.

Michał
7 Należy mówić i działać w dążeniu do akceptacji osób niepełnosprawnych a nie o tolerancji, to dwa róźne pojęcia.

Трябва да се обсъжда и насърчава социалното приемане на хората с увреждания, за разлика от толерантността – това са две различни концепции.

Zdzisława 70
8 Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Трябва да се субсидира преходът към възобновяеми енергийни източници, особено в страните с ограничени възможности за това.

Janusz
9 Należy więcej inwestować w rozwój nauki i techniki zamiast płacić gigantyczny socjal bezrobotnym i imigrantom.

Трябва да се инвестира повече в научноизследователска и развойна дейност, вместо да се плащат пособия на безработните и имигрантите.

Filip

Portugal

rank Proposal Translation bg Author Age
1 É necessário que exista mais controlo e auditorias aos fundos entregues aos países.

Трябва да има по-строг контрол и проверки по отношение на средствата, отпускани на страните.

Violette 68
2 É necessário que os políticos sejam criminalmente responsáveis pelos seus atos e decisões que tomam em nome do povo.

Трябва да се въведе наказателна отговорност на политиците за техните действия, както и за решенията, които вземат от името на народа.

Fátima
3 É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Трябва да се засилят екологичните мерки за благополучието на човечеството: въпросът не търпи отлагане.

Fernando
4 É necessário critério para definição do ordenado mínimo nacional e que este tenha em conta o custo de vida e sustentabilidade individual.

Трябва да има критерии за определяне на националната минимална заплата, като се отчитат жизненият стандарт и индивидуалната устойчивост.

Carla
5 É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Трябва да се осигурява по-добра защита за жертвите на домашно насилие.

Rita
6 É necessário que as decisões que dizem respeito a áreas específicas sejam tomadas por quem possui conhecimento teórico-prático da matéria.

Трябва решенията в конкретни области да се вземат от онези, които имат теоретични и практически познания по темата.

Tiago
7 É necessário que os fundos europeus cheguem de facto às empresas/setores de atividade sem comissionistas pelo meio.

Трябва да се гарантира, че европейските фондове действително достигат до фирмите / промишлените отрасли, без посредници по веригата.

Paulo
8 É necessário criar um organismo para combate à corrupção que seja mais célere nas investigações e nas acusações.

Трябва да се създаде орган за борба с корупцията, който да осъществява по-бързо своите разследвания и производства.

Carlos Mendes 36
9 É necessário acabar com a concorrência fiscal dentro da União Europeia, não permitindo que os estados tenham paraísos fiscais.

Трябва да се сложи край на данъчната конкуренция в Европейския съюз и да се забрани на страните да имат данъчни убежища.

Daniel
10 É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Трябва да бъдат създадени еднакви здравословни условия, за да се опазят еднакви за всички достойнство и качество на живота.

I de Sousa

Romania

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Трябва да се спре обезлесяването на европейските гори.

Catalin
2 Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Трябва да се инвестира в образование и научни изследвания.

Martau
3 Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Трябва да се уеднакви качеството на храните и промишлените продукти във всички държави от Европейския съюз.

Ionescu
4 Trebuie luate măsuri pentru a preveni și stopa atentatele teroriste la nivelul Europei.

Трябва да се вземат мерки за превенция и спиране на терористичните атаки в Европа.

Valentin
5 Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Трябва да се прилагат едни и същи закони за борба с корупцията в цяла Европа.

Adrian
6 Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Трябва да бъдат взети спешни и радикални мерки за прекратяване на замърсяването на околната среда!

Cristian
7 Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Трябва да имаме право на лечение във всяка болница в ЕС, като заплащането се покрива чрез европейската здравна застраховка.

Ileana
8 Trebuie investit în autostrăzi în țări ca România, pentru ca firmele străine să vină aici și să se echilibreze salariul pentru a nu emigra.

Трябва да се инвестира в пътната мрежа в страни като Румъния, за да се насърчават чуждите инвестиции и се намали икономическата емиграция.

don
9 Trebuie să existe egalitate și echitate în ceea ce privește drepturile și obligațiile țărilor membre ale UE!

Трябва да има равенство и справедливост по отношение на правата и задълженията на държавите членки на ЕС.

Livia
10 Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Трябва да бъде внедрена програма за рециклиране на отпадъците във всички държави членки на ЕС.

Marcela

Slovakia

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Трябва да се намерят биоразградими материали в замяна на пластмасовите бутилки, торбички и съдове.

Ladislav 72
2 Je potrebné prísne trestať vrcholových politikov za ich prešľapy!

Трябва да се налагат строги наказания на водещите политици за техните грешки.

Silvester
3 Je potrebné migráciu riešiť už v krajine, kde vzniká.

Трябва да се търси решение на проблемите с миграцията в страната, от която идва.

Miroslav
4 Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Трябва да се хармонизира политиката на субсидии в селското стопанство, за да се гарантират равни условия за бизнес на фермерите в целия ЕС.

Vlado
5 Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Трябва да се отчитат по-добре нуждите на дивите животни при разработването и прилагането на планове за използване на земята.

Gabriela 64
6 Je potrebné zlepšenie ochrany zdravia obyvateľstva prostredníctvom výmeny vedecko-výskumných informácií

Трябва да се подобри здравната защита на населението, като се обменя научно-изследователска информация.

Martin
7 Je potrebné, aby občania EÚ boli lepšie oboznamovaní s dianím v Európskom parlamente a v ostatných inštitúciách EÚ.

Трябва да се гарантира по-добра осведоменост на гражданите на ЕС за това, какво става в Европейския парламент и останалите институции на ЕС.

Vladislav 24
8 Je potrebné, aby sa jednotlivé členské štáty navzájom rešpektovali, každý štát aby mal právo na sebaurčenie.

Трябва да се осигури взаимно уважение между страните-членки на ЕС и правото на самоопределение на всяка страна-членка.

Anton
9 Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Трябва да се осигури възпитание и да се гарантира право на образование за всяко дете.Новият смисъл трябва винаги да включва нещо бъдещо.

Michaela 33
10 Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Трябва да се спре прекомерната употреба на пестициди в земеделието и да се забрани дейността на лобистите и дилърите на тези препарати.

Gusto 45

Slovenia

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Трябва да се реформира аграрната политика, за да се улеснят фермерите да продават храни и да се защитават селските райони.

Roki
2 Moramo skupaj poskrbeti za ljudi s posebnimi potrebami.

Трябва да се осигурят грижи за хората със специални нужди.

Filip
3 Moramo navadnim delavcem dvigniti plače, da lahko spodobno in normalno živijo.

Трябва да се увеличат заплатите на обикновените работници, така че да могат да водят достоен и нормален живот.

Anita
4 Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Трябва да се въведе основно здравно обслужване във всички държави членки на ЕС.

Marjan
5 Moramo narediti EU proračun transparenten in porabo jasno razvidno vsem prebivalcem EU.

Трябва да направим бюджета на ЕС прозрачен, а информацията за разходите – ясно видима за всички граждани на ЕС.

Igor
6 Moramo zmanjšati birokracijo.

Трябва да намалим бюрокрацията.

andrej
7 Moramo dogajanje v EU na razumljiv način predstaviti mladim.

Трябва да се осигури представяне на събитията в ЕС пред младите хора по разбираем за тях начин.

Kaja 18
8 Moramo postaviti domače dobrine na lastni trg s prednostjo pred tujimi.

Трябва да дадем на местните стоки приоритет пред чуждите на вътрешния си пазар.

Tomaž
9 Moramo reorganizirati Evropski parlament, da bo bolje služil državljanom EU.

Трябва да реорганизираме Европейския парламент, за да обслужва по-добре нуждите на гражданите на ЕС.

Marko
10 Moramo se boriti zoper revščino.

Трябва да се преборим с бедността.

Rado

Spain

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Трябва да се гарантира, че Европейският съюз има обща стратегия за ограничаване на климатичните промени.

Miguel
2 Haría falta una información clara y transparente de todos los proyectos y acuerdos en la UE

Трябва да имаме ясна и прозрачна информация за всички проекти и споразумения в Европейския съюз.

Salvador 48
3 Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Трябва да има по-добър контрол върху системата за субсидиране, за да се проверява дали всички финансови помощи се използват правилно.

Joan 58
4 Haría falta más transparencia sobre las funciones, salarios y otras prebendas de los eurodiputados

Трябва да има по-голяма прозрачност по отношение на функциите, заплатите и разходите на членовете на Европейския парламент.

jesus 79
5 Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Трябва да има европейски регламент за борба с корупцията, задължителен за всички държави-членки.

Luis Manuel
6 Haría falta una política más centrada en impulsar la investigación científica en medicina y energías renovables

Трябва да има повече политики, насочени към медицинските научни изследвания и възобновяемите енергии.

Joan 23
7 Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Трябва да се установят правила за опазване на околната среда за фирмите и за неспазването им трябва да се налагат санкции.

Sandra 26
8 Haría falta penalizar a las empresas que no paguen o reconozcan las horas extras de sus empleados

Трябва да се санкционират фирмите, които не заплащат или не признават извънредния труд на своите служители.

Nuria 34
9 Haría falta proteger debidamente a jubilados y que su poder adquisitivo no caiga por ley

Трябва да се осигури защита на пенсионерите чрез закон, който да предотвратява намаляването на покупателната им способност.

Juan ballesteros garcia 61
10 Haría falta armonización fiscal entre todos los estados miembros para evitar la fuga de capitales

Трябва да се хармонизира данъчното законодателство на всички държави-членки, за да се предотврати бягството на капитали.

Victor

Sweden

rank Proposal Translation bg Author Age
1 Vi måste sänka priserna på tåg så det blir mycket billigare att resa men även att godset blir billigare att frakta med tåg än med lastbil.

Трябва да се намалят цените за влак, така че пътуването и превозът на стоки с влак да стане много по-евтино, отколкото с шосеен транспорт.

Christina 69
2 Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Трябва да се работи за ограничаване на употребата на антибиотици както в животновъдството, така и в хуманната медицина.

pPia
3 Vi måste ge pensionärer som betalat skatt en dräglig pension att leva på

Трябва да осигурим на пенсионерите, които са плащали данъци, достойна пенсия, с която да живеят.

Leslie
4 Vi måste ha samma skatteregler för alla som jobbar i ett land, jobbar du i ett land betalar du som dom.

Трябва да има еднакви данъчни правила за всички работници в една страна; щом работят в нея, те да плащат същите данъци като нейните жители.

Flemming
5 Vi måste ha ökad nyhetsrapportering från EU, så att folket i olika länder är mer medvetna om sin roll i EU och hur besluten påverkar dem.

Трябва да има повече новинарски емисии от ЕС, така че хората от различните страни да са наясно с ролята си в ЕС и как ги засягат решенията.

Daniel
6 Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Трябва да работим по-активно срещу корупцията.

Gustav 20
7 Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Трябва да минем на „пластмасова диета“, да забраним еднократните опаковки и да използваме биоразградими, като „пластмасови“ торби от зърно.

Mica
8 Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Трябва да се намали риболовът, за да оцелеят нашите видове риба. Трябва да се спазват препоръките на научните изследователи.

Roger
9 Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Трябва да се координират ограниченията по отношение на химикалите, особено в хранително-вкусовата промишленост.

Reinhold
10 Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Трябва да се насърчава запазването на нашите библиотеки и да се отделят достатъчно ресурси за тях.

Martin 48